Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia
Náplň práce koordinátora prevencie Plán akcií na školský rok 2019/20 Vyhodnotenie plánu aktivít za školský rok 2018/2019

 

Čo je vlastne koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov?

Koordinátor prevencie je pedagogický zamestnanec – špecialista, ktorý sa zameriava hlavne na primárnu prevenciu negatívnych javov medzi študentami.

Zvládnutie výchovnej práce koordinátora prevencie predpokladá zvládnutie poznatkov o zdravom životnom štýle u mladých ľudí, ktorý sa môže prejavovať v  ich rodinnom, školskom, aj v širšom spoločenskom prostredí, najmä pri aktivitách vo voľnom čase.

Dôležitou súčasťou práce koordinátora prevencie ako pedagóga je vedieť hodnotiť žiakov a študentov pri dosahovaní osobne a spoločensky hodnotných cieľov.  

Na našej škole je koordinátorom  Mgr.Tatiana Olbertová