• J. BUTKAJOVÁ

   • Úspešná absolventka školy PhDr. Jana Butkajová

    Rok ukončenia školy: 2007

    Triedna učiteľka: PhDr. Andrea Jarabáková

     

    - Ako si spomínaš na našu školu? Čo ti dala do budúcnosti?

    - Na strednú školu spomínam veľmi rada. Pre mňa to bolo rozhodujúce obdobie života, ktoré mi pomohlo rozhodnúť sa, ktorým smerom chcem ďalej ísť a kam smerovať. Veľmi rada spomínam na priateľov a učiteľov, ktorých som počas tých štyroch rokov štúdia spoznala. Najobľúbenejším obdobím počas môjho štúdia na škole bola práve prax, počas ktorej som sa naučila veľa vecí, dôležitých nie len pre štúdium, ale aj pre bežný život.

     

    - Kam viedla tvoja cesta po skončení školy? Kde teraz pôsobíš?

    - Po ukončení štúdia na strednej zdravotníckej škole smerovali moje kroky na vysokú školu. Úspešne som ukončila vysokoškolské štúdium 1. a 2. stupňa v odbore verejné zdravotníctvo a absolvovala som aj rigorózne konanie v tomto odbore. V súčasnosti pracujem v odbore hygieny detí a mládeže.

     

    - Odkaz pre našich študentov / učiteľov

    - Študentom by som chcela popriať a zaželať veľa úspechov v štúdiu. Vybrali ste si krásny odbor, ktorý ponúka do budúcnosti veľa možností.... Učiteľom prajem veľa usilovných a zodpovedných študentov a veľa trpezlivosti. Touto cestou by som chcela všetkým učiteľom poďakovať za veľmi priateľský a profesionálny prístup a samozrejme aj za možnosť byť súčasťou tejto školy.