• DofE = objav svoj potenciál a prekonaj nemožné!
     • DofE = objav svoj potenciál a prekonaj nemožné!

     • https://www.dofe.sk/sk/o-programe/

      Ak chceš na sebe zapracovať a rozvíjať hodnoty: Vytvalosť - cieľavedomosť - vnútronú silu - nečakaj kým sa obsadia posledné miesta. ŠANCA JE LEN JEDNA...

      Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov!

      Ceremónia ocenení: https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=2kaDAwg8oP0

      https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=2kaDAwg8oP0

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to, z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

       

       

      V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
      • Mgr. Margita Snováková
      • PhDr. Silvia Rovná, PhD.

     • ZMENÍME PLANÉTU ALEBO SEBA?

     • Nad touto otázkou sme sa mali možnosť zamýšľať 24. 9. 2019 v MsKS v Dolnom Kubíne počas environmentálneho programu EKOTOPFILM, ktorého sme sa zúčastnili. Klimatické zmeny, skleníkový efekt, topenie ľadovcov, stúpanie hladiny morí a oceánov, plasty a iný odpad v prírode, mikroplasty v potravinách, ktoré konzumujeme... Sme poslednou generáciou, ktorá s tým môže ešte niečo urobiť, aj keď je už o 5 minút 12. Klimatické zmeny už prebiehajú. Je to na každom z nás! „Prírodu môžeme premôcť len poslušnosťou!“ Francis Bacon

      Lucia Kalisová, 1. A: "Globálne otepľovanie, klimatické zmeny, znečistenie oceánov, čierne skládky či prebytok plastového odpadu. To sú problémy, ktoré začínajú v týchto časoch prerastať do gigantických rozmerov. A práve na túto tému sme sa rozhodli lepšie pozrieť aj my. V utorok, dňa 24.09. sa žiaci našich ročníkov zúčastnili na filmovom predstavení ECOTOPFILM. Predstavenie sa konalo v MsKS v Dolnom Kubíne, kde sa všetci po skončení piatej vyučovacej hodiny, spoločne presunuli. Predstavenie sa začínalo o 11:30 krátkym príhovorom. Pokračovalo prezentáciami, v ktorých sa všetci zúčastnení dozvedeli plno zaujímavostí, týkajúcich sa hlavne širokospektrálnych problémov s plastmi. Nasledoval krátky film, ktorý všetkých s určitosťou chytil za srdce. Predstavenie sa skončilo o 12:30. Každý si počas tohoto premietania uvedomil, v akom žalostnom stave naša planéta je. Musíme začať ihneď konať, ak chceme, aby sa naša planéta - náš domov, zachovala aj pre budúce generácie. Pomôcť môžete napríklad aj triedením odpadu či obmedzením používania jednorazových plastových výrobkov. Je čas. Zmeníme planétu alebo seba?"

       

       

     • BIELA PASTELKA

     • Vyzbierali sme 259,92 eur...

      Dňa 20.9.2019 sme sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorá je najväčšou zbierkou svojho druhu na Slovensku a pomáha slabozrakým a nevidiacim ľuďom zaradiť sa späť do kolektívu. Boli sme rozdelení do piatich skupín po dvoch a keďže nám počasie prialo, mohli sme sa s úsmevom poberať do ulíc. Každá skupina mala svoje stanovište, kde sme sa väčšinu dňa zdržiavali. Sme veľmi radi, že aj v tejto uponáhľanej dobe sa z ľudí nevytráca ľudskosť. V mene všetkých zúčastnených ĎAKUJEME všetkým, ktorí, hoci i len malou čiastkou, prispeli na dobrú vec. Dominika Hucíková a Klára Papajíková,  3.B

       

     • VÝZVA PRE VŠETKÝCH!

     • Zbierame plastové vrchnáčiky!

