• DEŇ NARCISOV 28. 4. 2022

     • Študenti 3. A triedy sa spolu s vyučujúcimi Mgr. Monikou HackenbergovouMgr. Ľudmilou Michalicovou vybrali do ulíc mesta Dolný Kubín, aby podporili 26. ročník Dňa narcisov – zbierky na pomoc slovenským onkologickým pacientom a ich rodinám. V uliciach mesta Dolný Kubín sme vyzbierali 1808,44 eur! Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť!!! Onkologickým pacientom posielame odkaz, že na nich myslíme a majú našu podporu. Prispievať môžete aj naďalej až do 6. 5. 2022, a to zaslaním SMS na číslo 848  alebo na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

     • PRIVÍTALI SME ICH CHLEBOM A SOĽOU

     • „Slovan sa svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada...“ Tento dávny zvyk starých Slovanov, ktorí nikdy neviedli dobyvačné vojny, vážili si ľudský život, mier, slobodu, prírodu, zem - danú im od Boha, sme chceli oživiť a pripomenúť si aj v súčasnosti. Práve preto sme našich hostí – pedagógov zo Strednej školy Ivana Vazova z Burgasu, ktorí prišli do našej školy 27. 4. 2022 v rámci projektu Erazmus+, privítali chlebom a soľou. „Aj my máme taký zvyk,“ povedali nám so záujmom a spolupatričnosťou, keď ochutnávali slovenský domáci chlebík. Samozrejme, veď sme predsa Slovania. Kultúrny program, ktorý si pripravili naše budúce zdravotníčky na privítanie, potešil nielen našich hostí. V nejednom oku sa zaleskla aj slzička... Ďakujeme našim priateľom z Bulharska, že si vybrali práve našu zdravotnícku školu, a všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Veď Erazmus+ je práve o tom – o priateľstve, výmene poznatkov, skúseností, o napredovaní... Žijeme predsa v 21. storočí. Mgr. R. Bočkayová       

     • ÚŽASNÉ PREKVAPENIE VEĽKÉHO CHOČA

     • Keďže predpoveď počasia hlásila sobotu bez dažďa, rozhodli sme sa to využiť. Náš štart sa začal vo Valaskej Dubovej a cieľom bol Veľký Choč. Zrána nás chytil jemný dážď s hmlou. Začali sme sa obávať, že z vrcholu nič neuvidíme, ale hory a počasie nám boli naklonené a po našom výstupe nás čakalo milé prekvapenie. Priamo pred našimi očami sa hmla rozplynula a my sme mohli byť svedkami krásnej inverzie. S menšími prestávkami sme to všetko zvládli a ako odmenu nás pani profesorka zobrala na pizzu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú túru plnú zážitkov. Chceme sa poďakovať pani profesorke Mgr. L. Záhorovej za zorganizovanie a naplánovanie tohoto krásneho výletu plného skvelých zážitkov a dúfame, že sa nabudúce stretneme v hojnejšom počte...
      Viktória Marettová, 2.A

     • OCENENÉ PRIMÁTOROM MESTA

     • „Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať,“ povedal učiteľ národov J. A. Komenský. Po dvoch rokoch pandémie primátor Dolného Kubína Ing. Ján Prílepok pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2022 znova oceňoval pedagógov Dolného Kubína. Za našu strednú zdravotnícku školu bola za dosiahnuté úspechy vo výchove a vzdelávaní ocenená MUDr. Mária LalinskáMgr. Alena Majdišová. SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME, ŽE STE MEDZI NAMI!

     • NAJLEPŠIA RECITÁTORKA ORAVY 2022

     • Dňa 22. 4. 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V kategórii poézia sa naša Lucia Kalisová z 3. A pod vedením Mgr. P. Karcolovej umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať v Martine. Srdečne blahoželáme!!!

