• UZLÍK V TV MARKÍZA

     • Štúrovo pero je najväčšia celoslovenská súťaž stredoškolských a vysokoškolských časopisov, ako aj novinárskych príspevkov, ktorej sa osobne zúčastňujeme piaty rok, posledné dva roky boli teraz kvôli korone spojené, a online hodnotiaci seminár sa konal 10. 6. 2021. Zúčastnili sme sa ho aj my. Pavol Vitko, Patrik Herman a Lukáš Diko hodnotili stredoškolské časopisy. Vždy vedeli dobre poradiť, zaujať, prekvapiť, vyjadriť konštruktívnu kritiku, a my sme sa od nich veľmi radi učili. Na adresu Uzlíka padli slová, ktoré nás veľmi potešili: „Uzlík dnes patrí medzi elitu stredoškolských časopisov na Slovensku... Uzlík Špeciál je MEGA časopis...“ Tieto aj iné slová nám vyrážali dych, a určite dali elán a energiu do ďalšieho čísla. Je to však aj zodpovednosť byť stále lepšími, a k tomu nám musíte pomôcť aj vy. Preto píšte, tvorte, rozvíjajte svoje záujmy, majte otvorené oči, srdce aj myseľ, a posielajte nám svoje príspevky. 22. 6. 2021 bola na TV Markíza reportáž z tohto webináru a listovali v našom Uzlíku. 24. 6. 2021 o 13.00 bude na www.kskls.sk zverejnené video a výsledky súťaže. Pred dvoma rokmi sme získali Cenu TV Markíza 2. stupňa, jedno z najprestížnejších ocenení v SR, ale tým najväčším je, že sa vám náš časopis páči a počet čitateľov sa stále rozrastá... Kto sa chce k nám pridať, dvere našej redakcie sú pre vás vždy otvorené 😊 A pracujeme aj počas prázdnin, takže píšte, mejlujte, posielajte foto, svoje nápady... Od septembra navyše vysielame aj v škole našu Medi TV a samozrejme Rádio Avokádo. Tešíme sa! Mgr. R. Bočkayová

    • IT FITNESS TEST
     • IT FITNESS TEST

     • V mesiaci jún sa 102 žiakov prvého a druhého ročníka zúčastnilo 10. ročníka najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku pod názvom IT FITNESS TEST. Hlavným cieľom testovania je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov.

      Najlepšie výsledky dosiahli žiaci:

      1. Tomáňová, Margita, II.B, percentil 87%
      2. Kormaňáková, Rebeka, I.A
      3. Vlčáková, Alena, I.B
      4. Zápotočný, Michal, I.B
      5. Šimurdová, Patrícia, I.A

      K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme. Mgr. Viera Bobáková

     • VÝTVARNÉ TALENTY

     • 1. miesto v celoškolskej výtvarnej súťaži: "Čo si predstavíš, keď vysiela Rádio Avokádo?" získala Katarína Kšenzuláková z 2. B. Srdečne blahoželáme! Z čitateľských denníkov sme vybrali krásnu kresbu Lenky Tvarožkovej z 2. B - Otec Goriot a zalistovali sme zošitom talentovanej Adriány Chovančákovej z 2. A zo slov. jazyka a literatúry, v ktorom si stvárňovala postavy zo slovenskej realistickej literatúry. Uhádnete, kto je na poslednom obrázku? Mgr. R. Bočkayová

     • EXKURZIA V DOLNOORAVSKEJ NEMOCNICI

     • Dnes sme sa ako trieda zúčastnili exkurzie do Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou. Hlavným cieľom exkurzie bolo oboznámenie sa s priestormi nemocnice a jednotlivými oddeleniami. Navštívili sme ortopedické, interné a detské oddelenie a mohli sme si prezrieť izby a miestnosti, ako sú vyšetrovňa a sesterská izba. S exkurziou sme boli spokojní a už sa tešíme na prax v nemocnici, ktorá nás čaká už o dva mesiace. Ďakujeme Mgr. A. Majdišovej, Mgr. M. Turčinovej a  Mgr. E. Balkovej za zaujímavú exkurziu. Margita Tomáňová, 2.B

     • PRVÁ POMOC TROCHU NETRADIČNE...

     • Dňa 15.06. 2021   sa žiaci  II.A triedy Andrej Vojtas, Elena Turbeková, Ivana Šprláková a Ema Šimjaková zúčastnili poskytovania prvej pomoci s názvom „Zdravotník v akcii 2021“. Súťaž organizovala SZŠ v Prešove a bola trochu netradične „online“. Pozostávala z vedomostného testu, z 3 videí s modelovými situáciami. Z niektorých modelových situáciácií mali vypísať postup poskytovania prvej pomoci, na iných popísať chyby v poskytovaní  prvej pomoci a na poslednej  hromadnej, mali určiť postup ošetrenia zranených a vypísať  dozor nad zranenými podľa závažnosti poranenia. Bolo to náročné, aj keď sme sa neumiestnili na popredných miestach, zážitok bol neopísateľný, niečo nové, niečo nezvyčajné.... Naši druháci boli veľkí bojovníci, bojovali so všetkých síl, za čo im patrí nesmierna vďaka... Mgr. E. Chomisteková

     • PP na SOŠ v Kňažej

     • Prednáška a demonštrácia  prvej pomoci na SOŠ polytechnickej v Kňažej

      Dňa 24. 6. 2021  žiaci našej školy z III. A a z III.B triedy Lašová Rebeka, Joňáková  Klára, Žuffová Veronika, Vlčáková Simona, Gemeľová Martina, Strážovská Mária, Trančová Dagmar, Joňáková Mária, Krišová Katarína, Kabát Tobiáš prednášali a demonštrovali prvú pomoc na SOŠ polytechnickej v Kňažej.

      Naším cieľom bolo  pripraviť pre žiakov jednotlivé stanoviská prvej pomoci a zároveň aj naučiť žiakov teoreticky aj prakticky poskytovať prvú pomoc pri rôznych situáciách a náhlych stavoch. Mali sme pripravených 5 stanovísk s rôznymi modelovými situáciami- stanovisko KPR, krvácanie, zlomeniny, dusenie a náhle stavy. Jednotlivé družstvá žiakov po príchode na stanovisko  prakticky poskytovali prvú pomoc.  Po sčítaní bodov ich   naši žiaci oboznámili o správnom postupe pri poskytovaní prvej pomoci. Pri kardiopulmonálnej resuscitácii sme mali k dispozícii AED, čiže  automatický externý defibrilátor, s ktorým by mal vedieť manipulovať každý človek. Naši žiaci  hranie modelových situácií, ako aj poskytovanie prvej pomoci zvládli na „výbornú“. Sú skvelí a šikovní „učitelia“ prvej pomoci....   Ďakujem. Mgr. E. Chomisteková

     • STRETNEME SA NA STRIEBORNEJ ÚROVNI

     • EXPEDÍCIA DofE

      V živote je len pár nezabudnuteľných a neopakovateľných zážitkov. Jeden z nich sa mi vryl do pamäti presne dňa 21.6. až 22.6. 2021, kedy sa šiesti skvelí ľudia spojili a vytvorili nerozbitný tím v organizácii DofE. Členmi nášho "AMILÁTO" tímu boli: Noemi Gareková, Andrej Vojtas, Rebeka Kormaňáková, Andrej Hurťak, Barbora Masničáková a Silvia Rovná. Zúčastnili sme sa DOBRODRUŽNEJ EXPEDÍCIE spolu so školiteľkami, hodnotiteľkami, ale zároveň skvelými pani profesorkami PhDr. Silviou Rovnou a Mgr. Margitou Snovákovou. Všetko sa začalo v krásny slnečný pondelok o 11:00 hod. v Mútnom pri Urbári s menším Barborkiným meškaním. Všetko to začínalo s neistotou a rozpakmi z nepoznaného. Ako skupina sme sa nepoznali, tým pádom DofE nie je len o plnení cieľov, sebarozvoji, ale o vytváraní nových dlhoročných priateľstiev. Celá expedícia sa niesla v zábavnom duchu plnom smiechu. Naskytli sa aj situácie, kedy nám nevychádzala vzdialenosť, čas alebo rôzne iné komplikácie, avšak vždy sme sa ako tím zomkli a zvládli to s humorom. Tento zážitok je neopísateľný a krásny. Prajem každému, aby mal možnosť zažiť ho. My sme sa na cestu plnia snov už dali, na čo čakáš ty? S organizáciou DofE sme určite ešte neskončili, a o rok sa stretneme na striebornej úrovni! Barbora Masničáková, 1.B, foto: Rebeka Kormaňáková, 1. A a Andrej Vojtas, 2. A

    • EXTERNÉ ŠTÚDIUM - AKTUALIZÁCIA!!!
     • EXTERNÉ ŠTÚDIUM - AKTUALIZÁCIA!!!

     • Ak sa nemôžete zúčastniť prijímacieho konania / zápisu dajte vedieť do 25.6. 2021 do 8:00 hod. na: 0917/557174 (SMS) príp. email: riaditel@szsdk.sk

      Neúčasť na zápise a prijímacích skúškach sa považuje za nezáujem o štúdium a preto nebude po tomto termíne akceptovaná žiadosť o prijatie.