      Milí žiaci, pedagógovia aj nepedagogickí zamestnanci,

      aj tento školský rok sa zapájame do zbierky PLASTOVÝCH VRCHNÁČIKOV. Tentokrát to bude pomoc pre pána Jozefa Matysa, ktorý nešťastným pádom do bazéna, si zlomil dva krčné stavce a zostal ochrnutý. Za vyzbierané vrchnáčiky mu bude poskytnutý rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Centre v Piešťanoch. Liečba v tomto zariadení je veľmi nákladná, a preto Vás veľmi prosím o pomoc, aby sme vyzbierali čo najviac vrchnáčikov. „Verím, že to má zmysel, že je tu nádej, že mu bude dopriate „zhora“ a spolu aj s našou podporou a pomocou to dokážeme.“ Ďakujem!!! Mgr. Eva Chomisteková

       

     • TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

     • Už od začiatku školského roka nezaháľame a s radosťou sa venujeme dobrovoľníctvu. Pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva sme dňa 19. 9. 2019 s pani učiteľkou Mgr. Katarínou Bedrichovou navštívili Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Našou úlohou bolo spríjemniť čas seniorom rôznymi aktivitami či len veselým spevom. Hneď pri vstupe nás vrúcne privítal personál spolu s občerstvením. S radosťou nás predstavili klientom, s ktorými sme si hneď na úvod zaspievali veselé oravské piesne a zahrali sme sa pár hier. Klienti  neskrývali nadšenie z nášho príchodu a s radosťou sa s nami rozprávali a smiali. Úsmev na ich tvárach nás príjemne zahrial pri srdci. Avšak čas plynul až príliš rýchlo a už sme sa museli rozlúčiť. Ale určite to nebolo poslednýkrát, čo sme v rámci dobrovoľníctva navštívili toto zariadenie. Pretože nič nepoteší viac, ako vyčariť niekomu úsmev na tvári už len svojou prítomnosťou.    Mária Hurťáková 3. B Veľké ĎAKUJEM patrí študentkám 3. B triedy, ktoré sa tejto akcie zúčastnili: Mária Hurťáková, Majka Ondrošová, Sára Al-Hindi, Barborka Žuková, Magda Polťáková, Dominika Hucíková, Monika Tarabová, Viktória Rusnáková, Klára Papajíková, Natália Habáňová.  Mgr. Katarína Bedrichová

       

     • 70. VÝROČIE HOLOKAUSTU

     • Čo je holokaust? Prečo bola po 2. svetovej vojne prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd? Na tieto a mnohé iné otázky odpovedajú žiaci druhých ročníkov v rámci svojich projektov na hodinách občianskej náuky. Všetky projekty budú vystavené na chodbách našej školy aj pre ostatných študentov. Kto má záujem, môže sa k nám pridať so svojím projektom aj z iných vyučovacích predmetov a ročníkov. Stačí osloviť Mgr. R. Bočkayovú. Na fotke zľava: Rebeka Laššová a Klára Joňáková z 2. A

      Holokaust je štátom programovo riadená a plánovaná perzekúcia a genocída európskych Židov uskutočňovaná 1933–1945 nacistickým Nemeckom a jeho satelitnými štátmi, medzi ktoré patril aj vtedajší Slovenský štát na čele s prezidentom J. Tisom a s dominujúcou Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou (HSĽS). Bolo vyvraždených 6 miliónov Židov! Slovom holokaust  označujeme i celý nacistický perzekučný systém väzníc a táborov, nacistickú perzekúciu všetkých etnických, náboženských a politických skupín: politických odporcov, telesne či mentálne postihnutých, Svedkov Jehovových, homosexuálov, Židov, Rómov, Poliakov a občanov vtedajšieho Sovietskeho zväzu. V tomto prípade ide o 11 až 17 miliónov ľudských obetí! „Fašizmus sa lieči čítaním, rasizmus cestovaním...“ Miguel de Unamuno

       

     • ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2019

     • Župná kalokagatia sa konala 18. 9. 2019. Jej vyhlasovateľom a hlavným organizátorom je Žilinský samosprávny kraj. Organizátorom regionálneho kola bola naša škola.

