• MODERNÉ OŠETROVATEĽSTVO

     • Krúžok Moderné ošetrovateľstvo vám ponúka ďalšie zaujímavé prezentácie. Kto má záujem, stačí osloviť Mgr. Ľudmilu Michalicovú.

     • RECYKLORÚŠKO

     • V 47. úlohe v Recyklohrách sme získali vzácne body vďaka PhDr. Andrei Jarabákovej, ktorá na svojom šijacom stroji, za ktorým v priebehu troch týždňov strávila dlhé hodiny, ušila vyše 800 rúšok, ktoré zadarmo rozdala pre potreby rodín a obce, asi 300 kusov v spolupráci s Miestnym spolkom SČK Martinček, 120 kusov pre potreby chirurgického oddelenia Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne, 120 kusov pre Zariadenie seniorov a Domova dôchodcov v Dolnom Kubíne, 30 kusov DDS v Liptovskom Mikuláši, 230 pre potreby Útulku pre bezdomovcov v Kláštore pod Znievom.. A teraz ste si isto povedali: UAU!!! ĎAKUJEME!

     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

     • Medzinárodný deň sestier (International Nurses Day), ktorý sa po celom svete slávi 12. mája, je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej. Pri tejto príležitosti sme si aj my dovolili zverejniť slová, ktorých autorku sme nevypátrali, ale toto pravdivé vyznanie koluje celým internetom na rôznych webstránkach... (rr)

      O zdravotných sestrách

      Raz sa ma niekto opýtal: Ste zdravotná sestra?
      To je úžasné, vždy som to chcela robiť.
      Už ako dieťa som po tom túžila.
      Aké to je?
      Aké je držať za ruku dieťa, ktoré mi zviera ruku a bojí sa?
      Viem, čo mám spraviť, keď mu modrajú pery.
      Dokážem vstať o piatej ráno, byť dvanásť hodín v práci a usmievať sa.
      Môžem tvojej mame podať lieky presne podľa rozpisu.
      Dokážem zachrániť tvojho otca.
      Dokážem zniesť tvoj zlý deň, zlý deň ošetrujúceho lekára, nadriadenej vrchnej sestry, odbehnúť si vyplakať sa do kúta a vrátiť sa, akoby sa nič nestalo.
      Viem úchytkom vypiť kávu a dávať pozor, aby nikomu nič nechýbalo.
      Denne zachraňujeme životy ľudí.
      Pracujeme cez víkendy a aj sviatky, pretože ľudia nie sú chorí od pondelku do piatku.
      Môj život sú cudzí ľudia, ktorí ma potrebujú.
      A môj súkromný život je rodina, ktorá ma čaká, kým neprídem na večeru.
      Niekedy meškám, ale je to preto, že možno dnes je ten deň, kedy potrebuješ moju pomoc.
      Plat? Nepýtaj sa naň.
      Aké to je?
      Náročné a krásne.
      Poslanie, nie povolanie.
      A v tom je veľký rozdiel.

      web

      Sestričkám

       

     • REVITALIZÁCIA ŠKOLY

     • Revitalizácia školy pokračuje. Jej interiér aj exteriér sa vďaka našim nepedagogickým pracovníkom mení doslova pred očami. Patrí im za to obrovské ĎAKUJEME! Stromček Olberťáčik síce zimu neprežil, ale vďaka pánovi Kurťákovi, pre ktorého je revitalizácia našej školy doslova srdcovou záležitosťou, ho nahradil nový - Kurťáčik :-) 

     • NEZABUDNEME...

     •    8. mája 2020 si pripomíname 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, ktorá sa začala 1. septembra 1939 útokom Nemecka na Poľsko. K hitlerovskému Nemecku sa pridalo Taliansko a neskôr aj Japonsko. Proti takzvanej Osi sa združili spojenci – Veľká Británia, Francúzsko, Sovietsky zväz, USA a ďalšie krajiny. V Múzeu SNP v Banskej Bystrici sa dnes v noci rozhorí 75 sviečok za obete 2. svetovej vojny. tento akt sa začne symbolicky o 23.01 hod. v pietnej sieni.(8. mája o 23:00 vstúpil do platnosti dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka podpísaný bojujúcimi stranami na hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste - predmestie Berlína.) Odhaduje sa, že v 2. svetovej vojne zahynulo viac ako 50 miliónov ľudí, podľa niektorých zdrojov dokonca viac ako 70 miliónov. Milióny ľudí utrpeli zranenia a materiálne škody boli nevyčísliteľné. Príčinou vzniku vojnového konfliktu, počas ktorého sa bojovalo v Európe, Ázii i Afrike a do bojov sa zapojili aj občania Spojených štátov amerických, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších krajín, boli podľa historikov predovšetkým pocity krivdy obyvateľov štátov porazených v 1. svetovej vojne a ich odpor voči Versaillskej zmluve, hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia a nástup nacizmu v Nemecku.Aj my spomíname a nezabudneme...

