• SPOJILI SME CELÚ ORAVU

     • Spojiť región Orava - úžasných ľudí, ktorí pôsobia v tomto regióne, a prispievajú k rozvoju slovenského zdravotníctva svojou obetavou, prosociálnou a vysokokvalifikovanou prácou, sa podujala naša stredná zdravotnícka škola. Po svojom 35-ročnom pôsobení v Dolnom Kubíne tak rozširuje svoju pôsobnosť zameranú na odbornú prax okrem Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne aj na Hornooravskú nemocnicu v Trstenej. Cieľom je aj komplexné zabezpečenie odbornej praxe pre našich študentov pochádzajúcich z celého regiónu Orava. Súčasťou nášho rozvoja a aktivít je aj vyzdvihnúť celospoločenskú dôležitosť a nenahraditeľnosť práce zdravotníkov, ktorých je potrebné podporiť, vedieť oceniť a rozširovať ich rady. Dnešná doba nám ukázala, akí sú dôležití a nenahraditeľní... Aj my sme srdcom zdravotníci, a sme šťastní, že sa môžeme realizovať a zdokonaľovať na našej krásnej Orave, veď je to náš domov. A raz, keď ukončíme naše štúdium, veríme, že mu túto dlžobu budeme môcť splatiť našou prácou. Ďakujeme, že sa naša škola nebojí výziev, a že nám naši učitelia otvorili dvere k novým skúsenostiam, možnostiam, k domovu a k naplneniu nášho poslania. Študenti SZŠ v DK  

     • EMÓCIE V MARKETINGU

     • Vďaka finančnému zabezpečeniu občianskeho združenia Srdcom zdravotník sa 28. 5. 2021 študenti 2. A a 2. B zúčastnili zaujímavého workshopu Emócie v marketingu s Ing. Dávidom Vrtaňom. (Viac pod foto + štatistika spokojnosti.)

      Myslím, že za všetkých môžem povedať, že táto prednáška sa nám veľmi páčila. Boli  momenty, kedy sme sa nemohli prestať smiať, avšak boli aj momenty, kedy sme mali slzy na krajíčku. Naučili sme sa toho veľa, či už zo stránky marketingu, psychológie, a dokonca aj anatómie.  Pán Ing. Dávid Vrtaňa nás zaujal svojím prednesom, a my sme len horeli nedočkavosťou, čo bude ďalej pokračovať. Túto prednášku môžem ohodnotiť iba pozitívne, a keby sa dalo, znova ju absolvujem. A tak teda dúfam, že takúto možnosť ešte niekedy budem mať. Aneta Jankolová, 2. B

     • POSLEDNÉ ZVONENIE

     • V školskom roku 2020/2021 vedenie školy odmenilo študentov končiacich ročníkov za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy. PROSPECH: Sara Al-Hindi, Natália Baleková, Andrea Belkotiaková, Veronika Červeňová, Ivana Gvorová, Patrícia Hládeková, Dominika Hucíková, Mária Hurťáková, Daniela Janoťáková, Vanesa Klimčíková, Júlia Kolenčíková, Natália Laššáková, Nikola Maslaňáková, Jana Pantoková, Klára Papajíková, Laura Plevjáková, Martina Sochuľáková, Natália Vargončíková, Veronika Vrábľová, Mária Zanovitová. REPREZENTÁCIA ŠKOLY: Petra Belopotočanová, Natália Baleková, Lenka Bombjaková, Ivana Gvorová, Natália Habáňová, Dominika Hucíková, Mária Hurťáková, Kristián Kočička, Bibiana Kurnotová, Natália Laššáková, Sára Mikušiaková, Nikola Nuttová, Klára Papajíková, Karin Piovarčiová, Karol Pjentek, Lucia Pjonteková, Katarína Plevjaková, Laura Plevjáková, Magdaléna Polťáková, Dáša Skurčáková, Simona Sochuľáková, Michal Steinocher, Veronika Vrábľová.