       

     • BURZA OBLEČENIA

     • Mnohí z nás mali oblečenie, ktoré už nepotrebovali. Preto sme si 12. - 13. 4. 2022 pripravili burzu oblečenia. Vymeniť či predať veci medzi sebou je dobrý nápad nielen na to, ako môže poslúžiť ďalej, ale aj na to, ako niekomu spraviť radosť. Naša burza prebiehala dva dni, zúčastnilo sa jej naozaj veľa žiakov. Predávajúcich alebo kupujúcich. Myslím si, že obe strany boli veľmi spokojné. Mne aj mojim spolužiakom sa táto akcia veľmi páčila. Mnoho z nás si našlo nové outfity do svojich šatníkov. Na svoje si prišli rovnako chlapci ako aj dievčatá. Množstvo šiat, tričiek a iného si našli nového majiteľa. Burza má aj ten význam, že oblečenie, ktoré nepotrebujeme, nemusíme vyhadzovať, ale stačí ho posunúť ďalej. Týmto spôsobom môže slúžiť ešte veľa dní. Tým pádom táto burza nepomohla len nám žiakom osviežiť si svoje šatníky, ale pomohla aj odľahčiť prírodu. Myslím si, že viacerých by potešilo „repete” tejto akcie. Osobne chceme poďakovať pani Dominike Slamkovej, ktorá darovala veľké množstvo šatstva pre odídencov z Ukrajiny. Anna Serdelová, 1. A

     • DEŇ NARCISOV

     • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV – 28.4.2022 – zbierka v uliciach Slovenska

      Milí kolegovia, rodičia, žiaci a priatelia školy,

      Deň narcisov sa vracia po dvoch rokoch pauzy späť do ulíc. Napriek neľahkej dobe, spôsobenej tak pandémiou ako i aktuálnou situáciou, denne vnímame, že onkologickí pacienti našu pomoc veľmi potrebujú. Na svete sú rôzne zbierky, avšak pre slovenských onkologických pacientov je práve zbierka Deň narcisov tá najvzácnejšia. Tento rok ju Liga proti rakovine realizuje opäť aj v uliciach. Prispieť môžete aj zaslaním SMS na číslo 848 – od 21.4. do 6.5.2022. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

      S prianím pokojných dní, pevného zdravia, vďakou za pomoc a s pozdravom

      Mgr. Monika Hackenbergová

     • UMELCI MEDZI NAMI

     • Ďakujeme pánovi Antonovi Vavrečanovi, študentovi v odbore sanitár, za krásnu veľkonočnú výzdobu. Tohto veľkonočného zajačika a mnohé iné umelecké predmety vyrába sám. Je to jeho hobby, ktoré nielen jemu, ale aj nám ostatným robí veľkú radosť.

     • BUĎ ECO-FRIENDLY...

     • Buď eco-friendly a zmeň svoju budúcnosť spolu s nami!

      Nosenie plátenných tašiek či nakupovanie v sekáčoch už nie je iba nejaký zahraničný trend. Postupne sa krok po kroku učíme, ako žiť v súlade s prírodou.

      Túto potrebu si všimol ako prvý Gaylord Nelson už v roku 1970. Už vtedy zistil, aké je rozsiahle poškodenie životného prostredia prostredníctvom snímok z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme. Jeho cieľom sa stalo odhodlanie pripomenúť ľuďom, že my všetci sme súčasťou prírody a že jej zdroje nie sú nevyčerpateľné.

      Preto, pri príležitosti Dňa Zeme, pouvažujme nad tým, čo každý z nás môže osobne urobiť pre záchranu našej planéty. Aj malými krôčikmi môžeme prispieť k záchrane cenných darov Zeme pre budúce generácie.

      Vaše koordinátorky environmentálnej výchovy Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová

     • SILNÉ RUKY ZDRAVOTNÍČOK

     • Najsilnejšiu ruku zo stredoškoláčok má Sára Pukajová z 3. A. 8. 4. 2022 v okresnom kole súťaže „Silná ruka stredoškolákov“, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, získala Sára 1. miesto v kategórii do 60 kg. Vybojovala si tak postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 29. 4. 2022 V Košiciach. Sára pochádza z Kňažej a jej najsilnejšou rukou je pravačka. „Rada športujem alebo chodím na turistiku. Trénujem tak dvakrát do týždňa,“ prezradila nám. Do celoslovenského kola postúpila aj Nikoleta Horemužová z 1. B, ktorá sa v kategórii nad 60 kg umiestnila na 3. mieste. Obom dievčatám blahoželáme a držíme palce! Viac sa dozviete v časopise Uzlík, v ktorom vyspovedáme dievčatá aj ich trénera PaedDr. Matúša Takáča. (rb)