      Ak ste k prihláške posielali neoverený doklad o vzdelaní doneste si originál na kontrolu!!!

      Stretnutie je vyhradené len pre uchádzačov, ktorí potvrdia svoju bezinfečnosť pri prezentáciii uchádzačov !!!

      TERMÍN STRETNUTIA 25.6. 2021 

      SANITÁR: 

      10:00 hod. - prezentácia uchádzačov 

      10:30 hod. - informácie o štúdiu a organizácii vyučovania

      11:30 - zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

      PRAKTICKÁ SESTRA:

      8:30 hod. - prezentácia uchádzačov v budove školy učebňa ANF

      9:00 hod. - informácie o štúdiu a organizačné info pre uchádzačov 

      9:30 -  10:00 hod. - TEST z Biológie

      12:00 hod. výsledky, zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

      Prijímací test bude z obsahu učiva Biológie 7. ročníka na ZŠ - ľudské telo. 

      Ďakujeme za Váš záujem študovať na našej škole povolanie, ktoré má obrovskú perspektívu
      a možnosti využitia aj pre osobný život. Prajeme všetkým uchádzačom veľa úspechov pri prijímacom konaní a radosť zo štúdia na našej škole.

     • ĽUDIA, KTORÍ ZMENILI SVET

     • 2. ročník tejto projektovej súťaže bol realizovaný počas hodín dejepisu. Organizovala ju Mgr. Petra Karcolová. Žiaci si zvolili ľubovoľnú postavu z histórie, ktorá podľa nich zmenila svet. Vytvorené projekty  sú vystavené v škole. Autorkou víťazného projektu je Sára Gáliková z 2. A. Srdečne blahoželáme! (rr)

       

      V našej histórii žilo veľké množstvo ľudí, o ktorých môžeme povedať, že zmenili svet. Títo ľudia zanechali obrovskú stopu, ktorá mala veľký dopad aj na náš život. Títo ľudia si zaslúžia našu pozornosť. Mladí ľudia v dnešnej dobe majú veľké množstvo vzorov alebo idolov. Väčšinou sú ich idolmi hviezdy z televíznych obrazoviek, speváckych pódií alebo herci z dosiek, ktoré menia svet. Len málokto z mladých ľudí vám povie, že jeho vzor je osobnosť z histórie. Avšak aj v našej histórii nájdeme veľa ľudí, ktorí sa môžu stať našimi vzormi. Na hodinách dejepisu sme sa počas druhého polroku dozvedeli viac o výnimočných ľuďoch a ich životných príbehoch. . Životné príbehy výnimočných ľudí ožívali počas hodín dejepisu celý druhý polrok tohto školského roka. Práca na projektoch z dejepisu, nám dala možnosť lepšie sa zamyslieť nad rôznymi osobnosťami a nad tým, ako veľmi z nášho pohľadu zmenili svet k lepšiemu. Bolo naozaj zaujímavé sledovať, ako si každý zvolil vypracovať projekt o osobnosti z úplne rozličných odvetví ako napríklad kultúra, zdravotníctvo, politika či veda. Všetci sme na svojom projekte usilovne pracovali a snažili sa doň dať to najlepšie a najzaujímavejšie. Myslím si, že sme sa vďaka týmto projektom dozvedeli a naučili veľa nových a užitočných informácií o osobnostiach, ktoré svojou ciaľavedomosťou, vynaliezavosťou a láskavosťou dokázali zmeniť svet. Lucia Kalisová, 2. A

     • PREČÍTAJ KNIHU a napíš/ nakresli recenziu

     • Aj tento rok sa konala celoškolská súťaž „Prečítaj knihu a napíš/nakresli recenziu“, ktorú organizovala Mgr. R. Bočkayová a Mgr. P. Karcolová. Naši študenti znova potvrdili, že sú aj veľmi talentovaní... 1. miesto získala Martina Ovšáková z 1. B. Srdečne blahoželáme! (rr)

     • BIOCHÉMIA A ĽUDSKÉ TELO

     • Projektová súťaž vybrané témy z biochémie a ich vzťah s ľudským telom

      Naše študentky a študenti sú veľmi šikovní, o čom svedčia aj projekty, ktoré robili v rámci súťaže z chémie. Mnohé boli veľmi pekné a poučné, vybrať len jeden bolo ťažké. Víťazkou sa však stáva Patrícia Šimurdová z 1.A. Mgr. M. Borbová

