• Externé štúdium

    • E X T E R N É    Š T Ú D I U M

     Prijímacie konanie pre uchádzačov o externé štúdium

     Dňa 19. 6. 2020 sa uskutoční zápis aj prijímacie konanie (len pre št. odbor praktická sestra)
      

     od 8:00 hod. - zápis v budove školy pre učebný odbor Sanitár - Mgr. A. Strežová

     od 9:00 hod. - prijímacie konanie v budove školy pre študijný odbor praktická sestra - Mgr. D. Janoľová

     10:30 hod - zápis prijatých uchádzačov pre študijný odbor praktická sestra.


     Podmienkou prijatia resp. zápisu: 

     Potvrdený zdravotný stav od praktického lekára, originál resp. overený originál dokladu o vzdelaní (výuč. list, maturitné vysvedčenie) splnenie kritérií prijímacieho konania (len praktická sestra)


     Aktuálny počet uchádzačov: 

     Praktická sestra:  záujem 45 / prijať môžme 24 

     Sanitár: záujem 20 / prijať môžme 24

      

     AKTUALNE INFO A KONTAKT:

     www.szsdk.sk                   riaditel@szsdk.sk             0917/557174

                                                                                                    (ideálne SMS – ozveme sa obratom)

      

     Praktická sestra 5361 N

     (24 žiakov = 1 trieda - externé štúdium - 2 prac.dni)

     Prihláška ex.PS_2020.pdf

     Kritériá_ext_st_PS_2020.pdf


     Sanitár 5371 H

     (24 žiakov = 1 trieda - externé štúdium - 2 prac.dni)

     Prihláška_ex.SAN_2020.pdf

     Kritériá_ext_st_SAN_2020.pdf


     Ďakujeme za Váš záujem študovať na našej škole povolanie, ktoré má obrovskú perspektívu
     a možnosti využitia aj pre osobný život. Prajeme všetkým uchádzačom veľa úspechov pri prijímacom konaní a radosť zo štúdia na našej škole.

     Tešíme sa na Vás.

     Kolektív učiteľov SZŠ v Dolnom Kuíne.

     S pozdravom Mgr. Šutý - riaditeľ školy