     • DEŇ ZDRAVIA

     • Zdravie je to najcennejšie, čo máme... Pripomenuli sme si to na zdravotno-výchovnom podujatí „Deň zdravia“, ktoré v dňoch 12. 4. - 13. 4. 2022 zorganizovali šikovní budúci zdravotníci 3. A triedy Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. Podujatie bolo zamerané na primárnu prevenciu, zdravie a zdravý životný štýl. Cieľovou skupinou boli študenti druhého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Naši žiaci učili svojich rovesníkov základy prvej pomoci, merali krvný tlak, pulz, telesnú teplotu... Pomocou špeciálnej UV lampy overovali správnosť techniky hygieny rúk. Smokerlyzerom vyšetrili hladinu CO vo vydychovanom vzduchu, oximetrom zmerali nasýtenie krvi kyslíkom, výpočtom BMI pomohli odhaliť nezdravý životný štýl... Ďakujeme študentom 3. A triedy za peknú reprezentáciu školy. Mgr. Ingrid Kahanová

      Akcie pod vedením Mgr. K. Bedrichovej, Mgr. D. Janoľovej, Mgr. L. Dančovej a Mgr. I. Kahanovej sa akcie zúčastnili študenti 3. A: Alena Bajová, Sára Gáliková, Ema Šimjaková, Andrej Vojtas, Veronika Kšenzuliaková, Petra Kšenzuláková, Kristína Karcolová, Kristína Juricová, Adriána Chovančáková, Elena Turbeková, Lucia Kalisová, Ivana Šprláková, Slávka Trnovská, Klára Janetová, Natália Jendrušáková, Laura Rafajová a Andrea Ragályi.

     • FINANČNÁ POMOC UKRAJINSKÝM MAMÁM A ICH DEŤOM

     • Za osem dní od vyhlásenia zbierky sme v našej Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne vďaka darcom vyzbierali 260 eur pre ukrajinské maminy a ich deti. 10. 4. 2022 sme ich zmenili na potravinové poukážky, odovzdali pani riaditeľke Ing. A. Bellovej, ktorá ich dala ukrajinským mamám, aby za ne kúpili to, čo potrebujú pre svoje deti. SRDEČNE ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM!!! Zbierka pokračuje ďalej... Bohužiaľ, aj ruská agresia... S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami Vám zároveň prajeme aj ich pokojné a harmonické prežitie v kruhu rodiny a svojich blízkych. Nie každý má to šťastie... Svoje finančné dary môžete priniesť k nám do školy na vrátnicu, kde ich transparentne evidujeme. Tel. č. na pani zástupkyňu PhDr. S. Rovnú: 0917557194. Z CELÉHO SRDCA VÁM ĎAKUJÚ UKRAJINSKÉ MAMY!!! Na internáte SOŠ polytechnickej v Kňažej je ubytovaných veľa detičiek od drobcov až po 17 rokov. Ak máte doma prebytočný bicyklík alebo bicykel pre staršie deti, môžete ho priniesť k nám do školy alebo priamo na internát do Kňažej. Urobíte tak radosť deťom, ktoré majú právo na šťastie a detskú hru... Sú presne ako tie naše deti, len museli predčasne dospieť. Tak nech aj im zasvieti slniečko do ich detského srdiečka. Raz budú na toto všetko spomínať, budú si to pamätať. Už teraz ste vy všetci, ktorí pomáhate, ukázali, že v našich slovenských srdciach prevláda ľudskosť a dobrosrdečnosť pred ľahostajnosťou a nenávisťou. ĎAKUJEME!!! Mgr. R. Bočkayová   

     • OCENENÁ ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov 7. 4. 2022 v Žiline bola naša pani zástupkyňa a dlhoročná koordinátorka žiackej školskej rady PhDr. Iveta Košarišťanová ocenená Žilinským samosprávnym krajom. Ocenenie za tvorivú a obetavú prácu v školstve jej odovzdala predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová. SRDEČNE BLAHOŽELÁME A TEŠÍME SA! PhDr. Iveta Košarišťanová celým svojím srdcom, konaním a aktivitami rozvíja kladné ľudské vlastnosti, prosociálnosť, empatiu, kreativitu u detí a mládeže v regióne Orava. Jej kresťanské cítenie, viera a láska k ľuďom ju vedú cestou, ktorá napĺňa radosťou životy nás ostatných. Okrem svojich troch synov, z ktorých vyrastajú úspešní športovci (futbal, karate, florbal), s láskou, obetavosťou a nadšením vychováva aj iné deti. Či už ako dobrovoľníčka s eRkármi v Tvrdošíne a okolí, alebo ako učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. V jej srdci žiari slnko, ktoré pomôže každému s problémom a trápením. Pre deti a tínedžerov je druhou mamou, ktorej sa vždy môžu zdôveriť, a ona pomôže, poradí, usmerní. Pomáha pri správnom rozvoji duševného zdravia detí a mládeže ako psychológ – učiteľka, ktorá učí hlavne svojím srdcom.

