• POCHVALA RIADITEĽOM ŠKOLY 1. - 3. ročník

     •  

      Žiaci s riaditeľskou pochvalou a odmenou v školskom roku 2019/20

       

      1.A - Ema Šimjaková prospela s vyznamenaním 1,00, Natália Jendrušáková, Bianka Kurcinová, Laura Rafajová, Ivana Šprláková, Elena Turbeková + za reprezentáciu v ANJ a športovú aktivitu, Andrej Vojtas – rádio Avokádo                         

      Dobrovoľníci: Sára Gáliková, Ivana Šprláková

      1.B - Eva Bakošová, Margaréta Chudiaková, Aneta Jankolová, Petronela Nevedelová, Margita Tomáňová, Lenka Tvarožková, Patrícia Vlčáková, Terézia Záhorová, Barbara Zvrteľová, Vanesa Zvrteľová

      Dobrovoľníci: Lucia Mešková, Vlčáková Patrícia, Šeliga Patrik, Juráková Lea, Hrkeľ Samuel, Hollá Lucia, Babečková Sára, Hvoľková AnnaMária, Bakošová Eva, Janíková Erika.

      2.A - Za reprezentáciu v športe: Klára Karasová, Veronika Žuffová

      Za prácu v šk. časopise a pomoc pri organizovaní šk. podujatí: Klára Joňáková, Rebeka Lašová + za výborný prospech
      Za výborný prospech: Jessica Janíková, Nikola Kekeľáková, Zlatica Kubicová, Magdaléna Šurinčíková, Kristína Úradníková 

      Za reprezentáciu v kultúrnych programoch školy: Angelika Majdová, Zlatica Kubicová.                                                      

      Dobrovoľníci: Klára Joňáková, Jessica  Janíkokvá, Klára Karasová, Vanesa Rusnáková, Simona Vlčáková, Veronika Žuffová  

      2.B - Mária Strážovská prospela s vyznamenaním 1,00, Júlia Beňušová, Anastázia Gocoláková, Katarína Krišová, Lucia Kubačková, Nikola Masničáková, Natália Priščáková, Dagmar Trančová

      Pochvala za reprezentáciu školy: Adéla Répalová

      Dobrovoľníci: Tobiáš Kabát, Monika Holúbková, Viviána Pajdučáková

      3.A - Natália Baleková a Ivana Gvorová prospeli s vyznamenaním 1,00

      prospeli s vyznamenaním: Lenka Beňušová, Patrícia Hládeková, Daniela Janoťáková, Vanesa Klimčíková, Natália Laššáková + reprezentácia školy, Nikola Maslaňáková, Jana Pantoková, Laura Plevjáková + za prácu v ŽŠR, trojnásobnú záchranu ľudského života, športovú aktivitu, Martina Sochuľáková, Veronika Vrábľová

      Za úspešnú reprezentáciu školy: Karol Pjentek, Petra Belopotočanová  

      Dobrovoľníci: Martina Kendralová, Sára Laštíková

      3. B - prospeli s vyznamenaním: Sara Al-Hindi, Dominika Hucíková, Júlia Kolenčíková, Simona Sochuľáková, Mária Zanovitová

      Pochvala za úspešnú reprezentáciu školy v športe: Lenka Bombjaková, Karin Piovarčiová, Mária Hurťáková

      Dobrovoľníci: Sára Al-Hindi, Natália Habáňová, Dominika Hucíková (+DofE), Mária Hurťáková (+DofE), Klára Papajíková (+DofE), Barbora Žuková (+DofE), Magdaléna Polťáková (+DofE + Oravská pomoc), Monika Tarabová (+DofE), Michal Steinocher, Kristián Kočička

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 

     • PRVÝ DEŇ PO KORONE - SPOLU

     • Znova v škole a všetci spolu. 29. 6. 2020 - historický deň! Čo sme robili? Odovzdávali sme knihy, priniesli veci na projekt Mary´s meals, vrátili sme knihy do školskej knižnice, druháci dostali svoje prvé uniformy, stretli sme sa s triednymi učiteľmi, pozdravili našich vyučujúcich a tešili sa, že sme znova všetci spolu – zdraví, šťastní, s vierou, že je korona už za nami, a aj múdrejší... Lebo koronakríza nám ukázala, že si máme vážiť skutočné hodnoty, rodinu, priateľov, jeden druhého... Naučila nás  pokore a dala nám poznanie, že každú vyspelú dokonalosť môže zničiť maličký, neviditeľný vírus. Preto buďme k sebe milší, a hlavne ľudskejší... Nezabúdajme ani na kúzelné slovíčka, lebo práve tie sú prvým krokom,  aby sme boli lepší...

