• DNI NÁDEJE 2018 - Zapojiť sa môže každý!

     •   

      V dňoch od 1.10. do 5.10.2018  sa bude konať pod záštitou predsedníčky ŽSK pani Eriky Jurinovej XXIV. ročník celoslovenskej akcie zameranej na sociálno–patologické javy v spoločnosti s názvom  „Dni nádeje 2018“. Zapojiť sa môže každý z nás. Túto akciu svojimi výtvarnými prácami na tému „DROGY? Toto je moja odpoveď!“ podporili aj  žiačky našej školy. Sú to: Andrea Belkotiaková (2. B), Mária Strážovská (1. B), Viviána Pajdučáková (1. B) a Deborah Paliderová (3. B). Ich práce boli poslané do krajskej výtvarnej súťažeˇ, ktorá sa koná pri tejto príležitosti.  Mgr. Tatiana Olbertová 

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Dňa 26. septembra 2018 sa aj naša škola zapojila do Európskeho dňa jazykov. Žiaci všetkých tried prezentovali projekty o  štátoch Európy. Projekty boli veľmi zaujímavé a poučné. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o Holandsku, Švajčiarsku, Poľsku, Francúzsku, Španielsku, Nórsku, Fínsku a Taliansku. Na konci každej prezentácie prebehol kvíz o každej z daných európskych krajín, na ktorý študenti odpovedali.  Študentov táto akcia zaujala a odniesli si z nej nielen nové poznatky, ale aj pekné spomienky. Mgr. Eva Hanková

        

     • ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 2018/2019

     • Etický kódex študenta SZŠ v Dolnom Kubíne

      1. Dodržiavame pravidlá školského poriadku. (Chodíme včas do školy a pripravení na vyučovanie. Prezúvame sa, dbáme na poriadok v triede a v laviciach. Do školy chodíme slušne oblečení a upravení.)

      2. Chránime  majetok školy, nedopúšťame sa krádeže a ničenia školského majetku.

      3. Slobodne a slušne vyjadrujeme svoj názor. Nepoužívame vulgarizmy, nenadávame iným, neskáčeme si do reči. Sme ohľaduplní a tolerantní. Správame sa k sebe úctivo. Vytvárame vzťahy založené na dôvere a porozumení. Vzájomne si pomáhame.

      4. K učiteľom a k ostatným zamestnancom školy sa správame slušne a rešpektujeme ich.

      5. Na vyučovaní nepoužívame mobilné telefóny.

      6. Akceptujeme a pomáhame riešiť problémy svojich spolužiakov. Nikoho nevylučujeme z kolektívu. Nezosmiešňujeme a nediskriminujeme svojich spolužiakov.

      7. Slovami i konaním šírime dobré meno školy. Hrdo a úspešne ju reprezentujeme. Zúčastňujeme sa všetkých školských aktivít.

      8. Na prax chodíme vždy načas. Rešpektujeme práva pacienta. Šírime lásku a porozumenie. Srdečne spolupracujeme s pracovníkmi na oddeleniach.

      9. Uvedomujeme si, že cieľom štúdia nie je len získavanie dobrých známok, ale aj vedomostí a zručností.

      10. K nášmu štúdiu pristupujeme zodpovedne, lebo raz bude od nás závisieť ľudský život!

     • TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2018 - Naša županka nám bola vzorom!

     • V dňoch od 16. do 22. septembra 2018 sa na Slovensku aj v ŽSK konal Týždeň dobrovoľníctva. Zapojila sa doňho aj predsedníčka ŽSK pani Erika Jurinová s poslancami nášho kraja, a zapojili sme sa aj my. Po čistení okolia nemocnice, ktoré organizovala Mgr. Ľudmila Michalicová, nám nebolo ľahostajné ani okolie školy a Brezovec. Pod vedením PaedDr. Matúša Takáča sme v rámci hodín telesnej a športovej výchovy čistili okolie našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti kopca Brezovec, ako aj samotný Brezovec a jeho okolie. Spolu sme si nasadili rukavice, zobrali vrecia na triedený odpad, a dali sme sa do práce... Nechýbala nám ani dobrá nálada, ktorá nás sprevádzala počas celého týždňa. Akcia sa nám veľmi páčila. Naše heslo bolo: „Pomôžme prírode, aby aj ona mohla pomôcť nám všetkým!“

       

        

        

     • BIELA PASTELKA - Nebuďme slepí, keď vidíme...

