• 3. MIESTO V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

     • Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne v spolupráci s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl na Slovensku organizovala 24. 6. 2022 spojený 12. a 13. ročník celoslovenskej súťaže časopisov stredných zdravotníckych škôl „Žurnálový stetoskop“. I keď sme sa vyhodnotenia aktívne nezúčastnili, náš UZLÍK v konečnom hodnotení získal 3. miesto. ĎAKUJEME za ocenenie, diplom, plaketu aj vzácny vecný dar a pozdravujeme našich kolegov do Trenčína... Krásne letné prázdniny prajeme všetkým! Mgr. Renáta Bočkayová

     • BATÔŽKOVÝ PROJEKT v školskom roku 2021/2022

     • "Ten, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, kto nemá žiadne a ten, kto má čo jesť, nech dá i tomu, kto nemá.“ (Lk 3-11). Tieto slová sa premenili v našej škole vďaka Vám v skutky milosrdnej lásky voči blížnym a najmä voči bezbranným deťom. V januári 2020 sa rozhodla naša škola zapojiť do aktivít Mary's Meals, medzi ktoré patrí aj Batôžkový projekt. V septembri 2020 sa nám podarilo zabezpečiť odvoz 106 batôžkov do skladu v Bratislave, odkiaľ putovali na miesto určenia do najchudobnejších krajín sveta. V novembri 2021 v spolupráci s krúžkom dobrovoľníctva sme pripravili a odviezli ďalších 28 naplnených batôžkov z našej školy. V projekte sme sa rozhodli pokračovať a výsledkom je neskutočných 181 kompletných batôžkov, čiže za tento školský rok 209.  Touto cestou chcem poďakovať všetkým žiakom, rodičom a najmä zamestnancom školy, ktorí pomohli pri ich napĺňaní, či už finančnou pomocou, zakúpením alebo zhotovením jednotlivých komponentov, darovaním batôžkov, aktoviek, obuvi, oblečenia... Osobitné poďakovanie smerujem k našej študentke I.V triedy pani Gabike Murínovej, ktorá ušila nádherné sukne a krátke nohavice pre deti, nakúpila školské potreby do batôžkov a Mgr. Kataríne Bedrichovej, ktorá ušila uteráčiky pre deti. Ja som zo zvyškov látok ušila nejaké batôžky a peračníky. Takýmto spôsobom premosťuje Batôžkový projekt dobrovoľnícku činnosť s environmentálnou výchovou, pomáha sa postarať o chudobné deti z viacerých aspektov, pomáha im dostať sa k lepšiemu vzdelaniu. Ďakujeme za Vašu ústretovosť a štedrosť. V projekte chceme aj naďalej pokračovať v nasledujúcom školskom roku. PhDr. Andrea Jarabáková

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 30.6. 2022 o 8:30 hod. v telocvični školy. 

      Program: 

      1. štátna hymna
      2. príhovor študenti
      3. video – DofE
      4. harmonika + spev
      5. príhovor riaditeľa + oceňovanie študentov + foto
      6. odovzdanie vysvedčení v triedach
     • NESMIERNE SME SI TO UŽILI

