• ENVIRO PRIESKUM

     • V dňoch 29. - 30.11. 2022 sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do prieskumu, ktorého úlohou  je zmapovať environmentálne povedomie žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji. Výsledky prieskumu pomôžu účinnejšie podporovať enviro vzdelávanie v našom kraji. Mapovanie environmentálneho povedomia študentov prebiehalo prostredníctvom online dotazníkov. Prvý skúmal hodnoty a postoje študentov k environmentálnym témam. Druhý dotazník mapoval ich znalosti a reálnu orientáciu v problematike. Výstupy z tohto zberu dát medzi žiakmi stredných škôl kraj plánuje využiť pri podaní žiadosti o dotáciu z Enviro fondu SR. Prípadné získané prostriedky nasmeruje župa na organizovanie série workshopov zameraných na deficitné témy, ktoré sa ukážu počas prieskumu ako nedostatočné, prípadne o ktoré žiaci prejavia najväčší záujem.

      Mgr. Petra Karcolová, Mgr. Lívia Záhorová

     • O KROK BLIŽŠIE K MATURITE

     • Štvrtina školského roka pre externých študentov II.V uplynul aj v získavaní vedomostí na exkurziách v DONsP v Dolnom Kubíne pod vedením Mgr. L. Dančovej, PhDr. A. Jarabákovej, PhDr. M. Hudecovej a Mgr. K. Bedrichovej.  Pracovisko Dialýzy B BRAUN im odbornou prednáškou vrchnej sestry Mgr. B. Javorekovej pomohlo získať cenné informácie o nenahraditeľnej ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov so zlyhaním obličiek. Svoje vedomosti si ďalej doplnili na Oddelení klinickej mikrobiológie od p. primárky MUDr. Perželovej, ktorá so svojimi kolegyňami vysvetlila správny odber, spracovanie a vyhodnocovanie biologického materiálu. Nezabudnuteľná a plná emócií bola exkurzia 24.11. 2022 od vrchnej sestry Mgr. O. Pilkovej na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktorá im poskytla pohľad na ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov so zlyhávajúcimi životnými funkciami. Čas ukončenia štúdia sa rýchlo kráti, a tak prajeme II.V veľa síl pre zodpovedné a úspešné vzdelávanie.      

      Triedna uč. Mgr. Lenka Dančová

     • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ & SOFTSKILLS

     • V mesiaci november sa štvrté ročníky zúčastnili prezentácie projektu „FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ & SOFTSKILLS“. Prednášajúca vysvetlila študentom, čoho sa daný projekt týka. Dozvedeli sa že, „SOFTSKILLS“ alebo jemné zručnosti, začínajú byť pre úspešnú kariéru čoraz dôležitejšie.

      Projekt zahŕňa témy: MOJE ZRUČNOSTI, UMENIE KOMUNIKÁCIE, JEDNODUCHÁ PSYCHOLÓGIA, FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ, EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE,...

      Verím, že študenti sa vo vlastnom záujme zapoja do projektu a získajú certifikát o absolvovaní.

      Mgr. V. Bobáková

     • 17. NOVEMBER – SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

     • V tento deň si celý svet pripomína predčasne narodené deti - tie, ktoré sú s nami, ale aj tie, ktoré boli príliš malinké a museli nás opustiť.

      Vyjadrenie spolupatričnosti s rodinami predčasne narodených detí sa nesie už niekoľko rokov v purpurovej farbe, ktorá je oficiálnou farbou predčasniatok.

      Na znak vyjadrenia podpory rodinám sme si 16. novembra pripli purpurové stužky. Purpurové stužky vyrábali a pripínali žiaci z II.A. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a podporili tento deň.  

     • CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU

     • Šermiarsko – divadelná kumpánia Via Historica nás navštívila s divadelným predstavením Cesta slovenskou históriou. Predstavenie bolo veľmi obohacujúce, zopakovali sme si poznatky z histórie, ale tiež sme sa dozvedeli veľa nových informácií, ktoré sú súčasťou našich dejín. Páni herci nám zábavnou formou ukázali, ako to vyzeralo v minulosti. Previedli nás históriou od bitky pri Viedni až k Štúrovcom. Dozvedeli sme sa viac o Jánošíkovi, Márii Terézii, ale aj Štúrovcoch. Všetci sme sa veľmi zabavili, zasmiali, ale aj niečo nové dozvedeli. Dúfame, že v budúcnosti sa takého predstavenie v našej škole zopakuje.