     • NAŠI ZDRAVOTNÍCI S HASIČMI PRE DETI Z NÁMESTOVA

     • Dobrovoľníci nie sú platení - nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú nezaplatiteľní...

      Naši zdravotníci z Oravskej pomoci (Marek Kurtulík, 4. A, Karol Pjentek, 3. A, Michal Steinocher, 3. B) majú už za sebou množstvo akcií, projektov a interaktívnych prednášok, za ktoré sme na nich veľmi hrdí a títo chalani sú skutočne vzorom pre ostatných študentov stredných zdravotníckych škôl na Slovensku! Z veľkého množstva ich akcií vyberáme Evakuáciu ZŠ Komnenského v Námestove, ktorej sa zúčastnili aj: Magdaléna Polťáková a Kristián Kočička, 3. B, Laura Plevjáková, 3. A a 9 figurantov  z prvých a druhých ročníkov. Viac info na www.oravskapomoc.sk a nové číslo časopisu Uzlík...

     • ZDRAVOTNÍKOM PATRÍ BUDÚCNOSŤ

     • Koronavírusová pandémia potvrdila, že výsostné postavenie v našej spoločnosti patrí tým, ktorým dal Pánboh dar liečiť, ošetrovať, uzdravovať... S veľkým a obetavým srdcom, a to sú práve zdravotníci. Patrí im veľká vďaka, úcta a ocenenie v spoločnosti na celom svete! Sú to hrdinovia dnešných dní, ale aj budúcnosti. Sme hrdí na to, že aj naša škola vychováva a vzdeláva takýchto úžasných ľudí... Zajtrajšie RÁDIO AVOKÁDO o 19.30 hod. by mali počúvať všetci zdravotníci... Patrí im obrovské ĎAKUJEME! Teší sa na vás Andrej Vojtas...

      ANDREJ VOJTAS z 1. A pochádza z Mútneho. Má 16 rokov. Medzi jeho najväčšie hobby patrí tvorba piesní, DJ –ing , úprava videa a hudby...

      Znamenie: Strelec

      Obľúbená farba: biela a čierna (Najviac sa mi páči, keď sú obe vzájomne kombinované.)

      Obľúbené jedlo: kurací rezeň so zemiakovým šalátom

      - Aké knihy najradšej čítaš?

      - Najradšej čítam žáner Fantasy, Science-fiction, Post- apokalyptická tematika a diela: Hry o život, Cesta...

      - Ktoré filmy ťa najviac oslovili a prečo?

      - V poslednej dobe má najviac oslovil slovenský film Sviňa, lebo téma našej minulosti, nás Slovákov, ma veľmi zaujala.

      - Akú hudbu najradšej počúvaš?

      - Hudbu počúvam akúkoľvek, keďže sa venujem prevažne tvorbe hudby a jej mixovaniu a upravovaniu, ale najviac počúvam Dance electronic music, Techno, Bass, House...

      Viac sa dozviete v novom čísle časopisu Uzlík :-)

       

        

     • POCHVALA RIADITEĽOM ŠKOLY

     • Na základe klasifikačnej porady zo dňa 6. 5. 2020 riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý udeľuje RIADITEĽSKÚ POCHVALU študentom štvrtého ročníka za ich výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v SR a mimoškolskú činnosť:

      4. A

      - Marekovi Kurtulíkovi za vzornú reprezentáciu školy v SR, za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach prvej pomoci, za Oravskú pomoc, dobrovoľníctvo a dobročinnosť, za dobrovoľnícku službu a angažovanie sa pre deti a mládež v obci Vavrečka, za ktorú bol ocenený aj ŽSK, V.I.A.C. a Žilinským dobrovoľníckym centrom.

