• M. SNOVÁKOVÁ

   • Úspešná absolventka školy Mgr. Margita Snováková – Slameníková

    Rok ukončenia školy: 

    Triedna učiteľka: 

     

    -  Ako si spomínaš na našu školu? Čo ti dala do budúcnosti?

    -  Moje stredoškolské obdobie bolo plné snov, plánov, ale aj povinností a príprav. V prvom a druhom ročníku sme zbierali množstvo informácií, ktoré sme potom v nasledujúcich dvoch uplatňovali v praxi. Práve to bolo pre mňa to najkrajšie obdobie. Vždy som sa tešila na prax, na nových ľudí, na množstvo výkonov, ktoré na nás čakali a tiež na kolektív profesorov, ktorí nám boli vždy oporou.

     

    - Kam viedla tvoja cesta po skončení školy? Kde teraz pôsobíš?

    -  Po ukončení zdravotníckej školy som sa zamestnala ako zdravotná sestra v Banskej Bystrici. Doplnila som si vzdelanie na SZŠ v Banskej Bystrici. - odbor diplomovaná všeobecná sestra, neskôr na KU v Ružomberku - magisterské štúdium odbor ošetrovateľstvo. V rámci mojej práce ma vždy nadchýnal adrenalín, ktorý som našla na oddelení OAIM  DK a neskôr  v záchrannej službe. Teraz pracujem ako odborná učiteľka na SZŠ. Je mi cťou, že moje bývalé učiteľky a učiteľ sú teraz mojimi kolegami.

     

    -  Odkaz pre našich študentov/učiteľov...

    - Milí študenti, vždy si kráčajte za svojimi cieľmi, lebo ak budete robiť niečo zo srdca, budete to robiť dobre!