• NEBUĎ OTROK DROG!

     • Milí študenti,

      Tlačová agentúra Slovenskej republiky s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR si Vám dovoľuje pripomenúť spustenie v poradí piateho ročníka projektu Nebuď otrok drog, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy. Hlavnou aktivitou projektu je vedomostný online kvíz spojený s možnosťou získania vecných cien. Cieľom projektu je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených. Všetky informácie o súťaži nájdete na stránke www.nebudotrokdrog.sk alebo sa informujte u koordinátorky pre prevenciu Mgr. T. Olbertovej, ktorá sa teší na spoluprácu. 

       

       

        

     • ZLATÝ MIKROFÓN ŽSK

     •  

       V tvrdej konkurencii Žilinského samosprávneho kraja vyhrala Natália Laššáková z 2. A 1. miesto v moderátorskej súťaži Sárova Bystrica. Pod vedením Mgr. Petry Karcolovej a za spoluúčasti Laury Plevjákovej z 2. A, ktorá bola jej respondentkou v jednej súťažnej disciplíne, tak postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici. Svojím talentom a kultivovaným vystupovaním si získala aj srdce  poroty, ktorá nešetrila slovami chvály. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu našej školy!     

        

     • VYHRALI SME ZLATÝ POHÁR!

     • Náš florbalový dievčenský tím získal 18. 10. 2018 v obvodnom kole  zlatý pohár a postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme S. Al Hindi, P. Belopotočanovej, L. Bombjakovej, N. Cilečkovej, D. Hrivňákovej, D. Hucíkovej, M. Hurťákovej, L. Pjontekovej, L. Plevjákovej, S. Sochuľákovej, R. Šangalovej a trénerovi PaedDr. M. Takáčovi!

     • SILNÉ RUKY ZDRAVOTNÍKOV!

     • Silné ruky našich zdravotníkov pod vedením PaedDr. Matúša Takáča si 10. 10. 2018 z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne odniesli medaily, pohár aj zlatú sošku! Išlo o prvý ročník súťaže "Silná ruka obchodnej akadémie". Výsledky sú viac ako úžasné! V kategórii dievčat do 60kg: 1. miesto - Adela Čajková, 4. A, 2. miesto - Emma Naništová, 3. B,  3. miesto - Nikola Cilečková, 3. B. Dievčatá nad 60kg:  2. miesto - Lucia Pjonteková, 2. B. Chlapci nad 80kg: 3. miesto a pohár - Michal Steinocher, 2. B. Chlapci do 70kg: 1. miesto a zlatú sošku získal Karol Pjentek z 2. A. Srdečne blahoželáme! Ostatní účastníci: Laura Plevjáková, 2. A, Klára Karasová, Rebeka Lašová, 1. A a Kristián Kočička z 2. B. 

     • ÚSPECH NAŠICH MODERÁTORIEK

     • Opäť sme postúpili do krajského kola! 

      11. 10. 2018 sa v Tvrdošíne konalo regionálne kolo súťaže Oravský mikrofón 2018, ktorého sa aj tento rok zúčastnili naše žiačky pod vedením Mgr. Petry Karcolovej. Znova sa potvrdilo, že na našej škole študujú veľmi talentovaní budúci zdravotníci. A tak srdečne blahoželáme Natálii Laššákovej z 2. A k 1. miestu a k postupu do krajského kola a Laure Plevjákovej z 2. A k 3. miestu! Držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 24. 10. 2018! 

       

     • NAŠA ŠKOLA V NOVINÁCH

     • Milí zdravotníci a priatelia školy,

      ponúkame Vám noviny MY ORAVA, v ktorých prezentujeme našu Školu plnú života a teda aj Vás. Noviny si môžete vyzdvihnúť na vrátnici, v zborovni alebo v redakcii časopisu Uzlík za dobrovoľnú sumu. V stánkoch PNS ich predávajú za 0,90 eur. Prajeme Vám pekné čítanie a hlavne motiváciu do nových aktivít, ktoré nás napĺňajú a posúvajú ďalej.

      S pozdravom RR časopisu Uzlík 

     • KNIHY A JA

     •  

      Knižné príbehy nám otvárajú svet, ktorého sa môžeme dotknúť srdcom. Rozvíjajú našu osobnosť, fantáziu, slovnú zásobu, pravopis... Každou prečítanou knihou vnútorne rastieme. Stávame sa empatickejšími, múdrejšími a nebojíme sa zvládať ťažké životné situácie, lebo už máme návod... odvahu... vedomosť... kritické myslenie... Už máme svoju knižnú záložku, ktorá sa posúva do ďalšej a ďalšej knihy. Lebo najlepším spisovateľom je samotný život, najkrajším maliarom príroda a najlepším priateľom otvorená kniha. Mgr. Katarína Ružičková vás veľmi rada privíta a usmerní v našej školskej knižnici, ktorá je obohatená o nové tituly. Nezabudnite pritom na akciu „Záložka do knihy spája slovenské školy“, ktorá nám tento rok pripomína sté výročie vzniku Československa a tiež na súťaž „Prečítaj knihu a nakresli/napíš jej recenziu“. Tešíme sa na vaše obohatené názory a kreatívne prejavy aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Môžete kresliť, písať, rozprávať... Stvárniť všetko, čo vo vás literárny príbeh zanechal a čím vás obohatil. Anne Klimekovej z 1.B sa to podarilo pri najstaršej literárnej pamiatke (Epos o Gilgamešovi), ktorú výtvarne spracovala počas svojej odpovede na tabuli. Odmenená bola nielen známkou, ale aj potleskom celej triedy.  

        

     • ZÁŽITKOVÝM UČENÍM BLIŽŠIE K CHÉMII

     •  

      Chémia je pre nás zdravotníkov veľmi dôležitá. Je súčasťou každodenného života, biochemických procesov nášho organizmu, nášho úsmevu, šťastia, smútku, stresu,  spánku... Je dôležitá vo farmakológii, potravinách, životnom prostredí... Dokonca aj medziľudské vzťahy majú svoje korene v chémii. Ako ju bližšie spoznať? Zážitkové učenie, "vôňa labáku" a vlastná skúsenosť je najlepšou cestou, ktorou sa vydali aj naši prváci pod vedením Ing. Kataríny Lofajovej.

       

       

     • ZOBER LOPTU, NIE DROGY!

     • „Zober loptu, nie drogy!" Týmto mottom sa začala prezentácia (hodinová prednáška) Viviány Pajdučákovej z I. B pre svojich spolužiakov. Akcia sa konala 1. 10. 2018 v rámci týždňa „Dni nádeje 2018“ a bude ďalej pokračovať na hodinách etickej výchovy. Ako škodia drogy ľudskému organizmu? Aký negatívny dopad majú na správanie, myslenie, záujmy a socializáciu mladých ľudí? Ako ničia rodiny a vzťahy v nich? Odpovede na tieto a ďalšie otázky zodpovedala Viviána veľmi zrozumiteľne nielen z pohľadu zdravotného výskumu a faktov, ale aj zo strany dospievajúceho tínedžera, ktorému nie je ľahostajný okolitý svet, medziľudské vzťahy, rodina a skutočné hodnoty, ktoré si často mladí ľudia nesprávne kompenzujú práve drogou. Ďakujeme!