• Výsledky prijímacieho konania
     • Výsledky prijímacieho konania

     • Výsledky a ďalšie pokyny nájdete na tomto odkaze: výsledky PS.

      Prijatie a zápis uchádzačov na denné štúdium, ktorí splnili kritériá prijatia je od dňa 30.5.2022 uzavretý.  Evidujeme dostatok uchádzačov a naša škola nebude konať II. kolo prijímacích skúšoch. 

       Ďakujeme za spoluprácu a prajeme všetkým úspešné štúdium.

     • HODINA OST TROCHU INAK

     • Dňa 20.05 sme si hodinu OST spríjemnili prednáškou o liečivých bylinkách, ktorú sme prepojili aj s hodinou latinského jazyka, kde sme sa naučili rôzne latinské názvy liečivých bylín. Počas hodiny sme si popri rozprávaní spoločne pripravovali rôzne čaje. Dozvedeli sme sa prospešné účinky týchto čajov, ale aj tie, ktoré  by nám mohli v niektorých stavoch uškodiť. Chceli by sme sa poďakovať pani profesorke Mgr. Lissovej a PhDr. Jarabákovej, ktoré túto prednášku zorganizovali. Natália Fazekasová, Veronika Smolárová  I.A

     • BOHATÍ ALEBO CHUDOBNÍ

     • V pondelok 16.5 sme absolvovali prednášku z finančnej gramotnosti na tému BOHATÍ alebo CHUDOBNÍ, ktorú viedla pani Marcela Capuliaková. Prednáška bola veľmi poučná a žiaci sa aktívne zapájali, keďže táto téma sa týka každého z nás. Pani Capuliaková nás naučila veľa nového a som si istá, že každý si z tejto prednášky odniesol niečo čo v budúcnosti využije. Lucia Spišiaková I.A

     • ZACHRÁŇ ŽIVOT, BUĎ HRDINOM

     • Občianske združenie „Oravská pomoc“ zorganizovalo 16. 5. 2022 na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne súťaž v prvej pomoci pre stredné školy ŽSK "Zachráň život, buď hrdinom". Cieľom súťaže bolo prejsť piatimi reálnymi modelovými situáciami, na ktorých dozeral vyškolený personál. Súťažiaci si overili svoje vedomostné, ale hlavne praktické zručnosti. Jednotlivé modelové situácie sa nachádzali v rôznych lokalitách a vzdialenostiach - v škole, v lese, na kopci... Každá škola mohla zostaviť len jeden súťažný tím v zložení štyroch členov.  Hodnotenie pozostávalo z prvotného a druhotného vyšetrenia, ošetrenia samotného akútneho stavu, zistenia diagnózy a volania na tiesňovú linku. Hodnotil sa aj celkový čas, za ktorý súťažný tím prešiel päť modelových situácií a dĺžku trate. Za chyby na jednotlivých modelových situáciách sa pripočítavali trestné sekundy. Porota zároveň zisťovala, ako členovia tímu komunikovali medzi sebou v kritických situáciách. UMIESTNENIE: 1. SZŠ v Ružomberku, 2. SZŠ v Dolnom Kubíne, 3. Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne, 4. Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 5. SZŠ v Žiline, 6. Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne, 7. SOŠ v Tvrdošíne, 8. SSŠ EDUCO v Slanickej osade, 9. SZŠ v Čadci

      Za tím SZŠ v Dolnom Kubíne sa vyjadrila Sára Gáliková a Andrej Vojtas: „Súťaž sa začínala v areáli našej školy, odkiaľ sa bežalo smerom na vysielač a späť. Dokopy sa súťaže zúčastnilo 9 družstiev stredných škôl. Smerom na vysielač sme mali dve stanovištia s modelovými situáciami, smerom naspäť boli ďalšie dve stanovištia. Bolo to fyzicky náročné, ale zvládli sme to s najlepším časom. Umiestnili sme sa na 2. mieste. Chceli by sme sa POĎAKOVAŤ pani profesorke Mgr. Eve Chomistekovej za jej ochotu a čas venovaný našej príprave. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť, a hlavne sme nazbierali nové skúsenosti nielen do našich budúcich profesií, ale aj do bežného života. Zúčastnili sa: Andrej Vojtas, Sára Gáliková, Lucia Kalisová z 3. A a Viktória Marettová z 2. A.“  