     • V nedeľu 26. 6. 2022 skoro ráno sme sa začali zhromažďovať na železničnej stanici v Ružomberku. Pomaly sme všetci poprichádzali a nevedeli sa dočkať vlaku, ktorý smeroval do nášho cieľa – Prahy. Veľmi sme sa tešili. Cesta vo vlaku bola dlhá, trvala 7 hodín. My sme si ju ale spríjemnili gitarou a spevom, rozhovorom či hraním kariet. Keď sme konečne vystúpili, naša triedna pani profesorka Mgr. J. Lissová nám išla kúpiť lístky na metro, a potom sme sa presunuli do Hostela Seven. V hosteli sme sa  usadili a rozdelili si izby. Niektorí si išli dať rýchlu sprchu na osvieženie a plní očakávania sme vykročili do tohto nádherného mesta. Ešte v nedeľu večer sme išli na výletnú loď, ktorá sa plavila po rieke Vltava. Po plavbe sme si dali večeru, ktorá nám po tomto dni padla vhod. Po nej sme sa rozdelili a v skupinkách sme sa ešte poprechádzali tam, kde nás to lákalo. Začiatok nového týždňa sme začali tým, že sme sa zubačkou vyviezli ku vyhliadkovej veži Petřín. Museli sme síce zdolať okolo 300 schodov, ale výhľad z nej stál za to. Mohli sme takto z výšky sledovať Prahu. Neskôr sme sa zastavili ešte v zrkadlovom labyrinte. Boli tam rôzne typy zrkadiel a v každom z nich sme vyzerali inak. Potom sme sa prechádzali po Václavskom námestí, zašli aj do nákupných centier, kde sme si kúpili aj niečo pre radosť. Boli sme aj na Staromestskom námestí, kde sme videli Pražský orloj. Potom sme sa presunuli na Hradčany, kde nás očaril majestátny Pražský hrad. Zastavili sme sa aj na občerstvenie. Takmer vo večerných hodinách sme sa prechádzali po Karlovom moste. Bol nádherný. Okolo ôsmej sme sa vrátili opäť do hostela, trošku sme si aj oddýchli, ale aj tak sme sa niektorí ešte dlho do noci rozprávali. Posledný deň v utorok väčšina z nás už stihla iba ísť ráno na nákup do potravín, aby sme si niečo kúpili aj na cestu späť. Tí, ktorí si trošku privstali, sa ešte stihli poobzerať po nejakých pamiatkach. Na vlak sme išli práve na obed a spokojní s úsmevom na tvári sme dorazili opäť do Ružomberka, kde mal už každý zabezpečený osobný odvoz. Ďakujeme našej skvelej pani profesorke Janke Lissovej, ktorá nám tento výlet pomohla zorganizovať aj ďalším pani profesorkám: Mgr. Eve Chomistekovej, PhDr. Andrei Jarabákovej, PhDr. Ivete Košarišťanovej, PhDr. Silvii Rovnej, ktoré s nami na výlete boli. Nesmierne sme si to užili. Ema Šimjaková a kol. 3. A

     • OČARENÍ PRAHOU

     • Všetko sa začalo 23. 6. 2022 o 1:30 ráno, keď sme v Ružomberku nastúpili na nočný vlak. Vybrali sme sa na koncoročný výlet do nádhernej Prahy. Všetci sme boli zvedaví, plní očakávania a tešili sme sa na nové zážitky... Veľmi ĎAKUJEME Klaudii Záhorovej,  absolventke biomedicíny na  Vysokom učení technickom v Prahe, ktorá nám celý program pripravila a zároveň nás naším dvojdňovým pobytom po celý čas sprevádzala. Nesmierne si vážime jej ochotu a trpezlivosť s nami. Vďaka nej sme z krás stovežatej Prahy videli maximum. Dokonca nám vybavila finančne veľmi výhodnú plavbu loďou po Vltave s chutnou večerou a občerstvením. Bolo to úžasné!!!

      Ako prvé sme sa išli ubytovať do hostela na Václavskom námestí. Ďalej naše kroky smerovali na  Staromestské námestie, videli sme majestátny Pražský orloj, Staromestskú radnicu, Pamätník Majstra Jana Husa,Chrám sv. Mikuláša, Chrám Panny Márie pred Týnom, Týnsku školu, Mariánsky stĺp, Karlov most, Malú Stranu, rozhľadňu Petřín... Občerstviť sme sa boli v  nákupnom centre Anděl. Potom nasledovala plavba po Vltave, kde sme mali skvelú večeru. Všetci spokojní, najedení a hlavne očarení krásami Prahy, sme sa vrátili späť do hostela. Druhý deň sme išli metrom na Vltavskú a pešo na Letenské sady, kde bol Letohrádok kráľovnej Anny. Potom sme sa presunuli na Hradčany. Videli sme nádherný Pražský hrad, Starý kráľovský palác, Baziliku sv. Jiří, Zlatú uličku, Katedrálu sv. Víta... Ďalšou zastávkou tohto dňa bolo aj nákupné centrum Paládium a kroky z neho nás zaviedli do Národného múzea na Václavskom námestí. Odtiaľ nás už čakala cesta späť domov. Celý náš dvojdňový výlet bol nádherný!!! Veľmi si ceníme, že sme toto všetko mohli zažiť a vidieť. Určite nikdy nezabudneme. Samotná Praha dýcha úchvatnou históriou, ktorú sme do seba priam nasávali. Jednoducho nádhera! Určite by sme sa tam radi ešte niekedy vrátili.  Nesmierne ĎAKUJEME našej triednej Mgr. Janke Povalovej, pani učiteľke Mgr. Kataríne Bedrichovej a Mgr. Lívii Záhorovej, že nám umožnili a boli ochotné s nami túto cestu podniknúť!!! Taktiež im ďakujeme za obetavosť a ochotu prevziať aj zodpovednosť za nás študentov 24 hodín denne počas celého výletu. Veľmi si to vážime!!!