        

     • NAŠE PRVÉ UNIFORMY

     • Veľké poďakovanie patrí pani profesorke Mgr. Daniele Janoľovej, ktorú ani koronakríza neodradila, a zabezpečila nám naše prvé uniformy. Dnešný deň 29. 6. 2020 je pre nás dňom, na ktorý sme sa veľmi tešili a nikdy nezabudneme. Ešte raz ĎAKUJEME! 2. A, B

     • KRÚŽOK PRVEJ POMOCI

     • Krúžok Prvej pomoci fungoval aj v čase karantény. Žiaci teoreticky vypracovávali modelové situácie a aj správny postup pri poskytovaní prvej pomoci. Domáce úlohy mi posielali emailom na kontrolu.  Žiaci III.B triedy, ktorí krúžok navštevujú sú veľmi šikovní a prvú pomoc si precvičovali doma aj prakticky, hoci aj z obývačky, zo športového ihriska alebo z prírody, a to dištančne spolu s kamarátkou, so sestrou, bratom, samozrejme, za prísne karanténnych opatrení. To, že sú šikovní, svedčia o tom aj nimi natočené videá o poskytovaní prvej pomoci, ktoré tu prikladám. Však posúďte sami... Mgr. Eva Chomisteková

    • Otvorenie školy
     • Otvorenie školy

     • OTVORENIE ŠKOLY PRE ŽIAKOV

      29.6 a 30. 6. 2020

      UPOZORNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA!!!

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. V priestoroch školy sa používa na dezinfikovanie rúk prostriedky na to určené a nemusí sa používať prekrytie dýchacích ciest. Plnoletý žiak resp. zákonný zástupca žiaka prehlasuje, že jeho dieťa je zdravé a nejaví známky choroby.  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

     • MARY´S MEALS - VÝZVA

     •  

      Mary's meals je medzinárodné charitatívne hnutie, ktoré bojuje proti hladu v školských zariadeniach a mali sme česť sa zapojiť do tohto projektu aj na našej škole. Tam, kde tá najväčšia chudoba bráni deťom normálne sa stravovať, a tým pádom sa aj vzdelávať. Milióny detí kvôli samotnému hladu nemôže chodiť do školy. Mary's meals pomáha neskutočné množstvo dobrovoľníkov a spolu zabezpečujú stravu pre vyše 1,6 milióna detí. Mnohé deti jedia len toto jediné jedlo, ktoré dostávajú od Mary's meals a rovnako je to aj ich veľká motivácia, aby naďalej študovali a pokračovali v tom, čo ich najviac baví, a to je škola. „Chcel by som mať dostatok jedla a jedného dňa chodiť do školy," týmito slovami sa to celé začalo. A teraz pomáha Mary's meals miliónom detí na 4 kontinentoch sveta. Preto vás prosíme, doneste, či už v pondelok alebo utorok, nejaké zošity, prezuvky, peračník, perá, gumy, nejaké oblečenie alebo nejakú malú hračku pre tieto deti. Nemusíte nosiť celé ruksaky. Z toho, čo donesiete, sa bude dopĺňať to, čo chýba už v začatých batôžtekoch. Za každú jednu vec ĎAKUJEME!!! Klára Joňáková, Rebeka Lašová, 2. A

        

     • AKO SA ZAPOJIŤ?

     •  

      ČO JE TO BATÔŽKOVÝ PROJEKT a ako sa do neho zapojiť?

      Služba milosrdenstva spočíva najmä v tom, aby sme dali chlieb tým, ktorí hladujú, dali piť, tým, ktorí sú smädní, aby sme vedeli pomôcť tým, ktorí nemajú kde bývať, nemajú si čo obliecť, sú chorí, väznení a osamotení a aby sme dôstojne pochovali tých, ktorí už odišli z tohto sveta. (Mt 25, 31- 46) Pri cestovaní alebo do školy, či práce si väčšinou berieme so sebou fľašu s čistou vodou, aby sme si mohli uhasiť smäd. Myslíme však na tých, ktorí nemajú pitnú vodu a umierajú od smädu? Často vidíme, že ľudia sú oblečení do nedôstojných šiat, čo znižuje ich dôstojnosť a mohli by sme im pomôcť získať späť dôstojnosť tým, že im poskytneme čistý a slušný odev. "Ten, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, kto nemá žiadne a ten, kto má čo jesť, nech dá i tomu, kto nemá.“ (Lk 3-11). Tieto slová sa môžu premeniť v skutky milosrdnej lásky voči blížnym a najmä voči bezbranným deťom zapojením sa do Batôžkového projektu alebo prispením na jedno teplé jedlo denne sumou 9 centov, čo predstavuje celkovú sumu 18,30 eur na celý školský rok.

