• VIDIEŤ SRDCOM

     • Dňa 11. 4. 2019 sa na našej škole uskutočnila beseda s nevidomým paraolympionikom pánom Jozefom Búrošom. Zúčastnili sa ho žiaci 4.A triedy v rámci PSP cvičenia, kde práve prebrali učivo na danú problematiku. Beseda, ktorú zorganizovala Mgr. Katarína Bedrichová, bola veľmi zaujímavá a inšpiratívna, pán Búroš nám ukázal svoje poklady v podobe medailí, ktoré získal na rôznych súťažiach a olympiádach doma aj v zahraničí. Počas svojho života sa venoval rôznym športom, v ktorých vynikal vo svojej kategórii. Boli to cyklistika a beh na lyžiach. Počas besedy sa rozhovoril aj o svojom detstve, kamarátoch, ktorí  ho často nechali „v štychu“, a veľmi veľakrát si musel pomôcť  sám. Práve tieto neľahké skúsenosti mu pomáhali  stávať  sa čoraz lepším a silnejším, pestovať  si svoju trpezlivosť, vytrvalosť a pevnú vôľu. Zaspomínal si aj na to, ako si našiel svoju manželku, s ktorou majú spolu 6 detí. Poukazoval nám svoje pomôcky, ktoré využíva v bežnom živote – písací stroj na Braillovo písmo, špeciálne hodinky, meter a dokonca spoločenskú hru Dáma, ktorá je prispôsobená pre nevidomých.  Predviedol nám aj názornú ukážku, kde súperkou bola Mgr. Katarína Bedrichová. Tiež si zaspomínal na svoju prácu telefonistu v NsP v Dolnom Kubíne,  a všetkých prekvapil informáciou, že počas svojej praxe si pamätal tisíce tel. čísel. Sme veľmi radi, že sme mali tú česť stretnúť sa s tak významným človekom, ako je pán Jozef Búroš. Určite v každom z prítomných zanechal milú spomienku a aj pozitívny odkaz do budúcnosti, že človek dokáže aj „nemožné“, ak sám chce. Ďakujeme... Mgr. Katarína Šutá

        

     • VEĽKONOČNÝ PROGRAM V ZPS A DSS

     • Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky. V utorok 16. apríla 2019 sa žiačky z 2. A triedy: Natália Laššáková, Laura Plevjaková, Marianna Paľová, Janka Pantoková a Lenka Beňušová predstavili s veľkonočným programom v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Na záver tohto príjemného stretnutia žiačky obdarovali klientov veľkonočnými vajíčkami. Mgr. Ľudmila Michalicová 

     • EXKURZIA 1.V ZA V REZIDENCII NESTOR ZÁZRIVÁ

     • Nestor predstavuje v porovnaní s tradičnými zariadeniami tohto typu úplne novú, kvalitatívne neporovnateľne vyššiu úroveň starostlivosti o seniorov a ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Už pri vstupe do objektu sme mali pocit, že vchádzame do štvorhviezdičkového hotela a nie do zariadenia sociálnych služieb. Väčšina priestorov domova sociálnych služieb (DSS) Nestor je bezbariérová. DSS Nestor – tri pobytové (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a špecializované zariadenie) jedna ambulantná sociálna služba (denný stacionár) a jedna terénna (prepravná služba). Mgr. Veronika Podbrežná, manažérka ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá nás 15. 4. 2019 sprevádzala po tomto zariadení hovorila: „Naši fyzioterapeuti sa od rána nezastavia. Veď aj klienti, ktorí sú u nás na neurčitý čas, majú v cene pobytu ponúkanú možnosť absolvovať jednu rehabilitáciu denne. Pritom pod odborným dohľadom je možné za príplatok cvičiť aj dvojfázovo. Naša ergoterapeutka zase pravidelne organizuje rôzne tvorivé dielne, pamäťové cvičenia, biblioterapiu či filmomániu. A ak potrebuje niekto moderne zrelaxovať, máme tu špeciálne upravenú miestnosť pre pobyt v multisenzorickom prostredí,“ zaujala nás novou terapiou známou pod názvom snoezelen. Dodala, že táto multifunkčná metóda sa prevádza v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Okrem iných  je určená aj pre osoby s telesným alebo viacnásobným postihnutím, pre ľudí s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. Exkurzie sa zúčastnila aj  PaedDr. Regina Adamcová a triedna učiteľka Mgr. Daniela Janoľová. Ďakujeme, že aj takto môžu naši starčekovia stráviť jeseň svojho života.

       

       

        

     • UČÍME HROU

     • Trieda 1.A pod vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Margity Snovákovej 16. 4. 2019 usporiadala zdravotnícky kvíz pre deti zo Špeciálnej školy v Dolnom Kubíne. Okrem sprostredkovania nových informácií dievčatá zažili veľa úsmevných situácií...

        

     • CENA TELEVÍZIE MARKÍZA!!! SKOKAN ROKA!

     • www.tvnoviny.sk/domace/1962679_toto-su-vitazi-sturovho-pera-sutaziaci-si-vyskusali-aj-pracu-pred-kamerou

      Po dvadsiatich rokoch vydávania nášho študentského časopisu bol Uzlík ocenený na 25. ročníku celoslovenskej súťaže Štúrovo pero 2019.  Vyhodnotenie sa konalo 12. - 13. apríla 2019 vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnilo 70 stredoškolských časopisov, 8 vysokoškolských a 6 elektronických magazínov. Novinárske príspevky zaslalo 50 stredoškolákov. Medzi nimi boli aj články Nikolety Jagelekovej a Karin Stopjakovej zo 4. B a aj keď sa ich novinárske príspevky neumiestnili, svojou tvorivou prácou v redakčnej rade nesporne prispeli ku skvalitňovaniu nášho časopisu, začo im veľmi ĎAKUJEME! Časopis Uzlík získal Cenu Televízie Markíza, ktorá patrí medzi najvyššie ocenenia stredoškolských časopisov, (získali sme 2. stupeň) a titul Skokan roka! Znamená to, že v priebehu jedného roka náš Uzlík vyskočil medzi najlepšie stredoškolské časopisy na Slovensku! Nesmierne sa tešíme z ocenenia. Je to pre nás záväzok aj výzva. Musíme na sebe pracovať a ďalej sa zlepšovať! Viac dávať ako prijímať. Byť tvoriví, aktívni, akční, vnímať svoje okolie aj problémy druhých... A všetko s radosťou...Lebo ak niečo robíme s radosťou a láskou, tak to istotne urobíme dobre... Ďakujeme našim autorom, redaktorom, externým redaktorom, absolventom aj vedeniu školy za podporu, povzbudenie, elán, odvahu a krídla... Ďakujeme všetkým, ktorí tvoria Školu plnú života!!! Inak by sme nemali o kom písať :-) :-) :-)       (rr)


       

      A všetko s radosťou...Lebo ak niečo robíme s radosťou a láskou, tak to istotne urobíme dobre... Ďakujeme našim autorom, redaktorom aj vedeniu školy za podporu, povzbudenie, elán, odvahu a krídla...

        

     • POMOC KVETOV - aj tých v našom srdci

     • Liga proti rakovine

      Každý z nás pozná niekoho, kto trpí onkologickým ochorením. Dňa 11.apríla 2019 sa naša škola zapojila do projektu Deň narcisov - zbierky na pomoc onkologicky chorým ľuďom a ich rodinám na Slovensku.Vďaka žiakom 3.A triedy sa v uliciach mesta Dolný Kubín podarilo od dobrovoľníkov vyzbierať 2 533,23 Eur.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť a podporiť tých, ktorí to potrebujú. Mgr. Monika Hackenbergová

        

     • PRIDALI SME RUKU K DIELU

     •  

      S nadšením a ochotou pomáhať sa žiaci našej školy s PhDr. Silviou Rovnou, PhD. zúčastnili 4. ročníka skrášľovania Brezovca a upratovanie nemocničného areálu. 13. 4. 2019 Veronika Laceková, Mária Strážovská z 1. B, Barbora Žuková z 2. B spolu s maminkou, Michaela Bolová a Tamara Sedliaková zo 4. A a Eva Babinská zo 4. B s kamarátkou Timeou ukázali, že im záleží na životnom prostredí  a okolí, v ktorom žijú. Akcia sa konala pod záštitou primátora mesta Dolný Kubín Jána Prílepku.   

        

     • POSTÚPILI DO CELOŠTÁTNEHO KOLA!

     • Odvaha, sila a bojovnosť...

      Dňa 10.04.2019  sa žiaci Paula Chudjáková, Marek Kurtulík a Jana Juráňová z 3. A  triedy   zúčastnili regionálneho kola súťaže  Prvej pomoci  zdravotníckych škôl vo Zvolene. Súťaž pozostávala z piatich modelových situácií, vedomostného testu, ale aj z fyzickej zdatnosti. Modelové situácie boli veľmi náročné a zložité. Aj napriek malému neúspechu na prvej modelovej situácii, žiaci nestrácali silu a odvážne bojovali až dokonca. Vyplatilo sa! Na vyhodnotení sme boli milo prekvapení a zo súťaže sme si odniesli krásne 3. miesto. Zároveň postupujeme do celoslovenského kola súťaže zdravotníckych škôl  v poskytovaní prvej pomoci, na ktoré sa veľmi tešíme. Ste veľmi šikovní, som na Vás hrdá! Mgr. Eva Chomisteková

     • 1. MIESTO NA SLOVENSKU!!!

     • Na VII. ročníku CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE ZDRAVOTNÍCKYCH ASISTENTOV pod názvom "Starostlivosť o pacienta s chorobami pečene a pankreasu" so svojou prácou "Hepatitídy -  možnosti prevencie z pohľadu ZA" získali Miriam Grofčíková, Paula Chudjáková a Naďa Hvoľková z 3. A, pod vedením PhDr. Márie Hudecovej, PRVÉ MIESTO!!! Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy!!! 

     • DEŇ UČITEĽOV BOL O NÁS VŠETKÝCH!

     •  

      Deň učiteľov sme oslávili netradične. 5. 4. 2019 učitelia a žiaci spolu súťažili v rôznych disciplínach, ktoré si jednotlivé triedy pripravili. Medzi tradičné súťaže ako: vybíjaná, stolný tenis, stolný futbal, dáma, patrili aj tie netradičné: „Meno, mesto, zviera, vec“, „Vajíčko, nerozbi sa!“, Grilovanie, Ochutnávka, vedomostná súťaž Kocka a výnimočná súťaž, ktorá sa odohrávala v podkroví školy Escape room, za ktorú  triede 3. A udelila porota bonusových 20 bodov. Nechýbala ani Zumba PhDr. Andrey Jarabákovej, ani Tvorivé dielničky PhDr. Silvie Rovnej, PhD., v zastúpení Silvinky Rovnej, ktorá sa hravo zmocnila svojej úlohy. Celé podujatie organizovala žiacka školská rada pod vedením Mgr. Petry Karcolovej a PhDr. Ivety Košarišťanovej a profesionálne moderovali dievčatá z 2. A Sára Mikušiaková a Natália Vargončíková. Pri celkovom hodnotení získavali triedy body aj za brigády, súťaže, zber elektroodpadu, papiera, vrchnáčikov, batérií, články do časopisu... Po vyhodnotení najlepšej triedy, ktorou sa stala 2. A, riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý udelil ocenenie za umeleckú činnosť Martinovi Tomanovi zo 4. A a Ondrejovi Valčičákovi zo 4. A za Vysielanie študentského rozhlasu. Časopis Uzlík ocenil Mgr. Evu Hankovú za najvtipnejšie fotografie z lyžiarskeho kurzu 2019 a Kláru Joňákovú z 1. A za najkrajšie fotografie z lyžiarskeho kurzu. Veľký potlesk získali aj magisterky, ktoré za ich prácu ocenilo vedenie školy. Boli to: Mgr. Miloslava Turčinová, ktorej ministerka školstva SR 25. 3. 2019 v Bratislave udelila Medailu sv. Gorazda (za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a odbornom raste budúcich zdravotníkov, za starostlivosť o deti a mládež, a rozvíjanie humánnych princípov našej demokratickej spoločnosti v rámci projektu „Mosty k deťom a rodine“, za prácu, ktorá robí dobré meno školstvu Slovenskej republiky.), PaedDr. Regina Adamcová, ktorá bola 4. 4. 2019 v Dolnom Kubíne ocenená Okresným úradom ŽSK pod záštitou Ministerstva školstva SR (za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté pri výchove a vzdelávaní, za obetavú a prosociálnu prácu s deťmi a mládežou), Mgr. Anna Strežová (za výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a aktívny rozvoj spolupráce so zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami s cieľom rozvíjať odbornosť, profesionalitu a prosociálnosť  študentov) a PhDr. Andrea Jarabáková (za výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj v aktívnej a úspešnej práci koordinátorky pre environmentálnu stránku školy a za aktivizujúcu prácu pri manažovaní dobročinných akcií a podujatí na Slovensku aj pre krajiny tretieho sveta). Chvíle dojatia zavŕšili študenti, ktorí obdarovali učiteľov kvetmi a  predsedníčka žiackej školskej rady Laura Plevjaková z 2. A v mene všetkých študentov školy srdečne poďakovala všetkým pedagógom za ich prácu, obetavosť aj za lásku, ktorú rozdávajú študentom a zanechávajú v nich tak stopu do konca života. Veľké poďakovanie patrí organizátorom aj všetkým zúčastneným! Osobitné poďakovanie všetkých pedagógov patrí Mgr. Eve Chomistekovej za organizáciu a prípravu poobedňajšieho programu, ako aj Martinovi Tomanovi za jeho úžasné umelecké vystúpenie! Ďakujeme všetkým!!!

       

      Výsledky:

      Vybíjaná – kolektív IV.A

      Kocka – kolektív III.A

      Vajíčko, nerozbi sa! – A. Répalová

      Grilovanie – D. Skurčáková

      Ochutnávka – S . Mikušiaková

      Escape room – učitelia (Š. Jány, P. Karcolová, K. Bedrichová)

      Stolný futbal – V. Pajdučáková, T. Kabát

      Stolný tenis – p. u. M. Britvík

      Meno, mesto, zviera, vec – E. Púčeková

      Dáma – p. u. Š. Jány

      Zumba a spoločenské tance – p.u. A. Jarabáková

      Tvorivé dielničky – S. Rovná ml.

       

       

     • ROZVÍJA ŠKOLSTVO SR

     •  

      Okresný úrad v Žiline pod záštitou MŠ SR 4. apríla 2019 v divadelnej sále MsKS v Dolnom Kubíne pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil pedagógov za ich prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a za rozvoj školstva v Žilinskom samosprávnom kraji. Medzi ocenenými bola aj naša pani profesorka PaedDr. Regina Adamcová, ktorá bola nominovaná za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za obetavú starostlivosť o deti a mládež a za prácu výchovnej poradkyne, ktorá prispela k rozvoju školstva Slovenskej republiky. Srdečne blahoželáme!

        

     • EXKURZIA V ĽUBOCHNI

     • V stredu 20.3. 2019 sme sa obidve triedy maturitného ročníka zúčastnili exkurzie v NEDÚ v Ľubochni. Nachádza sa tam vysokošpecializovaný ústav s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na diagnostiku a liečbu ochorení žliaz s vnútornou sekréciou (choroby štítnej žľazy, nadobličiek) a taktiež sa zaoberá cukrovkou. Privítal nás veľmi milý personál, ktorý nám ochotne porozprával veľa nových informácií. Prednášali nám o diabetológii, endokrinológii, podiatrii a o sacharidových jednotkách. Dozvedeli sme sa opäť niečo nové a zaujímavé, čo využijeme v našom živote a samozrejme aj v našom štúdiu. V mene tried 4.A a 4.B  srdečne ďakujeme našim koordinátorkám odbornej praxe Mgr. Janke Lissovej a Mgr. Anne Strežovej za sprostredkovanie príjemnej exkurzie, ako aj Mgr. Kataríne Ružičkovej a Mgr. Janke Povalovej, ktoré nás sprevádzali. Ďakujeme! Anabela Svetláková a Eva Púčeková, 4. A

     • MATURANTI V RAKÚSKU

     •  

        

      V utorok 26.3.2019 sa uskutočnila exkurzia maturantov 4. A a 4. B triedy v Rakúsku do luxusného domova dôchodcov Landes-stelle-pflege-heim, ktorý je štátnym zdravotníckym zariadením. V domove nás veľmi príjemne privítala pani riaditeľka a vrchná sestra, ktoré nám povedali základné informácie o domove a následne nám ho celý ukázali. Mohli sme porovnať domov dôchodcov na Slovensku a v Rakúsku. Boli sme príjemne prekvapení moderným vybavením. Taktiež sme boli udivení veľmi detailnou starostlivosťou personálu o klientov, ktorí usilovne zabezpečujú láskyplnú a hlavne kolektívnu opateru. Lôžkové časti boli rozdelené od najľahších po najťažšie stavy klientov. Zaujímavosťou bolo, že tam boli aj ľudia po operáciách… (na doliečení), keďže v nemocnici na doliečení  môžu ostať len týždeň. Nachádzali sa tam, taktiež dvere so zrkadlom, čo je veľmi zaujímavý nápad. Dvere umožňovali vidieť klientom seba v odraze, a tak v domnienke, že je to zrkadlo a nie dvere, neušli klienti zo zariadenia. Tiež tam majú krásnu záhradu s ovocnými stromami, kde klienti s personálom trávia čas a vykonávajú rôzne aktivity. Videli sme zase niečo nové a zaujímavé. Obohatili sme sa o nové informácie, čo nás veľmi teší. V mene oboch tried veľmi pekne ďakujeme profesorom za zaujímavú exkurziu a strávenie príjemného času v Rakúsku. Ďakujeme! Eva Babinská, Martina Šeligová, 4.B