• ORGANIZÁCIA STRAVOVANIA

  v školskom roku 2020-21

  Obedy sa varia v školskej jedálni SOŠP Kňažia a vydávajú sa v priestoroch Výdajne školských jedál na SZŠ od 11:00 hod. do 14:00 hod. 

  Aktuálny jedálny lístok

  Obedy sa odhlasujú cez web-stránku / mobilnú aplikáciu do 14:00 hod. deň vopred.

  V prípade ochorenia je možné odhlásiť stravu len formou SMS na t.č. 0905 754 413  (kuchyňa Kňažia) do 6:00 hod. v daný deň (v SMS uveďte svoje meno, školu a triedu)

  Za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje !!!

  Obedy sa vydávajú len cez vyučovacie dni pre stravníkov s čipom alebo ISIC kartou podľa určeného harmonogramu tried - oznam je na dverách jedálne.

  (ak stravník zabudne čip, je potrebné pýtať žiadanku na obed u p. Laštíkovej č.d. 215)

  PLATBA za obedy sa posiela na účet SZŠ.

  V prípade otázok na platby za obedy volajte p. Laštíkovej: 043/5864813

  mesiac dopredu - prvá platba do 15.9. 2020:

  Cena pre žiaka denného štúdia = 1,56,-€ / obed

  Cena pre žiaka ext. štúdia/ hosťa  = 3,50,-€ / obed

  Číslo účtu:  SK 52 8180 0000 0070 0063 2026

  Poznámka k platbe:  meno a priezvisko žiaka a trieda.

  Prihláška na obedy: Prihlaska-na-obedy_2020.docx


  https://szsdk.edupage.org/menu/?what=stravnici_obedy