       

      Batôžkový projekt ponúka možnosť ako sa môžu do pomoci Mary's Meals zapojiť celé školy so svojimi žiakmi a ich rodinami. V kocke možno Batôžkový projekt zhrnúť takto:

       

      • školáci v darcovských krajinách pripravujú zo svojich vlastných zdrojov školské aktovky (batôžky) so školskými pomôckami pre svojich kamarátov v tisíce kilometrov vzdialených školách,
      • mnohí školáci v cieľových krajinách teda od Mary´s Meals dostávajú teda nielen jedlo, ale aj školské pomôcky, základné hygienické pomôcky a užitočné veci ako sandále, tričká, loptičky...

       

      • deti tak pomáhajú deťom, školy sa síce nemôžu so svojimi školákmi zapájať do finančných zbierok na podporu školského stravovania, ale žiaci sa môžu zapájať do zbierky školských potrieb,
      • deti už od malička získavajú skúsenosť s pomocou ľuďom, čím sa kultivuje ich sociálne cítenie, je to skúsenosť, ktorú si odnášajú do života,
      • deti si prípravu "svojho batôžka" dokážu užiť, v mnohom to pripomína hru. Na začiatku dostávajú do rúk nevyplnenú evidenčnú kartičku batôžku, postupne batôžtek kompletizujú a na kartičke odškrtávajú položky dokiaľ nie je batôžtek pripravený, využívajú najrôznejšie stratégie - či už "výmenný obchod" prebytočnej alebo chýbajúcej položky batôžkov medzi školákmi, zháňanie chýbajúcich položiek doma alebo medzi kamarátmi, výber vhodného predmetu z niekoľkých dostupných variantov či obstaranie chýbajúcej položky zo svojho vreckového. Niečo je však na tejto 'hre' predsa len odlišné - pre deti často býva "ich batôžtek" prvým skutočným projektom. Pracujú na ňom samostatne a cítia zaň veľkú zodpovednosť, pretože vnímajú obrovský dopad na životy ľudí, ktorým je projekt určený. Dostupné na https://marysmealsslovensko.sk/index.php.

      V našej škole sme sa snažili rozbehnúť Batôžkový projekt ešte v januári, no plány nám skrížila pandémia koronavírusu s karanténou a pozastavením všetkých stretnutí a tradičného vyučovania. Napriek tomu sa mi podarilo ešte vo februári pozbierať vďaka ochote niektorých žiakov a učiteľov či už batôžky, zubné kefky, pasty, oblečenie, obuv, písacie potreby, uteráky, polievkové lyžice... Najviac mi s nákupom jednotlivých komponentov alebo samotných batôžkov  pomohla Mgr. Katarína BedrichováPhDr. Iveta Košarišťanová. Veľké ďakujem patrí skutočne všetkým za všetko.

      Zo zbytkov látok alebo z riflí som ušila 60 ks peračníkov. Ani si neviete predstaviť tú radosť, keď som objavila šľapky – žabky v akcii (pani pokladníčka sa až spotila, kým ich všetky nablokovala a zbavila čipov). Najnáročnejšie bolo skombinovať tričko so šortkami a sandálmi primeranej veľkosti primeranej veku buď pre chlapca alebo dievča. Náš kabinet vyzerá už dlhú dobu ako sklad hotových batôžkov prichystaných na expedovanie alebo jeho jednotlivých komponentov (dúfam, že to kolegyne chvíľu budú tolerovať). Momentálne máme pripravených kompletných 85 ks batôžkov na odvoz do skladu v Bratislave, odkiaľ by mali putovať na letisko do Viedne a následne na miesto určenia. Ich prípravu, balenie, transport a odovzdávanie si môžete pozrieť vo videu na https://marysmealsslovensko.sk/batozkovy-projekt.php.

