• Členovia PK OP

    •  

     1. Mgr. Balková Eva

     2. Mgr. Bedrichová Katarína

     3. Mgr. Hackenbergová Monika

     4. PhDr. Hudecová Mária

     5. Mgr. Chomisteková Eva

     6. Mgr. Janoľová Daniela

     7. PhDr. Jarabáková Andrea

     8. PhDr. Košarišťanová Iveta

     9. Mgr. Lissová Jana

     10. Mgr. Majdišová Alena

     11. Mgr. Michalicová Ľudmila

     12. Mgr. Povalová Jana

     13. PhDr. Rovná Silvia, PhD.

     14. Mgr. Ružičková Katarína

     15. Mgr. Snováková Margita

     16. Mgr. Strežová Anna

     17. Mgr. Šutá Katarína