     • Dňa 21. 9. 2018 sa žiaci 4. A triedy  zúčastnili verejnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Boli sme rozdelení do „družstiev“ po dvoch žiakoch. Každý dostal stanovený počet pasteliek, ktoré mal rozdať za cenu jedného eura. So spolužiakom sme rozmýšľali, ako by sme mohli najviac zaujať ľudí, aby podporili túto zbierku. Tak sme si zobrali gitaru a ústnu harmoniku a išli sme ľudí oslovovať. Aj napriek tomu, že sme sa stretli aj s negatívnymi reakciami, a nebolo ich málo, som veľmi rád, že máme na Slovensku takéto akcie a ľudí, ktorým hendikep druhých a ich problémy nie sú ľahostajné. Žijeme v 21. storočí, v období explózie rozvoja vedy a techniky, IT technológií a umelej inteligencie, tak nezabúdajme na našu základnú – primárnu inteligenciu, a tou je naša ľudskosť! Ďakujem v mene všetkých študentov, že sme sa mohli tejto akcie zúčastniť! Ondrej Valčičák, 4. A

        

     • AJ V ŠPORTE BODUJEME!

     • 12. septembra 2018 sa v areáli Kuzmínovo v Dolnom Kubíne konalo Okresné kolo  jednotlivcov a družstiev základných a stredných škôl v cezpoľnom behu, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách chlapcov a dievčat.  Každá škola mohla postaviť jedno družstvo, ktoré tvorili traja pretekári. Do poradia družstva sa spočítaval súčet dvoch najlepších pretekárov. Pretekalo sa podľa pravidiel atletiky a bežalo sa po asfaltovom povrchu a povrchu s drobnou kamenistou výplňou. Naši žiaci pod vedením PaedDr. M. Takáča nesklamali. V kategórii družstiev dievčat získali krásne 2. miesto – Zuzana Hýlová, Jana Juráňová, 3. A a Laura Plevjáková, 2. A. V kategórii chlapcov sme obsadili 3. miesto – Marek Kurtulík, 3. A a Ondrej Valčičák, 4.A. Najlepšie z dievčat obstála Laura Plevjáková, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy!

        

     • POMÁHAME ĽUĎOM AJ PRÍRODE!

     • Vyzbierali sme 3,5 vriec odpadu! Kto dokáže viac? Pridáte sa?

      Čistenie okolia Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou L. N. – Jégého v Dolnom Kubíne  

      19. 9. 2018

      Našu dobrovoľnú akciu sme začali s podporou vedenia nemocnice, ktorá nám poskytla potrebné informácie a pomôcky. Zabezpečené sme tak mali potrebné nástroje: hrable, metly, lopaty, ochranné rukavice, vrecia na odpad. Očakávania sme mali rôzne. Nevedeli sme si predstaviť, na aké množstvo odpadu narazíme. Potom už len stačilo rozdeliť sa na mieste do skupiniek. Spolu nás bolo 13 mladých ľudí plných elánu, ktorí sa s chuťou pustili do práce. S výsledkom sme spokojní, máme radosť, že sme sa aj my mohli zapojiť do tejto dobrovoľnej aktivity, a tak skrášliť okolie našej nemocnice. Mgr. Ľudmila Michalicová a kolektív 2. A

      Naša krátka štatistika:

      13 žiakov

      https://lh3.googleusercontent.com/xdHjwK5Msq_t7wJBI9BkwymxhfeGjVWV1Qvt-o-ecAmuok2PusE4eGi8kcQA-wlHi-Rm=s85    

      1,5 hodiny času

      https://lh3.googleusercontent.com/JzR1ss-NVR0MJ4U8Xu3frmCwOuo_yUqt5PKdhXOgLD_61nVgYZ4YkiRkhdoRJdbDV6Zr=s85