      K výbave batôžka (viď. foto) patrí okrem samotného batôžka / školskej aktovky patrí peračník, 2 zošity, 2 perá, 2 ceruzky, balenie pasteliek, pravítko, strúhadlo, guma, uteráčik, mydlo (obyčajné tuhé, nie tekuté), zubná pasta, zubná kefka, polievková lyžica, malá loptička, prípadne malý plyšáčik / malá hračka, šľapky / crocsy / sandále, šortky / krátke nohavice alebo sukňa pre dievčatá, tričko s krátkym rukávom. Oblečenie a obuv by mali byť primeranej veľkosti podľa veku školáka, pre ktorého sa pripravuje batôžtek. Ak niečo z vybavenia máte (oblečenie, obuv, taška, uteráčik nemusí byť nové, ale zachovalé) doma po sebe alebo súrodencoch, tak môžete priniesť do školy, vieme skompletizovať, doplniť podľa potreby. V projekte budeme pokračovať po letných prázdninách. Ďakujem za porozumenie a ústretovosť. PhDr. Andrea Jarabáková

       

       

        

     • EXPEDÍCIA DofE

     • Šťastný návrat z expedície DofE

      Dali sme to!!! Unavení, ale spokojní a šťastní...

      Školiteľka: PhDr. Silvia Rovná, PhD.

      Hodnotiteľka: Mgr. Margita Snováková

      Účastníci expedície: Klára Papajíková, Magdaléna Polťáková, Barbora Žuková, Monika Tarabovú, Mária Hurťáková, Dominika Hucíková z 3. B a Silvinka Rovná s kamarátom Dominikom, Mária Snováková s kamarátkou Evou.

      Trasa: Trstená, kaplnka Osada - Hámre, Liesek, Vitanová, Oravice

      Zraz bol 15. 6. 2020 o 10.00 hod. v Trstenej na námestí. Celú trasu absolvovali peši. Spalo sa v stanoch v Liesku za dedinou pri kaplnke. Stany si dievčatá niesli samy a tiež si ich aj samy postavili. Celkovo niesli so sebou aj potraviny a výbavu do každého počasia na dva dni. Mali uvariť jedno teplé jedlo, vymyslieť trasu a dodržať čas 6 hodín aktívneho úsilia za deň. Prvý deň im počasie prialo, svietilo slniečko. Druhý deň dve hodiny pršalo a celý deň bolo zamračené, ale všetko zvládli! Večer sedeli do noci pri ohníku... Všetko to bol pre nich úžasný zážitok. Koniec expedície bol 16. 6. o 14.30 hod. v Oraviciach.  „Baby boli skvelé, vidno, že to bolo namáhavé, ale nevzdali to!!!! Sú super! A som veľmi rada, že sme sa ako škola na to dali. Som nadšená. Boli to krásne dva dni a pre mňa to bola ako odmena...“ skonštatovala PhDr. Silvia Rovná.  (Viac v časopise Uzlík.)

       

     • DOBRO SA CHVÁLI SAMO

     •  

      NEPOVEDAL JEDINÉ SLOVO  Počas korony sa ukazovali pravé charaktery ľudí. Nám sa podarilo objaviť ďalšieho žiaka, ktorý okrem dištančného vzdelávania zvládal aj prácu v prospech druhých ľudí. Je to Tobiáš Kabát z 2. B, ktorý dva mesiace spolu so svojím otcom, bratom a ďalšími mladými nadšencami prerábali a rekonštruovali staré ihrisko u sestier saleziánok. Ihrisko slúži deťom a mladým z DK a okolia. Murovali, prerábali oplotenie... Celá ich práca je zdokumentovaná na Google „Rekonštrukcia ihriska sr. Maji Futejovej v DK“. Ihrisko menili pre radosť a bezpečnosť detí.

        

     • POĎAKOVANIE

     • Záver školského roku 2019/2020 by som chcela využiť na poďakovanie všetkým dobrodincom, či už žiakom  alebo zamestnancom školy, ktorí sa v priebehu celého školského roku zapojili do troch veľkých zbierok.