      Kolektív 2.B

     • POSLEDNÁ HODINA A HURÁ NA PRÁZDNINY!

     • Po celý rok študenti na hodinách psychológie objavovali svet duševných javov, svet psychickej reality, svet ľudského vnútra. Poslednú hodinu sme si so študentmi 2. A príjemne užili a navodili veselú atmosféru. Žiaci si vzájomne vyjadrili, čo si na sebe najviac cenia, vyjadrili si vďačnosť a pekné priania... Mgr. Ingrid Kahanová

      Celý rok sme sa učili o sebarealizácii, osobnosti, empatii a pani profesorka Kahanová to spojila do jednej hodiny, kde sme si všímali spolužiakov, o ktorých sme následne písali, čo sa nám na nich páči, začo sme im vďační a čo im prajeme. Našlo sa tam veľa prianí na príjemné prežitie prázdnin, bez žiadnych zranení, ale aj milých komplimentov, ktoré nás potešili. Ďakujeme pani profesorke Mgr. Ingrid Kahanovej za túto zaujímavú vyučovaciu hodinu. Natália Kormančíková, 2. A

     • IT FITNESS TEST 2022

     • V mesiaci jún sa 108 žiakov prvého a druhého ročníka zúčastnilo 11. ročníka najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku pod názvom IT FITNESS TEST. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná od 26. apríla do 31. júla, spolu s testovaním v ďalších krajinách Vyšehradskej skupiny. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie.  Hlavným cieľom testovania je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov.

      Najlepšie výsledky v rámci našej školy dosiahli žiačky:

      1. Matúšková, Tatiana, I.B, 96%
      2. Hucíková, Natália, I.B, 88%
      3. Vlčáková, Alena, II.B, 84%, Pitáková, Ema, II.B, 84%, Šimurdová, Patrícia, II.A, 84%

      K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme. Mgr. Viera Bobáková

     • MAJÁLES PRE SENIOROV

     • Dňa 31. 5. 2022 sa v MsKS konal Majáles pre seniorov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. Táto skvelá akcia sa konala v spolupráci s pani Mgr. Gabikou Matkulčíkovou a mestom Dolný Kubín. Pripraviť ju stálo iste veľa síl a času  dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj naše študentky z 3.B triedy -  Patrícia Vlčáková, Katka Kšenzuláková a Lenka Tvarožková. Výzvu na túto dobrovoľnícku pomoc ochotne prijali a zhostili sa úlohy na 100%.  Na druhý deň  prišla spätná väzba  od pani Mgr. Matkulčíkovej:  „Vybrali ste šikovné a pracovité dievčatá. Veľmi nám pomohli...“ Aj touto cestou sa im chcem poďakovať za to, že si dokázali nájsť čas a venovať ho pomoci iným. Mgr. Katarína Bedrichová

