• Organizácia vyučovania od 19. 4. 2021
     • Organizácia vyučovania od 19. 4. 2021

     • PREZENČNÉ VYUČOVANIE V ŠKOLE a v DONsP Dolný Kubín

      prebieha v uvedených termínoch a čase: od 7:00 hod. do 15:00 hod.
      a podľa aktuálneho rozvrhu hodín uvedeného na ETK.  

      19.4. 2021 PONDELOK: 1.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

      20.4. 2021 UTOROK: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 1.V

      21.4. 2021 STREDA: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 2.V

      22.4. 2021 ŠTVRTOK:  1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

      23.4. 2021 PIATOK: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, SAN

      Slúži aj ako doklad cesty do školy. 

      PODMIENKOU JE DODRŽIAVANIE VŠETKÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ VSTUPU DO ŠKOLY!!!

      V Dolnom Kubíne 16.4. 2021       riaditeľ školy: Mgr. Alojz Šutý

     • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

     • Napriek náročnej pandemickej situácii, ktorá sa nevyhla ani našej škole, sme sa zapojili do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice – „Záložka do knihy spája školy“ na tému: Osobnosti dramatickej tvorby. Výrobu záložiek podporili vyučujúce slovenského jazyka a hlavne triedne učiteľky, bez ktorých by sa nám asi nepodarilo projekt ukončiť. Záložky vyrábali študenti doma počas dištančného vyučovania, za čo im udeľujem veľkú pochvalu. Zapojili sme  žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov. Naši žiaci vyrobili 107 nápaditých a pestrých záložiek, ktoré sme poslali žiakom z partnerskej školy v Nitre. Chcem poďakovať za tento podnetný projekt,  ktorý pomáha prebúdzať lásku ku knihám a k školskej knižnici.  Mgr. Jana Lissová

     • Deň počatého dieťaťa

     • Nielen rúško, ale ani biela stužka nie je hanba. 25. marec – Deň počatého dieťaťa

      Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku

     • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

     • Naši študenti a absolventi školy aj naďalej pomáhajú pri testovaní obyvateľov na Covid – 19. Majú veľmi bohaté zážitky, skúsenosti, dojmy, ale hlavne dobrý pocit, že mohli pomôcť. 25. 2. 2021 primátor Dolného Kubína Ing. Ján Prílepok svojím listom poďakoval študentom našej školy, ktorí chceli podať pomocnú ruku pri realizácii skríningového testovania. Aj napriek tomu, že mesto ich dobrovoľnícku službu nevyužilo, prihlásilo sa spomedzi študentov až 27 dobrovoľníkov. „Vážime si ich profesionálny, ľudský prístup a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a v živote,“ napísal v liste Ing. Ján Prílepok. Ďakujeme, vždy radi pomôžeme. Na fotkách: absolventky školy r. 2020, študentky ošetrovateľstva v Martine: Natália Smolková a Simona Zaťková v Dolnom Kubíne, študenti: Klára Joňáková, Andrej Vojtas, Dagmar Trančová a Adela Répalová v obci Mútne. (rr)

     • ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA OSTÁVA

     • 21. 1. 2021 boli riaditelia stredných zdravotníckych škôl e-mailom z MZ SR informovaní o tom, že odbor praktická sestra ostáva. Správne rozhodnutie... Povolanie zdravotníka bolo, je a vždy bude patriť medzi najdôležitejšie, lebo chráni tie najvyššie hodnoty – zdravie a ľudský život. Preto sú potrebné správne rozhodnutia. Aj naše maturantky a maturanti sa zodpovedne pripravujú na „skúšku dospelosti“, ktorá im otvorí dvere do modro-bieleho sveta zdravotníkov. Sme na nich právom hrdí a v tomto náročnom období korony ešte viac! (rr)

     • Ekotipy a ekotriky na marec 2021

     • #šetri energiou - Šetri peňaženku aj prírodu. Obmedz používanie sušičky či fénu na vlasy. 

      #udržateľnosť - Obmedz zbytočné obaly. Nos si svoju vlastnú fľašku a tú si dopĺňaj vodou, poďakujú sa ti aj tvoje obličky. 

      #minimalizmus - Nekupuj si papierové časopisy. Ak sa nemôžeš vzdať prísunu nových informácii, skús si predplatiť svoj obľúbený denník/týždenník online.

      Koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Marianna Borbová