      Občianske združenie „ORAVSKÁ POMOC“  úspešne realizuje aj ďalšie aktivity, o ktorých sa viac dozviete na www.oravskapomoc.sk. Je to tím mladých ľudí, absolventov našej školy, ktorí vás určite oslovia svojimi aktivitami, hodnotami a nadšením. Za svoju činnosť už získali nejedno uznanie či ocenenie. Sú vzorom pre mladých ľudí, ktorí chcú naplniť svoj život plnohodnotne a pre radosť druhých. Ak máte záujem, môžete sa k nim pridať...

      POĎAKOVANIE za 1. ročník súťaže „Zachráň život, buď hrdinom“ patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli s jeho realizáciou. Ďakujeme a tešíme sa o rok! Mgr. R. Bočkayová

     • LIEČEBŇA V NÁRUČÍ STROMOV

     • Dňa 17. 5. 2022 sa naša trieda 3. A spolu s I.V zúčastnila exkurzie do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pod vedením pani profesorky Mgr. J. Lissovej, Mgr. I. Žufkovej a Mgr. L. Dančovej - Holečkovej. I napriek nepríjemnému počasiu sa náš výlet vydaril. Po ústave nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Hrabovská, ktorá nám pomohla zariadenie lepšie spoznať. "Celý čas nám spolu s kolegyňami všetko trpezlivo vysvetľovala a s úsmevom skrytým za respirátorom odpovedala na naše otázky. Priestory ústavu boli krásne zariadené, či už hovoríme o ubytovacej časti, učebniach alebo miestnosti s bazénom a saunou. Taktiež sme mali možnosť porozprávať sa s malými pacientmi, ktorí sa nás zo začiatku trošku hanbili," zdieľa svoje zážitky Kristína Juricová z 3. A.

      "Prístup sestričiek k deťom bol ukážkový, " pokračuje ďalej Adriana Chovančáková. "Boli veľmi milé a bolo vidieť, že deti sú tam spokojné a personál počúvajú. Dávali si tam záležať skutočne na všetkom, napríklad na inhalácii, ktorá sa na oddeleniach nie vždy robí tak, ako by sa mala...Tu si na nej dávajú záležať."

      Svoj názor nám prezradila i Daniela Vrábliková, 3. A: "Na dnešnej exkurzii sa mi páčil prístup zamestnancov. Nemali problém odpovedať na rôzne otázky a vysvetliť, ako to u nich chodí. Páčila sa mi moderná technika, s ktorou pracujú. Bolo to zaujímavé. Doteraz som nevedela, že máme u nás na Slovensku v náručí stromov niečo takéto. Dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré môžem posunúť ďalej a tento ústav môžem odporučiť ľuďom, ktorým pomôže."

      Na záver by sme sa chceli poďakovať pani profesorkám za príjemne strávený deň. Už teraz sa nevieme dočkať ďalšej exkurzie. Pre časopis Uzlík, Andrea Ragályi a kolektív 3. A

      Foto: Sára Pukajová, 3. A, Mgr. I. Žufková a Mgr. L. Dančová - Holečková

       

     • EXKURZIA V NEMOCNIČNEJ KUCHYNI

     • Prilákala nás vôňa jedla...

