• VIANOCE V SRDCI

     •  

      Keď pokora vedie tvoje kroky, otváraš srdce pre celý svet. Pomáhaš druhým, zachraňuješ životy, chrániš ľudské šťastie, rodiny, domovy i osobnosť druhých. Tvoj mikrosvet si všíma každého, kto potrebuje objatie, pomocnú ruku, ochranu, povzbudenie... A pritom stačí tak málo, aby si bol veľkým... Pretože veľkým znamená byť Človekom. Srdečne blahoželáme k oceneniu Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 našej PhDr. Silvii Rovnej, PhD., PhDr. Andrei Jarabákovej  a našim študentkám z 3. B Magdaléne Polťákovej a Simone Sochuľákovej. SME NA VÁS HRDÍ! Ocenenie udelil Žilinský samosprávny kraj, Rada mládeže žilinského kraja a Združenie miest a obcí Slovenska.  Slávnostného oceňovania sa zúčastnila aj triedna učiteľka 3. B Mgr. Eva Chomisteková a riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý. Za redakčnú radu prajeme všetkým krásne vianočné sviatky a všetko najlepšie do nového roku! Viac si prečítate v časopise Uzlík v januári 2020. (rr)

       

     • DofE

     • Program „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu“ (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí. Podporuje v mladých charakterové vlastnosti, ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, schopnosť prevziať za seba zodpovednosť. Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov) napĺňať. Týka sa to troch oblastí ako: Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Veľmi sa tešíme, že aj v našej škole sa do programu zapojili dievčatá z 3.B. triedy - Majka Hurťáková, Magduška Polťáková, Dominika Hucíková, Klárka Papajíková, Monika Tarabová a Barborka Žuková. Dievčatá, prajeme Vám veľa radosti z Vašich aktivít. Mgr. Margita Snováková

       

     • POĎAKOVANIE ZA DOBRÉHO PASTIERA

     •  

      V mene Občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom sa chcem ešte raz srdečne poďakovať všetkým darcom - žiakom aj zamestnancom školy, známym, ktorí sa v priebehu celého roka 2019 akýmkoľvek spôsobom zapojili do zbierky – či už oblečenia, obuvi, osobnej, posteľnej bielizne, hygienických potrieb, liekov, zdravotníckeho materiálu, kozmetiky. Dokonca dve naše žiačky darovali aj funkčné televízory, ktoré určite spríjemnia život obyvateľom zariadenia.

       

      V januári a februári 2019 sa nám podarilo odviezť do zariadenia celkovo 30 vriec za MS SČK obce Martinček a za našu školu 36 vriec oblečenia, obuvi, osobnej, posteľnej bielizne, finančnú zbierku v sume 670,- eur, ktorú sme použili na nákup liekov, zdravotníckeho materiálu, dezinfekčných roztokov, hygienických potrieb.

       

      V zbierke aj spolupráci s OZ sme naďalej pokračovali a podarilo sa nám doručiť do Občianskeho združenia ďalšie zásielky potrebných vecí v júni 30 vriec, v októbri 20 vriec a v decembri 20 vriec oblečenia, obuvi, hygienických potrieb, základných liekov a spomínané televízory.

       

      Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným.  Útulok Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným alebo ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to, žiaľ, stratiť, aby to znova našli. Vo februári 2019 sa v zariadení nachádzalo 520 obyvateľov. Muži, ktorí žiadajú o pomoc, majú za sebou zložitú minulosť (rozbité rodiny, alkoholizmus, stratu rodinného zázemia, zlý zdravotný stav, aj nezodpovednosť). Táto skutočnosť dohnala mnohých na okraj spoločnosti. Ľudia k nim prichádzajú bez osobných dokladov, často v zlom psychickom stave, špinaví, so zápachom, niektorí akoby už ani neexistovali. Nezastupiteľné miesto v živote tejto komunity má modlitba a práca, sú to dva piliere, na ktorých stojí komunita. Otec Vladimír Maslák sa nevyhýba žiadnej práci, či už je to dojenie, či práca na stavbe, zásobovanie potravinami a samozrejme duchovná služba. Hovorí, že len vlastný príklad pritiahne ľudí k Ježišovi.

