• BESEDA O EUTANÁZII

     •  

      Spoločnosť je ľudskou, ak chráni každý život 

      Dôstojnosť človeka a hodnota ľudského života nezávisí od jeho kvality alebo od akýchkoľvek vlastností, ktoré možno u človeka pozorovať. Je dôležité, aby všetci zdravotnícki pracovníci svojou odbornosťou a hlboko ľudským prístupom spolupracovali na zmierňovaní utrpenia a ochrane dôstojnosti a neodňateľných práv pacientov v ich ťažkom zdravotnom stave. 22. 11. 2019 na našu školu zavítal vzácny hosť Mgr. Andrej Ondrejka, ktorý nám prezentoval poznatky a informácie z oblasti zdravotníctva na tému Eutanázia. Prednáška bola určená pre žiakov 3. a 2 ročníka. Na záver sa žiaci zapojili do diskusie. Prednáška nás veľmi oslovila, dozvedeli sme sa veľa nových informácií a počuli sme skutočné ľudské príbehy,“ povedali žiaci z 3.A. „Majme teda na pamäti chorých ľudí, ktorí sú opustení a ponechaní zomrieť. Spoločnosť je ľudskou, ak chráni každý život od počiatku až po jeho prirodzenú smrť bez toho, aby vyberala, kto je a kto nie je hoden života.“ Každý nech preukazuje lásku spôsobom, aký mu prislúcha: ako otec či matka, syn či dcéra, brat alebo sestra, lekár alebo zdravotník. Ale nech ju preukazuje! Mgr. Ľudmila Michalicová

      Človek sa bojí smrti. No viac ako smrti samotnej sa bojí spôsobu zomierania. A práve o eutanázii nám v piatok 22.11. 2019 prišiel viac porozprávať Mgr. Andrej Ondrejka. Prednášky sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie. Pán Ondrejka nám porozprával veľa zážitkov, ktoré zažil na vlastnej koži. Slovo eutanázia pochádza z gréčtiny a znamená „dobrá smrť“ , ale je to naozaj tak? Nášho hosťa sme zaplavili množstvom otázok, na ktoré nám veľmi ochotne odpovedal. Vďaka nemu sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o smrti, o posmrtnom živote aj o eutanázii samotnej. Natália Baleková, 3. A

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • NOMINOVANÁ na Pamätný list sv. Gorazda

     • Nie slová, ale naše skutky nás robia veľkými! 28. 11. 2019 v MsKS v Dolnom Kubíne oceňovali najlepších v ŽSK pod  záštitou MŠ SR.

      Laura Plevjáková z 3. A, je výborná študentka tretieho ročníka našej školy. Počas svojho štúdia vždy prospievala s vyznamenaním. Aktívne sa zúčastňovala športových, výtvarných a kultúrnych súťaží. Získala 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Rodina a Základné ľudské právo na život (r. 2018). Je predsedníčkou žiackej školskej rady a šéfredaktorkou školského časopisu Uzlík. Je prosociálna a obetavá aj v prístupe k pacientom počas odbornej praxe. Trikrát zachránila ľudský život! Viac sa dočítate v časopise Uzlík. (rr)

     • TEŠÍME SA DO ŠKOLY...

     • Vďaka projektu „Školy, ktoré menia svet“  sme dnes 27. 11. 2019 členov žiackej školskej rady vyprovokovali zamyslieť sa,  ako majú ďalej pôsobiť na našej škole. Podujatie sa konalo pod vedením koordinátorky ŽŠR PhDr. Ivety Košarišťanovej. Veríme, že je to len začiatok aktivizovania našej ŽŠR, a preto sa veľmi tešíme na piatok 29. 11. 2019 o 11. 00 hod., keď sa študenti ŽŠR znova stretnú. Očakávame vaše návrhy, čo by ste chceli riešiť, čo chcete zmeniť, môžete vojsť do tried a zistiť aktuálnu situáciu, problémy... Máte veľké právomoci, ktoré začnite využívať, lebo môžu zlepšiť radosť z pôsobenia na škole a študentského života! Otvorte dvere vašim predstavám a realizujte ich! Veríme, že sa to podarí a tešíme sa!

