• Vianočné a novoročné priania

     • "Požehnané a láskou naplnené vianočné sviatky a v novom roku 2023 hojnosť zdravia, pokoja a šťastných dní... "

      Ďakujem za spoluprácu zamestnancom školy, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k efektívnemu chodu školy počas celého roka 2022. 

      Užite si dar rodinnej pohody, šťastia, radosti a voľných dní počas celých prázdnin a teším sa na pokračovanie školského roka od 9.1. 2023.

      S pozdravom riaditeľ školy. 

     • ČARO VIANOC

     • Vianoce nám už klopú na dvere, a my sme sa rozhodli spoločne osláviť tieto krásne sviatky. Pripravili sme si program  na posledný deň, kedy sme sa zišli všetci spolu v budove našej školy. Vianočná besiedka nám priniesla čaro Vianoc, tanec, spev, zábavné zobrazenie popolušky či príchod pastierov do Betlehema. Tiež si nás ešte otestovali naši profesori pomocou kvízu Kahoot. Tu sa naviac ukázala 4.B, tí vedeli veľa informácií nielen o škole, ale i o našich profesoroch. Spolu sme si zaspievali, zasmiali sa, a užili sme si posledné chvíle pred Vianocami, ale i v tomto roku. Na záver riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý ocenil výhercov školských súťaží a aktívnych študentov našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli s nami stráviť tento čas, bolo to nádherné! Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce a nový rok plný zdravia, lásky a úspechov.

      Anna Serdelová, 2. A

     • SVET MÉDIÍ - AUDIOVIZUÁLNA PREDNÁŠKA PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL

     • Dňa 20.12. sme mali možnosť zúčastniť sa prednášky o svete médií. Naučili sme sa porozumieť filmu - od jeho počiatkov až po súčastnosť. Vďaka audiovizuálnym ukážkam a veľkého množstva informácií sme získali nový pohľad na televíziu v našich obyvačkách, či telefónoch v našich obývačkách, či telefónoch v našich rukách. Peter Konečný veľmi pútavo rozprával, pripravil si množstvo vizuálnych ukážok a pohľadom nás preniesol do zákulisia. Bolo to veľmi užitočné strávených 90 minút. Ďakujeme.

      Žiaci 3.B

     • POKRAČUJEME VO VZDELÁVANÍ

     • Dňa 19.12.2022 sa študenti III.A a I.V zúčastnili školenia firmy HARTMAN o hygiene a dezinfekcii rúk, ktoré viedla PhDr. Kyjacová. Školenie bolo pre študentov prínosom a  po teoretickej prednáške bola možnosť vyskúšať si dezinfekciu rúk aj prakticky pod kontrolou UV lampy. Týmto by som sa chcela poďakovať PhDr. Hudecovej za sprostredkovanie školenia. 

      Mgr. Katarína Bedrichová

     • VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

     • V stredu ráno sme sa stretli na stolnotenisovom turnaji pri vianočnom stromčeku. Turnaja sa zúčastnili naši študenti, študentky, profesori aj pán riaditeľ. Najlepší pinpongista sa stal Dávid Ďaďo z 1.B. a medzi dievčatami bola najšikovnejšia Vanesa Džubeková z 1.B. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie turnaje napríklad v kalčete dvojíc.

     • BURZA STREDNÝCH ŠKÔL NA ZŠ S MŠ V ORAVSKEJ LESNEJ

     • Radi sme prijali pozvanie na burzu SŠ, ktorú organizovala pre svojich žiakov a ich rodičov ŽŠ s MŠ v Oravskej Lesnej 13.12.2022. Na jej začiatku sme mali obavy o malý počet účastníkov, avšak do triedy, kde sme prezentovali našu školu prišlo veľké množstvo záujemcov, dokonca aj takých, ktorí nám povedali: „A teraz presne viem, kde chcem študovať – u vás“. Sme radi, že môžeme ukazovať bohatú aktivitu našej školy žiakom aj ich rodičom, a tak im pomôcť vybrať si študovať to, čo ich bude naozaj baviť!