      Žiaci I.B a odborné vyučujúce OST sa 17. 5. 2022 zúčastnili exkurzie v DONsP na pracovisku nemocničnej kuchyne a v sadrovni ortopedickej ambulancie. Nakoľko nemocničná kuchyňa zabezpečuje liečebnú výživu nielen všetkým hospitalizovaným pacientom nemocnice v rôznych diétach, ale aj stravu celému personálu nemocnice, boli sme zvedaví, ako to všetko prebieha. Vedúca kuchyne nám ochotne poukazovala všetky časti: čistú, nečistú, sklady, zariadenia na prípravu diét a diétna sestra nám vysvetlila zásady prípravy jednotlivých diét a spracovanie dokumentácie objednávania stravy na oddelenia nemocnice, začo im obom zo srdca ďakujeme. PhDr. M. Hudecová

     • EXKURZIA 1. B V SADROVNI

     • Žiaci I.B a odborné vyučujúce sa v rámci OST 17. 5. 2022 zúčastnili exkurzie v sadrovni v DONsP. Sadrovňa je materiálne zabezpečená na repozíciu luxácií a zatvorených zlomenín a následnú imobilizáciu sadrou, obväzom, alebo iným špeciálnym spôsobom fixácie (Dessaultov obväz …). Súčasťou sadrovne je sklad materiálu, kde sme videli rôzne druhy kompenzačných a protetických pomôcok. Odborný prístup personálu veľmi oceňujeme a keďže sa blížia prázdniny, dúfame, že vedomosti sprístupnené formou exkurzie využijeme... PhDr. Mária Hudecová

     • SVIATOK DRUHÁKOV

     • Nové uniformy, nové farby, radosť všetkých a poďakovanie Mgr. Daniele Janoľovej za ich zabezpečenie a realizáciu... Dnes 13. 5. 2022 si naši druháci prevzali svoje PRVÉ UNIFORMY! Posúďte sami, ako im pristanú :-)  

     • EXKURZIA V ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICI A V SUSCCH

     • NEZABUDNUTEĽNÁ EXKURZIA

      Dňa 12. 5. 2022 sme sa my žiaci 1. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie - návštevy OUP vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici pod vedením pani profesorky Mgr. Kataríny Bedrichovej Mgr. Ivety Žufkovej. Exkurziu pre nás zorganizovala naša triedna PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. začo aj jej nesmierne ĎAKUJEME! Tento deň nám priniesol mnoho nových skúseností, vedomostí a zážitkov. Hneď na začiatku nás privítala staničná sestra, ktorá bola veľmi milá a sprevádzala nás počas celej našej exkurzie. Aké zážitky si odniesli spolužiaci? Ponúkame vám niektoré z nich... Janka Betíková, 1. B

      „Bol to pre mňa neskutočný zážitok. Videla som veľa veci, ktoré by som len tak nevidela. Veľa mi to dalo, keď som videla ľudí v takých stavoch, ale personál robil všetko len to najlepšie pre nich. Tento deň sa mi navždy zapíše do pamäti.“ Terézia Košarišťanová

      „Pri návšteve Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sme navštívili Oddelenie urgentného príjmu. Týmto oddelením nás sprevádzala staničná sestra. Ukázala nám všetky miestnosti, ktoré sa tam nachádzajú. Mali sme možnosť naživo vidieť chod tohto oddelenia. Najviac nás zaujal systém prepravy krvi. Ďakujeme za krásny zážitok.“ Veronika Naništová, Viktória Šveláňová

      „Navštívili sme 4 oddelenia, ktoré nás veľmi zaujali. Na každom oddelení sme sa dozvedeli rôzne srdcové choroby, ktoré sa tam liečia. Videli sme operáciu, špeciálne pomôcky a niektoré nám dali dokonca ako suvenír z ARA. Pani sestričky boli milé a chápali, že sme prváci, a tak nám aj vysvetlili názvy, ktoré sme nechápali. Veľmi sa nám tam páčilo a sme radi, že sme sa mohli zúčastniť zaujímavej exkurzie, ktorá nám dala niečo viac k nášmu budúcemu povolaniu.“ Natália Hucíková, Simona Smolárová

      „Bolo to veľmi zaujímavé a myslíme si, že nás to namotivovalo pokračovať ďalej v štúdiu. Páčilo sa nám vybavenie nemocnice a prístup zamestnancov, boli veľmi milí. Videli sme na monitore, ako funguje EKG zariadenie. A rôzne zaujímavé veci.“ Rebeka Tarabová, Viktória Vraštiaková

      „Na exkurzii sa nám páčilo. Bolo to poučné. Videli sme, ako operovali človeka, aj ako ho viezli vrtuľníkom. Všetko  tam bolo dobre zorganizované, navyše všetky sestričky boli veľmi milé. Pochopila som, že je to dosť náročná, ale záslužná práca. Veľmi sa mi tam páčilo.“ Amani Al-Hindi

      „Nemocnica sa nám páčila. Videli sme veľa zaujímavých oddelení na urgentnom príjme. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Určite by sme tam išli znova. Nikoleta Horemužová, Ema Vajduľáková

      „Moje pocity z tejto exkurzie sú úžasné. Veľmi sa mi páčilo, že sme videli aj ako sa robí katetrizácia. Výklady od všetkých troch sestier boli náučné a veľmi ma bavili. Samostatné oddelenia mali pekné zariadenie a aj príjemný prístup.“ Rebeka Kudzbelová

      „Exkurzia sa nám veľmi páčila. Vybavenie nemocnice bolo krásne, dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Vidieť všetkých tých pacientov napojených na prístroje bol silný zážitok. Videli sme aj operáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Určite by sme nemocnicu navštívili znova.“ Adriána Krišová, Tatiana Vronková

      „Navštívili sme urgentný príjem v Banskej Bystrici. Na začiatku nás privítala vrchná a staničná sestra oddelenia. Staničná sestra nám ukázala celý urgentný príjem. Bolo to veľmi zaujímavé. Videli sme, ako priviezli vrtuľníkom zraneného policajta, ktorý mal strelnú ranu.“ Natália Bachledová, Klára Krakovská

      „Najviac sa nám páčilo na SUSCCH – na operačných sálach. Videli sme priamo operáciu srdca. Videli sme na röntgene srdce a cievy, ktoré boli operované. Výlet bol zaujímavý a dozvedeli sme sa veľa nového. Pre nás budúcich zdravotníkov to bola povzbudzujúca exkurzia, aby sme sa štúdiu venovali viac a nestrácali nádej.“ Dominika Pjonteková

       

     • REZIDENCIA NESTOR ZÁZRIVÁ

     • Dňa 12.5. 2022 študenti 1.SAN, pod vedením PhDr. Márie Hudecovej, Mgr. Lenky Dančovej, Mgr. Ingrid Kahanovej, navštívili zariadenie pre seniorov " Rezidencia Nestor Zázrivá". Exkurziou nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Veronika Podbrežná, ktorá po úvodnej prezentácii zariadenia ochotne zodpovedala všetky zvedavé otázky našich študentov. Po prehliadke priestorov zariadenia sme sa aj osobne presvedčili, že v lone prekrásnej oravskej prírody sa nachádza bezpečné a útulné miesto pre seniorov. Moderné zariadenie, spĺňa požiadavky aj náročných klientov, samozrejmosťou je kvalitná a pestrá strava, maximálne odborná ošetrovateľská starostlivosť, individuálny prístup, pestrý kultúrny program, rehabilitácie, terapia prácou, relaxačné aktivity... Ďakujeme Mgr. Veronike Podbrežnej za jej čas a krásnu exkurziu. Mgr. Ingrid Kahanová

     • EXKURZIA V SADROVNI

     • Dňa 11. 5. 2022 sa I. A zúčastnila exkurzie v sadrovni v DONsP pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ľ. Michalicovej a PhDr. A. Jarabákovej. Mali sme možnosť priamo vidieť, ako správne naložiť sadrový obväz a dlahy. Ošetrovatelia nám tiež ochotne ukázali rôzne druhy dláh, nástroje, špeciálny materiál, ktorý používajú pri práci. Exkurzia sa nám veľmi páčila a sme radi, že sme mohli vidieť tento praktický výkon priamo v nemocnici. Rebeka Revajová, I.A.

     • MIESTO ZÁZRAKOV

     • Pod organizačným vedením triednej učiteľky Mgr. Janky Povalovej a pedagogického dozoru  Mgr. Kataríny Bedrichovej študenti 2. B triedy navštívili 11. 5. 2022 ADELI Medical Center - medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. (Rehabilitačné centrum pre deti a dospelých s poškodeniami mozgu a centrálnej nervovej sústavy, pre stavy ako cievna mozgová príhoda, kraniotrauma, bdelá kóma, predčasniatka...) Naši študenti spoznali nielen vysokú profesionalitu a odbornosť, ale aj radosť z úspechu a pokroku pacientov, ktorá vychádza srdcom k srdcu, pohľadom k pohľadu, pohladením, úprimným záujmom... Ich výsledky sú úžasné, preto sa nemožno diviť, že do ADELI prichádzajú ľudia z celého sveta, dokonca aj zo Švajčiarska, Saudskej Arábie, Kuvajtu, Egypta, Brazílie, USA, Kanady... (Viac o tomto „mieste zázrakov“ sa dozviete v časopise Uzlík.) „Ďakujeme za úžasnú ukážku vašej práce v ADELI. Vy a váš personál máte zlaté ruky a láskavé srdce, ktorému nie je ľahostajný žiadny ľudský život. Ešte raz za všetko ďakujeme,“ slová triednej učiteľky Mgr. J. Povalovej, ktorá poďakovala aj za študentov. Veľkým potešením pre našu SZŠ a 2. B bolo vyjadrenie pani Ing. Zuzany Cyprichovej, riaditeľky Nadácie ADELI, ktoré po našej exkurzii zverejnila na Fb: „Opäť som sa uistila, že profesiu "sestra" si vyberajú bytosti "zhora povolané". Boli tichí, vnímaví, ohľaduplní, zrelí...skrátka jemne "iní" ako bežní stredoškoláci. Aj učitelia, čo ich sprevádzali mi porozprávali to, čo som často počula na školeniach sestier,  že od detstva VEDELI, že chcú byť zdravotné sestry. Budúce praktické sestry zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne dnes navštívili ADELI. Ukázali sme im, čo sa dalo, aby sme ich odborne pozdvihli a priblížili im reálnu prax. ĎAKUJEM za tento zážitok v predvečer MEDZINÁRODNÉHO DŇA SESTIER. BOLO NÁM CŤOU STRETNÚŤ DNES ANJELOV.“

      POĎAKOVANIE ŠTUDENTOV 2. B

      Návšteva ADELI centra v Piešťanoch bol pre nás všetkých z 2. B nezabudnuteľný zážitok. V každom z nás zanechala hlbokú stopu. Je to rehabilitačné centrum, v ktorom vracajú ľudí späť do života. Prístup všetkých zamestnancov, lekárov či fyzioterapeutov bol ochotný, láskavý a ľudský. Previedli nás celým areálom. Na všetky naše otázky s radosťou odpovedali, s ochotou nám ukázali, ako to tam vlastne chodí, od rehabilitácií detičiek až po hyperbarickú komoru, do ktorej sme mohli aj vstúpiť. So slzami v očiach sme sa pozerali na to, ako sa nielen jednému zmenil život zo sekundy na sekundu. Boli to ľudia usilovní, s cieľom byť samostatní... Pri pohľade na chlapčeka a jeho snahu postaviť sa na nožičky a prejsť čo i len kúsok, sa nám chvel hlas. Každému z nich prajeme, aby to dotiahol čo najďalej. Ako nám Ing. Zuzana Cyprichová rozprávala, najdôležitejší je prístup zamestnancov. Každý z nás si odniesol niečo z toho, pretože aj nás, budúcich zdravotníkov, to onedlho čaká. Dôležitá je empatia, ohľaduplnosť, trpezlivosť či slušnosť. Každý jeden z nás by si mal uvedomiť, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme, preto si ho každý jeden z nás vážme. ĎAKUJEME ZA TÚTO SKÚSENOSŤ! Za kolektív 2. B Alexandra Ľubová

