• Talenty

    • PREHĽAD ABSOLÚTNYCH VÍŤAZOV NAJVäČŠEJ SUŤAŽE NA ŠKOLE

     Info o súťaži:

     I. ročník talentov sa uskutočnil v škol.roku 2013/2014 - spev - "Titanik" - Aneta Baláková, 1.A

     II. ročník talentov sa uskutočnil v škol. roku 2015/2016 - spev "Tri oriešky pre Popolušku" - Annamária Lušťoňová, 1.A

     III. ročník talentov sa uskutočnil v škol. roku 2016/2017 - športová činnosť - Street Workout - Oliver Zemenčík, 4.A

     IV. ročník talentov sa uskutočnil v škol. roku 2017/2018 - spev - Lenka Bachroňová, 3.A