Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Jedálny lístok 20.1-24.1.2020.pdf

Obedy sa objednávajú cez web-stránku / aplikáciu min. deň dopredu resp. do 6:30 hod. Objednávať sa dá aj na celý mesiac dopredu. (Každou objednávkou sa Váš kredit znižuje.)

Mínusový kredit doplate čím skôr !!!

 Obedy sa vydávajú len cez vyučovacie dni od 11:00 - 13:45 hod. pre stravníkov s čipom alebo ISIC kartou podľa určeného harmonogramu tried, viď.: organizaciaobedy

(ak stravník zabudne čip, je potrebné pýtať žiadanku na obed u p. Laštíkovej č.d. 215)

PLATBA za obedy ihneď,  ak klesne kredit za obedy do mínusu:

Cena obedu pre žiaka denného štúdia = 1,56,-€ / obed

Cena obedu pre žiaka externého štúdia = 3,50,-€ / obed

Číslo účtu:  SK 52 8180 0000 0070 0063 2026

Poznámka k platbe:  meno a priezvisko žiaka a trieda.


Prihláška na obedy: Prihlaska-na-obedy-ok.docx


https://szsdk.edupage.org/menu/?what=stravnici_obedy