     • TEÓRIA V PRAXI

     • Dňa 9. 5. 2022 sme my žiaci 2. A v rámci výchovnovzdelávacieho procesu navštívili Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pod vedením pani profesorky Mgr. L. Záhorovej a Mgr. M. Snovákovej. Naša exkurzia dopadla nad naše očakávania. Príjemný kolektív a mnoho milých ľudí nás vítalo pri vstupe do budovy Národného ústavu. Počas našej exkurzie nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Hrabovská, ktorá nás na úvod cez prezentáciu zoznámila s cieľom, významom a bližším spoznaním ich zariadenia. Po krátkom predstavení ústavu v Dolnom Smokovci sme si spoločne prezreli jeho časti. Videli sme ubytovanie, kde sú mamičky spolu s deťmi počas pobytu, rehabilitačné miestnosti, herne a prekvapilo nás, že je tam aj bazén a sauna. Prešli sme si aj priestory, kde sa detičky vzdelávajú, miesta, kde prebieha diagnostický a liečebný proces. Vo vonkajších priestoroch sme poobdivovali veľké detské ihrisko, futbalové aj tenisové ihriská a mnoho miest na posedenie. Z odborných ambulancií až po miestnosti, ktoré detičkám pomáhajú pri liečbe a zároveň v ich ťažkých časoch robia šťastnými, sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí od pracovníkov, ktorí mali ukážkový prístup ku každému pacientovi i tiež aj k nám. Počas toho sme využili aj naše vedomosti z ošetrovateľstva pri príležitosti, keď sme sa spoločne stretli v inhalačných priestoroch. Mnohí sme pochopili, ako v praxi inhalácia funguje, aký má cieľ či význam, lebo nie všetci sme si to vedeli v reálnom živote predstaviť. Okrem toho nám zdravotnícky personál bol ochotní odpovedať na čokoľvek v prípade našich nejasností a čokoľvek v praxi ukázať. Napríklad, ako prebieha rehabilitácia na podporu správneho dýchania, za čo sme veľmi vďační. Naučili sme sa niečo nové, mnoho vecí sme si zopakovali a zobrali sme si príklad, ako sa máme v našom budúcom povolaní k pacientom správať, lebo ten prístup od zdravotných sestier bol skutočne ukážkový. Čas, ktorý si zamestnanci ústavu našli a špeciálne vyhradili pre nás, sme nenechali len tak a obdarovali sme ich malými a čerstvými pochúťkami. Koniec exkurzie sme ukončili bohatým a čerstvým občerstvením v McDonald's v Liptovskom Mikuláši. Počas celého dňa sme sa cítili veľmi príjemne. Za túto skúsenosť by sme chceli poďakovať pani profesorkám a všetci sa už teraz tešíme na ďalšiu spoločnú exkurziu. Adela Parišková, 2. A

       

