• E. CHOMISTEKOVÁ

   • Úspešná absolventka školy Mgr. Eva Chomisteková

    Rok ukončenia školy: 1992

    Triedna učiteľka: 

     

    -  Ako si spomínaš na našu školu? Čo ti dala do budúcnosti?

    - Spomínam veľmi rada na strednú školu, na spolužiakov aj na učiteľov. Nikdy by ma nenapadlo, že sa do “ našej školy“ ešte vrátim,už nie ako žiačka, ale ako učiteľka. Teším sa na každé stretnutie so svojimi bývalýmispolužiačkami a hlavne na pani profesorku triednu Mgr. Kolklesovú. Vždy s radosťou spomíname na rôzne situácie a zážitky, ktoré sme spolu prežili. Učitelia ma nielen odborne pripravili na výkon sesterského povolania, ale mi aj ukázali ako nájsť tú správnu životnú cestu, ktorá neraz prináša množstvo prekážok. Patrí im veľké „ďakujem“. Ďakujem za všetko, čo mi dali, veľmi si ich vážim...

     

    -  Kam viedla tvoja cesta po skončení školy? Kde teraz pôsobíš?

    - Po skončení SZŠv roku 1992 som sa zamestnala v DO NsP na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde som pracovala 3 roky. Neskôr po materskej dovolenke som nastúpila na JIS interného oddelenia. Popri práci som externe študovala na KU v Ružomberku, odbor ošetrovateľstvo. Keďže som chcela učiť na zdravotníckej škole, musela som ešte absolvovať doplnkové pedagogické štúdium. Momentálneuž 8 rokov pôsobím na strednej zdravotníckej škole ako učiteľka odborných predmetov. Práca ma veľmi baví a so vztýčenou hlavou môžem povedať: “ Som hrdá na to, že som absolventkou SZŠ“.

     

     

    -  Odkaz pre našich študentov / učiteľov :)

    - Študenti, učte sa a choďte za svojím cieľom. Nevzdávajte sa! Veď život prináša množstvo výstupov aj pádov. Užívajte si študentský život a verte, že budete na strednú školu spomínať vždy s úctou a s radosťou....