      Patrícia Šimurdová, Erika Mäsiarová 3.A

      Michaela Vicáňová, výchovný poradca

     • EXKURZIA NA PSYCHIATRICKOM ODDELENÍ V HORNOORAVSKEJ NEMOCNICI TRSTENÁ

     • Vo štvrtok sme sa celá trieda 4.B zúčastnili exkurzie. Táto exkurzia bola zaujímavá tým, že sme sa boli pozrieť ako to beží na psychiatrickom oddelení v HONsP. Bola som príjemne prekvapená, ako to tam vyzerá. Vždy som sa nejako vo vnútri tohto oddelenia, ale po tejto návšteve som sa utvrdila v tom, že nemôžte mať voči ničomu predsudky. Celý čas nás sprevádzala veľmi milá vedúca sestra a ukázala nám každý kúsok ich oddelenia. Vypočuli sme si rôzne “zážitky” a skúsenosti, ktoré sa im podarilo prežiť a veru nebolo to všetko vtipné alebo dvakrát príjemné. Ďakujeme, že sme dostali príležitosť zažiť si to na vlastnej koži a vidieť, že nie všetko je možno tak, ako si myslíme. Žiaci 4.B

     • VIANOČNÁ VIEDEŇ

     • Naša trieda si 12.12. naplánovala výlet na vianočné trhy a samozrejme, kde majú krajšie vianočné trhy a staršiu tradíciu ako vo Viedni. Naša cesta začala už v skorých ranných hodinách, pretože sme sa báli nepriaznivého počasia na cestách. Už o 10,00 sme pricestovali do tohto krásneho mesta. Najskôr nás čakala prehliadka múzea, kde mali úžasné expozície, ktorých opisy boli po nemecky alebo anglicky. Sme vzdelaní a predkladali sme si to ako sa dalo, preto nečudo, že podľa nášho prekladu sa človek v 15. storočí živil mamutmi J J  Neskôr sme navštívili trhy na Radničnom námestí. Trhy boli nádherné. Zima a mráz nás vyhnali o niečo skôr ako sme plánovali, ale vychutnali sme si každú minútu vo Viedni. Návštevu týchto trhov  odporúčame  všetkým z vás a ďakujeme našim pani profesorkám Mgr. Karcolovej a Mgr.Povalovej za organizáciu tohto krásneho výletu.

      Patrícia Šimurdová, 3.A

     • ENVIRO ZÁBAVNOU FORMOU

     • V týchto dňoch na našej škole v rámci environmentálnej výchovy prebieha projekt o znížení spotreby energií a závislosti od fosílnych palív. Naši študenti z 3.A,  Rebeka Kormaňáková, Patrícia Šimurdová, Laura Kojdiaková a Andrej Hurťák si pre žiakov našej školy pripravili zaujímavú prezentáciu na tému šetrenia energií a kvíz prostredníctvom ktorého si na záver študenti mohli preveriť a upevniť svoje  získané vedomosti.

      Pre žiakov 3.A to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, čoho dôkazom sú aj ich pocity po prednáškach: „ Spočiatku sme mali z prednášania vopred neznámej témy veľký rešpekt, nevedeli sme, čo môžeme očakávať a či budú mať žiaci o naše prezentovanie záujem. Časom sme zistili, že rozprávanie o environmentálnych témach práve nami, rovesníkmi a rovnako žiakmi, vzbudilo záujem a žiakom záleží na šetrení energií a budúcnosti našej planéty. Ďakujeme za poskytnutú príležitosť robiť aspoň menšiu osvetu a veríme, že naša prezentácia a rady žiakom pomôžu.“

      Žiakom našej školy sa ich projekt veľmi páčil, čoho dôkazom sú aj ich reakcie:
      „Páčilo sa nám prevedenie tejto hodiny a aj kvíz na záver, ktorý  slúžil na zopakovanie nadobudnutých informácií.. Dozvedeli sme sa veľmi veľa nových informácií a tretiakom ďakujeme.“ 1.A

      „Vďaka tretiakom sme sa dozvedeli kopec nových informácií, ktoré nám môžu zlepšiť kvalitu života a naučili nás, ako máme šetriť. Veľmi im ďakujeme za túto skúsenosť.“ 2.B

      „ Rady o tom ako ušetriť, fungovať a odľahčiť zemeguľu sú nielen na to, aby sme o nich z každej strany počúvali, ale i na to, aby sme ich vedeli aj prakticky využiť. Radiátory na trojku, päsť do práčky, chladničku umiestniť ďaleko od tepelného zdroja, zohriať len toľko vody,  koľko využijeme a rôzne iné rady nám tretiaci odprezentovali veľmi zaujímavou formou. Sú to cenné rady do domácnosti, no aj do každodenného fungovania kdekoľvek. Na konci si overili či sme pozorne počúvali a zobrali si niečo k srdcu. Keďže víťazný tím si ako odmenu z kvízu odniesol ekologické vrecúška, všetci sme boli spokojní a ďakujeme.“ 2.A

       

      Tretiakom ďakujeme za ochotu, kreativitu a čas, ktorý venujú podpore enviro vzdelávania svojich spolužiakov.

      Koordinátorky environmentálnej výchovy: Mgr. Lívia Záhorová a Mgr. Petra Karcolová.