     • OCENENÍ DOBROVOĽNÍCI

     • Milí dobrovoľníci, Sara Al - Hindi, Natália Baleková, Petra Belopotočanová, Soňa Benčeková, Lenka Beňušová, Ivana Gvorová, Natália Habáňová, Dominika Hucíková, Mária Hurťáková, Daniela Janoťáková, Martina Kendralová, Kristián Kočička, Natália Laššáková, Sára Laštíková, Sára Mikušiaková, Mariana Paľová, Jana Pantoková, Klára Papajíková, Karol Pjentek, Katarína Plevjaková, Laura Plevjáková, Magdaléna Polťáková,  Dáša Skurčáková, Simona Sochuľáková, Michal Steinocher, Monika Tarabová, Natália Vargončíková, Veronika Vrábľová, Barbora Žuková,

      prešiel čas, odišla chvíľa a pred Vami stojí nová výzva. Výzva do nového začiatku, nových možností. Chcela by som sa poďakovať všetkým  dobrovoľníkom, ktorí v dnešný deň opustili brány našej školy. Vo voľnom čase ste obetovali  veľa dobrovoľníckych hodín na prácu, potešenie i povzbudenie pre pacientov a klientov. Ste veľkým vzorom a príkladom pre nás dospelých, ale aj pre ďalších študentov, ako sa dá zmysluplne a plnohodnotne využiť čas. Bolo mi potešením spolupracovať s Vami. Za všetko Vám vo svojom mene, ale aj v mene pacientov a klientov zo srdca ĎAKUJEM, a do ďalších dní, štúdií a práce prajem veľa úspechov.

      Mgr. Katarína Bedrichová, koordinátorka Dobrovoľníctva

     • MANÍNSKOU TIESŇAVOU

     • Veľkú radosť z uvoľnenia opatrení mali aj členovia nášho turistického krúžku. 22.5.2021 sme sa vybrali spoznávať ešte neprebádané miesto - okruh Manínskou tiesňavou. Bolo tam krásne... Všetci sme sa tešili zo spoločne strávených chvíľ v prírode a načerpali sme novú energiu do nasledujúcich dní. Verím, že toto je začiatok množstva ďalších spoločne strávených chvíľ nás všetkých, ktorých spája láska k prírode. Mgr. Lívia Záhorová

     • UČÍME SA VONKU

     • Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry sme oživili vyučovaním vonku. Na čerstvom vzduchu sme si vychutnávali literatúru aj zmenu prostredia. Dokonca aj skúšanie malo svoje výhody. Mohli sme odpovedať bez rúška... (1. B a 3. B)

     • SLNEČNÉ DNI VŠETKÝM PRAJEME!

     • Májové slnečné lúče využila po odbornej praxi aj 3. A so svojou triednou učiteľkou Mgr. Margitou Snovákovou, aby pre nás pripravili prekvapenie. Aké? Neprezradíme... Ale určite sa môžete pridať aj VY!

     • ĎAKUJEME AJ PO ROKOCH

     • Naša úprimná vďaka aj po troch rokoch patrí Oravskému centru mládeže, o.z. V.I.A.C. a vedeniu našej školy, ktorí nám dopriali zažiť 3 radostné  dni zamerané na spoznanie a utuženie kolektívu. Čas strávený pre seba, zážitkové aktivity a hry, nám umožnili  prechádzať  naším školským obdobím ľahšie, spoznali sme  hodnotu tímovej spolupráce a určite by sme Vám to dopriali  zažiť.  Ešte raz VEĽKÁ VĎAKA! (Viac pod foto...)