      13 párov rukavíc

      https://lh3.googleusercontent.com/rREZsfq-iJG4f0w9T1keUT5NJggZE9BLUS_WJX__D7mcQEsmd9eOUrRj0VsXD92rhbuG=s85

      2 lopaty

      https://lh3.googleusercontent.com/bb7vhcXwazum4hsYU_o0Rs9hqmRPfVzjTNWl0lANysjMZvaqRMTQnsFyCOkpHWjYlvht=s111

      2 hrablí

      https://lh3.googleusercontent.com/vkZz_tQYqjEbFeS8sTfkV1HS1yU0DU1-LsYRWyL7_5Xm_cQORu_6ETkgJEFIAGLvvFAH=s95

      4 vrecia na odpad

      https://lh3.googleusercontent.com/LJZCl5PVdelHwf4DB_2MkqnmadAIJfY-bIS0adM1_vih9YgPABRhTWTH16IUxg5gunGiHg=s85Vyzbierali sme 3,5 vriec odpadu!

     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

     • Vyvrcholením „Týždňa adaptácie žiakov“ od 3. – 7. septembra“, ktorý bol plný aktivít, exkurzií, športovania i akcií na ochranu prírody pre študentov prvého až štvrtého ročníka, bola Imatrikulácia prvákov. Školu plnú života bolo v ten deň cítiť v celej našej budove. Na prízemí od skorého rána druháci zanietene pripravovali slávnostnú imatrikuláciu, na prvom poschodí tretiaci pod vedením Natálie Pjenčákovej a Alexandry Romaňákovej z 3.A maximálne zaujali nielen prvákov svojou zábavno-vedomostnou súťažou „Piati proti piatim“ zameranou na našu školu a všetko, čo s ňou súvisí, a na druhom poschodí si štvrtáci pre prvákov pripravili ukážky prvej pomoci a zdravotnícke úkony, ktoré vykonávajú počas odbornej praxe. Už sú naši, už sme všetci svoji! 7. 9. 2018 v telocvični našej školy zložili žiaci 1.A a 1.B svoj imatrikulačný sľub a stali sa tak právoplatnými študentmi našej školy. Bohatým programom sprevádzali moderátori z 2. A – Natália Vargončíková a Karol Pjentek. Tanec, spev, chuťové a spevácke znalosti, skúška odvahy... V tom všetkom súťažili dve triedy – dva tímy pod dozorom odbornej poroty. Atmosféra bola úžasná a nezabudnuteľná.  Napokon prváci zložili svoj sľub.  Týmto sa však imatrikulácia nekončila... Mali sme tu aj iných “bažantov”, bažantov, ktorí zmenili funkciu na našej škole. Nový pán riaditeľ Mgr. Alojz Šutý spolu s pani zástupkyňou PhDr. Silviou Rovnou, PhD. a vedúcou praxe pani profesorkou PhDr. Ivetou Košarišťanovou. Takisto museli prejsť skúškou odvahy. Pre každého z nich boli pripravené náročné úlohy, ktoré však zvládli na jednotku. Napokon aj oni traja museli zložiť svoj „bažantský“ sľub, ktorí sme im pripravili 😊 Po sľuboch sa žiakom prihovoril aj pán riaditeľ, ktorý sa všetkým srdečne poďakoval. Vyvrcholením programu bolo odsúhlasenie Etického kódexu študentov SZŚ v Dolnom Kubíne, ktorý predniesla predsedníčka žiackej školskej rady Martina Šeligová zo 4. B. Zostavili sme si ho my študenti! Na záver boli pre študentov pripravené darčeky. Prváci zvládli svoj „pasovací deň“ výborne a domov odchádzali obohatení o príjemné dojmy a nové skúsenosti. Touto cestou by som im chcela popriať  veľa príjemne prežitých chvíľ na našej škole, veľa radosti a šťastia, aby o pár rokov na stužkovej slávnosti mali na čo spomínať. Taktiež chcem zaželať veľa trpezlivosti našim profesorom, aby pomohli svojim žiakom zvládnuť prvé týždne a mesiace v novom prostredí. Laura Plevjáková, 2.A