       

      Faktom je, že spoločnosť sa na týchto ľudí pozerá (niekedy aj právom) veľmi kriticky. ,,Ja by som za nich dal aj vlastný život, pre mňa sú silnými osobnosťami”, hovorí otec Vladimír. Ľudia sa niekedy nachádzajú v takej tiesni, že o tom nemáme ani predstavu. Dostať sa alebo aspoň nakuknúť do naozajstnej núdze človeka a vedieť mu pomôcť, je nenahraditeľný pocit. Ľudia so závislosťou majú dosť vlastného trápenia, potrebujú niekoho, kto im pomôže niesť ťažký kríž a zapojiť sa do bežného života, potrebujú zamestnanie aj domov. PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • POĎAKOVANIE

     •  

      V polovici novembra 2019 sme uverejnili na stránke našej školy výzvu na pomoc pre deti z chudobných rodín, pre ktoré vyhlásila Diecézna charita Rožňava vianočnú zbierku. Charita hľadala zaangažované pracovné kolektívy alebo podnikateľov, ktorí mohli a chceli pomôcť vo väčšej miere.

       

      Vianočná zbierka bola zameraná na pomoc pre tých najchudobnejších z chudobných - osamelé matky s deťmi, starých rodičov, ktorým boli deti zverené do výchovy, ľudí žijúcich v podmienkach, o ktorých väčšina Slovákov ani netuší, že sú u nás možné. Mnohé z nich nepoznajú vianočné darčeky.

       

      Ale vďaka našim úžasným žiakom i zamestnancom školy, aj niektorým bývalým žiakom, tieto deti dostanú vianočné darčeky po prvýkrát v živote alebo budú mať krajšie Vianoce ako v predošlých rokoch. Pomohli ste týmto deťom urobiť na Vianoce radosť. Prejavili ste veľkú dávku empatie a lásky, dobrosrdečnosti, kresťanstva, ľudskosti a prinášali ste hračky, knihy, omaľovánky, písacie potreby, sladkosti, arašidy, nové oblečenie, teplé ponožky, čiapky, šály, sviečky, kozmetiku, hygienické potreby...

       

      Všetkým darcom chcem touto cestou v mene pána Antona Friča (inak rodáka z Oravského Podzámku) – riaditeľa Rožňavskej diecéznej charity a aj v mene svojom za všetko, čo sa podarilo vyzbierať a odviezť v troch plných autách – pickupoch. Osobitne vyslovujem poďakovanie celým kolektívom tried I. A, I. B, III. B, I. V, IV. A a IV.B, ktorí sa zapojili všetci do jedného. Ak som náhodou niekoho neuviedla, tak sa ospravedlňujem, lebo som niekedy nachádzala balíčky na stole bez mena a nevedela som od koho sú.

       

      Diecézna charita Rožňava svoje poslanie napĺňa a zabezpečuje prostredníctvom charitatívno-sociálnych centier v Rožňave, Gelnici, Lučenci, Brezne, Divíne a Kokave nad Rimavicou. Súčasťou Diecéznej charity Rožňava sú aj farské charity. Ich činnosť je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi v príslušných farnostiach a obciach. Zároveň prebiehala aj zbierka noseného oblečenia, obuvi, hračiek pre deti a ženy v starostlivosti Rožňavskej diecéznej charity. Toho sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných 70 vriec. Mala som obavy, ako sa to odvezie, ale aj vďaka žiakom IV. A triedy a pána Kurťáka sa nám to podarilo všetko naložiť do veľkého auta s veľkým prívesným vozíkom a pripraviť na odvoz do Vranova nad Topľou. Pán Frič sľúbil poslať fotografie z odovzdávania vašich darov. Ešte raz chcem touto cestou všetkým poďakovať. V zbierke detského, ženského aj pánskeho oblečenia, obuvi, hračiek naďalej pokračujeme, preto, ak ešte niečo budete mať, čo už je pre vás nepotrebné, ale niekomu to môže veľmi pomôcť, môžete prinášať. „Život má zmysel, ak si ho vážime. Nedáva zmysel, ak si veci nevážime. A aký by malo zmysel hromadiť ich, keď si ich nevážime. “ (G. K. Chesterton) Treba sa niekedy oslobodiť od všetkého, čo nám zapratáva dom a robí starosti, práve tieto vec môžu byť pre niekoho požehnaním. Všetkým darcom ďakujeme a vyprosujeme Požehnané a láskyplné Vianoce! PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • SRDCE NA DLANI 2019

     •  

      PhDr. Andrea Jarabáková bola 10. 12. 2019 v Ružomberku ocenená za svoju prácu v oblasti Dobrovoľníctva v sociálnej a zdravotnej oblasti, ako aj za environmentálnu činnosť ĎAKOVNÝM LISTOM pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a Mgr. Branislava Kožucha z Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže – V.I.A.C. a Žilinského dobrovoľníckeho centra. Srdečne blahoželáme a ďakujeme Mgr. Gabriele Matkulčíkovej za nomináciu! Viac sa dočítate v časopise Uzlík. (rr)

     • BESEDA S EUROPOSLANCOM

     • 13. 12. 2019 nás svojou návštevou poctil slovenský europoslanec Michal Šimečka:  

      Člen vo výboroch pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina, pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

      Aj vďaka nemu sme zistili, prečo je dôležité byť súčasťou Európskej únie a aké máme šťastie, že práve my môžeme slobodne cestovať do rôznych krajín, spoznávať ich kultúru alebo v týchto krajinách študovať. Náš hosť nám s radosťou odpovedal na všetky otázky, ktorými sme ho obklopili. O domácej politike alebo jeho politickej príslušnosti nepadlo ani slovo. Ďakujeme za zaujímavé informácie, vďaka ktorým sme si uvedomili, ako funguje Európska únia a sme radi, že sme jej súčasťou. Natália Baleková, 3. A 

     • VIANOČNÉ TRHY

     • Na vianočných trhoch v Dolnom Kubíne nemohli chýbať ani naše TALENTY! 11. 12. 2019 svojím vystúpením prispeli k očarujúcej atmosfére týchto predvianočných dní. Boli to naše talentované študentky: Angelika Majdová a Zlatica Kubicová z 2. A, Noemi Gareková z 1. A a Patrícia Vlčáková z 1. B. Kto videl ich vystúpenie, bol na nich hrdý! ĎAKUJEME!!! Bolo to krásne... A ďakujeme všetkým. ktorí ich prišli povzbudiť a zatlieskať im, lebo skutočne, ich vystúpenie bolo očarujúce!!! (rr)

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Otvorili sme brány našej školy a 9. 12. 2019 sme privítali 115 návštevníkov z 29 škôl a tiež aj rodičov. (Dokonca aj na druhý deň Mgr. Eva Chomisteková sprevádzala ďalších neoficiálnych hostí, ktorí sa zaujímajú o štúdium na našej škole.) Naši hostia boli oboznámení so študijným programom, spoznali priestory školy, kde prebieha teoretická aj praktická výučba a musíme povedať, že naša škola sa im veľmi páčila. Na ich otázky fundovane zodpovedali žiačky zo 4. A triedy. V odborných učebniach pod vedením PhDr. Ivety Košarišťanovej spolu so žiačkami 3. B triedy objavovali tajomstvá zdravotníckeho povolania. Ľudský život je najvzácnejší dar a chrániť ho, zachrániť!!!, vedieť pomôcť či podať pomocnú ruku, vyliečiť chorého, zmierniť bolesť či utrpenie... To všetko NAŠI absolventi dokážu! Nie je to jednoduchá cesta, ale KTO má v srdci DAR ľudskosti, TÚŽBU pomáhať a meniť svet k lepšiemu, koho inteligencia je schopná rešpektovať KAŽDÉHO človeka bez rozdielu a naplniť svoj život ŠŤASTÍM z radosti druhých, je v našej škole VÍTANÝ, a je na správnom mieste! Podujatie koordinovala výchovná poradkyňa Mgr. Anna Bušová. (rr)

