• Rada školy

    •  

     Informácie a aktuality o činnosti Rady školy

     Členovia rady školy

     30.10.2018

      

     Mgr. Margita Snováková – predseda RŠ

     Mgr.  Tatiana Olbertová – zástupca pedagogických pracovníkov

     Mária Poláková – zástupca nepedagogických pracovníkov

     Mária Tomanová – zástupca rodičov

     Martin Laš – zástupca rodičov

      Ivan Matúška– zástupca rodičov

     Ing. Martina Gajdárová – zástupca za zriaďovateľa

     PhDr. Peter Polák - zástupca za zriaďovateľa  

     Mgr. Júlia Vráblová - zástupca za zriaďovateľa

     Ing. Ján Prílepok- zástupca za zriaďovateľa

     Martina Šeligová – zástupca žiakov

     ĎALŠIE DOKUMENTY:

     Statut_ZSR.doc

     STATUT_RADY_SKOLY_PRI_STREDNEJ_ZDRAVOTNICKEJ_SKOLE_V.docx