     • UČÍME SA KAŽDÝ DEŇ

     • Život po cievnej mozgovej príhode

      Po mozgovej príhode dôjde zvyčajne k závažnej poruche pohybu, koordinácie a tiež k narušeniu vzpriameného stoja a chôdze. Lekári dokážu pomocou liekov tlmiť bolesť, bolestivé svalové stuhnutia a kŕče, ale pohybové funkcie treba obnovovať a trénovať dlhodobou cielenou rehabilitáciou. Vo štvrtok 5. 5. 2022 k nám prišla pani Bc. Brodňanská, aby nám ukázala niečo nové o polohovaní pacienta po cievnej mozgovej príhode. Počas prednášky sme boli oboznámení, ako správne polohovať pacienta, predchádzať dekubitom a ako cvičiť s takýmto pacientom. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií, vďaka ktorým môžeme pacientom s cievnou mozgovou príhodou pomôcť. Ďakujeme našej triednej Mgr. Ľudmile Michalicovej za sprostredkovanie tejto zaujímavej prednášky. Vanesa Stasová, Rebeka Revajová, foto Anna Serdelová, I.A

     • SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV 2022 – MÁME ZLATO!

     • V celoštátnom finále súťaže Silná ruka stredoškolákov, ktoré sa konalo 29. 4. 2022 v Košiciach, naša študentka Sára Pukajová z 3. A získala zlatú medailu v kategórii do 60 kg! Srdečne blahoželáme aj trénerovi PaedDr. Matúšovi Takáčovi, ktorý opakovane už niekoľko rokov pripravuje zlaté celoslovenské finalistky. Pekné umiestnenie si z Košíc priniesli aj naše dievčatá z 1. B - Nikoleta Horemužová sa umiestnila na 5. mieste v kategórii nad 60 kg, Natália Hucíková v kategórii do 60kg na 6. mieste a Ema Bakalová v kategórii nad 60 kg sa umiestnila tiež na 6. mieste. Ešte raz BLAHOŽELÁME a tešíme sa, že znova aj tento rok putovalo celoslovenské zlato na Strednú zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne. Jednoducho, zdravotníčky sú TOP!

     • MAŤ SRDCE NIELEN ANATOMICKY

     • 1. HUMANITÁRNE ZBIERKY pre vojnových utečencov z Ukrajiny

      - 25. 2. 2022 sme sa rozhodli pridať k výzve Spišskej katolíckej charity, ktorá sa snaží pomôcť vojnovým utečencom z UA s ubytovaním, materiálne aj komunikáciou. Vyhlásili sme zbierku oblečenia, obuvi, hygienických potrieb a potravín pre ženy a deti - zimnej obuvi, drogérie a trvanlivých potravín pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú;

      - 2. 3. 2022 plné nákladné auto pomoci pre ukrajinské ženy a deti do Rožňavskej diecézy  v spolupráci so saleziánskym združením - Inštitút dcér Márie Pomocnice;

      - 3. 3. 2022 kočíky, postieľky, hygienické potreby, oblečenie rodinám, ktoré sú už ubytované na Orave na Slanickej Osade - 2 autá;

      - 6. 3. 2022 potraviny, oblečenie pre ukrajinské ženy a deti do Rožňavskej diecézy  v spolupráci so saleziánskym združením - Inštitút dcér Márie Pomocnice;

      - 7. 3. 2022 plné auto pomoci do CAMPu v Žiline, kde sme pomáhali aj ako dobrovoľníci;

      -8. 3. 2022 sme prispeli do humanitárnej zbierky KAMIÓN PRE CHARKOV PRE OBYVATEĽOV V ÚKRYTOCH, do ktorej sa zapojila celá Orava;

      - 9. 3. 2022 oblečenie, hygienické veci, obuv, školské potreby, potraviny pre utečencov ubytovaných na SOŠP Kňažia a Bziny - 4 autá, v uvedených zariadeniach vypomáhajú maše kolegyne a žiaci aj ako dobrovoľníci niekoľkokrát do týždňa;

      - 18. 3. 2022 dve plné autá oblečenia, obuvi na zbierku organizovanú Mgr. G. Matkulčíkovou so zameraním na pomoc pre vojnových azylantov;

      - 24. 3. 2022 posteľná bielizeň pre 50 utečencov ubytovaných v MČ Záskalie;

