• História SČK

    •  História SČK

     8.máj 1828 deň narodenia H.Dunanta            d

        švajčiarsky obchodník, ktorý cestoval

     24.6.1859 Bitka pri Solferine v Taliansku,

     1862 Kniha Spomienky na Solferino- o utrpení ranených a mŕtvych vojakov.

      

     Princípy SČK:

     • humanita
     • nestranosť
     • neutralita
     • jednota
     • dobrovoľnosť
     • nezávislosť
     • svetovosť

     Symboly ČK:

                       

     Charakteristika symbolov

     r. 1864 červený kríž

     r. 1876 červený polmesiac

     r. 1929- 1930 červený lev a slnko

     r. 2005 červený kryštál a červená Dávidova hviezda

     Činnosť SČK možno rozdeliť do dvoch skupín:

     1. Pôsobenie počas vojnyalebo vojnového stavu

     2. Pôsobenie počas mieru