• PRIDAJ SA K NÁM!

     • Záujemcovia o štúdium na našej Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne môžu posielať aj elektronické prihlášky cez Edupage. Termín doručenia prihlášky riaditeľovi školy je do 20. marca 2022. TEŠÍME SA NA VÁS!

      POSTUP NA ELEKTRONICKÉ PODANIE PRIHLÁŠKY - https://help.edupage.org/sk/u646

     • MODRO-BIELA podobá sa na anjela...

     • Štvrtý ročník bol vždy spojený so stužkovou, maturitami a rozlúčkou so štvrtákmi, pri ktorej nejednému učiteľovi našej Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne tiekli slzy po tvári. Veď, najťažšie je lúčiť sa s ľuďmi, ktorí si získali vaše srdce. Aj keď je tento rok už tretím, ktorý zmenila pandémia, dôležité je, že nezmenila dobro v nás. Naši štvrtáci, ktorí pomáhali aj ako dobrovoľníci pri testovaní na covid-19, pri charitatívnych zbierkach, dobrovoľníckych projektoch... vstupujú do finále odbornej prípravy v škole, v nemocnici a v domove dôchodcov. Vybrali si povolanie modro-bieleho anjela, ktoré je pre nich poslaním. „Ešte posledné mesiace, kým sme v škole, chceme s niečím pomôcť,“ povedala Klára Joňáková, predsedníčka 4. A triedy. A tak trieda zorganizovala zbierku posteľnej bielizne pre nemocnicu a útulok pre ľudí v núdzi a bez domova. Za necelých 5 dní priniesli to, čo vidíte na fotografiách. A zbierka pokračuje ďalej... Triedna učiteľka Mgr. Margita Snováková môže byť na nich právom hrdá! ĎAKUJEME! "Milí študenti našej Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, budúci zdravotníci, nebojte sa zrealizovať svoje nápady a pomáhať ľudom, ktorí to potrebujú. Pretože život nie je o tom, čo získame, ale o tom, kým sa staneme, čím prispejeme a čo vytvoríme. To dáva nášmu životu najväčší zmysel," dodáva Rebeka Lašová zo 4. A. (rb)

     • EXTERNISTI / ZNOVA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH

     • Študenti externého štúdia 1. V triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Lenky Dančovej a tímu našich odborných pedagógov (Mgr. M. Turčinovej - na prvej fotke v strede, Mgr. D. Janoľovej a PhDr. A. Jarabákovej) sa aktívne zúčastňujú praktického výcviku na odbornej praxi. Nie je jednoduché popri zamestnaní aj študovať, ale dá sa to zvládnuť, ak má človek svoj cieľ. „Aj keď zatiaľ nepracujú v zdravotníctve, k svojmu štúdiu pristupujú veľmi zodpovedne a empaticky. Ľudským prístupom vytvárajú harmonickú klímu nielen v triede, ale aj na oddelení počas odbornej praxe,“ prezradila nám tr. učiteľka Mgr. Lenka Dančová. Návrat do školy je aj návratom do mladých študentských čias. Svoje o tom vie aj 2. V triednej učiteľky Mgr. Daniely Janoľovej, ktorá po úspešne zvládnutom prvom ročníku, ďalej pokračuje v teoretickom a praktickom vyučovaní. „Po náročnom prvom ročníku, pokračujeme ďalej a ideme do finále. Veľmi ma teší, že 2. V svojím prístupom šíri radosť ku svojmu budúcemu povolaniu. Ochrannou rukou a srdcom triedy je aj rehoľná sestrička Danka Hodálová, ktorá je oporou pre mnohé študentky a matky z tejto triedy,“ povedala Mgr. Daniela Janoľová. "Študenti externého štúdia majú väčšiu motiváciu a záujem učiť sa, lebo si chcú zvýšiť kvalifikovanosť a profesionálny status v práci," zhodnotila Mgr. Miloslava Turčinová. Držíme palce našim externistom a veríme, že to zvládnu. Slovensko potrebuje zdravotníkov a zdravotníci potrebujú našu podporu! (rb)       

     • RECYKLUJEME - CHRÁNIME NAŠU PLANÉTU

     • Viete ako recyklovať odpad a chrániť našu planétu? Naši žiaci rozhodne áno! Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do zbierania a recyklovania odpadu. Baterky, malé aj veľké domáce spotrebiče našli svoje miesto, ktorému sa teší aj planéta. Musíme ju chrániť, a preto sme aj my priložili opäť ruku k dielu. 17. januára 2022 odviezli z našej školy niekoľko kilogramov elektroodpadu, ktorý sme nazbierali. Ďakujeme za vašu pomoc a spoluprácu! Mgr. Lívia Záhorová

     • OBJAVILI SME ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO

     • V sobotu 15. 1. 2022 sme sa vrámci krúžku „Turistika naplno“ vybrali na nenáročnú turistickú prechádzku k Šútovskému vodopádu. Síce sme išli v menšom počte (karanténa to mnohým, ktorí sa tešili, prekazila) no ani to nás v tomto dobrodružstve nezastavilo. Obdivovali sme ľadové kráľovstvo okolo nás. Celú cestu sme mali okolo seba mnoho krásnych zamrznutých útvarov, pomedzi ktoré tiekla voda. Vodopád bol krásne zamrznutý, čím nás trošku prekvapil a zároveň aj veľmi potešil. Cesta nadol nesklamala a keďže väčšia časť cesty bola zľadovatená, tak nám v tele okrem endorfínov stúpal aj adrenalín... Veľa sme sa nasmiali, videli sme, čo sme chceli a dali sme sa na cestu domov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú túru plnú zážitkov. Ďakujeme Mgr. Lívii Záhorovej za zorganizovanie tohto krásneho výletu! Viktória Marettová z 2.A, Vanesa Žuffová a Ema Bakalová z 1. B

     • HLASUJEME KAŽDÝ DEŇ!

     • PRIDALI SME SA K HLASOVANIU ZA K-PARK PRE ORAVU

      Región Orava má veľkú šancu získať športový park. Budeme veľmi radi, keď podporíte denným hlasovaním túto výbornú možnosť. Hlasovanie je od 6.januára do 16.februára 2022. Každý hlasujúci je zároveň zaradený do žrebovania o jeden z tridsiatich smartfónov Samsung. Všetky informácie sú dostupné na www.kauflandpark.sk

      Poďme spoločne vyhrať pre nás všetkých krásny park plný zelene a športových aktivít (skate prvky, street ball, ping-pong, workout, lezecká stena...)! HLASUJTE KAŽDÝ DEŇ!!!