     • ROZDÁVALI SME RADOSŤ... SV. MIKULÁŠ 4. B

     • Nadišiel najkrajší čas v roku - Vianoce. Ku Vianociam neodmysliteľne patrí aj sviatok svätého Mikuláša. 4.B sa pod vedením našej triednej profesorky Mgr. Alenky Majdišovej  rozhodla, že by sme chceli potešiť chorých ľudí v nemocnici návštevou svätého Mikuláša. Svätý Mikuláš prišiel so svojimi pomocníkmi a spolu s nimi doniesol vianočnú atmosféru a radosť z blížiacich sa vianočných sviatkov. Spolu s pacientmi sme si zaspievali vianočné koledy, zaspomínali na ich detstvo a obdarovali sme ich sladkým potešením. Na tvárach sa im vyčaril úsmev a v očiach sa im zaligotali slzy šťastia. Veríme, že príchod Mikuláša pacientov potešil a pomohol aspoň na chvíľu zabudnúť na problémy, ktoré ich sužujú, a priniesol im pokoj aj radosť z blížiacich sa vianočných sviatkov. Kolektív 4. B

     • NA SV. MIKULÁŠA SA TEŠIA VŠETCI - 3. A

     • Na deň sv. Mikuláša myslíme predovšetkým na deti. Prirodzene, tešia sa na tento deň dlho a v ten správny čas nedočkavo pribiehajú k oknám, aby si rozbalili mikulášske balíčky plné dobrôt a malých prekvapení. Ale verte, aj pre seniorov má tento deň stále svoje čaro. Skutočnosť, že sa na nich nezabudlo, že si pre nich nájdeme čas, má hodnotu najvzácnejšieho daru. Veď, čo je vzácnejšie ako náš čas? V piatok 6. decembra zavítal sv. Mikuláš aj so svojimi anjelmi do ZpS a DSS v Dolnom Kubíne, aby im spríjemnil predvianočné obdobie. Žiaci z 3. A., zaspievali seniorom vianočné koledy. Táto milá a dlho očakávaná návšteva všetkým priniesla dobrú náladu a sladké dobroty. Niektorí seniori si radi zaspievali, a tak sme si spoločne pripomenuli čas blížiacich sa Vianoc. Mgr. Ľudmila Michalicová a žiaci z 3. A.

     • ĎAKUJEME!

     • Veľké poďakovanie vyslovujem všetkým našim študentom i učiteľom, ktorí sa v piatok 6.12.2019 zúčastnili Mikulášskej burzy.  Stánky našich študentov boli potešením ako pre  oči, tak i pre naše chuťové poháriky. Kreativite sa medze nekladú, čo si za svoje  vzali aj naši študenti. A tak sa školou okrem vianočných kolied  šírila aj  vôňa koláčikov, waflí  či hranoliek. Mnohí okrem veľkého srdca ukázali aj dušu obchodníka, a tak sa nám spoločnými silami podarilo vyzbierať  sumu vo výške  280 €. Našou štedrosťou tak potešíme a spríjemníme vianočné sviatky tomu, kto to najviac potrebuje. Pri srdci ma hreje dobrý pocit, že ľudskosť , štedrosť a ochota ešte nevymrela. Mgr. Katarína Bedrichová