       

       

       

     • Exkurzia štvrtákov v Šrobárovom ústave

     •  

      Dňa 6.9.2018 sme sa kolektív 4. A a 4. B zúčastnili exkurzie v Dolnom Smokovci, kde sa nachádza Šrobárov dom. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb je neštátne zdravotnícke zariadenie. Deťom poskytuje personál komplexnú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diferenciálnu diagnostiku. Je určené pre deti vo veku od 0-19 rokov. Dĺžka pobytu dieťaťa závisí od zdravotného stavu pacienta a určuje ju primár oddelenia. V tomto zariadení sa liečia recidivujúce a chronické ochorenia dýchacích ciest, či už vrodené alebo získané, špecifické alebo nešpecifické ochorenia. Napríklad: bronchiálna astma, zápal pľúc, zápal hrtana, tuberkulóza a mnohé iné ochorenia. Usmiaty personál  nám ukázal celý areál ústavu, spôsoby diagnostických vyšetrení, dýchacie cvičenie pre deti, liečbu... Sme radi , že sme mohli vidieť ako zdravotníckemu personálu záleží na zdraví detí, našej budúcnosti. Touto cestou ešte raz chceme poďakovať Mgr. J. Lissovej, Mgr. E. Hankovej, Mgr. J. Povalovej , Mgr. K. Bedrichovej, ktoré nás sprevádzali na tejto exkurzii. Viktória Imrišová, 4.A

       

       

       

     • Exkurzia tretiakov v NESTORE

     •  

      Dňa 6. septembra 2018 sme sa všetci tretiaci zúčastnili exkurzie v Zázrivej, kde sme navštívili zariadenie pre seniorov Nestor. Je to zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, denný stacionár a špecializované zariadenie, ktoré je určené aj pre ľudí s psychiatrickými a neurologickými ochoreniami. Už pri prvom pohľade na toto zariadenie nás uchvátila jeho veľkosť a komfortnosť. Privítali nás zdravotné sestry, ktoré pôsobili dojmom starostlivej matky. V celom areáli bolo cítiť pokoj a z každého človeka, ktorého sme stretli aj iskru nádeje v očiach. Sme radi, že sme sa mohli tejto exkurzie zúčastniť a zažiť pocit, že zdravotníci nie sú na tomto svete zbytoční. Krásne prostredie a úžasný personál vytvorili z tohto pobytu pocit domova. Ďakujeme pani profesorke Mgr. Alene Majdišovej za zorganizovanie tejto zaujímavej exkurzie, ako aj Mgr. D. Janoľovej a PhDr. A.  Mazúrovej, ktoré nás sprevádzali. Miriam Grofčíková, 3.A

        

     • Nezabudnuteľný začiatok šk. roka 2018/2019

     •   

           Nový školský rok sme začali netradične. Hymnu SR spievali profesori, žiaci, absolventi školy, rodičia... A na gitare nás sprevádzal pán profesor Mgr. Štefan Jány. Bola to úžasná atmosféra, v ktorej pokračoval nový riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý svojím príhovorom:

       

      Vážený pedagogický zbor, milí študenti, rodičia, absolventi našej školy!

      Vítam vás v novom školskom roku na strednej zdravotníckej škole, ktorej hovoríme:

       

       Škola plná života!
      Prečo Škola plná života?

       

            Za 33 rokov svojej existencie naša škola vychovala už veľa šikovných ľudí z radov lekárov, vedúcich sestier, sestier špecialistiek, zdravotníckych asistentov, záchranárov, farmaceutov, a dokonca   niektorí naši absolventi sú dnes vašimi učiteľmi. Náš odbor má teda veľmi široké uplatnenie a možnosti zaradiť sa v tomto živote čo najlepšie a najzmysluplnejšie. Byť zdravotníkom nie je práca, je to povolanie, ktoré nemôže vykonávať hocikto. Je to len pre tých, ktorí majú veľké srdce, schopné rozdávať to najlepšie, čo na tejto nádhernej planéte  existuje, a to je Láska.

