• KRÁČAJ UDRŽATEĽNE - fotografická ENVIRO súťaž

     • Rada/rád fotíš? Nie je ti ľahostajné životné prostredie? Zaujíma ťa environmentálna téma udržateľnosti? Ak si aspoň na jednu otázku odpovedal(a) kladne, určite ťa zaujme fotografická súťaž Envirospektrum na tému Kráčaj udržateľne. Súťaží sa o hodnotné ceny ako napríklad zrkadlovka, tablet či iné darčekové predmety. Ukáž všetkým, že zdravotníkovi nie je jedno, v akom prostredí žije a chce sa správať ekologicky, a zapoj sa aj ty.  Koordinátorka environmentálnej výchovy Mgr. Marianna Borbová

      Envirospektrum - EWOBOX - Environmentálna výchova v kocke

     • CESTA ZDRAVIA je pripravená...

     • Občianske združenie Srdcom zdravotník s finančnou pomocou mesta Dolný Kubín vytvorili projekt pri príležitosti 35. výročia pôsobenia našej Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, ktorý naplní poslanie „Škôl, ktoré menia svet“. Lebo MY na to máme! Sme tvoriví, prosociálni, nároční na seba aj druhých, a zodpovední. Odbornosť nosíme vo svojom srdci na dlani. Podporujeme našich študentov, lebo je to investícia do zdravého a plnohodnotne naplneného života nás všetkých. Ďakujeme mestu Dolný Kubín za podporu a spoluprácu, a tiež všetkým našim študentom, ktorí pomohli pri vytvorení tohto projektu!!!Tešíme sa na interaktívne stretnutia CESTY ZDRAVIA s ľuďmi, ktorí majú záujem skvalitňovať svoj život, ale aj na tých, ktorí sú pre nás, aj pre seba samých, výzvou...   

     • CESTA ZDRAVIA

     • Projekt o. z. Srdcom zdravotník, ktorý je realizovaný s finančnou pomocou mesta Dolný Kubín v r. 2020.

      CESTA ZDRAVIA

      35 rokov Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne

      Projekt o. z. Srdcom zdravotník bol realizovaný s finančnou pomocou mesta Dolný Kubín v roku 2020.

      Cieľom projektu je zlepšenie prevencie a kvality života od žiakov ZŠ až po seniorov.

      Moderné interaktívne prednášky spojené s meraním vitálnych funkcií tvorí päť ciest:

      1. Hygiena (od minulosti až po súčasnosť a jej dopad na spoločnosť a zdravie);

      2. Civilizačné choroby + meranie vitálnych funkcií;

      3. Prvá pomoc (interaktívna prezentácia prvej pomoci);

      4. Drogy nie sú riešením;

      5. Duševné zdravie + Duševné zdravie detí.

      Súčasťou projektu je aj vytvorenie edukačného videa, 6 rollupov s brožúrou (textovou prílohou), ktoré sú bohatým zdrojom informácií pre žiakov a učiteľov ZŠ, SŠ a seniorov v zariadení pre seniorov a domove dôchodcov. 

       

     • ČINY MIESTO SLOV

     • V dňoch 17. 11.  a 18. 11. 2020 naši študenti z Oravskej pomoci úspešne ukončili dávnejšie začatý projekt „Malá kvapka pomoci“. Ďakujú všetkým, ktorí akokoľvek pomohli. Viac info o tomto projekte nájdete na ich stránke oravskapomoc.sk.

     • Medzinárodný deň študentstva

     • Oceňovanie našich študentov vedením školy pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva nájdete na Fb Rádio Avokádo.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

      vedenie našej školy ocenilo žiakov za mimoriadne aktivity, ktoré vykonávajú pre školu, pre druhých a vzorne reprezentujú našu školu. Sú to títo žiaci:

      - Erika Mäsiarová z 1. A - za pomoc dôchodcom počas pandémie;

      - Andrej Vojtas z 2. A - za Rádio Avokádo, ktoré svojím online vysielaním spája žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy počas pandémie, za videoprezentáciu našej školy a pomoc obci Mútne v rámci pandémie;

      - Klára Joňáková a Rebeka Lašová z 3. A  - za pomoc pri realizácii projektu Cesta zdravia, ktorej cieľom je zlepšenie prevencie a kvality života od žiakov ZŠ až po seniorov.

      - Karol Pjentek zo 4. A, Magdaléna Poltáková, Michal Steinocher, Kristián Kočička zo 4. B, ktorí spolu s našim absolventom Marekom Kurtulíkom počas pandémie realizujú online prednášky a videá prvej pomoci, zároveň okrem iných aktivít zrealizovali aj zbierku pre bezdomovcov v regióne Orava.