     • SV. MIKULÁŠ V NEMOCNICI - 3. B

     • Svätý Mikuláš  tento rok nezabudol ani na chorých v nemocnici. Presne na tento deň sa moji tretiaci prezliekli za svätého Mikuláša,  čertov a  anjelov.  S láskou a s veľkým srdiečkom  sa rozhodli potešiť všetkých chorých, lekárov, sestry,  deti pred detskými ambulanciami a všetkých ľudí, ktorých v Dolnooravskej  nemocnici stretli.  Chorí sa veľmi potešili, aspoň na chvíľu sme im spríjemnili pobyt v nemocnici.  Masky a kostýmy boli fantastické... Skutočné reťaze, zvonce, vidly. Mikuláš spolu s ostatnou „posádkou“ rozdávali cukríky a spievali vianočné piesne  s doprovodom  výborného hudobníka pána Habáňa, ktorému sa chceme aj touto cestou poďakovať. Samozrejme veľmi pekne ďakujem aj „mojim tretiakom“. Urobili ste úžasnú atmosféru. Mgr. Eva Chomisteková

     • VIANOČNÁ VIEDEŇ

     • Ráno sme si síce museli privstať, ale za ten zážitok to stálo, a cesta bola dosť dlhá na to, aby sme dospali. Cestovali sme dlhšie, ako bolo v pláne, keďže v Bratislave boli zápchy, kvôli počasiu. Tým, že cesta trvala dlhšie, sme museli vylúčiť niektoré činnosti, ale myslím, že sme aj tak videli veľa vecí. Ako prvé sme sa boli pozrieť v Kostole svätého Štefana, ktorý bol krásny svojou výzdobou. Cestou, ako sme sa presúvali, sme mali možnosť vidieť krásne budovy, sochy, koče s koňmi a sochu Márie Terézie. Neskôr sme sa presunuli do prírodovedného múzea, v ktorom sme mohli vidieť niektorých živočíchov, našich predkov, vzácne kamene a tiež sme sa dozvedeli veľa informácií aj o našej planéte. Toto múzeum bolo zaujímavejšie, ako sme si mysleli, a tak sme čas využili na celú jeho prehliadku. Keď sme múzeum prešli, mali sme rozchod pri stánkoch pred ním. Posledná časť nášho výletu boli trhy, ktoré boli vážne nádherné. Čarovná vianočná atmosféra a krásna výzdoba dotvárali skvelú náladu. Po trhoch sme sa pomaly presunuli ku autobusu a čakala nás dlhá cesta, počas ktorej sme sledovali osvetlenú Viedeň. Domov sme prišli unavení, ale plní nových zážitkov. Bol to veľmi namáhavý, ale zároveň krásny deň. Ďakujeme Mgr. Anne Bušovej, ktorá výlet zorganizovala, za úžasné zážitky. Vanesa Haťapková, 1. A

       

     • MIKULÁŠSKA BURZA 2019

     • „Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa?“ Možno to platí na ZŠ, ale na našej škole je to Deň, keď všetko, čo sme sa naučili, s hodnotami, etikou a výchovou našich rodičov, s ktorou sme prišli na SZŠ v DK a ďalej sa zdokonaľovali, dospievali, využijeme v prospech dobra, lásky a pomoci tým, ktorí to  potrebujú. V tento Deň sme zorganizovali Vianočnú burzu na pomoc jednému z nás, zbierku šatstva na Pomoc ľuďom v núdzi, privítali sme a pohostili dôchodcov z DK a sv. Mikuláš spolu s anjelmi, ale aj čertíkmi rozdávali radosť a darčeky v Nemocnici L. N. – Jégého aj v DSS v Dolnom Kubíne. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili, pomohli, potešili... Boli to naši žiaci, učitelia, ale aj bývalá pani učiteľka Mgr. Gabika Matkulčíková (s množstvom šatstva, obuvi, kníh a iné...), ktorá MÁ ako PRAVÁ ZDRAVOTNÍČKA, STÁLE SRDCE NA DLANI. ĎAKUJEME VŠETKÝM!!! Na záver boli ocenené aj najlepšie autorky ručných aj IT vianočných pohľadníc. Viac info v časopise Uzlík. (rr)    

     • Víťazné vianočné/novoročné pohľadnice

     • Najviac hlasov - klikov získali: Soňa Peterová 3.B, Lucia Kalisová 1. A, Dagmar Trančová 2.B.