          Dievčatá a chlapci, teším sa z toho, že ste tu práve vy. Viem, že mnohí z vás ešte nie sú na  100% presvedčení, či ich toto povolanie bude napĺňať a baviť. Preto treba počúvať svoje srdce.      Priznám sa, že aj ja, keď som bol na strednej škole, som sa až v poslednom ročníku rozhodol pre povolanie učiteľa. Na dôležité rozhodnutia si, milí študenti, nechajte dostatok času a hlavne, pýtajte sa samých seba aj 1000x. Chcem rozdávať lásku, pokoj, tíšiť bolesti, rozdávať úsmev a byť pri tom, ako druhému človeku pomôžem? Spoločnosť potrebuje zdravotníkov ako soľ. Počujeme to z každej strany. Choroby a bolesti sa nestrácajú, ale skôr naopak, pribúdajú. A práve preto tu teraz stojíme na jednej strane vy študenti a na druhej my učitelia. Cítime rovnako ako vy túžbu pomáhať tejto spoločnosti, aby sa tie boľavé miesta rýchlo hojili a žili sme spokojne a s radosťou. Chceme byť pre vás príkladom, aby ste prvý krok do skutočného života urobili správne.  Doteraz to boli hlavne vaši rodičia, no na prahu vašej dospelosti sme to my - učitelia, ktorí budeme s vami tráviť možno aj viac času. Sme pripravení a odhodlaní previesť vás týmto zložitým, no naopak  jedným z  najkrajších období života. Ku každému z vás chceme pristupovať ako k jedinečnej osobnosti, so svojimi otázkami a potrebami, a nájsť vo vás ten pravý potenciál či talent, ktorým budete prínosom pre nás všetkých. Chceme z vás vychovať človeka s veľkým Č. Verte mi, tento tím učiteľov sa bude na 110% snažiť ho vo vás objaviť a podporiť. Ale bez vzájomnej dôvery a úcty to nepôjde. My sme tu pre vás, vy ste tu pre nás. Sme na jednej spoločnej lodi, a ak máme prežiť úspešný školský rok, musíme si navzájom pomáhať. Ja sa hlásim ako prvý a budem z pozície riaditeľa školy robiť všetko preto, aby na našej škole rozkvitali krásni ľudia s veľkým srdcom. Ďakujem, že ste prijali pozvanie byť súčasťou našej veľkej školskej rodiny. Užívajme si spoločne tento školský rok, robme všetko najlepšie, ako vieme a vnímajme, ako sa naše okolie mení k lepšiemu a krajšiemu životu. To je pravý zmysel života!

           Krásny a úspešný začiatok školského roka prajem nám všetkým a pevne verím, že sa nám naše predstavy naplnia!

           Po týchto slovách prevzali mikrofón študenti, ktorí svojimi príspevkami (v celej verzii ich nájdete v novom Uzlíku) oslovili prvákov, budúcich absolventov odbornej praxe a napokon si vypočuli odkaz a poslanie našej absolventky. Ako prvá sa predstavila Miriam Grofčíková z 3. A:

      Vážený pán riaditeľ, profesorský zbor, milí spolužiaci, drahí prváci!

       

