• Niečo o nás

   • Prečo názov UZLÍK ?

    Náš študentský časopis Uzlík je uzlíkom citov, radostí a starostí študentského života.  

     

    • Prezentujeme v ňom náš svet, talenty, ocenenia, akcie školy, záujmy a záľuby, a všetko, čo nás zaujíma.  

    • Reagujeme na svet okolo nás, na aktuálne problémy a nebojíme sa vysloviť svoj názor. 

    • V r. 2019 získal náš časopis Cenu TV Markíza 2. stupňa. 

     

     

     

    Z histórie

    Týmto batôžkom - uzlíkom to pred vyše 20 rokmi začalo. Stal sa symbolom nášho časopisu. Uzlíkom citov, radostí a starostí študentského života. Prezentujeme v ňom náš svet, talenty, ocenenia, akcie školy, záujmy a záľuby, a všetko, čo nás zaujíma. Reagujeme na svet okolo nás, na aktuálne problémy a nebojíme sa vysloviť svoj názor. V celoslovenskej súťaži študentských časopisov SZŠ "Žurnálový stetoskop 2018", ktorá sa koná každé dva roky, sa umiestnil na 3. mieste. V r. 2019 získal náš časopis Cenu TV Markíza 2. stupňa. Časopis Uzlík založil študent našej školy Alexander Sendrey v šk. roku 1998/1999, ktorý bol aj jeho prvým šéfredaktorom... A MY pokračujeme ďalej :-)

     

     

    Redakčná rada časopisu UZLÍK


     

    Šéfredaktorky: Klára Joňáková a Rebeka Lašová (III. A) 

    Grafická a jazyková úprva: Mgr. Renáta Bočkayová

     

    Kontakt: Fb časopis uzlík 

    mail: redakciauzlik@gmail.comr.bockayova@gmail.com