• M. GARABÁŠOVÁ

   • Úspešná absolventka školy Mgr. Mária Garabášová, PhD.

    Rok ukončenia: 2007

    Triedna učiteľka:  PhDr. Andrea Jarabáková

     

     
       

    - Ako si spomínaš na našu školu? Čo ti dala do budúcnosti?

    - Významná etapa života začína práve výberom strednej školy, pretože človek získa vzdelanie, ktoré mu umožňuje uplatniť sa na trhu práce. Je potrebné zvážiť, i keď je to v danom veku ťažké, čo nás baví a čo by sme chceli robiť. Ja viem jedno, ak by som pred takýmto rozhodnutím stála ešte raz, rozhodnem sa rovnako. A prečo? Pretože stredná zdravotnícka škola nebola len školou ako takou, ale aj miestom, kde som stretla dobrých priateľov, prívetivých učiteľov a odniesla si omnoho viac ako len vedomosti. S odstupom času spomínam na školu s úsmevom a s úctou ku všetkým, čo na nej pôsobili a momentálne pôsobia.

     

    - Kam viedla tvoja cesta po skončení školy? Kde teraz pôsobíš?

    - Po ukončení strednej školy som nastúpila na vysokoškolské štúdium v odbore verejné zdravotníctvo a úspešne som absolvovala aj doktorandské štúdium. Môžem úprimne povedať, že stredná škola mi poskytla výborný základ pre úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. V súčasnosti sa venujem problematike epidemiológie infekčných ochorení.

     

    - Odkaz pre našich študentov/učiteľov...

    - Študentom by som chcela popriať veľa pekných chvíľ strávených na strednej škole, aby sa snažili vytvoriť dobrý kolektív, pomáhali si a aby si odniesli len pekné spomienky. Nezabúdajte však, že škola je inštitúcia, ktorá poskytuje vzdelanie a pripravuje vás na život. Pristupujte k svojim povinnostiam zodpovedne, nie pre očakávania rodičov, učiteľov, ale preto, že v konečnom dôsledku všetko robíte pre seba a záleží len na vás, čo si do života odnesiete a ako to zúročíte. Učiteľom je byť ťažké (mala som možnosť si to skúsiť J) a verte, že ich snahou je vás čo najviac naučiť a tešiť sa z vašich úspechov.

    Učiteľom sa chcem v prvom rade poďakovať za priateľský prístup a možnosť byť súčasťou tejto školy. V neposlednom rade im prajem veľa trpezlivosti, aby svoju prácu robili najlepšie ako vedia a mali dobrý pocit z toho, že ich študenti sú pripravení na život.