      Už od útleho detstva som sa stretávala s otázkou: Čím chceš byť, keď budeš veľká?“  Fascinovalo ma mnoho profesií, ale ani jedna mi neotriasla tak srdcom ako tá, ktorú som si vybrala. Stať sa zdravotnou sestrou a vykonávať túto prácu musí byť niečo nádherné, no zároveň aj ťažké. Aj Hippokrates prehlásil: „Život je krátky, umenie dlhé, príležitosť prchavá, pokusy neisté, rozhodovanie ťažké... predsa však musíme liečiť.“ Zdravotná sestra či lekár. Trpiaci pacient potrebuje našu pomoc. Znášať útrapy ochorenia nie je vôbec ľahké. Každý človek sa s tým vyrovnáva po svojom. Vtedy i žiarivý úsmev či milé slovko od sestričky odhodí skľúčené myšlienky v nedohľadno. Aj svätá Matka Tereza sa vyjadrila: „Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska. Veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky.“ Aj napriek chorobám, čo nás trápia, bez lásky by sme boli stratení. S láskou sa aj tie najťažšie prekážky stávajú znesiteľnejšie. Preto, ako budúca zdravotníčka, chcem nielen prijímať lásku z okolitého sveta, ale hlavne ju odovzdávať ďalej ľuďom, ktorí ju potrebujú. Viem, že na tejto ceste budem musieť prekonať ešte mnoho úskalí. Nič nie je ťažšie ako držať sa svojho sna a ísť si za ním. Už teraz sa prekážky valia jedna za druhou. Napriek tomu to vydržím a prekážkam budem čeliť s úsmevom na tvári. Nezídem z tejto cesty, pretože to je práca, ktorú chcem a mám robiť. Je to moje poslanie! Nie nadarmo sa hovorí: ,,Študentom sa stane každý, ale zdravotníkom sa musíš narodiť..“ Drahí prváci, správne ste sa rozhodli. Vitajte na našej škole!!!!

       

      Potom sa ozval známy hlas našej študentskej moderátorky Renáty Páterekovej zo 4.B:

      Minulý rok sme ako tretiaci prvýkrát absolvovali odbornú prax v nemocnici a zdravotníckych zariadeniach. Aké sú naše zážitky? Ako nás prax zmenila? Citovať budem moju spolužiačku Nikoletu Jagelekovú, ktorá napísala úžasný článok do nášho školského časopisu Uzlík, v ktorom si ho môžete celý prečítať. „Už viac nič nebolo také ako predtým a vlastne ani nikdy nebude. Sme zdravotníci srdcom aj dušou, či chceme alebo nie. Prax nás vlastne vytrhla z každodennej rutiny. Jednotlivé oddelenia boli pre nás zaujímavé. Postupne sme sa oboznamovali s prácou v nemocnici. Robili sme rôzne výkony a prekonávali samých seba, náš strach. Tešili sme sa z pomoci druhým a boli sme na seba hrdé. Naučili sme sa spolupráci a vzájomnej pomoci. Zároveň sme si uvedomili, že keby sme sa v škole neučili, na praxi by sme boli stratené!!! Veď to uvidíte sami!“

      Miriam Grofčíková prevzala mikrofón:

      Dnes tu pri nás stoja aj absolventi našej školy. Srdečne ich medzi nami vítam!  Citovať budem našu minuloročnú absolventku Andreu Trojanovú, ktorá sa práve teraz na vás usmieva 😊 Po skončení školy brigádovala v nemocnici v Čechách a aké sú jej skúsenosti? Citovať budem z jej príspevku, ktorý nám poslala do nášho časopisu: Pracovné prostredie pripomína skôr bojisko. Bojové pole, na ktorom sa dennodenne zápasí o prežitie. Niekto bojuje viac, niekto menej, niekto už úplne prestal a bojujeme za neho my – zdravotnícky tím. Život ohrozujúce stavy, nepredvídateľné situácie. Pracujeme všetci spolu, kým nemáme hotovo, kým nevyhráme my. Nekončíme oficiálne pracovnými hodinami. Ľudský život je jedinečný dar. Dar od Boha a jedine On može rozhodnúť o jeho konci. Snažím sa dávať čo naj-viac lásky a radosti do prostredia, v ktorom žijem. Čím viac dávam, tým viac sa mi toho vracia. Nevnímam utrpenie a bolesť. Vnímam živého ducha plného odhodlania žiť. Za výborný štart do praktického života vďačím aj našim odborným učiteľkám. Ich "pucung" nás donútil k teoretickej aj praktickej činnosti.  A vyplatilo sa... Ďakujeme!“

      Veľký potlesk a aj slzy sa tisli učiteľom do očí, keď Renáta Pátereková odovzdala mikrofón absolventom našej školy, ktorí sa predstavili, porozprávali, kde pôsobia, pospomínali na našu školu, ďakovali našim profesorom a dávali rady študentom. Boli to: Andrea Trojanová, Zuzana Žúborová, Veronika Kliačiková, Simona Tarajová, Lukáš Kantár, Adam Kadučák, Adam Zavoďančík a Marek Chlpík. (Po skončení slávnostného programu boli hosťami na besede v jednotlivých triedach.)  Srdečne ďakujeme!!!

