• prehľad projektov od r. 2016

    • REALIZOVANÝCH, PREBIEHAJÚCICH, NESCHVÁLENÝCH A PODANÝCH

     Rok podania Názov projektu Výzva podaná z
     2016 Vráťme šport do škôl ŽSK
     2016 Proenviro  
     2016 Radšej gram prevencie ŽSK
     2016 Putovanie za zdravím

     ŽSK

     2018 Netradičné aktivity študentov SZŠ ŽSK - Aktívny občan
     2018 Čo vieme spravíme inak

     SPP

     2019 Muzikál JCHS Mesto DK
     2019 Talenty stredných škôl Mesto DK
     2019 Rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia telocvične ŽSK
     2019 Florbalom k rozvoju zdravia ŽSK
     2019 Školský adrenaline race v miestnej komunite ŽSK - Aktívny občan