• Deň bez bariér Orava 2018

     • Výnimočný kultúrno-spoločenský deň pre osoby so zdravotným hendikepom, ale aj zdravých ľudí z celej Oravy a blízkeho okolia s názvom Deň bez bariér Orava 2018 sa uskutočnilo 7. júna 2018 v Dolnom Kubíne na Námestí slobody pred MsKS. Organizovalo ho po prvýkrát občianske združenie Ľudia proti hendikepu pod vedením Zuzany Jurisovej a Martina Gočalu.  Pripravili podujatie, na ktoré organizátori pozvali okrem ľudí so špeciálnymi potrebami aj  zdravých ľudí, čím naplnili aj druhý dôležitý rozmer, a to integráciu hendikepovaných medzi zdravých ľudí, čím búrali bariéry medzi nimi. Jeho hlavným dôvodom bolo stretnutie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj výstava kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, prezentácia činnosti subjektov pôsobiacich v sociálnej a zdravotníckej oblasti, prezentácia zdvíhacích zariadení a úprav vozidiel pre postihnutých.

       

      Deň bez bariér bol sprevádzaný aj s množstvom športových a zábavných súťaží pre zdravé deti, so skákajúcim hradom či maľovaním na tvár, súťažami. Nechýbali lákavé koncertné vystúpenia pre mladých i starších, ktoré vedno sledovali zdravotne postihnutí i zdraví, pretože na Orave nie je  veľa možností, ako svojho imobilného člena rodiny dostať do spoločnosti, umožniť mu stretnúť sa so známymi, priateľmi. To určite potešilo Eriku Jurinovú, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja, pod záštitou ktorej sa dolnokubínske podujatie Deň bez bariér uskutočnilo.

      Sedemnásť vystavovateľov ponúkalo na námestí širokú paletu kompenzačných pomôcok, ako aj rôzne (poradenské) služby,

      napr. OPEL HANDYCARS – program mobility osôb so zdravotným postihnutím,

      INSIA – poisťovňa,

      SPIG, s. r. o. – zdvíhacie zariadenia,

      VELCON s. r. o. – zdvíhacie zariadenia pre postihnuté osoby,

      LETMO SK, s. r. o. – zdvíhacie zariadenia, mechanické a elektrické vozíky,

      OTTO BOCK Slovakia s. r. o. – zdravotnícke pomôcky, invalidné vozíky,

      Thuasne SK s. r. o. ortopedické a zdravotnícke pomôcky,

      Ridop s. r. o. zdvíhacie zariadenia pre znevýhodnené osoby,

      Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,

      Agentúra osobnej asistencie,

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,

      Asociácia nepočujúcich Slovenska – krajské centrum Žilina,

      Zmysel života, n. o. Žilina – Canisterapia – tréning vodiacich psov pre nevidiacich ľudí.

       

      Z našej Strednej zdravotníckej školy sa podujatia zúčastnili Renáta Pátereková a Natália Pjenčáková z III. B a z II. B Deborah Paliderová a Simona Rušínová, ktoré v spolupráci so zástupcami Slovenského Červeného kríža zo Žiliny počas celého dňa merali záujemcom krvný tlak, pulz, telesnú teplotu a hodnotu glykémie, počítali hodnotu BMI, predvádzali ukážky poskytovania prvej pomoci, najmä kardiopulmonálnu resuscitáciu.

      Zo zúčastnených spomeňme napr.  spoločnosť Ares, s. r. o., ktorá sa venuje úpravám automobilov na prepravu vozíčkarov, ukotveniu vozíka v aute, plošinám, stropným zdvihákom. Česká výrobná obchodná spoločnosť Manus Prostějov sa prezentovala rozmanitými zdvíhacími plošinami a výťahmi pre imobilné osoby a ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

      Únia nevidiacich a slabozrakých na dolnokubínskom podujatí Deň bez bariér neponúkala len základné odborné poradenstvo. Pri ich stánku sa pristavovali mnohí návštevníci, pretože rôzne „drobnosti“ neraz využijú aj zdraví ľudia. Budíky, lupy zväčšujúce písmo, zariadenia na čítanie, moderné signalizačné systémy a iné technické kompenzačné pomôcky sú značnou pomocou pre ľudí s „odchádzajúcim“ zrakom.

       

      https://i1.wp.com/www.vozickar.info/wp-content/uploads/2018/06/den-bez-barier-vozickar.jpg?resize=720%2C353&ssl=1

      Na podujatí pre ľudí s telesným znevýhodnením nemohla chýbať spoločnosť Letmo, ktorá robí život na vozíku lepším. Návštevníkom podujatia Deň bez bariér ukázala viacero invalidných vozíkov.

      Chvíľami až okupovaný bol stánok Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR. Oravci hojne využívali možnosť získať informácie o osobnej asistencii z prvej ruky.

       

      https://i0.wp.com/www.vozickar.info/wp-content/uploads/2018/06/den-bez-barier-vadovicova.jpg?resize=273%2C315&ssl=1

      Atraktívna hosťka podujatia Deň bez bariér paraolympionička Veronika Vadovičová bola tiež „okupovaná“. Niekto sa s ňou chcel len odfotiť, iného zaujímalo, koľko má medailí či svetových rekordov v streľbe zo vzduchovky a z malokalibrovky. PhDr. Andrea Jarabáková

       

      https://i0.wp.com/www.vozickar.info/wp-content/uploads/2018/06/den-bez-barier-hostia.jpg?resize=720%2C475&ssl=1

       

     • Uzlík - 3. miesto v celoslovenskej súťaži časopisov SZŠ Žurnálový stetoskop 2018