      Po študentskom programe riaditeľ školy predstavil jednotlivých profesorov pedagogického zboru aj vedúcu odbornej praxe PhDr. Ivetu Košarišťanovú a odovzdal slovo pani zástupkyni PhDr. Silvii Rovnej, PhD., ktorá prečítala Etický kódex učiteľov SZŠ, ktorého iniciátorom bol nový riaditeľ Mgr. A. Šutý a on zároveň aj vyzval študentov k vytvoreniu Etického kódexu študentov SZŠ v Dolnom Kubíne.

       

      ETICKÝ KÓDEX učiteľa SZŠ v Dolnom Kubíne

       

      1.       Chránime najvyššie ľudské hodnoty a slobodu na ceste za vzdelaním v duchu princípov humanizmu a demokracie.

       

      2.       Vážime si ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť človeka.

       

      3.       Našim environmentálnym programom prispievame k ochrane prírody a našej planéty.

       

      4.       Vo svojich žiakoch rozvíjame prosociálnosť, lásku ku vzdelaniu, k múdrosti, dobru, k ľuďom, k celej spoločnosti a k našej vlasti.

       

      5.       Náš vzťah ku žiakom je postavený na vzájomnej úcte a pochopení, na vzájomnej ústretovosti. K žiakom sa správame korektne, s pochopením a trpezlivosťou.

       

      6.       Sme lojálni voči zamestnávateľovi, dodržiavame legislatívu a všetky interné predpisy zamestnávateľa.

       

      7.       Prijímame a rozvíjame konštruktívnu kritiku v rámci pracovného procesu a posilňujeme dobré meno školy a zriaďovateľa, a to na pracovisku aj mimo neho.

       

      8.       Vážime si a rešpektujeme ostatných zamestnancov  a ich prácu, ktorá je rovnako dôležitá ako tá naša.

       

      9.       Žiakom kreatívne podávame pravdivé a objektívne poznatky, ktoré ich vedú k samostatnému uvažovaniu a kritickému mysleniu, k vnútornému rozvoju a sebaúcte.

       

      10.   Podporujeme v žiakoch zodpovednosť za svoje konanie a správanie sa k druhým ľuďom a zvlášť k pacientom, ktorí sú odkázaní na ich zdravotnícku pomoc a opateru.

       

      11.   Svoju prácu vnímame ako poslanie. Netolerujeme šikanovanie, diskrimináciu, predsudky, extrémizmus či iné negatívne prejavy správania.

       

      12.   Chránime a rešpektujeme práva žiakov a ich zákonných zástupcov. Dodržiavame mlčanlivosť, chránime ich osobné údaje i informácie o ich zdravotnom stave, k čomu cieľavedome vedieme aj žiakov ako súčasť ich budúceho povolania.

       

      13.   Svoje profesionálne povinnosti voči žiakom si plníme čestne a spravodlivo, rešpektujeme osobitosť každého z nich. Tieto zásady uplatňujeme aj pri ich hodnotení.

       

      14.   Uvedomujeme si dôležitosť spoluúčasti rodičov vo výchovno-vzdelávacom procese školy a snažíme sa ich doň zapojiť v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre všetkých žiakov školy.

       

      15.   Vzájomnou spoluprácou s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy, so žiakmi a rodičmi rozvíjame školu plnú života, ktorá vychováva a vzdeláva žiakov, od ktorých v budúcnosti bude závisieť zdravie a život ľudí.

       

      Svojimi podpismi potvrdzujeme, že tento dokument je pre nás slobodným, dobrovoľným a vedomým záväzkom sa podľa neho riadiť počas celého pôsobenia na tejto škole.

       

       

       

      V Dolnom Kubíne 31. augusta 2018