      Aj týmto spôsobom ste urobili nám všetkým veľkú radosť. 

      Ďakujeme za Vašu ochotu a kreativitu.

       

     • CHCEŠ ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE?

     • ​​​​​​​

      Kto sme:

      • pôsobíme v Dolnom Kubíne od roku 1985;
      • koncepcia rozvoja školy je postavená na princípe: „Škola plná života“;
      • cieľom školy je komplexný rozvoj osobnosti človeka: „Individuálny rozvoj talentov“;
      • hodnoty školy sú postavené v duchu etických noriem ľudskosti;
      • aktívne sa zapájame do aktivít dobrovoľníctva, súťaží v oblasti umenia, športu, odbornej prípravy;
      • máme stabilizovaný a plne kvalifikovaný pedagogický kolektív;
      • ponúkame denné aj externé štúdium v študijnom odbore praktická sestra a učebný odbor sanitár;
      • sme zapojení do viacerých regionálnych aj národných projektov: „Škola, ktorá mení svet“, DoFe, Recyklohry... a mnohé ďalšie;
      • naši absolventi sú úspešní v osobnom aj kariérnom živote a radi sa k nám vracajú – ako naši noví kolegovia, resp. ako ľudia, ktorí si vážia prácu našich učiteľov.

      Kto sú naši absolventi?

          Naši absolventi pôsobia ako kvalifikovaní záchranári, lekári, sestry, pedagógovia, príslušníci ozbrojených síl... Keďže popri štúdiu podporujeme aj rozvoj ich talentu a nadania, sú medzi nimi aj žurnalisti, umelci, rozhlasoví moderátori, herci, mediálne činné osobnosti...

      Ako nás spoznáte?

          Sme škola, ktorá štartuje rozvoj každého študenta individuálne, pre jeho šťastný a zdravím naplnený život. Sme škola, ktorá pripravuje na život a pre život. Učíme chrániť, rozvíjať a zveľaďovať vlastný život a životy ostatných bez rozdielu.  To je vízia našej školy, to je naše spoločné školské DNA.

      Príďte 9.12. 2019 do našej školy na Deň otvorených dverí.

      Lepšie raz vidieť ako 100x počuť :-)

     • OLYMPIÁDA V ANJ

     • Dňa 22.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 15 študentov našej školy. Školské kolo pozostávalo z písomnej a ústnej časti.  Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z opisu obrázku a voľného rozhovoru. Súťažiace z prvých ročníkov veľmi prekvapili. Na 1. mieste sa umiestnila Elena Turbeková z 1. A  triedy, Na 2. mieste Nina Matúšková zo 4.B triedy a na 3. mieste Margita Tomáňová z 1.B triedy. Víťazka postupuje do okresného kola OAJ. Mgr. Eva Hanková

     • BOJ PROTI AIDS

     • Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS

      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Trinásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2019 do 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS. Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane, ktorej vyvrcholením bolo stretnutie pred Svetovým dňom boja proti AIDS v Žiline. Pripnutím červenej stužky sme prejavili solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stretnutie sa konalo 27.11.2019 a zúčastnili sa ho študenti z 2. B triedy: N.Priščáková, A.Ferančíková, V.Pajdučáková, V.Pečarka a T.Kabát.Okrem vypočutia si prednášok na danú tému im samozrejme ostal čas aj na prehliadku predvianočnej Žiliny. Mgr. Tatiana Olbertová