• EPIDEMICKÉ POKYNY A OPTATRENIA NA ŠKOLE

   • Denne aktualizované pokyny ohľadne epidemických opatrení na škole:

    Riadime sa pokynmi RÚVZ DK a Ministerstva školstva

    Hlásenia o pozitivite alebo podozrenia na Covid-19 bezodkladne kontaktujte:

    PhDr. Iveta Košarišťanová 0905114844, kosaristanova@szsdk.sk

    Podrobné info tu: ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM