• ABSOLÚTNY TALENT = Zlatica Kubicová
     • ABSOLÚTNY TALENT = Zlatica Kubicová

     • FOTO TALENT

       

      23. novembra 2018 sa konal už 7. ročník celoškolskej súťaže Talent SZŠ, ktorá je zároveň prehliadkou talentovaných a tvorivých študentov školy. Súťažilo sa v rôznych kategóriách: spev, tanec, hra na hudobný nástroj, recitácia, vlastná tvorba (poézia, próza, reflexia), umelecká fotografia, kresby/maľby, dramatická a filmová tvorba, šport, ručné práce. Tento ročník obohatil svojím úžasným vystúpením líder skupiny Oravia Tomáš Ďaďo, prezentovali sa aj profesori a na záver vystúpil študent Martin Toman, ktorý už zo školských lavíc zdravotníckej školy vykročil k profesionálnym  umeleckým hviezdam. Riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý ocenil aj študentov, ktorí boli úspešní v celoškolských súťažiach alebo v reprezentácii školy. Na Talentoch bolo 40 vystúpení, medzi nimi boli jednotlivci, skupiny aj celé kolektívy tried.  Absolútnym víťazom Talent SZŠ 2018 sa stala Zlatica Kubicová z 1. A.

      Víťazi v kategóriách

      • tvorivá činnosť  Iveta Baleková IV.B
      • výtvarná činnosť Klára Joňáková I.A
      • šport Viliam Pečarka I.B
      • spev Júlia Kolenčíková, Lenka Beňušová II.B , II.A
      • tanec Jana Pantoková II.A
      • divadlo IV.B
      • film IV.B
      • prednes Paula Chudjáková III.A
      • vlastná tvorba Barbora Laceková II.B
      • hra na hudobný nástroj Angelika Majdová I.A
      • fotografia Veronika Komperdová IV.B
      • absolútny víťaz Zlatica Kubicová I.A
     • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ iBOBOR

     •  

      15. 11. 2018 sa zúčastnilo 22 žiakov našej školy informatickej súťaže iBobor v kategórii Juniori (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. 

      Najlepšie výsledky zo SZŠ Dolný Kubín dosiahli žiačky:

      1.       Hucíková Dominika, 2. B

      2.       Červeňová Veronika, 2. B

      3.       Hurťáková Mária, 2. B

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Ing. Milan Britvík, PhD.

       

       

     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     •  

      14. novembra 2018 sa na škole konala Olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 15 študentov našej školy. Porota v zložení Mgr. Evy Hankovej a Mgr. Tatiany Olbertovej hodnotila písomný aj ústny prejav. Olympiáda obsahovala gramatickú časť,  čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, role-play a opis obrázku. Na 3. mieste sa umiestnila Simona Kliačiková z 3. A, na 2. mieste Petra Košarišťanová zo 4. A a  1. miesto si aj tento rok obhájila naša najlepšia angličtinárka MARTINA TROUPOVÁ zo 4. A! Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!!!

     • PRIVÍTALI SME HO CHLEBOM A SOĽOU

     • Úžasnú vyučovaciu hodinu občianskej náuky zažili študenti 2. B triedy 21. 11. 2018. Vďaka koordinátorke dobrovoľníctva Mgr. Kataríne Bedrichovej a vedeniu školy mohli spoznať charizmatického dobrovoľníka Philippa Sedova z Jaroslavle, s ktorým diskutovali o Rusku, jeho histórii, prírode, zaujímavostiach, spoločenských aj politických osobnostiach, porovnávali ústavy obidvoch krajín aj politický systém...  A to všetko v príjemnej atmosfére s pohostením a pitím čaju, ktoré sa začalo pravým slovanským privítaním... Nechýbali ani výborné oravské korbáčiky, za ktoré sme vďační Andrei Chudjákovej a jej mamine.   Philipp Sedov prišiel na Slovensko ako dobrovoľník na jeden rok, aktuálne je tu 3 mesiac. Má vyštudovanú politológiu a spolu s ďalšími mladými dobrovoľníkmi pôsobí na stredných aj základných školách. Bližšie informácie je možné získať v kancelárii OA na 4. poschodí, kde sídli dobrovoľnícka organizácia. Konkrétne Philipp vedie na OA konverzácie v ruskom jazyku. FB: Mladiinfo Dolný Kubín.

       

       

     • VEĽKÉ POĎAKOVANIE!

     • O tom, že zdravotníčky a zdravotníci z našej školy sú aj výborní športovci, sme sa už presvedčili veľakrát. Dnes sa tešíme spolu s nimi, že môžu súťažiť a svoje športové kvality dokazovať v nových športových dresoch. Za tieto úžasné dve sady nových dresov patrí veľké poďakovanie firme TOMSPORT a iniciatíve rodiča z našej školy. Ešte raz ĎAKUJEME!!!

       

       

     • 3. MIESTO VO FLORBALE

     • Naše dievčenské florbalové družstvo po víťazstve v okresnom kole, postúpilo na región do Trstenej, kde sa 14.11.2018 stretli s oveľa silnejšími súpermi, ako tomu bolo na okrese. Dievčatá podľahli náročným súperom zo Slanickej osady 1:6 a z Gymnázia v Trstenej 1:10. Všetci zúčastnení podali maximálne výkony a prežili niečo, čo sa dá slovami len ťažko opísať, zážitky, ktoré ostanú v našich srdciach po celý život.Veľká vďaka... PaedDr. Matúš Takáč

       

       

       

     • POSTÚPILI SME DO CELOŠTÁTNEHO KOLA!

     •  

      Silná ruka stredných škôl 2018

       

      Aj v tomto roku pokračuje celoslovenská súťaž "Silná ruka stredných škôl" pre všetkých stredoškolákov do 18 rokov. Silná ruka našich zdravotníkov pod dozorom Mgr. Jany Povalovej si 9.11.2018 z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne odniesla krásne medaily. Súťaž prebiehala v pohodovom športovom duchu. V piatich kategóriách sa stretli žiaci z OA, Gymnázia P.O.H., SOŠ obchodu a služieb a SZŠ. Išlo o 24. ročník súťaže „Silná ruka stredoškolákov“. V kategórii dievčat do 60 kg získala 1. miesto  Emma Naništová z 3.B. Dievčatá nad 60 kg:  3. miesto - Lucia Pjonteková, 2.B. Chlapci  do 70 kg: 2. miesto Karol Pjentek,  2. A. Chlapci  nad 80 kg: 3. miesto Michal Steinocher, 2.B. Srdečne blahoželáme!!! Ostatní účastníci: Nikola Cilečková, 3.B, Andrea Belkotiaková, 2.B, Michal Kočička, 2.B. Zo školských kôl postupujú do oblastného kola dvaja najlepší súťažiaci z každej kategórie. Celoslovenské kolo bude pokračovať v Košiciach 23.11.2018, do ktorého všetci štyria umiestnení postupujú. Držíme palce!!! (jp)

     • ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC KU HVIEZDAM

     • Zo školských lavíc ku hviezdam kráča všestranný talent našej školy MARTIN TOMAN zo 4. A. Od detstva ide za svojím snom a zdokonaľuje sa. V minulosti recitoval na Hviezdoslavovom Kubíne, a dokonca hrával aj hokej. Dnes je známy ako spevák, herec, režisér, scenárista... Hrá na cimbale, husliach, basgitare aj na klávesoch. Komponuje vlastnú hudbu, filmy, muzikály... Má za sebou úspešné projekty: ROZPRÁVKA O 12 MESIAČIKOCH (rozhlasová hra) 2014, DETEKTÍV BIN 1, 2, 3, 4 (filmy) 2014-2018, MUZIKÁL MOJŽIŠ (postava Árona) 2017, MUZIKÁL NA SKLE MAĽOVANÉ (postava Jánošíka) 2016- 2017, ROCKOVÁ OPERA, MUZIKÁL JESUS CHRIST SUPERSTAR (postava Judáša Iškariotského) 2015-2019, LEN TAK ZĽAHKA - Bibiana Ondrejková, Martin Toman (CD, koncerty) od roku 2018. Ako herca a speváka ho môžete stretnúť na Oravskom hrade i v Mládežníckom zbore v Dolnom Kubíne alebo pozrieť na YouTube. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie projekty a stretnutia!!! A čo o Martinovi povedala Bibiana Ondrejková? Kliknite na odkaz a dozviete sa.

      https://www.cas.sk/clanok/760088/bibiana-ondrejkova-je-same-prekvapenie-po-zoznameni-s-talentovanym-mladikom-ma-odvazne-plany-video/?fbclid=IwAR2ebHEdiJnP8IMbo1yzyscj5_tAHGmNdhU-KEnRmOOYdIPyU5UCwCcpyk4


       

        

     • OCENENÁ SV. GORAZDOM

     • V dnešnom uponáhľanom svete často počúvame slová: „Vytráca sa ľudskosť... Nepoznajú slušnosť... Vládne chamtivosť a závisť... Nemáme čas...“ Ale aj napriek tomu sú medzi nami ľudia, ktorí uprednostňujú dobro, lásku, poznajú súcit, empatiu a nehľadia na čas, keď pomáhajú druhým. Medzi takýchto ľudí patrí aj žiačka našej školy NATÁLIA SMOLKOVÁ z 3. B, ktorú naša škola nominovala na celoštátne ocenenie Pamätný list svätého Gorazda. 7. novembra 2018 jej toto ocenenie v Dolnom Kubíne slávnostne odovzdala  ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Ocenenie získala za výborné študijné výsledky, nezištnú pomoc, opateru a skvalitňovanie života chorým ľuďom.  Natálka Smolková je veľmi skromná, má veľkú charizmu a citlivé srdce, ktoré vníma bolesť a utrpenie druhých. Neváha pomôcť, obetovať sa, prispôsobiť... Len aby urobila aj trpiacim ľuďom svet krajší. Medzi jej záujmy patrí pomoc ľuďom. Je vzorom pre študentov stredných zdravotníckych škôl. Srdečne blahoželáme k oceneniu a prajeme jej len to najlepšie v živote!!! Z jej ocenenia sa rovnako tešia aj členovia rodiny, riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý, triedna učiteľka Mgr. Alena Majdišová, ktorí boli prítomní na slávnostnej ceremónii, a veľkú radosť máme aj my ostatní. Ešte raz srdečne blahoželáme!!! (Viac sa dočítate v novom čísle časopisu Uzlík.)