      - Paule Chudjákovej za vzornú reprezentáciu školy  v SR, za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach prvej pomoci a dobrovoľníctvo;

      - Miriam Grofčíkovej za výborný prospech, za vzornú reprezentáciu školy v SR v oblasti zdravotníctva a literárnej tvorby;

      - Nadi Hvoľkovej za výborný prospech, za vzornú reprezentáciu školy v SR a dobrovoľníctvo;

      - Janke Juráňovej za výborný prospech a za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach prvej pomoci;

      - Zuzane Hýlovej za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach prvej pomoci a dobrovoľníctvo;

      - Lucii Šuhajovej za výborný prospech a dobrovoľníctvo;

      - za dobrovoľníctvo: Tatiane Čiernikovej, Anežke Durčákovej, Adriáne Grofčíkovej;

      - za výborný prospech: Gabriele Sivčákovej a Veronike Strapcovej.

      4. B

      - Natálii Smolkovej za výborný prospech  a vysoko humánnu činnosť, ktorú vykonáva v mieste  svojho       bydliska, za ktorú bola ocenená aj ministerkou školstva SR;

      - Sabrine TrabalíkovejSimone Zaťkovej za výborný prospech;

      - Emme Naništovej  Nikole Cilečkovej za úspešnú športovú reprezentáciu školy  v SR.

       

      VŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!

       

       

       

    • Hodnotenie žiakov SZŠ počas prerušeného vyučovania (aktualizácia MŠVVaŠ SR zo dňa 20.4.2020)
     • Hodnotenie žiakov SZŠ počas prerušeného vyučovania (aktualizácia MŠVVaŠ SR zo dňa 20.4.2020)

     • Vážení rodičia, milí žiaci. 

      Na základe usmernenia ministra školstva a dohody s pedagogickým zborom našej školy sme pristúpili k úprave hodnotenia a klasifikácie podľa uvedených kritérií počas prerušenia vyučovania v škole.

      Čo je podstatné?

      1. Klasifikujú a hodnotia sa všetky predmety s prihliadnutím na Vaše možnosti a podmienky dištančného vzdelávania. 

      2. Žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, okrem prípadov uvedených v bode 3 a 4. 

      3. Vo výnimočných prípadoch je možné preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      4. V čase mimoriadnej situácie, žiaci ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

      Viac info tu: hodnotenie_ziakov_SZS_DK_pandemia_2020_2.pdf

     • MODERNÉ OŠETROVATEĽSTVO

     • Krúžok Moderné ošetrovateľstvo pod vedením Mgr. Ľudmily Michalicovej vytvára zaujímavý edukačný materiál, prezentácie, ktoré sú hlavne zo ZOA,  a žiaci si ich tak môžu pozrieť, a aj takýmto spôsobom sa učiť.   

     • ŠPORTU ZDAR!

     • Zoznam kategórií pohybových aktivít, z ktorých na splnenie potrebujete dosiahnuť 20 bodov. Každá aktivita je ohodnotená v tabuľke nižšie. Môžete si zvoliť sami, akým spôsobom dosiahnete 20  bodov (napr.: turistika 2x, posilňovanie doma 4x =20 alebo cezpoľný beh 10x=20,  atď).

      Bol by som rád, aby ste mi poslali video shot, poprípade si stiahnite apku na kilometre a pošlite mi print screen mapky, údaje o vzdialenosti, tempo, ak je možné aj pulzovú frekvevciu a iné ...

      Materiály posielajte do správy tu na Edupage....

      Ďakujem za spoluprácu...

      Športu zdar!!!       

      Váš el profesoore 

      PaedDr. Matúš Takáč

       

      Druh šp. aktivity

      Vzdialenosť v km

      Časový rozsah

      Bodová hodnota

      Turistika

      15 km

      cca 6 hod

      8 bodov

      Cezpoľný beh striedavý s rýchlou chôdzou

      5 - 7 km

      cca 1,5 hod

      2 body

      Posilňovanie doma

      Ľah-sed, drepy, výpady, kľuky, planky, ...

      cca 45 min

      1 bod

       

       

    • Prerušené vyučovanie do odvolania
     • Prerušené vyučovanie do odvolania

     • Vážení rodičia,Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol,

      že mimoriadne prerušuje školské vyučovanie
      v školách od 30. 03. 2020 do odvolania.

      Škôla zabezpečuje podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

      Plné znenie tu: Rozhodnutie MSVVaSsSR 26.3.2020.pdf

      Škola zabezpečuje podľa dostupných možností a podmienok samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie
      s pedagogickými zamestnancami školy.

      Viac info tu: usmernenie_ms_chripka.pdf

      riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý