Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

 

Informácie a aktuality o činnosti Rady školy

Členovia rady školy

1.1.2017

 

Mgr. Margita Snováková – predseda RŠ

Mgr.  Tatiana Olbertová – zástupca pedagogických pracovníkov

Mária Poláková – zástupca nepedagogických pracovníkov

Mária Tomanová – zástupca rodičov

Zlatica Chovancová – zástupca rodičov

 Ivan Matúška– zástupca rodičov

Ing. Dáša Žideková – zástupca za zriaďovateľa

PhDr. Peter Polák - zástupca za zriaďovateľa  

Mgr. Júlia Vráblová - zástupca za zriaďovateľa

MUDr. Ján Neznámy - zástupca za zriaďovateľa

Martina Šeligová – zástupca žiakov

ĎALŠIE DOKUMENTY:

Statut_ZSR.doc

Statut_rady_skoly.doc