• Nová podstrana

    •  

     Okresný úrad Žilina, odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08    Žilina

      

     Organizačné pokyny 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

                

     V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  číslo 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

     Celoštátna odborná komisia SOČ v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania ( www.siov.sk )   a  realizátorom zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2019/2020. Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok súťaže SOČ č. 2017/971:63-10E0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

     Súťaž  sa uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

     Termíny súťažných prehliadok sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.  

     Školské   

     a  okresné  kolá

     Termíny určuje okresný koordinátor.

     OK SOČ:

     Krajské kolo                       

     realizovať do 3. apríla 2020

     výsledky z krajských kôl súťaže nahrať do el. systému do 10.apríla 2020, poslať na SPŠ stavebnú Trenčín do 17.apríla 2020

     Celoštátne kolo                

     27.- 30. apríl 2020

      

     Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 519/14, 911 01 Trenčín

     riaditeľlka: PaedDr. Renáta Bieliková

     mail: renata.bielikova@kcvc.sk

     kontakt: +421 905 201 030

      

     Stredná priemyselná škola stavebná, Emila Belluša, Staničná 350/4, 911 05 Trenčín

     riaditeľka: Ing. Martina Knappová

     mail: marina.knappova@sosstn.sk

     kontakt: +421 32 650 5911

                    +421 32 652 2479

      

     Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže, Bellova 54/a, Bratislava,

     mail: vlasta.puchovska@siov.sk

              eva.bugajova@siov.sk

      

      

      

     Predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie SOČ na svojim zasadnutí dňa 5. júna 2019 schválilo a prehodnotilo  pre 42. ročník súťaže  17 súťažných odborov:

      

     01 Problematika voľného času

     02 Matematika, fyzika

     03 Chémia, potravinárstvo

     04 Biológia                                                                                                                                                               

     05  Životné prostredie, geografia, geológia

     06 Zdravotníctvo a farmakológia

     07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

     08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

     09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

     11 Informatika

     12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

     13 História, filozofia, právne vedy

     14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

     15 Ekonomika a riadenie

     16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

     17 Pedagogika, psychológia, sociológia

      

     Pri práci postupujte podľa metodiky z roku 2013 : Ako písať, prezentovať a obhajovať prácu SOČ (Anna Sandanusová, Vlasta Púchovská, Eva Bugajová)

      

     Okresné kolá po organizačnej stránke zabezpečujú okresní koordinátori SOČ:

     okres Žilina

     PhDr. Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina, alickav@gmail.com ,

     0917 391 006

     okres Bytča

     Mgr. Renáta Kotúčková, Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča, kotuckova.renata@gmail.com

     okres KNM- Ing. Peter Tvrdý., Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto,

     tvrdy@spsknm.sk,  tel. č.: 0907 377 855

     okres Čadca

     Ing. Mária Hrušková, Stredná odborná škola obchodu   a služieb, Ul. 17. Novembra2579, Čadca, h.jama@post.sk, 0908 609 919

     okres Martin a okres Turčianske Teplice

     Ing. Milan Čiljak, SPŠ, Novomeského 5/24, Martin.ciljak@gmail.com, office@spsmt.sk ,

     0908 857 042

     okres Liptovský Mikuláš

     Mgr. Marta Hochmalová, SOŠ-e, Celiny 536,  Liptovský Hrádok
     mhochmal@soselh.sk, mhochmal@hradok.net , 0903 274 516

     okres Ružomberok

     Ing. Anna Kyseľová, SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok, annakyselova@centrum.sk , 0910 545 058

     okres Dolný Kubín

     Ing. Miloš Kubáň, Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín , 0918 370 851                                 ing.kuban@gmail.com

     okres Tvrdošín

     Ing. Magdaléna Gillová, Spojená škola, Hattalova 471, Nižná,  gillova@centrum.sk,

     0911 208 365

     okres Námestovo - Ing. Viera Bakošová, SSOŠ EDUCO, Slanická osada, Námestovo, bakosovav@gmail.com , 0908 273 402

     Žilina, 24. 1. 2017     Ing. Anna Trauerová v. r.

                                                                                                                 predsedníčka KK SOČ

                                                                                                                       Žilinského kraja

     Dobrý deň, vážení žiaci,

     systém on-line prihlasovania SOČ by mal už fungovať. Nezabudnite práce nahrať do školského kola (prizrite, prosím,  svojich zverencov, aby stihli termín, lebo potom sa už nedá nič robiť, lebo práca musí byť v systéme od školského kola ) v termíne a v termíne ich posunúť do OK. Prosím nezabúdajte, že každá práca sa musí  prihlásiť pod prístupovým právom svojho autora (autor sa prihlási a svoju prácu nahrá), keby ste posúvali pod jedným autorom práce sa  v systéme prepisujú a ostane iba tá posledná !!!!!!!!

     Práce zo školského kola posúvajú do príslušného okresného kola. Čiže žiak-súťažiaci (každý samostatne) –nahrá prácu do školského kolaškolský metodik SOČ (garant) – posunie prácu do okresného kola, okresný koordinátor - do krajského kola, organizátor KK SOČ - do celoslovenského kola.

     Ak potrebujete prístupové heslá do školského kola, okresného kola, krajského kola, alebo nové heslo (ak ste zabudli J  ) prosím napísať mi do e-mailu:

     Meno a priezvisko

     trieda

     e-mail adresu (na ktorú Vám príde heslo)

     a požiadavku do ktorého kola : školské, okresné, krajské .

     + pridávam organizačné pokyny

     Organizacne_pokyny_2016_2017_OU_ZA_1.docx

     Zatiaľ veľmi pekne ďakujem za spoluprácu!

      

     S pozdravom

      

     PhDr. Mária Hudecová

      

      

      

      

     Návod a metodická príručka ako písať záverečnú stredoškolskú prácu

     Súbory na stiahnutie:

     Organizačný poriadok súťaže SOČ

     Ako písať, prezentovať a obhajovať SOČ.pdf

     Metodika SOČ