• SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ KOSTÝM

     • Halloweenské masky sú zajtra 3. 11. 2021 pozvané o 11.00 alebo o 12.00 hod. do vestibulu školy na svoju prezentáciu a stretnutie s porotou. Tešíme sa!

     • ÍSŤ ZA SVOJÍM SNOM

     • Lucka Hollá z 3. B spolu so svojím bratom Mariánom zahviezdili v speváckej súťaži SuperStar. Obaja majú iba 17 rokov. Sú dvojičky a pochádzajú z Oravskej Poruby. Marián je o 5 minút mladší. Majú veľa spoločného, a dokonca si naraz začnú spievať nezávisle od seba tie isté slová z rovnakej pesničky. Na SuperStar zožali veľký úspech a chválu. Kto pozná porotcov, vie, že to nie je ľahké... Z ich úspechu sa netešila len rodina, ale aj Luckina triedna Mgr. Tatiana Olbertová, ktorá nám s radosťou prezradila túto novinku. A tak sme držali palce aj my ostatní z našej školy. Viac sa dočítate v novom čísle časopisu Uzlík. Zdroj foto: TV Markíza

     • NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI

     • Na hodine ošetrovateľských techník sme sa po prvýkrát zoznamovali s obväzovou technikou. Vyskúšali sme si rôzne techniky obväzovania a na prvýkrát sa nám to aj celkom podarilo. Tešíme sa na ďalšie hodiny, na ktorých získame nové vedomosti a skúsenosti. Žaneta Dupčáková a Natália Fazekasová, 1.A

     • S KNIHAMI TVORIVO-ZÁŽITKOVO, 1. kolo

     • Po prvom kole tvorivo-zážitkovej prezentácie prečítanej knihy sa naši študenti ukázali ako nesmierne tvoriví. Začali sme 18. 10. 2021 dramatickým spracovaním kníh v 2. B a pokračovali prezentáciami v 1. A. Pokračovať budeme nabudúce. Všetky vystúpenia boli veľmi inšpirujúce a motivovali k prečítaniu danej knihy. Zatiaľ ponúkame niekoľko záberov.  V našej študentskej Medi TV si po ukončení projektu budete môcť pozrieť spoločné video zo všetkých kôl a tried. Tešíme sa! Mgr. R. Bočkayová

     • EKOTOPFILM

     • Dňa 18.10 2021 sme absolvovali podujatie Ekotopfilm, ktorého cieľom je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusií o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Po krátkom uvedení do témy a problematiky, nám bol pustený približne pol hodinu trvajúci zostrih inšpiratívnych videí. Začalo to ukážkou Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej a videom o mláďatkách a ich záchrane. Pokračovalo to inšpirujúcim animovaným videom, ktoré nás malo povzbudiť k tomu, aby sme si začali vážiť rastliny, stromy a akúkoľvek inú prírodu, pretože aj keď si to nie každý dokáže pripustiť, bez nej žiť nedokážeme. Záver patril besede, ktorá sa niesla v pokojnom duchu silných, dôležitých a hlavne vážnych slov. Tím, ktorý sa nám venoval, bol veľmi milý, profesionálny a určite v každom zanechal aspoň myšlienku o tom, ako sa dá prírodu chrániť a byť jej nápomocný. Rebeka Kormaňáková, 2.A

     • BURZA KNÍH 2021

     • Medzinárodná asociácia školského knihovníctva v roku 1999 prvý raz vyhlásila Medzinárodný deň školských knižníc a odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu, poznávaniu nového... Slovenská pedagogická knižnica pri tejto príležitosti vyhlasuje 17. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc na 25. októbra 2021. Aj naša škola sa prihlásila do projektu spoluprácou vyučujúcich SJL so školskou knižnicou. V rámci projektu, by sme chceli uskutočniť aj burzu kníh. V dňoch 25. - 27. 10. 2021 plánujeme zorganizovať v priestoroch školy na prízemí  „Burzu kníh 2021“. Toto podujatie dávame do pozornosti najmä tým, ktorí by chceli ponúknuť knihy na predaj. Knihy, ktoré už doma nepotrebujete, môžete priniesť do školskej knižnice alebo pani učiteľkám zo SJL do 22. 10. Knihy sa budú predávať za symbolickú sumu 1,00 €. Z takto získaných finančných prostriedkov budú zakúpené nové tituly do školskej knižnice. Veríme, že vás táto akcia osloví, a využijete možnosť darovať knihám druhý život. Mnohí privítate príležitosť obdarovať svojich blízkych knižným darčekom aj pod stromček. Na tvorivé návrhy sa tešia vyučujúce SJL a knižnica. Mgr. Jana Lissová

     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     • Študentská kvapka krvi

      od 18. októbra a končí 19. novembra 2021.

      „Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom„

       

      Pokyny ku darovaniu krvi

      V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou L.N. Jégeho v Dolnom Kubíne  je  potrebné objednať sa na odber elektronickou formou  cez web stránku nemocnice, alebo na www.objednatvysetrenie.sk. 