      V polovici novembra 2019 sme uverejnili na stránke našej školy výzvu na pomoc pre deti z chudobných rodín, pre ktoré vyhlásila Diecézna charita Rožňava vianočnú zbierku. Vianočná zbierka bola zameraná na pomoc pre tých najchudobnejších z chudobných - osamelé matky s deťmi, starých rodičov, ktorým boli deti zverené do výchovy, ľudí žijúcich v podmienkach, o ktorých väčšina Slovákov ani netuší, že sú u nás možné. Prejavili ste veľkú dávku empatie a lásky, dobrosrdečnosti, kresťanstva, ľudskosti a prinášali ste hračky, knihy, omaľovánky, písacie potreby, sladkosti, arašidy, nové oblečenie, teplé ponožky, čiapky, šály, sviečky, kozmetiku, hygienické potreby... Pomohli ste týmto deťom urobiť na Vianoce radosť, tieto deti dostali vianočné darčeky po prvýkrát v živote alebo mali krajšie Vianoce ako v predošlých rokoch. Odvoz vianočnej zbierky zabezpečil p. Mgr. Anton Frič, vtedy riaditeľ Rožňavskej diecéznej charity, od januára 2020 už koordinátor farských charít pre Spišskú katolícku charitu.

      Zároveň prebiehala aj zbierka noseného oblečenia, obuvi, hračiek pre deti a ženy v starostlivosti Rožňavskej diecéznej charity. Toho sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných 70 vriec. Mala som obavy, ako sa to odvezie, ale aj vďaka žiakom IV. A triedy a pána Kurťáka sa nám to podarilo všetko naložiť do veľkého auta s veľkým prívesným vozíkom a pripraviť na odvoz do Vranova nad Topľou pre potreby Gréckokatolíckeho formačného centra v Čičave. Je to samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a jeho zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Zriadené bolo v roku 2012. Jeho poslaním je rozvoj a podpora etnických, sociálnych a iných minoritných skupín na území Slovenskej republiky (najmä rómskych komunít vo vidieckom prostredí) s cieľom zlepšiť ich spoločenské, sociálno-ekonomické postavenie, vzdelanostnú a duchovnú, kultúrnu úroveň, vyvíjať osvetovú činnosť, ako aj zlepšovať vzájomné vzťahy medzi Rómami a majoritou, podporovať kultúrne a duchovné hodnoty Gréckokatolíckej cirkvi, podporovať ochranu zdravia, prírody a krajiny a ochranu a tvorbu životného prostredia. Aktivity zamerané na formáciu Rómov sú napr. stretnutia v malých skupinách, pohybové aktivity, hry, kurzy, bohoslužby, púte, kresťanský mentoring. Aby mohli vytvoriť Centrum pre vzdelávanie, šport, kultúru a duchovný rozvoj kúpili v decembri 2019 budovu bývalého internátu SOU Lesníckeho na Sigorde. Budovy potrebujú značné investície a opravy.

      V zbierke detského, ženského aj pánskeho oblečenia, obuvi, hračiek, kníh, vybavenia domácnosti sme pokračovali aj v roku 2020 a podarilo sa nám vyzbierať neuveriteľných 100 vriec.  Obdobie karantény využívali väčšinou ľudia na upratovanie príbytkov, triedenie vecí, oslobodzovanie sa od vecí, ktoré nám zapratávajú domácnosti, ale druhým ľuďom môžu ešte dobre poslúžiť a môžu byť pre nich požehnaním.

      Nezaháľali sme ani v čase pandémie a využili sme čas aj na odvoz vyzbieraných vecí. Pán Frič bol ochotný zabezpečiť ich odvoz, no ani jeho veľké auto nestačilo a zvyšných 20 vriec mal odviezť pán Frič koncom júna. Z 20 vriec bolo nakoniec 70 vriec, pretože 20. júna 2020 sa v MsKS Dolnom Kubíne konala dobročinná burza pod názvom „Dajme veciam druhú šancu“, do ktorej sa zapojilo mnoho obyvateľov Dolného Kubína. Podarilo sa získať na nej 410, - eur, ktoré putovali do Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb Dolný Kubín na podporu ich aktivít. Najväčšiu iniciatívu vyvinula v tomto smere naša bývalá kolegyňa Mgr. Gabriela Matkulčíková. Všetok nepredaný tovar sme prenášali a prevážali do SZŠ Dolný Kubín a spojili ho s našou zbierkou. 24. júna 2020 prevzal Mgr. Anton Frič vyzbierané veci a zaviezol ich do Vranova nad Topľou do Gréckokatolíckeho formačného centra. Na fotografiách vidíte, že do nakladania vriec boli zapojení viacerí zamestnanci školy, ktorým touto cestou ešte raz ďakujem. PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • ANI HAVÁRIA ICH NEODRADILA