     • SRDCOM ZDRAVOTNÍK – Darom dostanú ešte čosi viac...

     •     Povolanie zdravotníka je veľmi zodpovedné a obetavé poslanie, ktoré skutočne nemôže vykonávať každý. Mať srdce na dlani a s láskou spojenou s vysokou odbornosťou, oddanosťou a empatiou pomáhať chorým, trpiacim a tým, ktorí to potrebujú, je skutočne cesta, ktorá nás musí napĺňať. Naša škola už 35. rok pôsobí v Dolnom Kubíne a vychováva veľmi kvalifikovaný a hodnotovo bohatý zdravotnícky personál. Sestry, lekárov, záchranárov, ošetrovateľov... Naši študenti majú výborné uplatnenie v praxi a svoju budúcnosť obohacujú aj svojím talentom a nadaním, ktoré im častokrát pomáha prekonávať náročné chvíle v živote. Niekto tancuje ako v Pribiši v rámci psychohygieny, niekto kreslí, spieva, fotí, športuje, mixuje hudbu... Je to pre zdravotníka relax. Za tých 35 rokov už vieme, že kde je veľké prosociálne srdce plné krásnych životných hodnôt, tam často Pán Boh obdaril aj talentom. Preto našich študentov podporujeme v ich osobnostnom rozvoji. Lebo všetko, čo robíme pre radosť druhých, má obrovskú cenu. Medzi priority našej školy patrí na prvom mieste vysoko kvalifikovaná odborná príprava na zdravotnícke povolanie, ale aj záujem o žiaka ako človeka so svojimi záujmami, záľubami, talentom aj starosťami a problémami. V tom sme výnimočná škola – „Škola plná života“, v ktorej sa istotne nikto nenudí, obohacuje sa a zároveň sa vzdeláva. Dôkazom sú naši úspešní absolventi, ktorí sa k nám s láskou vždy vracajú. Sme veľkou rodinou a navzájom sa podporujeme. Či už sa náš žiak vydá cestou zdravotníka, alebo ide iným smerom - cestou umelca, publicistu, príslušníka ozbrojených síl, pedagóga... Všetci sú hrdí, že sú aj tak srdcom zdravotník! Toto dedičstvo im naša škola dáva do vienka. A my s nadšením, ale hlavne s pokorou sledujeme ich ďalšie kroky a napredovanie v živote. Mgr. R. Bočkayová

           So svojou skúsenosťou sa chcel podeliť aj víťaz Talent SZŠ 2020 online Andrej Vojtas:

        „Chcel by som sa s vami podeliť o jeden víkendový zážitok. Keďže moja mamina sa zúčastnila ako zdravotníčka pri víkendovom testovaní, a ponúkla mi možnosť nahliadnuť do zákulisia, neváhal som ani sekundu. Mimochodom moja mamina je tiež absolventka našej školy (1995-1999). Popri práci s ľuďmi v tíme, ktorí sa pred pár hodinami vôbec nepoznali, som pozoroval aj dianie okolo. Chcem pochváliť prácu každej zložky, či už policajného zboru, zdravotníkov, prácu vojakov, ktorí sú fakt skvelí chlapi. Keď vidíte, ako vám mimo dlhý zástup ľudí privedú staršieho človeka, ktorý nevládze stáť v rade dve a viac hodín alebo tehotnú ženu, aby nemusela čakať v rade, a žmurknú na vás, vtedy viete, že ste na správnom mieste. Presvedčil som sa, že aj počas korony, aj v tých bielych overaloch, je stále miesto pre ľudskosť. Som rád, že som srdcom zdravotník.“ Andrej Vojtas, 2. A

     • TALENT SZŠ 2020 pozná svojich víťazov!

     • Milí študenti, všetci, ktorí ste sa zapojili do našej talentovej súťaže, STE VÍŤAZI! BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME, že ste sa podelili so svojím talentom. Pre nás všetkých to boli veľmi silné a motivujúce chvíle. Ešte raz ĎAKUJEME!!! Blahoželáme aj absolútnemu víťazovi Talent SZŠ 2020, ktorým sa zaslúžene stal ANDREJ VOJTAS z 2. A!  

     • „Kto chce hýbať svetom, musí najskôr pohnúť sám sebou...“ (Sokrates)

     • V dňoch, ktoré žijeme, veľmi veľa ľudí potrebuje našu pomoc. Hlavne starší ľudia, ktorí patria do najohrozenejšej skupiny ľudí, ktorých môže vírus Covid-19 ohroziť. Medzi takýchto ľudí patria aj klienti domova dôchodcov v našej dedine. Keďže kvôli tomuto vírusu chýbalo v našom domove veľmi veľa zamestnancov, poprosili nás o pomoc a my sme neváhali ani minútu. Klientov v domove poznáme, pretože už pred pandémiou sme ich navštívili.  Rozhodli sme sa im pomôcť tým, že sme im spravili nákup v potravinách a tiež vyzdvihli lieky v lekárni. Je veľká škoda, že s dôchodcami sme sa nemohli stretnúť osobne, ale sme radi, že sme im aspoň takouto malou službou mohli pomôcť v týchto ťažkých dňoch. Pomohli sme tým, ktorí celý svoj život strávili tým, aby sme my mali krajší zajtrajšok. Dúfam, že aj naďalej im budeme môcť pomáhať, a keď sa uvoľnia opatrenia, prídeme im urobiť radosť hrou na hudobný nástroj, spevom a strávime s nimi čas presne tak, ako to bolo pred pandémiou. Možno aj vy máte v okolí niekoho staršieho, niekoho, kto potrebuje vašu pomoc. Ponúknite mu ju, pretože ten pocit po vykonaní dobrého skutku je úžasný. Erika Mäsiarová, 1.A

     • TALENT SZŠ 2020 - online 5. 11. o 17.00 na Rádio Avokádo

     • TALENTY SZŠ 2020 online – prihlásení v kategóriách:

      1. ŠPORT

      Timea Fernerová,  3. B – šport

      Timea Šinalová, 1. B – šport

      Barbora Masničáková, 1. B – šport

      Aneta Wirthová, 1. B - šport

      2. DJ-ing

      Andrej Vojtas, 2. A  – DJ-ing

      3. KRESBA

      Klára Joňaková, 3. A – kresba

      Soňa Peterová,  4. B – kresba

      Lenka Straková, 2. A – kresba

      Rebeka Lašová, 3. A – kresba

      Viktória Marettová, 1. A – kresba

      4. FOTOGRAFIA

      Viktória Marettová, 1. A - fotografia

      Mária Joňáková, 3. B – fotografia

      Rebeka Kormaňáková, 1. A – fotografia

      Klaudia Peldová, 1. B - fotografia

      5. HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ

      Patrícia Vlčáková, 2. B – hra na hudobný nástroj

      Erika Mäsiarová, 1. A – hra na hudobný nástroj

      6. SPEV

      Ema Šimjaková, 2. A - spev

      Erika Mäsiarová, 1. A – spev

      7. UMELECKÝ PREDNES

      Lucia Kalisová, 2. A – recitácia

      8. VLASTNÁ: VYŠÍVANIE NA OBLEČENIE

      Adriána Šurinová, 3. A

       

     • TALENT SZŠ 2020 - online - ďalší súťažiaci

     • Kategória: umelecký prednes
      Lucia Kalisová, 2. A: „Pochádzam z obce Hladovka. Mám veľmi rada hudbu, hudobné nástroje a sledovanie seriálov. Rada pracujem aj v záhrade a milujem pečenie. No k mojím najväčším záľubám patrí recitácia, ktorej sa venujem už od piateho ročníka. K mojim najväčším oceneniam patrí II. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži, II. miesto v regionálnom kole HK a samozrejme minuloročné Talenty SZŠDK. Chcem sa naďalej zlepšovať vo svojich schopnostiach a posúvať sa vpred.

      Kategória: hra na hudobný nástroj

      Erika Mäsiarová, 1. A: „Pochádzam z Oravskej Lesnej. Mám 16 rokov, rada čítam a trávim čas s kamarátmi a rodinou. Rada chodím do prírody. Hre na heligónku sa venujem 1,5 roka a folklóru sa venujem od malička. V speváckych súťažiach som získavala 1., 2., 3. miesta.

      Kategória: spev

      Ema Šimjaková, 2. A: „Mám 16 rokov a pochádzam zo Zákamenného. Spevu sa venujem už od malička, keďže ma k tomu viedli aj rodičia, ktorí hrajú na akordeóne. Na základnej škole som chodila na spevokol aj do zboru, v ktorom sme spievali na detskej omši. Vo voľnom čase sa rada venujem rodine a kamarátom, často chodím aj na prechádzky do prírody, občas si prečítam dobrú knihu alebo pozriem nejaký film. Baví ma cyklistika, plávanie a korčuľovanie. Mojím vzorom sú Shawn Mendes a Camila Cabello, ale taktiež obdivujem aj slovenských spevákov. V poslednej dobe sa mi veľmi páči pieseň "Slovensko moje, Otčina moja", ktorá ma oslovila vo filme Sviňa a rozhodla som sa ju na tohtoročných talentoch zaspievať.“

      Kategória: šport

      Timea Šinálová, 1. B: „Mám 16 rokov. Bývam v obci Leštiny v okrese Dolný Kubín. Vo voľnom čase rada športujem. Medzi obľúbené športy patria: volejbal, futbal, florbal, vybíjaná, jazda na koni, lyžovanie a snowbording. Reprezentovala som základnú školu účasťou na turnajoch vo florbale, futbale, vybíjanej, v streľbe zo vzduchovky. A tiež VK Orava vo volejbale ako registrovaná hráčka. Registrovanou hráčkou som bola aj v OFK Leštiny – U13 mladší žiaci vo futbale. Pracovala som v záujmovom útvare Civilná ochrana. Viackrát som sa zapojila do súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Postúpila som v rámci svojej kategórie do obvodného kola HK. Rada sa starám o domáce zvieratá. Doma máme štyroch psov. Okrem dennej opatery sa venujem aj ich výcviku. Pomáham tiež na farme svojho strýka v starostlivosti o hospodárske zvieratá. Na zdravotnícku školu som sa rozhodla ísť

     • TALENT SZŠ 2020 - online

     • Kategória: fotografia

      Klaudia Peldová, 1.B: „Mám 15 rokov, pochádzam z Trstenej. Medzi moje záľuby patrí fotografovanie a spev. Venujem sa tomu od 13-tich rokov. Rada tiež pozerám filmy a seriály.

     • TALENT SZŠ 2020 - online

     • Kategória: šport 

      Barbora Masničáková,1.B: „Mám 16 rokov a pochádzam z Oravskej Polhory. Moje záľuby sú šport. Hrávam hádzanú, basketbal, futbal, ale milujem aj  snowboardovanie. Venujem sa tomu iba rekreačne, mám len ocenenia z krajských kôl...“

     • TALENT SZŠ 2020 - online

     • Kategória: fotografia

      Rebeka Kormaňáková, 1.A: „Pochádzam z dedinky na Orave z Novoti. Vo svojom voľnom čase sa rada venujem športu, najväčšiu záľubu som si našla v basketballe, rada chodím vonku s priateľmi a snažím sa žiť pre prítomný moment. Tieto momenty sa snažím zachytiť fotografovaním na môj polaroidový fotoaparát Instax, ktorý som dostala na desiate narodeniny. Odvtedy si fotím objekty, ale najmä osoby pre radosť, a tak si môžem pripomenúť všetky tie krásne prežité zážitky.

     • TALENT SZŠ 2020 - online

     • Kategória: šport

      Aneta Wirthová,1.B: „Pochádzam z Tvrdošína. Mám 16 rokov. Medzi moje záľuby patrí napríklad šport ako fitness, ale aj športové hry, ako sú: basketbal, vybíjaná alebo strelecký krúžok. Zo streleckého krúžku som bola na okresnej súťaži, kde som vyhrala tretie miesto. Taktiež milujem dlhé túry a prechádzky so svojím psom. V ostatnom voľnom čase rada počúvam hudbu a pomáham druhým. Už sa teším, keď budeme môcť chodiť do domova dôchodcov, aby sme starším ľuďom spríjemnili deň a urobili im spoločnosť. PS. Diplomy som zo súťaží nenašla, iba túto medailu to strelecké ho krúžku.“

     • TALENT SZŠ 2020 - online

     • Kategória (vlastná): vyšívanie na oblečenie

      Adriána Šurinová, 3.A: „Mám 17 rokov a pochádzam z Trstenej. Najradšej trávim čas s rodinou a priateľmi. Medzi moje hobby patrí hlavne turistiky a cyklistika. Od malička som sa aktívne venovala futbalu, rada si zahrám basketbal, tenis, idem si zaplávať a v zime chodím pravidelne snowboardovať. Posledné mesiace som natrafila na jednu osobu, ktorá vyšíva rôzne vzory a fotky na oblečenie. Inšpirovalo ma to skúsiť opäť niečo nové. Začala som pred pár mesiacmi a stále sa mám čo učiť, no našla som v tom taký relax, pokoj, dokážem sa sústrediť a viac menej utečiem z reality.“