• Školský internát

    • Usmernenie pre záujemcov o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2020/2021

     INFO STRÁNKA Školského internátu Obchodnej akadémie v D. Kubíne

     https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat

     Prihlášku na ubytovanie v školskom internáte je potrebné doručiť ideálne elektronicky (sken prihlášky) do 26. júna 2020 na uvedený email:

     **prihláška na stiahnutie**

     skolskyinternatoadk@gmail.com

     K prihláške je žiadúce pripojiť úhradu o zaplatení rezervačného poplatku 20€ (aj keď sa chystáte bývať až v zimných mesiacoch)

     (č. účtu: 7000482830/8180, IBAN: SK3181800000007000482830)

     Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka resp. rodné číslo.

      

     Rozhodnutie o prijatí do ŠI bude vydané na základe uhradeného poplatku za ubytovanie v hodnote 20,-€, ktoré je potrebné uhradiť najneskôr do konca júla 2020.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0907 712 434

     alebo mailom: skolskyinternatoadk@gmail.com

      

     Mgr. Jiřina Jonáková  vedúca vychovávateľka