Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ EMAIL KONTAKT
Navigácia

Aktualizované termíny preškolenia - júl 2019

II._preskolenie_jul_2019_2.docx

Informácia a termíny o preškolení ZA podľa vyhlášky MZ SR č. 28/ 2017

 

Termíny preškolenia zdravotníckych asistentov na základe vyhlášky MZ SR č. 28/ 2017:

V budove školy:

Teoretická časť preškolenia: 08.07.2019 10 hodín, od 7:30 do 15:30 hod.

Praktická časť preškolenia:09.07.2019 10 hodín,  od 7:30 do 15:30 hod.

Po skončení: test +  výkon = hodnotenie

Prax v prirodzených podmienkach u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: 20 hodín

Táto časť preškolenia bude realizovaná nasledovne. Tí žiadatelia, ktorí sú zamestnaní ako zdravotnícki asistenti v nemocniciach, príp. zariadeniach, v ktorých sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť absolvujú prax u svojho zamestnávateľa pod dohľadom vedúcich sestier.

Termín: do 27.08.2019

Vyplnený záznamník výkonov, ktorý dostanete,  donesiete do školy dňa 28.08.2019 od 8:00 do 12:00 hod. Na základe záznamníkov Vám bude vydaná doklad o preškolení.

 

Ostatní absolvujú túto prax pod dohľadom učiteľky SZŠ Dolný Kubín v DONsP Dolný Kubín.

Termín: 10.07.2019 7:00 – 12:45 hod. – 7 hodín

11.07.2019 7:00 – 12:45 hod. – 7 hodín

12.07.2019 7:00 – 12:00 hod. – 6 hodín

 

Tí žiadatelia, ktorí budú vykonávať prax v prirodzených podmienkach pod dohľadom učiteľky SZŠ v DONsP Dolný Kubín zaplatia ešte 20 eur do pokladne DONsP Dolný Kubín. Po absolvovaní celého preškolenia a zaplatení poplatku obdržíte doklad o preškolení.

 

Poplatok za preškolenie: 60 eur(zahŕňa režijné náklady a študijný materiál)

Poplatok uhradíte v hotovosti na 1. stretnutí 08.07.2019 v SZŠ Dolný Kubín.

 

Svoju účasť na preškolení potvrďte mailom: zastupca@szsdk.sk – do 13.06.2019!!!

Po tomto termíne potvrdenia vašej účasti už nebudú akceptované.

 

Podrobnejšie informácie dostanete na  1.stretnutí – 08.07.2019.

 

Stravu nezabezpečujeme.

 

Prineste si so sebou:

1. Kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške

2. Kópiu 1. preškolenia na základe vyhlášky 584/2008

3. Dátum odkedy pracujete u poskytovateľa ZS – u zamestnávateľa

4. Písacie potreby