• A. TARABA

   • Úspešný absolvent školy Mgr. Andrej Taraba           

    Rok ukončenia školy: 

    Triedna učiteľka: 

     

    -  Ako si spomínaš na našu školu? Čo ti dala do budúcnosti?

    - Stále si spomínam, ako sme si v triede so spolužiačkami hovorievali: „Kedy už skončia tie štyri roky nekonečného učenia a lámania hláv nad písomkami? Kedy už konečne prejdeme poslednýkrát bránou školy?“ Po čase som však zistil, že najkrajšie zážitky a dôležité vedomosti či prípravu do dospeláckeho života som nadobudol práve na strednej škole. Stretol som tu veľa dobrých priateľov, s ktorými sa stretávam aj dodnes. Zároveň si vážim ľudí, ktorí ma na tento život dokonale pripravili. Učiteľov, ktorí mali nekonečnú trpezlivosť a vynaložili veľkú námahu na vytvorenie osobnosti, akou som sa stal.

     

    -  Kam viedla tvoja cesta po skončení školy? Kde teraz pôsobíš?

    -  Po ukončení štúdia na SZŠ som pokračoval na vysokej škole v Piešťanoch, odbor fyzioterapia. Po 3 namáhavých rokoch som doštudoval s vyznamenaním a pochvalou od rektora univerzity. Momentálne študujem popri zamestnaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, posledný ročník magisterského stupňa tiež odbor fyzioterapia.
    Už tretí rok pracujem ako vedúci fyzioterapeut v súkromnom rehabilitačnom centre Adeli v Piešťanoch, kde pomáhame predovšetkým deťom s detskou mozgovou obrnou, ale aj s pacientmi po traumách centrálnej nervovej sústavy a po mozgovej príhode. Síce je to namáhavá práca, ale som rád, že som našiel to, čo ma baví a napĺňa.

     

    -  Odkaz pre našich študentov/učiteľov...

    -  Študenti, robte každú vec, na ktorej pracujete, najlepšie ako viete, a keď sa niečo nepodarí, nevzdávajte sa a vyskúšajte to ešte raz. Zároveň si užívajte každú chvíľu na škole, lebo onedlho prídu momenty, kedy si uvedomíte, že najlepšie bolo predsa len na tej strednej.