     •    Ak chcete zažiť úžasnú atmosféru, navštívte Oravskú pomoc na fare v Bzinách! Touto vetou sa už asi opakujeme, ale príďte sa sami presvedčiť. Všetko to tam má neopísateľné čaro. Po mesiaci tvrdej driny, pedantnej a zodpovednej práce sa stará budova fary doslova premenila na novostavbu a všetko tam vonia novotou. Nenájdete žiadny škrabanec, obitú stenu, krivú zárubňu, popraskanú stenu, odpadnutú omietku... Dokonca opravili aj poschodové postele, prizvárali operadlá, aby deti bezpečne spali, vyrobili k nim rozkošné detské rebríky... Precízne, trpezlivo a obetavo budujú a zveľaďujú miesto, ktoré už teraz mení svet k lepšiemu. Deti sa majú na čo tešiť!  A dospelí sa určite aspoň zamyslia... A možno urobia aj niečo viac...? Nedá nám nespomenúť, že jedného večera (8.6.2020), keď sa zo Bzín vracali domov, išli odviesť ešte kamarátku, ktorá im bola pomáhať na stavbe, mali haváriu. Po silných dažďoch, ktoré boli po tieto dni, došlo k zosuvu pôdy a im rovno na cestu pred auto spadol obrovský balvan, do ktorého narazili. „Aj keď sme išli pomaly, maximálne 40km/hod., vyhnúť sa mu nedalo,“ povedal Karol. „Moje auto je už nepojazdné. Našťastie sa nám nič nestalo, ale keby sme doňho narazili kolesom, tak nás prevráti, spadneme do zrázu, a sme všetci mŕtvi,“ dodal.  Zažili riadny šok, materiálnu škodu, ale hlavne, že sa im nič nestalo, že to prežili. Skonštatovali spoločne. Karol má hlavu v smútku, lebo prišiel o auto, a skúste si ako študent kúpiť nové... Ani po tomto zážitku, pri ktorom mohli prísť o život (hrôza čo i len na to pomyslieť!!!), to však nevzdali. Teraz dochádzajú na faru do Bzín autobusom, v ktorom sedia už o 04:30hod. a o 22.00 hod. prichádzajú domov. Unavení, špinaví... Ale pokračujú ďalej!!! Je zaujímavé ich počúvať, čo plánujú urobiť pre deti v ich letnom tábore, ako chcú upraviť aj okolie fary, urobiť pri nej ihrisko, zrevitalizovať trávnik, opraviť podkrovie... Popri práci vymýšľajú a plánujú hry, aktivity, dokonca letné kino pod hviezdami chcú pre deti... A vy viete, že ONI to aj urobia, že to dokážu... Lebo ONI naozaj menia sny na skutočnosť! Ak chcete vedieť viac, klik na https://www.oravskapomoc.sk/

     • MENÍME SNY NA SKUTOČNOSŤ!

     • Po necelom mesiaci tvrdej a precíznej murárskej práce nášho tímu z Oravskej pomoci sa stará fara v Bzinách prebúdza k novému životu. Oravská pomoc prešla do druhej fázy rekonštrukcie a usilovné ruky dobrovoľníkov sú vítané a veľmi potrebné!!! V piatok  5. 6. 2020 prišli pomôcť:  Natália Habáňová, Magdaléna Polťáková (3. B) a jej brat Martin, Martina Kendralová, Sára Laštíková (3. A), Viviana Pajdučáková, Monika Holúbková (2. B), 3 žiačky zo ZŠ Janka Matúšku (oslovili ich na krúžku prvej pomoci). Každý môže pomôcť, neváhajte!!!

       

     • TEŠÍME SA, že môžeme pomôcť...

     • Naše žiačky 3. A a 3. B triedy na filtry v nemocnici pri hlavnom vchode na poliklinike v NsP L. N. Jégého v Dolnom Kubíne. V rámci praxe po celý jún merajú teplotu, odoberajú anamnézu, dezinfikujú. Ide o vstupný filter na zachytenie tých, ktorí by mali zvýšenú teplotu. Taktiež z hľadiska prevencie dezinfikujú ruky všetkým vstupujúcim pacientom, odoberajú anamnézu o pohybe každého, kto vstúpi do priestorov nemocnice, či nebol v kontakte s tými, čo prichádzajú zo zahraničia a podobne. Tešíme sa, že môžeme pomôcť aj my!