     • MONITORING ZDRAVIA

     • Výchova k zdraviu a zdravotné uvedomenie je nevyhnutné pre rozvoj a fungovanie spoločnosti. Cieľom zdravotnej výchovy je viesť ľudí chápať zdravie a chorobu, učiť zdravému správaniu, hygienickým zručnostiam, zdravému stravovaniu, poznaniu svojho zdravia a jeho odchýlok (krvný tlak, hladinu cukru...), vedieť poskytnúť prvú pomoc. S touto myšlienkou pedagógovia a študenti 3. ročníka Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne zorganizovali 20. 6. 2022 Monitoring zdravia pre zamestnancov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Personál SOŠ si mohol nechať skontrolovať krvný tlak, pulz, telesnú teplotu, nasýtenie krvi kyslíkom, vyšetriť hladinu krvného cukru, krvnú skupinu, moč chemicky. Svoj životný štýl si mohli zamestnanci školy overiť výpočtom BMI, a zmeraním tuku. Študenti predviedli svoje zručnosti pri ukážkach prvej pomoci a nácviku techniky hygieny rúk pomocou UV lampy. Existuje tisíce chorôb, ale zdravie máme len jedno, preto si ho musíme strážiť... Mgr. Ingrid Kahanová

     • PO STOPÁCH NAŠICH DEJATEĽOV

     • Určite sú všetkým známe mená ako Janko Matúška, Ladislav Nádaši - Jégé či Pavol Országh Hviezdoslav. Významné osobnosti slovenskej literatúry. My žiaci 2.B triedy sme si na znak vďaky za to, čo nám tu zanechali, boli 21. 6. 2022 uctiť ich pamiatku na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne. Je naozaj úžasné, koľko práce ľudia vložili do ich pomníkov, ktoré hneď na prvý dojem vyžarujú tým, že boli naozaj neobyčajní. Možno vám je známy výrok P. O. Hviezdoslava: „Lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“ Musím povedať, že je vidieť, že oni žili naplno a svojimi dielami dokázali divy. Sme veľmi vďační p. uč. Bočkayovej za možnosť navštíviť toto čarovné miesto, o ktorom možno ani mnoho z nás nevedelo. Beáta Šikyňová, 2.B

     • PLAVECKÝ ALEBO AJ NIEČO INÉ...

     • Taktiež milujete vodu ako naši druháci? V dňoch od 6. 6. 2022 do 9. 6. 2022 sme boli obe triedy 2. A, 2.B na plaveckom výcviku. Moje prvé pocity? Zistila som, že sa mi vlastne ani nechce ísť do tej studenej vody. Avšak na konci plaveckého výcviku sme všetci boli ako ryby vo vode. Dokonca sme nedobrovoľne museli ísť do teplého bazéna, lebo prišla iná škola na výcvik. Naši spolužiaci, ktorým plávanie až tak nešlo, najskôr išli zdokonaľovať svoje plávanie, no hneď na druhý deň sme už všetci plávali spoločne. Určite môžem za všetkých povedať, že ani jeden z nás neľutuje, že išiel na tento plavecký, lebo naozaj nám to prospelo, oddýchli sme si a zrelaxovali. Ďakujeme pánovi učiteľovi Takáčovi, že to s oboma triedami vydržal a ako sme si povedali, žiadne straty na životoch sa neprijímajú, tak sme aj splnili. ĎAKUJEME! Šinálová Timea, 2.B   Ako už dobre viete, naši druháci sa zúčastnili plaveckého výcviku, no nie každého tento program lákal. Tí, čo sa rozhodli, že tento zážitok vynechajú, mali taktiež veľmi zaujímavý náhradný program. Celý týždeň bol vďaka skvelým pani učiteľkám vymyslený super program. Napríklad s Mgr. Líviou Záhorovou sme zažili turistickú prechádzku na Trniny v Dolnom Kubíne, kde sme sa poriadne zapotili, no aj niečo nové sa naučili a videli v Čaplovičovej knižnici. Taktiež sme s ňou navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava, kde sme sa mali možnosť naučiť niečo nové o jeho zaujímavom živote. A program pokračoval ďalej v úžasnej knižnici, kde sme videli mnoho historických kníh, napríklad aj o našom dobre známom ošetrovateľstve. Na záver mali pre nás pripravenú zábavnú aktivitu na zopakovanie získaných vedomostí v podobe zábavnej tajničky. Za všetkých, čo sa zúčastnili, musím povedať, že to bol zážitok naozaj nad naše očakávania. ĎAKUJEME! Beáta Šikyňová, 2. B

