• ???

    • Do Nového roka 2020 prajem veľa šťastia a úspešné vykročenie.

     Začíname aktívne, súťažou o skipasy.

      

     Verím, že posuniete link so súťažou študentom, nech môžu vyhrať a športovať. Prikladám aj obrázok v prílohe.

     https://www.facebook.com/328158473954865/photos/a.337447863025926/2340088642761828/?type=3&theater

      

     Učitelia majú svoju súťaž tu:

     https://www.facebook.com/ITICSlovakia/photos/a.457946870925633/2645490092171289/?type=3&theater

      

      

     INFO O ISIC

     Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich študentov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

     Pozrite si toto video:  ISIC_zrychleny.mp4

      

      

     S preukazom Vaše dieťa získava možnosť:

     1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
     2. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete.

     Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

     1. uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
     2. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka
     3. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
     4. mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania.

     Naša škola bude objednávať preukazy priebežne do konca septembra 2019,  Preto je potrebné, aby ste najneskôr uhradili poplatok 20 eur za vystavenie preukazu na účet vedený  v TATRA BANKE, IBAN  SK39 1100 0000 0029 4804 3493

     Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby(pre jej identifikáciu):

     •  špecifický symbol platby pridelený našej škole: 390342
     • variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
     • do poznámky k platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy
     • vyplnili a podpísali žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré zasielame s týmto listom (je potrebné podpísať obe strany) a odovzdali ich na škole – na vrátnici alebo v zborovni.
     • ziadost_ISIC.pdf a  Prihlaska_ISIC.pdf
     • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 20x20 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí
     • doklad o zaplatení (šek/výpis s internetbankingu)

     Preukaz si osobne vyzdvihnite na vrátnici školy.

      

     Učte svoje deti šetriť a získavať výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia študenti stredných a vysokých škôl po celom svete.

                                                                                         

      

     Mgr. Alojz Šutý

         V Dolnom Kubíne dňa 02. 09. 2019                                     Riaditeľ školy