      Počas víkendov a prázdnin, taktiež aj počas korony (aj keď v tom čase mali obmedzené stretnutia) sa venuje deťom - malým eRkáčom z Tvrdošína a okolia. (eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách.) Učí ich prvú pomoc, hrá sa s nimi, súťaží, spolu s animátormi deťom organizujú výlety, turistiku, opekačky... V zime robia sánkovačky, súťaže v stavaní snehuliakov...  Počas korony deťom animátori čítali rozprávky a ony ich počúvali cez messenger. Potom na ne mohli deti reagovať, posielať SMS alebo zavolať... Aj toto leto im pripravili množstvo aktivít. Na malých eRkáčov sa vždy veľmi teší a práca s nimi ju napĺňa.

      Na Strednej zdravotníckej škole od začiatku svojho pôsobenia – 24 rokov vedie žiacku školskú radu. Organizujú súťaže, aktivity, dobročinné a dobrovoľnícke akcie, burzy, zbierky... A ona je ich „perpetumobile“. Pôsobí na správnom mieste, lebo vychováva budúcich zdravotníkov. Jej rukami už prešlo veľa zdravotných sestier, asistentov, záchranárov, lekárov... A každý sa k nej s úctou a láskou hlási. Nikto nezabudne, lebo ak niekoho učíte s láskou, ste mu rodičom aj kamarátom, poradcom, vždy si preňho nájdete čas, tak na to sa nezabúda... Sme hrdí na to, že je našou kolegyňou! Jej úsmev rozžiari a odoženie všetky chmáry. Je to pedagóg, človek, dobrovoľník, zdravotník, na ktorého môže byť Orava aj SR právom hrdá! JE TO ČLOVEK, KTORÉHO CHCETE STRETÁVAŤ KAŽDÝ DEŇ...

      V roku 2020 bola PhDr. Iveta Košarišťanová ocenená Radou mládeže Žilinského kraja, Žilinským samosprávnym krajom a Združením miest a obcí Slovenska pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v kategórii Aktívny občan.

       

       

     • NOVORODENECKÉ ODDELENIE :-)

     • Ďakujeme našej Mgr. Ingrid Kahanovej za exkurziu na Novorodeneckom oddelení v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne. Bolo to nádhernééé! Tím 3. A

     • EXKURZIA RÝCHLEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

     • Dňa 4. 4. 2022 sa nám podarilo zorganizovať exkurziu záchrannej zdravotnej služby. Ďakujeme Mgr. Andrei Vojtasovej z Rýchlej záchrannej služby zo Zákamenného za ukážku celej sanitky, ale aj kolektívu RZP, ktorý vtedy slúžil. Exkurziu zorganizoval Andrej Vojtas z 3. A spolu s maminou. Zdravotnícky tím z 3. A srdečne ďakuje. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné!

     • DEŇ UČITEĽOV – VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ

     • SÚBOJ UČITELIA - ŽIACI

      Absolútny víťaz: 2. A

      Pretláčanie rukou žiaci: Nikola Horemužová, 1. B

      Pretláčanie rukou učitelia: Mgr. Matúš Takáč

      Piškvorky: Noemi Gareková, 3. A

      Si správny zdravotník?: Adéla Répalová, 4. B

      Tancuj: Viviana Pajdučáková, 4. B

      Stolný futbal: Viviana Pajdučáková, Tobiáš Kabát, 4. B

      Stoličkový tanec: Mgr. Ingrid Kahanová

      Kvíz: Mgr. Margita Snováková, Mgr. Jana Povalová

      Zábavné aktivity: Mgr. Lenka Dančová

      TÝŽDEŇ FARIEB – NAJFAREBNEJŠIA TRIEDA: 1. A

      NAJLEPŠIE VIDEO Z LYŽIARSKEHO: Michal Zápotočný, Karin Tarajová, Timea Šinalová, Daniela Kopecká, Klaudia Peldová,  Alexandra Poluchová (2.B), Patrícia Šimurdová (2.A)