• Externé štúdium

   • E X T E R N É    Š T Ú D I U M

    Prijímacie konanie pre uchádzačov o externé štúdium

    Dňa 19. 6. 2020 sa uskutoční zápis aj prijímacie konanie (len pre št. odbor praktická sestra)
     

    od 8:00 hod. - zápis v budove školy pre učebný odbor Sanitár - Mgr. A. Strežová

    od 9:00 hod. - prijímacie konanie v budove školy pre študijný odbor praktická sestra - Mgr. D. Janoľová

    10:30 hod - zápis prijatých uchádzačov pre študijný odbor praktická sestra.


    Podmienkou prijatia resp. zápisu: 

    Potvrdený zdravotný stav od praktického lekára, originál resp. overený originál dokladu o vzdelaní (výuč. list, maturitné vysvedčenie) splnenie kritérií prijímacieho konania (len praktická sestra)


    Aktuálny počet uchádzačov: 

    Praktická sestra:  záujem 45 / prijať môžme 24 

    Sanitár: záujem 20 / prijať môžme 24

     

    AKTUALNE INFO A KONTAKT:

    www.szsdk.sk                   riaditel@szsdk.sk             0917/557174

                                                                                                   (ideálne SMS – ozveme sa obratom)

     

    Praktická sestra 5361 N

    (24 žiakov = 1 trieda - externé štúdium - 2 prac.dni)

    Prihláška ex.PS_2020.pdf

    Kritériá_ext_st_PS_2020.pdf


    Sanitár 5371 H

    (24 žiakov = 1 trieda - externé štúdium - 2 prac.dni)

    Prihlaska_ex-SAN_2020.pdf

    Kritériá_ext_st_SAN_2020.pdf


    Ďakujeme za Váš záujem študovať na našej škole povolanie, ktoré má obrovskú perspektívu
    a možnosti využitia aj pre osobný život. Prajeme všetkým uchádzačom veľa úspechov pri prijímacom konaní a radosť zo štúdia na našej škole.

    Tešíme sa na Vás.

    Kolektív učiteľov SZŠ v Dolnom Kuíne.

    S pozdravom Mgr. Šutý - riaditeľ školy