      Organizačný výbor regionálneho kola: JUDr. PhDr. Martin Cingel, riaditeľ Úradu ŽSK, člen - Mgr. Janka Školová, riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK, člen – Ing. Martina Gajdárová, metodička pre šport odboru školstva a športu ŽSK, riaditeľ pretekov – Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ SZŠ DK, hlavný rozhodca a organizačno-technické zabezpečenie – PaedDr. Matúš Takáč. Ocenenia odovzdal riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý a Ing. Martina Gajnárová. Blahoželáme víťazom aj všetkým zúčastneným tímom! FOTO Z AKCIE

       

                                                                              

       

     • ZOHREJEME TELÍČKO AJ SRDIEČKO

     • Posielame druhý veľký balík pre siroty v Afrike. Ide o štvorce, z ktorých budú zošité deky pre africké deti. Veľké poďakovanie patrí PhDr. Andrei Jarabákovej, ktorá uháčkovala skoro 620 štvorcov! Pomohli aj naše študentky a ich mamy, babičky... Akcia pokračuje! Svoje štvorce noste pani zástupkyni PhDr. Silvii Rovnej, PhD.. Vopred ĎAKUJEME!!! VIAC INFO TU:

     • VŠETKO, ČO ROBÍME PRE DRUHÝCH, MÁ VEĽKÚ CENU

     •  

      Všimli ste si zmeny v našej škole? Omaľované triedy, kancelárie, kabinety...? Výmenu a presun nábytku? Opravy všetkého druhu? Revitalizáciu vchodu do našej školy? Za to všetko vďačíme obetavej práci nášho údržbára pána Jozefa Kurťáka, ktorý obetoval aj nejednu voľnú sobotu, aby sme sa v našej škole cítili lepšie, krajšie a zdravšie. Patrí mu naše veľké ĎAKUJEME! A tiež aj našim žiakom, obetavým chlapcom, ktorí mu pomáhali, keď boli v škole, a nezľakli sa ani starých ťažkých skríň,  stolov...  Všetko, čo robíme pre dobro všetkých, má obrovskú cenu!!!

     • RECYKLOHRY

     • Boli sme úspešní! A pokračujeme ďalej... Ďakujeme našej koordinátorke PhDr. A. Jarabákovej a všetkým, ktorí sa zapojili!

     • NAŠA NOVÁ JEDÁLEŇ

     • Ako sa hovorí: "Všetko zlé je na niečo dobré." Keď sa od septembra začali na ZŠ v SR vydávať "obedy zadarmo", pre našu školu nastal veľký problém. Museli sme sa všetci prestať stravovať v jedálni ZŠ, lebo ich kapacity s nárastom stravníkov ZŠ boli s našimi študentmi nedostačujúce. Tento obrovský problém a určite poriadny bolehlav vyriešilo vedenie našej školy na 111% úžasne, rýchlo, vkusne, kvalitne, esteticky a hlavne veľmi chutne!!! Za všetkých hladošov ĎAKUJEME!!!

     • NEZABÚDAJME NA MINULOSŤ!

     • 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia patrí medzi pamätné dni Slovenskej republiky. Práve v tento deň si pripomíname hrôzy druhej svetovej vojny. 9. septembra 1941 vtedajší Slovenský štát, ktorý bol spojencom nacistického Nemecka, prijal zákony diskriminujúce židovské obyvateľstvo. Pre viac ako 60-tisíc slovenských Židov znamenali  neskôr aj deportáciu a smrť v nacistických vyhladzovacích táboroch...   

     • ŠTUDIJNÉ ZÓNY

     • Na chodbách našej školy sme zriadili študijné zóny, ktoré môžete využívať v čase prestávok alebo voľných hodín na čítanie a štúdium.