     • KONFERENCIA POĎ S NAMI A ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO

     • Dňa 13.12.2022  sme sa zúčastnili konferencie Poď s nami a ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO, ktorá sa konala v Žiline. Už na začiatku nás uvítali veľmi príjemní organizátori, ktorí nás uviedli do programu a postupne si volali členov organizácií, ktorí nám ukázali, že sú aj iné možnosti dobrovoľníctva. Zistili sme nové veci a rôzne príhody zo života iných dobrovoľníkov. Po týchto prezentáciách nás čakalo výborné občerstvenie prichystané organizátormi, ktoré si všetci užili.  Neskôr sme sa mohli porozprávať s členmi týchto organizácií osobne. Bol to príjemne strávený deň kedy sme sa naučili niečo nové.

      Katarína Kšenzuláková, IV.B

     • AKADÉMIA PLUS

     • Projekt “plus” nám dal základne informácie ohľadom našich, ale aj rodinných financií, s ktorými prichádzame do styku denno-denne. Snažili sa nám vysvetliť a naučiť nás základne veci, ako s financiami pracovať a rozumne hýbať, aby sme o naše úspory neprišli. Lektori nám veľmi profesionálne vysvetlili, kde sa naše financie strácajú a niekedy si to ani neuvedomujeme. Na konci prednášky sme mali možnosť formou “testíku” si zasútažiť o licenciu v ich akadémii. Myslím, že finančná gramotnosť je dôležitá pre nás všetkých a ľudia by mali ovládať základne informácie, aby sme všetci vedeli rozumnejšie financovať.

      Vanesa Tisoňová, IV.B

     • SLOBODNÍ

     • My ako 3.B trieda veríme v to, že všetci svojim konaním dokáže dopomôcť ku zmene sveta k lepšiemu. Dňa 28.11.2022 sme si mali možnosť spolu so žiakmi všetkých tried našej školy pozrieť a vypočuť príbeh dvoch takýchto ľudí, ktorí ani nachvíľu nezaváhali a pomáhali ľudstvu k lepšiemu životu v období komunizmu. Boli to Vladimír Jukl a Silvester Krčméry, alebo aj „generáli tajnej cirkvi.” K ich činom ich viedla čistá láska. Láska k Bohu i blížnemu. Táto láska ich povzbudzovala k tomu, aby išli za svojím cieľom cez nemalé prekážky, prenasledovanie i mreže. Tento príbeh mnohých z nás inšpiroval k lepšiemu životu i vytrvalosti. Za túto úžasnú príležitosť, vďaka ktorej sme si uvedomili mnoho, a na ktorú len tak nezabudneme, sme naozaj veľmi vďační.

      Žiaci 3.B

      Z pohľadu žiakov 3.A triedy bol film Slobodní pre nás veľkým prínosom. Sme radi, že všetky naše informácie z hodín dejepisu o činnosti "tajnej cirkvi" na Slovensku dostali ucelenejšiu a reálnejšiu podobu a rozšírili náš obzor aj o autentické výpovede a zábery hlavných protagonistov. Veľmi nás zaujalo vykreslenie priateľstva, neskoršie činnosti Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla a rovnako aj osudové stretnutie s Tomislavom Kolakovičom. Dovolíme si tvrdiť, že sa mu v diele dostalo patričnej významnosti. Film nám dokázal, že napriek hrôzam vojny či neskôr komunizmu sme ako ľudstvo prepojení. Ako človek človeka dokáže nadchnúť hoci reč môže byť prekážkou. Film je zaujímavý aj v tom, že poodhalí bežne nedostupné zábery tých čias alebo súdnych procesov. Dostali sme od toho dokumentu to, čo sme očakávali a ďakujeme za poskytnutú príležitosť.

      Žiaci 3.A

      Tento film bol veľmi poučný. Na začiatku sme si mysleli, že to nebude nijako prínosné, no opak bol pravdou. Zaujali nás informácie, že takéto veci sa diali aj na Slovensku. Neboli sme si vedomí toho, že by to tu bolo až tak kruté. Vnútri sme pociťovali pocit smútku a hnevu ako sa mohlo niečo takéto v minulosti stať. Tá sloboda, ktorá držala ľudí na uzde sa zrazu stratila, ostal po nej iba prach a prázdno.

      Žiaci 2.B

      V pondelok 28.11.2022 sa žiaci zúčastnili kultúrneho podujatia. Film Slobodní je príbeh, ktorý nie je veľmi známy, no zmenil naše dejiny. Hovorí o dlhoročnom priateľstve Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí sa dokázali postaviť totalite, nacionalizmu a komunizmu. Ich snom bolo, aby počas totality žili ľudia čo najviac slobodne. Počas komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrcholom ich úsilia bola Sviečková manifestácia, ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí a nenásilne prejavili protest proti komunistickému režimu. Sme radi, že my dnes žijeme slobodne.