     • 30. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE

     • 26. 11. 2019 sme sa ako kolektív 1. A pod vedením Mgr. Štefana Jányho zúčastnili spomienky na 30. výročie Nežnej revolúcie, ktoré sa konalo na OA v Dolnom Kubíne. Očakávali sme nejakú prezentáciu žiakov OA, ale milo nás prekvapili. Vypočuli sme si reálne príbehy starších pánov z toho obdobia, ktorí taktiež spomenuli aj mnoho osôb, ktoré sa zúčastnili Nežnej revolúcie, ale už tu medzi nami nie sú. Na toto podujatie bol pozvaní aj náš profesor Mgr. Š. Jány, ktorý bol tiež veľmi aktívny v tomto náročnom období našich dejín a nebál sa postaviť za  svoj názor. Nežnú revolúciu by sme si mali pripomínať každý rok, aby študenti vedeli, čoho sme sa v roku 1989 stali svedkami a čo naši predkovia dokázali. Otázka znie: Čo chceme práve MY zmeniť o niekoľko rokov? Alebo už teraz? Noemi Gareková, 1. A

       

     • PREMENILI SLOVÁ NA SKUTKY!

     • Traja študenti z našej školy, ktorí sa vo svojom voľnom čase už dlhé roky venujú dobrovoľnej práci s deťmi a mládežou, spojili svoje skúsenosti, tvorivosť a prosociálnosť, a zapojili sa do projektu Oravská raketa, v rámci ktorého chcú rozširovať znalosti a schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci medzi deťmi a mládežou - PRVÁ POMOC PRE MŇA A MOJE OKOLIE. Už po  prvých aktivitách prejavili záujem o ich interaktívne prednášky aj dospelí... Viac sa o tomto úžasnom projekte dozviete na ich webstránke oravskapomoc.webnode.sk  Kto je to?

      Michal Steinocher (3. B), Karol Pjentek (3. A), Marek Kurtulík (4. A)

     • ABSOLÚTNY TRIUMF NA MAJSTROVSTVÁCH SR!

     • Najsilnejšie ruky na Slovensku majú naše zdravotníčky! Nikola Cilečková zo 4. B vyhrala 1. miesto v kategórii do 60 kg a zároveň sa stala absolútnou víťazkou medzi všetkými stredoškoláčkami v SR! Emma Naništová tiež zo 4. B sa v kategórii do 60 kg umiestnila na 2. mieste. Neskutočný úspech, ktorý dosiahli v Košiciach 22. 11. 2019 na celoslovenskom finále Silná ruka stredných škôl 2019. Pod vedením PaedDr. Matúša Takáča sa súťaže zúčastnila aj Klára Karasová a Veronika Žuffová z 2. A. SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 

       

     • INFORMATICKÝ BOBOR

     • Celoslovenskej informatickej súťaže iBobor sa zúčastnilo 32 žiakov našej školy  v kategórii Juniori (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií) a 7 žiačok krúžku Digi svet v kategórii Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ, septima, oktáva). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. 

      Najlepšie výsledky zo SZŠ Dolný Kubín v kategórii juniori dosiahli žiačky:

      1.  Répalová, Adéla, 2. B, percentil 93
      2.  Rafajová, Laura, 1. A
      3.  Bakošová, Eva, 1. B

      Najlepšie výsledky zo SZŠ Dolný Kubín v kategórii seniori dosiahli žiačky:

      1. Červeňová, Veronika, 3. B, percentil 82
      2. Belkotiaková, Andrea, 3. B
      3. Nuttová, Nikola, B

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť! Ing. Milan Britvík, PhD.

       

     • OLBERŤÁCI BUBNOVALI

     • Bubnovačka 2019

      Už po šiestykrát 19. 11. 2019 zazneli zvuky bubnov na Slovensku, aby deti a mládež symbolicky upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvorili túto tému v spoločnosti. Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n. o., člen Koalície pre deti Slovenska, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. „Aby bolo deti lepšie počuť“ prišli tento rok vybubnovať  na Námestie P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne aj študenti našej školy. Do podujatia sa zapojila 1.B trieda, ktorá si vytvorila  svoj vlastný transparent a priniesla aj improvizované bubny. Mgr. Tatiana Olbertová

     • VÝZVA

     • Otvor svoje srdce a pomôž ľuďom, ktorí sú na tom oveľa horšie ako TY! Sú odkázaní na pomoc druhých. Potrebujú oblečenie, obuv, hygienické potreby, drogériu... Dokonca aj hračky. Sú to tí najchudobnejší z chudobných – deti, ženy, muži – od najmladších po najstarších. Ich život si ani nevieš predstaviť. V poslednej dobe je veľmi veľa zla medzi nami, hľadáme na druhých len chyby, útočíme na ľudí okolo seba, etiku a slušnosť sme zahodili do koša...? Ukážme, že to kresťanstvo a ľudskosť nie je len v našich rečiach, ale v našich skutkoch. Pomáhajme si, buďme k sebe milší, tolerantnejší, rešpektujme sa navzájom. Nečakajme až na Vianoce, lebo potom to bude len nasadená „maska lásky“, ktorou sa budeme snažiť vykúpiť všetko zlo, čo sme napáchali na medziľudských vzťahoch. Pokora nie je len slovo a pýcha je zbraň, ktorou mieriš priamo na seba... Vopred ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapoja do tejto dobročinnej zbierky. Svoje dary noste PhDr. A. Jarabákovej alebo pani zástupkyni PhDr. S. Rovnej, PhD.   Mgr. Renáta Bočkayová