         Tento trojdňový pobyt, ktorý sme pred dvoma rokmi absolvovali, bol pre našu triedu veľmi potrebný. Ako dobre viete, začleniť sa do kolektívu, býva občas náročné. Tento pobyt sme absolvovali krátko potom, ako sme nastúpili do prvého ročníka. Poznáte to, nová škola, noví ľudia, nové prostredie. Nevedeli sme, čo máme od toho všetkého očakávať. No práve tento projekt V.I.A.C. nám otvoril oči a pomohol sa nám všetkým navzájom spoznať. Vznikli mnohé nerozlučné priateľstvá a vypočuli sme si množstvo príbehov, názorov, hrali sme hry, pri ktorých sme museli ukázať to, že vieme spolupracovať, vieme sa podržať a vieme sa navzájom podporiť. Nielenže sa nám tento projekt pomohol bližšie spoznať s novými ľuďmi - predtým cudzími spolužiakmi, no spoznali sme aj seba samého.  Naučil nás pracovať v kolektíve, ale aj samostatne. Teraz už ubehli dva roky od pobytu v Ústí nad Priehradou. Náš kolektív pracuje ako celok. V triede je nás dvadsaťšesť a každá žiačka má svoj názor, ktorý si vždy vypočujeme a aj napriek tomu, že sa možno  líši od ostatných, snažíme sa vytvoriť kompromis a dohodnúť sa. Vieme sa navzájom podržať a mnohé priateľstva trvajú dodnes. Čo je dôležité, je to, že vieme komunikovať a ako trieda máme veľmi otvorený vzťah. Keď sa nám niečo nepáči, netajíme to, no práve naopak, vymyslíme niečo, čo vyhovuje obom stranám. Tento projekt by sme chceli odporučiť aj našim budúcim žiakom, pretože vďaka nemu spoznajú mnohé veci, na ktoré by v obyčajnom študentskom živote  nemali čas. Rovnako sa chceme poďakovať aj pani zástupkyni PhDr. Silvii Rovnej, PhD. za možnosť zapojiť sa, pretože práve vďaka tomuto projektu V.I.A.C. máme dobré vzťahy medzi sebou v triede. Ďakujeme! Za kolektív 3. A Klára Joňáková a Rebeka Lašová   

     • PRÍPRAVA DofE V PLNOM PRÚDE

     • Opäť sme sa zapojili do programu DofE vďaka vedúcej programu v našej škole Mgr. Margite Snovákovej, ktorá vie žiakov osloviť a zmotivovať. Podarilo sa to aj tento rok a naši 5 účastníci (Noemi Gareková, Andrej Vojtas, Barbora Masničáková, Rebeka Kormaňáková, Andrej Hurťák) pracujú na plnení svojich stanovených cieľov. Zároveň sa chystajú na dobrodružnú EXPEDÍCIU... Som rada, že máme na škole žiakov, ktorí chcú na sebe pracovať. PhDr. Silvia Rovná, školiteľka expedície

     • ČO S KLIMATICKOU KRÍZOU?

     • "Čo s klimatickou krízou? II." Takto znie názov úlohy, ktorú naša škola plní v rámci projektu Recyklohry. Jednou z úloh je zasadenie stromu. Pýtate sa, aký význam  sadiť stromy? Odpoveď nájdete vo videu, ktoré pripravili Recyklohry: https://youtu.be/hyIRMMXnaqw, toto milé video je jednoducho spracované, takže ho môžete pustiť aj svojim mladším súrodencom či svojim deťom. Naše študentky a naši študenti túto tému už dobre ovládajú, enviro otázka im vôbec nie je cudzia. Dnes sme sa s odhodlaním pustili do sadenia stromu, okrasnej jablone, pri našej škole.  Výsledok si môžete pozrieť aj na fotkách. Veríme, že nám tento strom bude robiť ešte dlho radosť.Koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Marianna Borbová (Viď. video pod textom.)

     • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

     • Vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy:

      Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby

       

      Školská koordinátorka: Mgr. Jana Lissová

      Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín

       

      Záložka do knihy spája slovenské školy na tému: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby. Aj napriek zložitej pandemickej situácii, ktorá vládne na všetkých školách, sa nám podarilo tento projekt úspešne ukončiť. Výrobu záložiek výrazne podporili vyučujúce slovenského jazyka a triedne učiteľky. Zapojili sme žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov. Záložky vyrábali študenti  doma, keďže prebiehalo dištančné vyučovanie. Naši žiaci vyrobili nápadité a pestré záložky, ktoré sme poslali žiakom z partnerskej školy v Nitre.  Vďaka vyrobenej záložke mohli žiaci získať uznanie za svoju usilovnú prácu a ukázali nám, že vedia pracovať samostatne vo svojom voľnom čase. Žiaci si overili, ale aj doplnili svoje znalosti o osobnostiach a dielach slovenskej dramatickej tvorby.

      Ďalšie aktivity:

      • do SZŠ v Nitre  sme poslali  107 záložiek (I.A – 21ks, I.B – 33ks, II.A – 27ks, II.B – 12ks, III.A – 9ks, III.B – 5ks);
      • v priestore vstupnej chodby majú študenti k dispozícii „Otvorenú knižnicu“ s možnosťou požičania, výmeny, príp. osvojenia si niektorej z vystavených kníh, doplnenia o prebytočné knihy z ich domácej knižnice, možnosť listovať v týchto knihách počas prestávky;
      • na webstránke školy v osobitnej rubrike „Školská knižnica“ sú pravidelne obnovované informácie, recenzie a upútavky na nové knihy, ktoré dopĺňame podľa záujmu študentov.

      Kreatívne záložky z partnerskej školy v počte 130 kusov sme vystavili pri vstupe do knižnice aj so sprievodným listom. Po výstave budú k dispozícii študentom, ktorí si môžu vybrať ktorúkoľvek záložku, a kontaktovať žiaka z partnerskej školy. S kolegyňou PhDr. Máriou Khürovou  z partnerskej školy v Nitre príležitostne opäť nadviažeme kontakt. V mene našej školy Vám ďakujem za zaujímavý projekt a už teraz sa tešíme na 10. ročník projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.

      V Dolnom Kubíne 03.05.2021

       

     • VÝZVA LIGY PROTI RAKOVINE

     • Milí kolegovia, rodičia, žiaci a priatelia školy,

      Deň narcisov sa uskutoční  v termíne 10. - 12. júna 2021 opäť netradične, bez dobrovoľníkov v uliciach. U exkluzívneho partnera spoločnosti TESCO budú dobrovoľníci – zamestnanci Tesca, práve v tieto dni rozdávať narcis v jeho prevádzkach po celom Slovensku.

      Podpora Dňa narcisov dobrovoľným príspevkom bude možná v čase komunikačnej kampane od 7. do 20. júna a ako každoročne aj inými spôsobmi, napr. formou SMS na č. 848 alebo príspevkom na účet zbierky na https://www.lpr.sk/chcem-prispiet/, alebo na číslo účtu: SK65 0200 0000 0001 0483 2012.

      Súťaž  „Najväčší narcis“

      Zadanie je nasledovné: Vyrobiť z akéhokoľvek materiálu čo možno najväčší narcis, ktorý nám odfotíte tak, aby bola jeho veľkosť zjavne merateľná, napr. priloženie metra k hotovému narcisu. Uvítame aj foto či video natočené počas jeho tvorby. Súťaž prebieha od 10. do 31. mája. Radi by sme víťazné práce odprezentovali na tlačovej besede pred Dňom narcisov. Počas komunikačnej kampane sa s víťazmi spojíme a všetkým tvorcom víťazného narcisu radi zašleme „narcisové ponožky“ od spoločnosti Fusakle. Ďakujeme, že aj s Vašou pomocou môžeme naďalej pomáhať onkologickým pacientom. Príspevky do súťaže „Najväčší narcis“ posielajte cez EduPage alebo Teams na moje meno. S úctou a vďakou Mgr. Monika Hackenbergová