     • RECYKLOHRY - mapovanie môjho okolia

     • Projekt Recyklohry je nám už dobre známy. Tento rok sme plnili krásne úlohy, ako je sadenie stromčeka či mapovanie svojho okolia. Vďaka týmto úlohám sme získali body, za ktoré sme si vybrali praktickú odmenu. Papiera v škole nikdy nie je dosť a na naše nové tabule sa nám hodia fixky. Ako milú odmenu sme vybrali sadu 3 kovových hlavolamov v bavlnenom vrecúšku. Víťazka o najkrajší projekt zo súťaže vyhráva Martina Ovšáková z 1.B, ktorá získava túto sadu 3 hlavolamov. Srdečne gratulujeme. Mgr. M. Borbová

     • SVIATOK DRUHÁKOV

     • Kedy majú sviatok druháci? No predsa, keď dostanú svoje prvé uniformy! Stalo sa tak presne dnes 18. 6. 2021. Veľmi sa tešíme a ďakujeme pani profesorke Mgr. Daniele Janoľovej, ktorá ich už dlhé roky zabezpečuje pre našich študentov. Ako nám pristanú? Posúďte sami... Kolektív 2. A a 2. B

     • SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov bola naša pani profesorka Mgr. Daniela Janoľová 16. 6. 2021 v Žiline ocenená Žilinským samosprávnym krajom za tvorivú a obetavú prácu v školstve... Ocenenie jej odovzdala predsedníčka ŽSK pani Ing. Erika Jurinová. Srdečne blahoželáme a sme hrdí na to, že takíto pedagógovia pôsobia v našej škole!

     • KRÁSNY DEŇ OTCOV - 20. 6. 2021

     • "Otecko náš známa vec, nie je žiadny športovec.

      Nie je ani známy herec, čo potrpí si na červený koberec.

      Zato je to super tato, čo je pre nás viac než zlato.

      Tatinko náš milovaný, zostaň, prosím, navždy s nami!"

      Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Ľudmila Michalicová

       

      Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku oslavuje tretiu nedeľu v mesiaci jún.

      Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky musel vychovávať šesť detí sám. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku narastala a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov. Zdroj: Deň otcov – Wikipédia (wikipedia.org)

     • SPOJILI SME TEÓRIU S PRAXOU

     • V utorok 15. 6. 2021 sa naša trieda 1. A zúčastnila exkurzie do  sadrovne v Dolnokubínskej nemocnici. Na mieste nám ošetrovatelia ukázali a popísali rôzne pomôcky a nástroje potrebné na zhotovenie sadrových obväzov a dláh. Dokonca nám aj priamo predviedli ukážku výkonu. Celej našej triede sa exkurzia náramne páčila a sme vďační za to, že aj napriek situácii okolo Covidu - 19 nám ochotní ošetrovatelia doplnili vedomosti z oblasti praktických zručností a naučili nás niečo nové. Predovšetkým však ďakujeme našim pani učiteľkám Mgr. Monike Hackenbergovej, Mgr. Lívii Záhorovej a PhDr. Andrei Jarabákovej, že nás zobrali na zaujímavú exkurziu. Martina Vraštáková, 1.A

     • LITERÁRNA EXKURZIA

     • Po stopách osobností z nášho mesta a regiónu sa 15. 6. 2021 v rámci slovenského jazyka a literatúry vydala aj 2. A.

     • ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA

     • Na hodine chémie sme sa 15. 6. 2021 s pani profesorkou Mgr. Mariannou Borbovou rozprávali o zaujímavej téme – Liečivá. Dozvedeli sme sa, že ich využívame na liečebné a diagnostické účinky. Zaujalo nás, že takéto liečivé látky získavame napríklad z rastlín, živočíchov, ale aj z krvi alebo z krvnej plazmy. Povedali sme si aj o skupinách liečiv a na čo slúžia (analgetiká, anestetiká, antibiotiká, antihistaminiká, antipyretiká, antireumatiká, psychofarmaká...) Bolo to veľmi poučné, navyše s mnohými sa bežne stretávame v živote, a tak svoje vedomosti veľmi rýchlo uplatníme aj v praxi. Ďakujeme! Karin Tarajová, 1. B „Zaoberali sme sa liečivami a ich účinkami na ľudí. Študentom bola téma známa a mali aj zaujímavé otázky, ktorými prekvapili aj mňa. Tak sme spolu zisťovali, aké účinky môžu mať napr. antihistaminiká na ľudí, ktorí alergiou netrpia. Je výborné mať žiakov, ktorí si hodiny do školy nechodia len tak odsedieť, ale ich zaujíma to, čo sa učia, čo si vybrali ako svoje povolanie,“ povedala nám Mgr. Marianna Borbová.