• L. KANTÁR

   • Úspešný absolvent školy Lukáš Kantár

        

    Rok ukončenia školy: 2013

    Triedna učiteľka: Mgr. Eva Hanková

     

    - Ako si spomínaš na našu školu? Čo ti dala do budúcnosti?
    - Na našu školu spomínam len a len v dobrom. Je tam veľmi profesionálny a priateľský prístup učiteľov. Neboli pre mňa len ako učitelia, ale mnohí z nich, priam všetci,  boli aj ako kamaráti (a ešte stále súsmiley ). Na túto školu sa veľmi rád vraciam. Snažím sa ju navštevovať aspoň raz za polrok určite. Čo sa týka budúcnosti, tak naša škola ma výborne pripravila do oblasti zdravotníctva a aj na ďalšie štúdium - pokračovanie v zdravotníckom odbore na prvom stupni vysokej školy. Ešte aj v druhom ročníku vysokej školy sa mi podarilo zvládnuť veľmi ťažkú skúšku s informáciami, ktoré mi dal predmet ZKC. Bol to jeden z najťažších predmetov na našej strednej škole, ale oplatilo sa ho učiť.

     

    - Kam viedla tvoja cesta po skončení školy? Kde teraz pôsobíš?
    - Ako som už spomenul, študujem na vysokej škole odbor urgentná zdravotná starostlivosť (UZS), pre laikov - záchranár . Som žiakom tretieho ročníka, čiže v poslednom (dúfam, že ho zvládnem).smiley 

     

    - Odkaz pre našich študentov/učiteľov...
    - Jediné, čo môžem odkázať učiteľom, je to, že - učte tak dobre, ako ste učili mňa a majte taký prístup ako ku mne a mojim spolužiakom. Lepšiu strednú školu som si ani vybrať nemohol. A tak isto vám chcem odkázať, aby ste donútili žiakov k tomu, aby sa vzdelávali a nenechávali nič na náhodu. Ani nevedia, kedy sa im to zíde. A vy, študenti, učte sa! Niektorí možno študujete na tej škole len tak, aby sa nepovedalo a budete pracovať v úplne inom odbore, ktorý študujete... Nevadí, informácie, ktoré získate, sa vám môžu zísť aj pri záchrane najbližšieho človeka. Vy, čo chcete pokračovať ďalej, či už v odbore UZS alebo ošetrovateľstvo, tak sa venujte štúdiu naplno, ako len viete. Ale určite to neprežeňte „bifľovaním sa“. Nepokazte meno našej školy ani v nemocnici medzi pacientmi, lebo keď doveziem ako záchranár pacienta na oddelenie do nemocnice, vidím veľmi dobre, ako sa k pacientom správate. . . smiley 

     

    - Ďakujeme a prajeme úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia!