• Vydávanie ISIC kariet od 21.8.2019
     • Vydávanie ISIC kariet od 21.8.2019

     • S potešením Vám oznamujeme, že žiakom, ktorý majú uhradený poplatok za vydanie a výrobu ISIC preukazu si ho budú môcť vyzdvihnúť od 21.8.2019 na vrátnici školy. Pripomíname, že je potrebné odovzdať žiadanku a súhlas so spracov.osobných údajov, ak ste ju ešte neodovzdali. Rovnako od tohto termínu sa budú vydávať na vrátnici potvrdenia o návšteve školy, ak ich budete potrebovať (sú dostupné aj elektronické cez edupage)

     • FLORBALOM K ROZVOJU ZDRAVIA

     • Dňa 20.6.2019 prebehol na našej škole Deň zdravia - Florbalom k rozvoju zdravia. Okrem športových florbalových zápasov sa pripravovalo zdravé občerstvenie a mapoval sa zdravotný stav zúčastnených (meranie vitálnych funkcií, glykémie a výpočet BMI). Celý deň sa niesol v spokojnosti a pohode, obohatil nás o niečo nové a hlavne o pocit spolupatričnosti a spolupráce. Ďakujeme kolegom, ,ktorí sa do tejto akcie aktívne zapojili a hlavne Odboru školstva a športu ŽSK, ktorý nám celú akciu zastrešil finančne cez akceptáciu grantového programu. Ďakujeme! PhDr. Silvia Rovná, PhD.