      Nikolas Remko, 1.A

     • ŠKOLENIE ANGLIČTINÁROV

     • Dňa 23.11.2022 sme s Mgr. Tatiana Olbertová zúčastnili metodického seminára EXPLORING TOGETHER AGAIN v Spojenej škole v Nižnej. Program bol zameraný na praktické aktivity pre našich študentov a globálne zručnosti na hodinách angličtiny. Odniesli sme si skvelé zručnosti, ktoré vieme aplikovať na výučbu vo všetkých ročníkoch našej školy.

      Mgr. Eva Hanková

     • WORKSHOP V MFN

     • Dňa 18.11.2022 sa žiaci 4.A a 4.B, spolu s profesorkami Mgr. E. Balkovou, Mgr. A. Majdišovou a Mgr. I. Kahanovou, zúčastnili  workshopu a exkurzie v Univerzitnej nemocnici v Martine. Získali sme veľa nových informácii v oblasti ošetrovania kolostómie, odsávania horných dýchacích ciest a hygieny dutiny ústnej. Počas exkurzie samotnej sme mali možnosť navštíviť napríklad neurologickú JIS a iné oddelenia....(Andrea Ragályi, 4.A)

      Prednášajúci sa s nami veľmi ochotne podelili o svoje vedomosti ktoré sa im podarilo počas dlhoročnej praxe nazbierať. Samotné prednášky a aj prezentácie na konkrétne témy boli veľmi zaujímavé a náučné, dokonca sme mali možnosť si aj vyskúšať prácu na modeloch. Takisto aj exkurzia po Martinskej nemocnici bola pre nás študentov veľmi prínosné....(Lucia Kalisová, 4.A)

      Za sprostredkovanie tejto exkurzie a workshopov všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme.

      Kolektív 4.A a 4.B

       

    • ZBIERKA PRE UKRAJINSKÉ RODINY NA ZIMU
     • ZBIERKA PRE UKRAJINSKÉ RODINY NA ZIMU

     • Vyhlasujeme zbierku vecí, ktoré uľahčia prežiť zimu - deky, karimatky, termosky. Núdznym veľmi pomôžu. Veci, ktoré chcete darovať, môžete nosiť do PIATKU 25.11.2022 na vrátnicu, alebo zástupcovne. Ďakujeme za Vaše otvorené srdce. sr

     • MODERNÝ MANAŽMENT DOJČENIA

     • Dňa 10.11. 2022 v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne organizoval Inštitút pre podporu dojčenia prednášku s názvom Moderný manažment dojčenia. Seminár viedli Mgr. Galková Michaela PhD, IBCLC a MUDr. Dobišová Irena IBCLC.

      Venovali nám 8-hodinový praktický seminár a bolo veľmi príjemné ich počúvať a zbierať nové informácie, ktoré sú pre nás ako budúce mamičky naozaj dôležité a vzácne. Nielenže nám prednášali, diskutovali s nami, ale mohli sme vidieť aj praktické ukážky. Seminár bol pre nás študentov určite osožný a veľa sme si z neho odniesli.

      Medzi vami a vaším dieťaťom vzniká intenzívne vzájomné puto, ktoré vytvára základ všetkých vzťahov, ktoré si dieťa v budúcnosti vytvorí. Najviac spoznávate signály a gestá, ktorými dieťa reaguje na podnety z externého prostredia a učíte sa na ne primerane reagovať.

      Veľmi pekne ďakujeme za možnosť zúčastniť sa semináru vedúcej sestre GPO Bc. J. Fejovej a staničnej sestre Bc. Z. Zápotočnej . Ďakujeme. III.B.

     • MIESTO FALOŠNEJ NÁDEJE

     • Dňa 15.11. 2022 sme sa zúčastnili exkurzie v bývalom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. Nacistický koncentračný tábor založili Nemci z dôvodu zredukovania národnostných skupín, najmä Židov. Tento bývalý koncentračný tábor je svedectvom histórie, miestom teroru, genocídy a holokaustu. V múzeu sa nachádzajú baráky väzňov, ktoré boli postavené z dreva, pozostatky niekoľkých železničných vlečiek a rámp, na ktoré boli privážané vlaky s ľuďmi deportovanými do tábora. Taktiež sme mohli vidieť plynové komory a spaľovne, ktorými prešlo vyše milión ľudí. Zhromaždené tu boli aj fotografie niektorých väzňov, ich odevy a rovnako aj ich osobné veci, ako napríklad okuliare, topánky či zbierka ženských ostrihaných vlasov, ktorých bolo viac ako tona. Mali sme možnosť vidieť bloky, pred ktorými väzni častokrát stáli celú noc, aj keď bolo –30 stupňov. Sme radi, že sme sa mohli dozvedieť viac o tejto smutnej, no bohužiaľ pravdivej minulosti.

