Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

PK OP

Členovia PK OP

 

1. Mgr. Balková Eva

2. Mgr. Bedrichová Katarína

3. Mgr. Hackenbergová Monika

4. PhDr. Hudecová Mária

5. Mgr. Chomisteková Eva

6. Mgr. Janoľová Daniela

7. PhDr. Jarabáková Andrea

8. PhDr. Košarišťanová Iveta

9. Mgr. Lissová Jana

10. Mgr. Majdišová Alena

11. Mgr. Michalicová Ľudmila

12. Mgr. Povalová Jana

13. PhDr. Rovná Silvia, PhD.

14. Mgr. Ružičková Katarína

15. Mgr. Snováková Margita

16. Mgr. Strežová Anna

17. Mgr. Šutá Katarína