      Žiaci 2.A

      Film Slobodní sa nám dostal do povedomia svojím úžasným príbehom o ľuďoch, ktorí sa nebáli stáť si za svojím názorom a hrdo znášať všetko utrpenie, ktoré im to prinesie. Ešte aj teraz sa zamýšľam nad tým, aké ťažké to muselo byť. Neviem si ani predstaviť, že by som bola 25 rokov vo väzení, len preto, že som si stála za svojím názorom. Tento film mi pomohol uvedomiť si, ako málo sme vďační za to, čo máme, to ako všetko berieme za samozrejmosť. Myslím, že na toto budem ešte dlho spomínať.

      Ester Kubiznová a Kika Barutová za triedu 1.A

      Sme radi, že nám škola umožnila byť obohatení o našu minulosť. Vďaka tomu filmu sme zistili, že keď chceš zmeniť svet, sám to nespravíš, musíš mať ľudí, ktorí budú mať ochotu ti pomôcť. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné zážitky.

      Zuzana Žilincová, Diana Vavrečková a Ema Florková, 1.B

     • SPOLOČNE SA NÁM PODARILO VYZBIERAŤ 500€

     • Dňa 7.12.2022 sa uskutočnili Mikulášske trhy, do ktorých sa zapojila celá škola. Žiaci nešetrili svojou kreativitou a vytvorili jedno krásne trhovisko a všade bola prítomná predvianočná atmosféra. Celou školou sa ozývali koledy a žiaci si na trhoch mohli vychutnať teplý punč, hranolky, wafle, palacinky, skvelé koláčiky či hot dogy. Mohli si kúpiť knihy, hračky, ale aj bižutériu. Celá akcia sa niesla v charitatívnom duchu, keďže všetky vyzbierané peniaze budú venované jednotlivcom a charitatívnym organizáciám, ktoré to najviac potrebujú. Vďaka všetkým študentom a zamestnancom školy sa podarilo vyzbierať krásnych 500€. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizovania trhov alebo finančne prispeli. Všetkým patrí jedno obrovské ĎAKUJEME!

     • VIANOČNÁ POŠTA JEŽIŠKOVI

     • Vianočnou poštou Ježiškovi väčšinou píšu deti svoje želania, čo by si priali dostať pod stromček na Vianoce. ALE môžu si želať aj „darčeky“ pre druhých... ČO VY BY STE ŽELALI DRUHÝM? Napíšte nám svoje želanie a zaveste ho na stromček pri našej redakcii Uzlík. Stačí papier, pero a trošku nitky, ktorou to zavesíte na konárik. Môže to byť anonymné alebo sa len podpísať menom, môžete aj priezviskom... Je to na Vás. Vaše želania ozdobia náš stromček a budú zverejnené v novom čísle časopisu Uzlík. VOPRED ĎAKUJEME! My sami sme tvorcami každého dňa aj našej budúcnosti... Ak na stromček zavesíte aj vianočnú ozdobu, budeme len radi... POTEŠÍ TO NÁS VŠETKÝCH...

      Redakčná rada

     • NAVŠTÍVIL NÁS SV. MIKULÁŠ

     • 6. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš aj s jeho pomocníkmi anjelikmi a čertíkmi. Tak ako každý rok aj tento nezabudol priniesť košíky plné cukríkov, ktoré dostali všetci žiaci. Žiaci Mikuláša potešili básničkami a pesničkami a sľúbili, že budúci rok budú ešte lepší a stále budú poslúchať svojich učiteľov.

     • NOVÉ POZNATKY PRE NÁS

     • V tento adventný čas mali možnosť žiaci 1.V. počuť a vidieť naozaj cenné informácie a rady od pani Bc. Brodňanskej, hlavnej fyzioterapeutky z DONsP, ktorá  nám podrobne vysvetlila polohovanie a starostlivosť pri manipulácii s pacientom. Videli sme praktické ukážky, ktoré nám pomôžu pri profesionálnej starostlivosti o pacienta, ale aj to, ako odbremeniť  pri tejto náročnej práci náš chrbát. Zároveň sme sa opakovane dostali k tomu, aká je v týchto ťažkých stavoch dôležitá podpora rodinných príslušníkov. A keď tieto elementy spolu fungujú, potom môže často nezvratný stav mať pozitívny progres .

      Za kolektív 1.V. ďakuje A.Brezna.