• D. TEKEĽOVÁ

   • Úspešná absolventka školy Mgr. Dominika Tekeľová

    Rok ukončenia školy: 

    Triedna učiteľka: 

     

    -  Ako si spomínaš na našu školu? Čo ti dala do budúcnosti?

    - Na školu spomínam len v dobrom. Vždy bola plná nových vecí, ktoré nás posunuli ďalej. Bola to zábava, bezstarostné obdobie a pohoda. 

     

    -  Kam viedla tvoja cesta po skončení školy? Kde teraz pôsobíš?

    - Po ukončení som nastúpila na Katolícku univerzitu v Ružomberku na odbor ošetrovateľstvo. S titulom Bc. som sa zamestnala vo Fakultnej nemocnici na bratislavských Kramároch ako sestra na chirurgickom oddelení. Tam som pracovala rok a bola som preložená na chirurgické operačné sály. Popri práci som doštudovala magisterské štúdium v Bratislave. Po 5 rokoch som ukončila spoluprácu na chirurgických operačných sálach v Bratislave. Teraz pracujem takmer 2 roky na centrálnych operačných sálach v Ústrednej vojenskej nemocnici - Vojenskej fakultnej nemocnici v Prahe.

     

    -  Odkaz pre našich študentov/učiteľov...

    - Učiteľom asi veľa trpezlivosti so študentmi. Sú budúcnosťou zdravotníctva a študentom veľa síl pri štúdiu, empatie a aby si vždy pacientov predstavovali ako svojich príbuzných - každý predsa chce, aby o milovaných bolo postarané po všetkých stránkach.