• Prerušené vyučovanie do odvolania
     • Prerušené vyučovanie do odvolania

     • Vážení rodičia,Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol,

      že mimoriadne prerušuje školské vyučovanie
      v školách od 30. 03. 2020 do odvolania.

      Škôla zabezpečuje podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

      Plné znenie tu: Rozhodnutie MSVVaSsSR 26.3.2020.pdf

      Škola zabezpečuje podľa dostupných možností a podmienok samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie
      s pedagogickými zamestnancami školy.

      Viac info tu: usmernenie_ms_chripka.pdf

      riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý

    • Usmernenie ministerky školstva!!!
     • Usmernenie ministerky školstva!!!

     • Usmernením ministerky školstva sa prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V tomto čase je povinnosťou školy zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Preto apelujem na všetkých - učiteľov, rodičov aj žiakov, aby sa v tejto mimoriadnej situácii správali zodpovedne voči svojmu zdraviu, ale aj voči svojmu budúcemu povolaniu.

      V dnešnej dobe sami vidíme, čo má skutočne cenu a čo si treba vážiť a chrániť.Verím, že toto opatrenie pomôže nám všetkým a určite prinesie pozitívne výsledky.

      Milí maturanti, využite predĺžený čas pred EČ a PFIČ MS 2020 na zodpovednejšiu prípravu!!!

      Podrobné info nájdete tu:https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

      V prípade potreby využite emailovú alebo telefonickú komunikáciu.

      Email školy: skola@szsdk.sk

      Telefón: +421435864813

      Mobil: +421917557174

      S pozdravom riaditeľ školy. 

    • Prerušenie vyučovania !!!
     • Prerušenie vyučovania !!!

     • Na príkaz predsedníčky ŽSK č.2/2020 bude od štvrtka 12. 03. 2020 až do pondelka 16. 03. 2020 (vrátane) škola zatvorená. Žiaci našej školy sa budú vzdelávať doma dištančne na základe pokynov vyučujúcich cez ETK. Milí žiaci, využite tento čas zmysluplne, zodpovedne ako budúci zdravotníci a riaďte sa naďalej pokynmi, ktoré sú v záložke koronavírus. S pozdravom Mgr. Šutý

     • Batôžkový projekt - ZAPOJME SA!

     • Už dvakrát ste boli informovaní prostredníctvom stránky školy, prednášky alebo osobne o fungovaní medzinárodného charitatívneho hnutia Mary's meals, ktoré bojuje proti hladu v najchudobnejších krajinách sveta. Tento program stravovania začal v roku 2002 s 200 deťmi v Malawi a dnes sýti prostredníctvom nespočetného  množstva dobrovoľníkov denne viac ako  1,6 milióna detí v 18–tich najchudobnejších krajinách sveta. Pre niektoré deti je toto jedlo jediné jedlo dňa. Náklady za toto jedlo na deň sú 0.09 centov. Za jedno dieťa ročne to je 18,30 . To je hlavná podstata tohto diela. Podporným projektom tohto diela  je Batôžkový projekt, ktorý slúži na to, aby najchudobnejšie deti dostali okrem možnosti denného jedla aj výbavu do školy. Batôžky sú práve cesta, cez ktorú sa dosahuje hlavná misia škola + jedlo = nádej. Aj my sa do toho môžeme zapojiť malou finančnou sumou alebo naplnením batôžka. Čo má obsahovať, je uvedené v priloženom informačnom letáku. Už sa mi podarilo v spolupráci s pár dobrovoľníkmi naplniť 20 batôžkov. Mám nazbierané aj oblečenie a obuv asi do ďalších 30 batôžkov, len práve tie mi chýbajú, aby som ich mohla skompletizovať. Obraciam sa na všetkých s prosbou o batôžky, ktoré môžu byť používané, ale ešte zachovalé. Môžu to byť školské tašky / reklamné batôžky. Rovnako by nám pomohlo, kto má doma nazvyš a je ochotný priniesť: uteráky na ruky (nemusia byť nové), žabky / sandále / šľapky, polievkové lyžice, malé loptičky na hranie, pravítka, gumy, strúhadlá, pastelky, peračníky / púzdra na školské potreby, ceruzky, perá, zošity, tuhé  mydlá na ruky, zubné pasty, zubné kefky.

      Časom uvítame aj tričká s krátkym rukávom, šortky/ kraťasy, sukne alebo šaty veľkosťou vhodné pre školákov. O ich potrebe budem informovať prostredníctvom našej stránky školy. Prežívame práve pôstne obdobie, v ktorom sa odporúča každý deň prinášať nejaké malé obety, dávať si predsavzatia. Aj toto je jedna z možností ako prejaviť skutky milosrdenstva.

      Ak bude niekto ochotný priniesť niečo z uvedeného zoznamu, môže to odovzdať v zborovni alebo mojom kabinete č. 308. Ďakujem za porozumenie. PhDr. Andrea Jarabaková

       

       

       

    • Aktualizovali sme modul obedy
     • Aktualizovali sme modul obedy

     • Upravené info k obedom pre všetkých stravníkov. 

      ZMENA V OBJEDNÁVANÍ OBEDOV od 11. 3. 2020 !!!