       

     • OTVOR SVOJE SRDCE

     • "V našej charite pomáhame tým najchudobnejším z chudobných. Často sú to osamelé matky s deťmi, starí rodičia, ktorým boli deti zverené do výchovy, ľudia žijúci v podmienkach, o ktorých väčšina Slovákov ani netuší, že sú u nás možné. Pomôžte nám týmto deťom urobiť na Vianoce radosť. Uvítame aj zaangažované pracovné kolektívy či podnikateľov, ktorí môžu a chcú pomôcť vo väčšej miere. Ďakujeme!" T. Frič

      Aj naša škola chce pomôcť. Potrebujú oblečenie pre deti a ich mamy, hračky, pánske oblečenie, drogériu... Snažme sa do 6. 12. vyzbierať čo najviac. Svoje dary noste PhDr. A. Jarabákovej alebo pani zástupkyni PhDr. S. Rovnej, PhD. Vopred ĎAKUJEME!

     • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

     • Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice - Záložka do knihy spája školy na tému: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Výrobu záložiek výrazne podporili vyučujúce slovenského jazyka, ktoré tomuto projektu venovali čas na svojich hodinách. Záložky vyrábali študenti i v rámci triednických hodín, s odbornými učiteľkami na praktických cvičeniach PPK – výchovné zamestnanie - práca s papierom a vo svojom voľnom čase. Naši žiaci vyrobili 140 nápaditých a pestrých záložiek, ktoré sme poslali žiakom z partnerskej školy v Nitre. Záložky z partnerskej školy v počte 130  sme vystavili pri vstupe do knižnice, po výstave budú k dispozícii študentom, ktorí boli pri ich výrobe  najaktívnejší. Chcem poďakovať za tento podnetný projekt,  ktorý pomáha prebúdzať lásku ku knihám a ku školskej knižnici.  Mgr. Jana Lissová

        

     • SILNÉ RUKY ZDRAVOTNÍKOV

     • Dňa 15. 11. 2019 sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne konala oblastná súťaž Stredoslovenskej oblasti  „Silná ruka stredných škôl 2019“ v Dolnom Kubíne, do ktorej postúpili víťazi školskej súťaže medzi strednými školami v Dolnom Kubíne, za našu školu to boli: ženy v kategórii do 60 kg: Nikola Cilečková, Emma  Naništová, Veronika Žuffová, v kategórii 60+: Klára Karasová, Sára Pukajová, Monika Lavorová a za mužov v kategórii do 70 kg: Karol Pjentek a v kategórii 80+ Michal Steinocher.  Súčasne prebiehala rovnaká súťaž za Západoslovenskú oblasť aj v Bratislave, v Prievidzi a v Trnave. Prvé miesto v kategórii žien do 60 kg obsadila Emma Naništová zo IV. B a druhé miesto v rovnakej kategórii za našu školu získala Nikola Cilečková z tej istej triedy. Hoci sú obidve malé a útle, skrývajú v sebe úžasnú silu. Takáto sila je potrebná pre každého zdravotníka.  Obidve víťazky spolu s Klárou Krasovou a Veronikou Žuffovou, ktoré obsadili 4. miesto v rebríčku, postupujú za našu školu do 3. kola súťaže – na slovenské finále súťaže „SILNÁ RUKA 2019“,  ktoré sa uskutoční v Košiciach dňa 22. 11. 2019. Súťaž je organizovaná Slovenskou asociáciou pretláčania rukou SAWA (Slovak Armwrestling Association), žiakov na súťaž pripravoval PaedDr. Matúš Takáč. Srdečne blahoželáme! PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • AKO SI SPOMÍNATE NA 17. 11. 1989?

     • Pýtame sa našich učiteľov, rodičov i žiakov večerného štúdia. 2. otázka: Čo vám priniesla Nežná revolúcia? Svoje príspevky, prípadne aj fotografie, nám posielajte do redakcie časopisu Uzlík alebo na mail: r.bockayova@gmail.com . Vaše príspevky budú zverejnené v decembrovom čísle nášho časopisu. Tešíme sa na vaše názory a spomienky! (rr)