• Akcie za prvý a druhý polrok šk. r. 2018/2019

    • Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním sa na letné športy

     Turistický  kurz

      

      

      

     Termín     :   03.06. 2019  (7,30 – 13,00)  6 hodín

      

     Trieda      :   I. A  -   25 žiakov

      

                          I. B  -  25 žiakov

      

     Miesto     :   Národný park Malá Fatra – Jánošíkove diery

     Vedúci sprievodca:  PaedDr. Matúš Takáč

      

     Pedagogický dozor:  ...........................................................................................

      

     Náplň      :

      

     Pobyt v prírode, turistika – ochrana človeka a prírody, záchrana v horách

      

                                  Novoť - Dolný Kubín – Terchová, Biely Potok / autobus /

                                   Jánošíkove diery   (Národný park Malá Fatra) - turistika

                                                

      

     Poznámka  :

      

     • turistické oblečenie, pevná obuv, pláštenka,
     • strava, pitný režim z vlastných zásob.

      

      

      

      

     Cvičenie na ochranu života a zdravia (OŽAZ)

      

     l.   Deň                           :  04.06. 2019

     2.  Miesto                       :  Kubínska Hoľa

     3.  Vedúci dňa                :  PaedDr. Matúš Takáč

     4.  Pedag. Dozor            :  ...................................................................................

     5.  Trieda                       :   II.A(28ž.), II.B(31ž.), I.A(25ž.), I.B(25ž.)

     6.  Čas trvania                :  7,30 -  13,00 hod. / 6 hod. /

     7.  Zameranie                 :  ochrana človeka a prírody, civilná ochrana, protipožiarna ochrana

     8.  Náplň                        :   pobyt v prírode, turistika, civilná ochrana, práca s mapou

                                                a buzolou, dopravná výchova.

      9.  Výstroj – športová, turistická, pevná obuv, pláštenka. Občerstvenie z vlastných zásob.   

           Pitný režim. Možnosť jazdy lanovkou 4e/osoba.

     10.  Pri presunoch po komunikáciách je potrebné zvýšiť pozornosť.