      Na základe požiadavky kuchyne SOŠP Kňažia bude systém objednávania obedov zmenený. 

      Od 11.3. 2020 budú všetci stravníci automaticky prihlásení na obedy na konkrétne dni.

      Žiaci si dni stravovania nahlásia do 11.3. 2020 do 12:00 hod. u svojich triednych učiteľov. Tiež sa aktualizuje pokračovanie, resp. ukončenie sa stravovania v školskej jedálni. 

      Stravník sa bude musieť z obedov odhlasovať - v tejto súvislosti bude tiež potrebné zabezpečiť platbu za obedy dopredu, aby po objednaní stravy kredit na stravu neklesol do mínusových hodnôt!

    • Darujte 2% budúcim zdravotníkom
     • Darujte 2% budúcim zdravotníkom

     • Milí rodičia a priatelia školy!

      Podporte vízie a rozvojové plány školy pre skvalitnenie výučby.

      Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne aktívne vytvára podmienky na zefektívnenie edukačného procesu. Zabezpečujeme príjemné prostredie - nové lavice, voľnočasové aktivity, exkurzie, jedáleň či moderné didaktické pomôcky. Rozhodli sme sa zabezpečiť do každej triedy a učebne látkové rolety. Zabezpečíme tým správnu klímu v triedach v letných mesiacoch (kedy je v triedach nepríjemne teplo) a tiež tienenie, pre efektívnejšiu a modernejšiu výučbu cez videoprojekciu. Ďalšie využitie darov a príspevkov sa použije pri rozvoji talentov, súťaží
      a aktivít žiakov na škole.  

      VĎAKA Vašim doterajším darom sa nám podarilo

      inštalovať žalúzie v 8-mich zo 16-tich tried. 

      Ďakujeme za príspevok 2% dane aj ostatné finančné dary.

      ÚČET na PODPORU a MIMORIADNE DARY:

      Rodičovské združenie:  SK92 7500 0000 004007214181

      v práve pre prijímateľa uveďte – dar, svoje meno príp. triedu žiaka.

      AKO POSTUPOVAŤ:

      Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.

      Odovzdajte tlačivo na poukázanie 2% z dane svojmu zamestnávateľovi, ktoré je tu priložené alebo si ho vyplňte online na web-stránke školy.

      2__dane_SZS_DK_2020.pdf

     • SÚŤAŽ - Starý Mobil Sem!

     •  

      Milí Recyklohráči, som rada, že Vám môžem oznámiť spustenie druhého ročníka zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem!, ktorý organizujeme znova v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko. Zber starých mobilov na školách bude prebiehať od 10.2. do 30.4.2020. Za každý 1 odovzdaný mobil získa škola až 10 bodov! Okrem toho môžu  žiaci získať nový tablet  alebo jednu zo 140 losovaných cien. Na odmeny sa môžu tešiť aj samotní koordinátori projektu Recyklohry. V tomto ročníku môžu až 80 z nich oceniť a môžu sa tešiť na  50-eurovú darčekovú poukážku! Okrem toho nás čakajú aj ďalšie super ceny, a to financovanie zeleného nápadu pre školu v hodnote 3000, 2000 a 1000 eur a pre  žiakov zasa lístky do kina.

      Ak má niekto doma starý nefunkčný mobil, tak ho môže odovzdať triednej učiteľke alebo priamo mne, môže tak pomôcť sebe k možnej výhre, našej škole a v konečnom dôsledku životnému prostrediu. Ďakujem za porozumenie. PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • MALÁ KVAPKA POMOCI

     • Niekedy jedna malá myšlienka robí veľké veci. Všetko to začalo v hlave Mareka Kurtulíka zo 4.A, ktorý pochádza z Vavrečky spolu s Karolom Pjentekom z 3. A. Poradil sa s ostatnými chlapcami, a myšlienky sa premenili na činy. Pomôcť bezdomovcom...  Ako to Mareka napadlo? „Bol som sa jeden večer prejsť a mal som chuť pomôcť niekomu, kto padol na samé dno. Tomu, kto nemá nič a vytvoriť im aspoň na chvíľku úsmev na tvári, iskry v očiach a hlavne pocit, že na nich niekto myslí." Začalo to tým, že vyhlásili vo svojej dedine zbierku oblečenia. Je krásne vidieť toľkých ochotných ľudí, ktorí sa podelili so svojím oblečením, ktoré by buď nevyužili, alebo by ho vyhodili. Vriec s oblečením bolo približne 18. Obrie množstvo nohavíc, tričiek, búnd, ponožiek a hygienických pomôcok sme porozdeľovali do darčekových tašiek, ktoré by mali potešiť našich bezdomovcov. Je to síce len maličkosť, no pre nich je to obrovský dar. Bonusovým prekvapením v tejto taštičke je krásny motivačný list, ktorý napísali žiaci základnej školy. Keďže deti sú vždy najúprimnejšie, dostali možnosť odkázať bezdomovcom niečo, čo by ich povzbudilo, čo by im dodalo energiu a silu. Hlavne, aby sa len nevzdávali. Mnohé z týchto listov boli veľmi motivujúce a nám samotným vyčarili úsmev na tvári. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli, osobitne obyvateľom Vavrečky. Klára Joňáková, Rebeka Lašová, 2. A