     • DEŇ ZDRAVIA PRE SENIOROV

     • V pondelok 13. 6. 2022 sa študenti 3. B zúčastnili akcie Deň zdravia pre členov Klubu dôchodcov v Istebnom. Študenti preukázali svoje praktické zručnosti v meraní krvného tlaku, pulzu, saturácie kyslíka, hodnotení BMI indexu, poskytovaní prvej pomoci a nácviku správnej techniky hygieny rúk. Vysoká účasť a výborné výsledky zdravotného monitoringu potvrdili, že seniori z Istebného sú stále aktívni a svoje zdravie si vážia. Ďakujem žiakom 3.B za peknú reprezentáciu našej školy. Mgr. Ingrid Kahanová

     • EXPEDÍCIA DofE 2022

     • V dňoch 13. 6. až 15. 6. 2022 sme sa zúčastnili kvalifikačnej expedície. Naša trasa viedla z Kubínskej hole až na priehradný múr Oravskej priehrady. Bola to krásna trasa plná nových zážitkov a skúseností. Spali sme v poľovníckom posede, ale aj v turistickom prístrešku. Chodili sme lesom aj lúkou a do tváre nám svietilo už skoro letné slnko. Prešli sme viac ako 60 kilometrov. Vrchy, ktoré sme zdolali: Kubínská hoľa, Príslop, Oslisko, Poľana, Javorová, Budín, Čierny vrch, Šubovka, Magura. Najkrajšie boli západy slnka a výhľady, ktoré sa nám naskytli z rôznych vrchov. Ale škoda je to opisovať, veď predsa sa hovorí: "Kto nezažil, ten nepochopí." Preto aj ty, neváhaj, a zaži svoju vlastnú DofE cestu. Náš tím: Andrej Vojtas, Noemi Gareková, Viktória Marettová, Barbora Masničáková. Ďakujeme našej  školiteľke, vedúcej Mgr. Margite Snovákovej a školiteľke expedície PhDr. Silvii Rovnej, PhD. za ich pomoc na ceste k dosiahnutiu striebornej medaily (Andrej, Noemi, Barbora) a bronzovej medaily (Viktória). Andrej Vojtas, 3. A

     • PRVÁ POMOC ZÁBAVNE

     • Na hodine prvej pomoci sa učíme, ako poskytnúť prvú pomoc a zachrániť tak ľudský život. 15. 6. 2022 sme sa my žiaci 2.B triedy poriadne zabavili, „doriadili“ a aj niečo nové naučili. Pani učiteľka Chomisteková nám dala možnosť vyskúšať si namaskovať rôzne druhy rán. Sami sme sa čudovali, čo vlastne dokážeme. Bez pomoci špeciálnych pomôcok sme vykúzlili niečo naozaj až realistické. Objavilo sa množstvo poranení od pľuzgierov až po zlomeniny. Za svojich spolužiakov môžeme povedať, že to bola veľmi zaujímavá hodina a hlavne skúsenosť. Touto zábavnou formou sme bližšie spoznali aj jednotlivé poranenia, s ktorými sa môžeme v živote a v praxi stretnúť a následne poskytnúť prvú pomoc. Ďakujeme! Beáta Šikyňová, Timea Šinálová a kol. 2.B

      Dnes sme zažili ďalšiu zábavnú hodinu. Naša dnešná prvá pomoc sa zmenila na maskérňu. Rozdelili sme sa na pár skupiniek a zábava sa začala. Pomocou naši vecí, ktoré sme mali poruke, a našej kreativity sme vytvorili mnoho zranení, ktoré vyzerali veľmi realisticky. Dokonca sme vystrašili aj pár profesoriek. Bola tam rezná rana, otvorená zlomenina popálenia a rana s cudzím predmetom. Hodina nám ukázala, že aj z mála dokážeme veľa a aj z kusu vreckovky, trošky laku a paletkou dokážeme vyčarovať ranu ako z filmu. Ďakujeme pani učiteľke Chomistekovej za úžasný nápad! Paťa Šimurdová a kol. 2.A