      - 28. 3. 2022 oblečenie, obuv, hygienické veci, hračky, potraviny pre deti z UA ubytované na Hornej Orave - 3 plné autá prostredníctvom SČK ORAVA;

      - 12. 4. 2022 zbierka eur na potravinové poukážky pre maminy a ich deti na internát do Kňažej - 260 eur;

      - 29. 4. 2022 oblečenie, hygienické potreby, obuv pre ukrajinské ženy a deti do Rožňavskej diecézy  v spolupráci so saleziánskym združením - Inštitút dcér Márie Pomocnice. PhDr. A. Jarabáková

      2. POMÁHAME AJ NAĎALEJ, a to nielen deťom a ženám z Ukrajiny. Aj keď toto Putinovo besnenie prekonalo aj krutosti nacistických fanatikov. Ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine sme organizovali a stále REALIZUJEME zbierky na pomoc slovenským rodinám, ľuďom v núdzi, zbierky pre bezdomovcov, rómskym rodinám, charitatívnym útulkom, deťom z Afriky... Ale aj našim študentom... Nikto nevie, čo sa v jeho živote udeje. Niekomu vyhorí dom, inému ochorie rodič alebo vyhasne ľudský život. Nikto z nás nemá právo súdiť a porovnávať. My v našej SZŠ jednoducho pomáhame všetkým, ktorí našu pomoc potrebovali a potrebujú. Ľudskosť, dobročinnosť aj kresťanská láska si totiž nevyberajú národnosť, sociálnu, náboženskú, politickú či etnickú príslušnosť, farbu pleti... Stačí len jedno – MAŤ SRDCE, a to nielen z anatomického hľadiska. Mgr. R. Bočkayová

     • POMOC PRE DETI A MAMY Z UKRAJINY

     • ĎAKUJEME všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do zbierky na pomoc vojnou skúšanej Ukrajine. Dňa 29. 4. 2022 sa nám podarilo naložiť plné nákladné auto potrebného oblečenia, obuvi a hygienických potrieb pre ukrajinské ženy a deti, ktoré našli útočisko v rodinách v Rožňavskej diecéze. Odvoz zabezpečil pán Rastislav Kubala pre saleziánske združenie - Inštitút dcér Márie Pomocnice, ktoré je sprostredkovateľom pomoci pre ľudí v núdzi a vojnových odídencov. PhDr. A. Jarabáková

     • JARNÉ UPRATOVANIE MESTA

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sa študenti našej zdravotníckej školy pod organizačným vedením Mgr. L. Záhorovej a Mgr. P. Karcolovej zapojili do akcie mesta Dolný Kubín – SPOLOČNÉ JARNÉ UPRATOVANIE A SKRÁŠĽOVANIE MESTA. „Fľaše, dáždnik, cigarety a dokonca zdravotnícke pomôcky. Takýto odpad už nie je iba na smetiskách či popri cestách, ale rovno v blízkosti nemocnice a našej školy. Životné prostredie pre nás znamená niečo krásne, o čom treba viac rozprávať. Príroda nám dáva život, a preto sa o ňu musíme starať. Aj preto sme sa 29. apríla 2022 triedy 2. A a 2. B zapojili do upratovania týchto areálov. Užili sme si veľa zábavy, ale hlavne práce a zhrozených pohľadov nad množstvom vyzbieraného odpadu. Vyzbierali sme veľa vriec a aspoň takýmto spôsobom prispeli k pomoci našej planéte. Budeme veľmi radi, ak sa takáto možnosť znova naskytne, a dúfame, že sa ku nám pripoja aj ďalší. Ešte raz ďakujeme pani profesorkám Mgr. Záhorovej, Mgr. Bedrichovej, Mgr. Bobákovej, Mgr. Kahanovej a Mgr. Karcolovej za túto príležitosť.“ Chiara Bandíková a Lucia Kormanová z 2.A, Klaudia Peldová z 2.B