      V Hornooravskej  nemocnici s poliklinikou v Trstenej  z dôvodu zaistenia bezpečnosti a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi sa odoberá  krv od darcov na telefonické predvolanie. Pri telefonickom dohovore v závislosti od aktuálnej potreby  krvnej skupiny sa vzájomne dohodne  dátum a čas darovania. Telefonický kontakt na transfúzne oddelenie – 043 5307 271.

      Ostatné info ohľadom darovania krvi sú na nástenke SČK na prvom poschodí.

      V prípade nejasností sa môžete obrátit na Mgr. Evu Chomistekovú.                                                      

     • S KNIHAMI TVORIVO-ZÁŽITKOVO  

     • Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname 25. októbra 2021. Tohtoročná téma je  „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Pri tejto príležitosti v mesiaci október v spolupráci so školskou knižnicou vedenou Mgr. Jankou Lissovou realizujeme projekt „S knihami tvorivo-zážitkovo“. Tento projekt prebieha na hodinách slovenského jazyka a literatúry.  Prečítaj knihu a podeľ sa so svojimi zážitkami – slovom, hudbou, obrazom, kresbou alebo jej dramatizáciou.  Prvým krokom bola návšteva našej školskej knižnice a výber knihy. Druhý krok – prečítať knihu a tretí je jej prezentácia. Tvorivosti sa medze nekladú... Tešíme sa na projekty našich študentov! Mgr. R. Bočkayová

     • PRED SHOPPINGOM POROZMÝŠĽAJ

     • Viete, koľko oblečenia sa ročne v EÚ vyhodí? 5,8 miliónov ton!!! Zdá sa vám toto číslo vysoké? Nám veru áno! Hlavne kvôli tomu, že z tohto obrovského množstva sa zrecykluje len zlomok a zvyšok mieri na skládku. A tak sa veľmi jasne vynára dôvod, prečo je potrebné oblečenie recyklovať.

      Viete, koľko vody pretečie pri výrobe jedného kilogramu bavlny? 7 až 30 tisíc litrov vody. Na jedny rifle pretečie 8000 litrov vody a na jedno tričko 2500 litrov. Je teda na mieste zamyslenie – koľko riflí a tričiek máte v skrini? A koľko vody približne pretieklo len na výrobu vášho oblečenia? A to ste len vy. Jeden človek z viac ako 7 miliárd. A pritom je recyklácia ľahká, efektívna a pre textilný priemysel predstavuje významný zdroj materiálu šetrného k životnému prostrediu.

      Prečo teda recyklovať? Recyklácia totiž znamená výrazné zníženie spotreby energie, materiálov a chemikálií.

      Recyklácia tiež otvára dvere pre rôznych kreatívcov ­😊. Takže, kam napríklad so starým tričkom? Predtým, než ho bez rozmyslu zahodíte do koša, zamyslite sa, či vám ešte napríklad neposlúži ako handra. Alebo si počas voľnej chvíle otvorte Pinterest a uvidíte, že z trička sa dá vyrobiť napríklad obliečka na vankúš, kozmetická taštička alebo hračka pre psíka. Možností je veľa, len treba chcieť. Ak s oblečením už nič neplánujete, rozhliadnite sa a vo svojom okolí, určite nájdete zberný kontajner na textílie. Patria tam a nie do obyčajného smetného koša! Mgr. Lívia Záhorová, foto: Mgr. Petra Karcolová (domáca výroba)

     • MIKROSVET MOJÍM OBJEKTÍVOM

     • Ďalším talentom našej školy je Chiara Chovancová z 1. A:Pochádzam z Medzibrodia nad Oravou. Mám 15 rokov a venujem sa všetkému, čo ma baví. Medzi moje záľuby patrí aj fotografovanie. Všímam si krásu v detailoch, v našom okolí, v prírode... V budúcnosti by som chcela robiť niečo, čo by ma napĺňalo. Neviem ešte presne čo, nechám to na osud...“

     • Prieskum informačnej gramotnosti

     • V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie SAK pripravila prieskum informačnej gramotnosti mládeže. Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

       Prieskum bude prebiehať do 26.10.2021

     • TOP ČLOVEK POČAS OBDOBIA COVID-19

     • Srdečne BLAHOŽELÁME našej bývalej pani profesorke Mgr. Gabriele Matkulčíkovej k oceneniu TOP človek počas obdobia Covid-19. Mgr. G. Matkulčíková celý svoj život zasvätila výchove a vzdelávaniu budúcich zdravotníkov, a navyše lásku k ľuďom, nezištnú pomoc ľuďom v núdzi, starostlivosť o ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva nášho mesta a regiónu realizuje aj v dôchodkovom období. Aj gróf Turzo by bol na ňu hrdý! Dnes 1. 10. 2021 si na Oravskom hrade slávnostne prevzala ocenenie od našej županky pani Ing. Eriky Jurinovej.