      Anna Serdelová, II.A

     • NA POTULKÁCH NEMOCNICOU

     • Dňa 11.11. sa študenti I. SAN, spolu s profesorkami Mgr. I. Žufkovou, Mgr. M. Turčinovou, PhDr. A. Jarabákovou, zúčastnili exkurzie na Oddelení operačných sál a centrálnej sterilizácie v DONsP. Po tejto exkurzii sme navštívili náročné, no o to krajšie oddelenie OAIM, kde sme mali možnosť vidieť, aká ťažká je práca na takomto oddelení. Za sprostredkovanie týchto exkurzii všetkým zúčastneným zo srdca ĎAKUJEME.

      Iveta Žufková

    • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     • Dňa 8.11. 2022 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili študentskej kvapky krvi  na HTO DoNsP v Dolnom Kubíne. Všetci boli noví darcovia krvi, okrem jednej žiačky, ktorá už bola darovať krv po druhýkrát. Veľmi si vážim, že žiakom zdravotníckej školy pomoc iným aj formou darovania krvi nie je ľahostajné....

      Daruj krv, daruj kúsok seba.......

      Ďakujeme  

    • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ - iBobor
     • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ - iBobor

     • Dnes 10. 11. 2022 sa konala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 28 študentov našej školy v kategórii Juniori (študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov. 

      Najlepšie výsledky dosiahli študenti:

      1.  Matúšková, Tatiana, II. B, percentil 90,37
      2.  Kovács,Milan, I. B, percentil 72,07
      3.  Tisoň, Nikolas, I. B, percentil 68,95

      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Mgr. Viera Bobáková

     • OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE ŽIAKOV SŠ

     • Dňa 9.11.2022 sa v telocvični Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odohral turnaj žiakov SŠ vo florbale. Zúčastnili sa SŠ z okresu Dolný Kubín. Naši florbalisti obsadili krásne 5.miesto, o ktoré bojovali ako o dušu. Chcem vyjadriť poďakovanie celému nášmu tímu a prajem veľa motivácie do ďalších športových výkonov. Matúš Takáč

     • EXKURZIA - REZIDENCIA NESTOR

     • Dnes 7. novembra sa žiaci 1.V (externisti) zúčastnili exkurzie v súkromnom zariadení pre seniorov Nestor - Zázrivá. Videli sme moderné a dôstojne zariadenie nie len pre seniorov ale aj pre ľudí na rehabilitačné pobyty. Venoval sa nám skúsený a ústretový personál vďaka, ktorému sme mohli vidieť rôzne časti tohto zariadenia či už išlo o izby pacientov, ale aj mnoho nadštandardných priestorov, ktoré toto miesto ponúka (rehabilitačná miestnosť ,relaxačná miestnosť...). Ďakujeme za túto skúsenosť a pevne veríme, že takýchto zariadení bude pribúdať a budú dostupné všetkým, ktorí to potrebujú. 

      Za I.V Anna Brežná

     • VÝSTAVA ANNY FRANKOVEJ

     • Tá dlhá cesta, ktorá nás študentov druhého ročníka zaviedla na putovnú výstavu v mesiaci október o Anne Frankovej, ktoré si pripravilo Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Naše kroky sa nedokázali zastaviť. Cesta plná prekážok ukázala svoje čaro. Naše oči uchvátené okolitým prostredím a naše uši naplnené novými informáciami, ktoré sme získali od mladých študentiek, ktoré nás s úsmevom privítali. Ich slová nás naplnili túžbou pomáhať ľuďom, nesúdiť ich podľa toho, kto alebo čo sú. Ako sa hovorí ,, Nesúď knihu podľa obalu." Všetci sme si rovní. Veľmi pekne ďakujeme za túto exkurziu p.p. PaedDr. Matúšovi Takáčovi, ktorý ju s nami absolvoval. Za kolektív triedy Janka Betíková