      Čo bolo cieľom týchto vyučovacích hodín? Opýtali sme sa aj Mgr. E. Chomistekovej: „Na základe projektu First Aid Global, čo som bola v Murzasichle v Poľsku, bolo namaskovať rôzne poranenia bez simulačných sád. Jednoducho namaskovať z bežných pomôcok, veci a z pochutín. Preto sme použili kečup, dievčenské šminky. Chcela som, aby si to vyskúšali samotní žiaci, že to nie je také ťažké. Len stačí mať fantáziu, nápad a kreativitu. Boli to super hodiny a verím, že aj žiakom sa páčili. Žiaci boli veľmi šikovní a nápadití. Ani ja by som tak nenamaskovala ako oni. Na záver žiaci po skončení maskovania teoreticky popísali prvú pomoc pri týchto svojich poraneniach.“

     • MEDZINÁRODNÁ PRVÁ POMOC

     • Získavať nové vedomosti a skúsenosti, zdokonaľovať sa v našom budúcom povolaní, o to sa usilujeme neustále. Pomáha nám v tom aj Mgr. Eva Chomisteková, ktorá nás učí prvú pomoc a zapája nás do rôznych projektov a súťaží. Tak tomu bolo aj v dňoch 20. 5 - 26. 5. 2022, keď sa naša škola spoločne so študentmi zo Strednej zdravotníckej školy v Čadci zúčastnila Medzinárodného projektu First Aid Global Mobility. Tento projekt sa konal v Poľsku v dedine Murzasichle. Keďže bol tento projekt medzinárodný, zúčastnili sa ho aj štáty Poľsko, Slovensko, ale aj štáty spoza oceánu, a to Uruguay, Chille.

      Na miesto, kde sme boli ubytovaní, sme prišli neskoro večer. V diaľke sme videli iba obrysy Tatier, ale ráno bolo iné. Náš výhľad zdobil nádherný pohľad na Tatry spoločne s vychádzajúcim slnkom. Ako plynuli dni, tak sa aj táto akcia deň čo deň čoraz viac niesla v duchu poskytovania prvej pomoci. Bolo to veľmi zaujímavé. V rôznych krajinách sa poskytovanie prvej pomoci odlišuje, keďže nevychádzajú z našich odporúčaní ERC (Európskej resuscitačnej rady). Náš koordinátor, ktorý bol mimochodom lekár záchrannej služby v Poľsku, nás chcel zjednotiť v postupoch a naučiť najnovším praktikám prvej pomoci. Naše úlohy sa počas jednotlivých dní menili. Na začiatku sme sa len prizerali, ale postupom času sme si vytvorili modelové situácie a poskytovali prvú pomoc, ktorú sme sa predtým teoreticky naučili. Modelové situácie boli: hromadná dopravná nehoda, teroristický útok, bitka v klube a topiaca sa osoba. Na tomto projekte sme sa nestretli len s prvou pomocou, ale aj sme sa niečo naučili o rôznych kultúrach, jazykoch, zvykoch. Mnohí sme si prehĺbili znalosti z anglického jazyka, totižto tento projekt prebiehal len v anglickom jazyku. Súčasťou bola aj exkurzia DHZ Poronin (OCHOTNICZA STRAZ POŽARNA). Ďalej sme boli aj v Zakopanom, kde mnohí z nás objavili chuť poľskej kuchyne a mohli si zakúpiť poľské suveníry. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť na tomto projekte, ktorý bol pre nás veľkým prínosom a nezabudnuteľným zážitkom. Už teraz sa tešíme na ďalší.

      Touto cestou sa chcem POĎAKOVAŤ vedeniu školy a predovšetkým našej pani profesorke Mgr. Eve Chomistekovej za túto úžasnú príležitosť. Andrej Vojtas, 3. A