• Rádio AVOKÁDO

   • Rádio AVOKÁDO - niečo o nás

    Rádio Avokádo založili v septembri 2015 študenti Martin Toman a Ondrej Valčičák spolu s Mgr. Renátou Bočkayovou (Vasekovou), ktorá od septembra 2002 viedla Vysielanie študentského rozhlasu (VŠR). Pravidelné vysielanie, ktoré oživovalo školu v rámci prestávok, ale aj vyučovacích hodín, bolo plné hudby, aktuálnych správ, príspevkov študentov aj učiteľov, tematických vysielaní, dostalo nový názov, novú zvučku, nových moderátorov...

             

    Od septembra 2018 prevzala Rádio Avokádo Mgr. Katarína Šutá, ktorá ho oživila hitparádou tried, súťažami a ďalšími aktivitami. Martin Toman venoval rádiu novú aparatúru, ktorá skvalitnila vysielanie, redakcia získala vďaka riaditeľovi Mgr. Alojzovi Šutému svoju miestnosť a v šk. roku 2019/2020 nového šéfredaktora – talentovaného Andreja Vojtasa z 1. A – DJ Wowo. Moderátorky rádia boli ako vždy úžasné: Sára Mikušiaková, Natália Vargončíková, Ivana Gvorová, Andrea Ragályi...

    Pri príležitosti Dňa učiteľov v r. 2019 Mgr. Alojz Šutý udelil Martinovi Tomanovi zo 4. A Ocenenie za umeleckú činnosť a šéfredaktor časopisu Uzlík Ondrej Valčičák zo 4. A, dramaturg a hlavný moderátor VŠR – Rádio Avokádo, bol ocenený riaditeľom školy za Vysielanie študentského rozhlasu.

    Od marca 2020, keď začalo dištančné vzdelávanie, Andrej Vojtas spolu s Mgr. Katarínou Šutou začal vysielať Rádio Avokádo online. Pravidelne každý štvrtok o 18.00 hod. Počas dištančného vzdelávania tak spojil študentov, učiteľov a priateľov školy. 23. 4. 2020 bolo prvé vysielanie rádia online. Všetci ho mohli sledovať cez Fb Rádio Avokádo. V online vysielaní nasledovali spoločné projekty s Mgr. Renátou Bočkayovou a časopisom Uzlík: 7. 5. 2020 – Hrdinovia dnešných dní, 14. 5. 2020 Na slovíčko zo školských lavíc aj od katedry, Slovo majú maturanti, 28. 5. 2020 Netradičná rozlúčka so štvrtákmi, 5. 6. 2020 Na slovíčko – Oravská pomoc, 12. 6. 2020 Klasifikácia sa blíži (Hororová klasifikácia), 19. 6. 2020 Dištančné vzdelávanie z pohľadu žiakov, Odkazy žiakov ku koncu školského roka, 8. 10. 2020 Imatrikulácia prvákov, 5. 11. 2020 Talenty SZŠ online pri príležitosti 35. výročia SZŠ, 16. 11. 2020 Videoprezentácia našej školy, klik: videoprezentácia, 17. 11. 2020 Nežná revolúcia, Medzinárodný deň študentstva, 17. 12. 2020 Vianočné vysielanie (vianočná besiedka online), 25. 12. 2020 Nebuď otrok drog – Opýtaj sa hviezdy, klik: Nebuď otrok drog : Opýtaj sa hviezdy - Fero Joke .