• Usmernenie ministerky školstva!!!
     • Usmernenie ministerky školstva!!!

     • Usmernením ministerky školstva sa prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V tomto čase je povinnosťou školy zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Preto apelujem na všetkých - učiteľov, rodičov aj žiakov, aby sa v tejto mimoriadnej situácii správali zodpovedne voči svojmu zdraviu, ale aj voči svojmu budúcemu povolaniu.

      V dnešnej dobe sami vidíme, čo má skutočne cenu a čo si treba vážiť a chrániť.Verím, že toto opatrenie pomôže nám všetkým a určite prinesie pozitívne výsledky.

      Milí maturanti, využite predĺžený čas pred EČ a PFIČ MS 2020 na zodpovednejšiu prípravu!!!

      Podrobné info nájdete tu:https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

      V prípade potreby využite emailovú alebo telefonickú komunikáciu.

      Email školy: skola@szsdk.sk

      Telefón: +421435864813

      Mobil: +421917557174

      S pozdravom riaditeľ školy. 

    • Prerušenie vyučovania !!!
     • Prerušenie vyučovania !!!

     • Na príkaz predsedníčky ŽSK č.2/2020 bude od štvrtka 12. 03. 2020 až do pondelka 16. 03. 2020 (vrátane) škola zatvorená. Žiaci našej školy sa budú vzdelávať doma dištančne na základe pokynov vyučujúcich cez ETK. Milí žiaci, využite tento čas zmysluplne, zodpovedne ako budúci zdravotníci a riaďte sa naďalej pokynmi, ktoré sú v záložke koronavírus. S pozdravom Mgr. Šutý

     • Batôžkový projekt - ZAPOJME SA!

     • Už dvakrát ste boli informovaní prostredníctvom stránky školy, prednášky alebo osobne o fungovaní medzinárodného charitatívneho hnutia Mary's meals, ktoré bojuje proti hladu v najchudobnejších krajinách sveta. Tento program stravovania začal v roku 2002 s 200 deťmi v Malawi a dnes sýti prostredníctvom nespočetného  množstva dobrovoľníkov denne viac ako  1,6 milióna detí v 18–tich najchudobnejších krajinách sveta. Pre niektoré deti je toto jedlo jediné jedlo dňa. Náklady za toto jedlo na deň sú 0.09 centov. Za jedno dieťa ročne to je 18,30 . To je hlavná podstata tohto diela. Podporným projektom tohto diela  je Batôžkový projekt, ktorý slúži na to, aby najchudobnejšie deti dostali okrem možnosti denného jedla aj výbavu do školy. Batôžky sú práve cesta, cez ktorú sa dosahuje hlavná misia škola + jedlo = nádej. Aj my sa do toho môžeme zapojiť malou finančnou sumou alebo naplnením batôžka. Čo má obsahovať, je uvedené v priloženom informačnom letáku. Už sa mi podarilo v spolupráci s pár dobrovoľníkmi naplniť 20 batôžkov. Mám nazbierané aj oblečenie a obuv asi do ďalších 30 batôžkov, len práve tie mi chýbajú, aby som ich mohla skompletizovať. Obraciam sa na všetkých s prosbou o batôžky, ktoré môžu byť používané, ale ešte zachovalé. Môžu to byť školské tašky / reklamné batôžky. Rovnako by nám pomohlo, kto má doma nazvyš a je ochotný priniesť: uteráky na ruky (nemusia byť nové), žabky / sandále / šľapky, polievkové lyžice, malé loptičky na hranie, pravítka, gumy, strúhadlá, pastelky, peračníky / púzdra na školské potreby, ceruzky, perá, zošity, tuhé  mydlá na ruky, zubné pasty, zubné kefky.

      Časom uvítame aj tričká s krátkym rukávom, šortky/ kraťasy, sukne alebo šaty veľkosťou vhodné pre školákov. O ich potrebe budem informovať prostredníctvom našej stránky školy. Prežívame práve pôstne obdobie, v ktorom sa odporúča každý deň prinášať nejaké malé obety, dávať si predsavzatia. Aj toto je jedna z možností ako prejaviť skutky milosrdenstva.

      Ak bude niekto ochotný priniesť niečo z uvedeného zoznamu, môže to odovzdať v zborovni alebo mojom kabinete č. 308. Ďakujem za porozumenie. PhDr. Andrea Jarabaková

       

       

       

    • Aktualizovali sme modul obedy
     • Aktualizovali sme modul obedy

     • Upravené info k obedom pre všetkých stravníkov. 

      ZMENA V OBJEDNÁVANÍ OBEDOV od 11. 3. 2020 !!!

      Na základe požiadavky kuchyne SOŠP Kňažia bude systém objednávania obedov zmenený. 

      Od 11.3. 2020 budú všetci stravníci automaticky prihlásení na obedy na konkrétne dni.

      Žiaci si dni stravovania nahlásia do 11.3. 2020 do 12:00 hod. u svojich triednych učiteľov. Tiež sa aktualizuje pokračovanie, resp. ukončenie sa stravovania v školskej jedálni. 

      Stravník sa bude musieť z obedov odhlasovať - v tejto súvislosti bude tiež potrebné zabezpečiť platbu za obedy dopredu, aby po objednaní stravy kredit na stravu neklesol do mínusových hodnôt!

    • Darujte 2% budúcim zdravotníkom
     • Darujte 2% budúcim zdravotníkom

     • Milí rodičia a priatelia školy!

      Podporte vízie a rozvojové plány školy pre skvalitnenie výučby.

      Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne aktívne vytvára podmienky na zefektívnenie edukačného procesu. Zabezpečujeme príjemné prostredie - nové lavice, voľnočasové aktivity, exkurzie, jedáleň či moderné didaktické pomôcky. Rozhodli sme sa zabezpečiť do každej triedy a učebne látkové rolety. Zabezpečíme tým správnu klímu v triedach v letných mesiacoch (kedy je v triedach nepríjemne teplo) a tiež tienenie, pre efektívnejšiu a modernejšiu výučbu cez videoprojekciu. Ďalšie využitie darov a príspevkov sa použije pri rozvoji talentov, súťaží
      a aktivít žiakov na škole.  

      VĎAKA Vašim doterajším darom sa nám podarilo

      inštalovať žalúzie v 8-mich zo 16-tich tried. 

      Ďakujeme za príspevok 2% dane aj ostatné finančné dary.

      ÚČET na PODPORU a MIMORIADNE DARY:

      Rodičovské združenie:  SK92 7500 0000 004007214181

      v práve pre prijímateľa uveďte – dar, svoje meno príp. triedu žiaka.

      AKO POSTUPOVAŤ:

      Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.

      Odovzdajte tlačivo na poukázanie 2% z dane svojmu zamestnávateľovi, ktoré je tu priložené alebo si ho vyplňte online na web-stránke školy.

      2__dane_SZS_DK_2020.pdf

     • SÚŤAŽ - Starý Mobil Sem!

     •  

      Milí Recyklohráči, som rada, že Vám môžem oznámiť spustenie druhého ročníka zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem!, ktorý organizujeme znova v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko. Zber starých mobilov na školách bude prebiehať od 10.2. do 30.4.2020. Za každý 1 odovzdaný mobil získa škola až 10 bodov! Okrem toho môžu  žiaci získať nový tablet  alebo jednu zo 140 losovaných cien. Na odmeny sa môžu tešiť aj samotní koordinátori projektu Recyklohry. V tomto ročníku môžu až 80 z nich oceniť a môžu sa tešiť na  50-eurovú darčekovú poukážku! Okrem toho nás čakajú aj ďalšie super ceny, a to financovanie zeleného nápadu pre školu v hodnote 3000, 2000 a 1000 eur a pre  žiakov zasa lístky do kina.

      Ak má niekto doma starý nefunkčný mobil, tak ho môže odovzdať triednej učiteľke alebo priamo mne, môže tak pomôcť sebe k možnej výhre, našej škole a v konečnom dôsledku životnému prostrediu. Ďakujem za porozumenie. PhDr. Andrea Jarabáková

       

     • MALÁ KVAPKA POMOCI

     • Niekedy jedna malá myšlienka robí veľké veci. Všetko to začalo v hlave Mareka Kurtulíka zo 4.A, ktorý pochádza z Vavrečky spolu s Karolom Pjentekom z 3. A. Poradil sa s ostatnými chlapcami, a myšlienky sa premenili na činy. Pomôcť bezdomovcom...  Ako to Mareka napadlo? „Bol som sa jeden večer prejsť a mal som chuť pomôcť niekomu, kto padol na samé dno. Tomu, kto nemá nič a vytvoriť im aspoň na chvíľku úsmev na tvári, iskry v očiach a hlavne pocit, že na nich niekto myslí." Začalo to tým, že vyhlásili vo svojej dedine zbierku oblečenia. Je krásne vidieť toľkých ochotných ľudí, ktorí sa podelili so svojím oblečením, ktoré by buď nevyužili, alebo by ho vyhodili. Vriec s oblečením bolo približne 18. Obrie množstvo nohavíc, tričiek, búnd, ponožiek a hygienických pomôcok sme porozdeľovali do darčekových tašiek, ktoré by mali potešiť našich bezdomovcov. Je to síce len maličkosť, no pre nich je to obrovský dar. Bonusovým prekvapením v tejto taštičke je krásny motivačný list, ktorý napísali žiaci základnej školy. Keďže deti sú vždy najúprimnejšie, dostali možnosť odkázať bezdomovcom niečo, čo by ich povzbudilo, čo by im dodalo energiu a silu. Hlavne, aby sa len nevzdávali. Mnohé z týchto listov boli veľmi motivujúce a nám samotným vyčarili úsmev na tvári. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli, osobitne obyvateľom Vavrečky. Klára Joňáková, Rebeka Lašová, 2. A

       

     • CANISTERAPIA

     • 20. 2. 2020 sa žiaci 3.A a 4. A triedy mali možnosť zúčastniť úkážky canisterapie (terapia so psom). Naším hlavným hosťom bola fenka Šelby a bola veľmi milá a prítulná. Na terapii sme si mohli skúsiť, ako táto fenka dokáže pomôcť invalidným pacientom či klientom. Spolu s jej psovodkyňou sme si ukázali pár ukážok, ako Šelby reaguje v daných situáciách a ako dokáže lúštiť hlavolamy. Nielenže dokáže riešiť hlavolamy, ale dokáže pomôcť invalidným pacientom pri rehabilitáciách s rôznym ochorením, od alzheimera až po fyzické ochorenia a imobilitu. Sme radi, že sme mohli vidieť, ako aj štvornohé stvorenia dokážu pomôcť človeku už len tým, že im vyčaria úsmev na tvári. Ďakujeme Mgr. Kataríne Šutej za organizáciu tejto besedy.  Natália Baleková, 3. A

     • PAŠERÁCI NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

     • Podporu učenia sa cez osobnú skúsenosť presadzoval už J. A. Komenský, ktorý tvrdil: „Čo sa má konať, tomu sa každý musí učiť konaním.“ Náhľad na výchovu a vzdelávanie sa mení s rozvojom spoločnosti, o čom sme sa presvedčili aj my na vzdelávaní, ktorého  sme sa zúčastnili dňa 19.2.2020 v Ružomberku na Gymnáziu sv.  Andreja. Vzdelávanie viedol Dávid Králik, garant programu IPVR a mentor, za čo mu nesmierne  ďakujeme. Mgr. Daniela Janoľová, Mgr. Janka Povalová

     • ZDRAVOTNÍCI V ARMÁDE

     • Dňa 19.02.2020 sme v našej škole privítali príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, ktorí štvrtákom prednášali o živote vojakov a vojenských medikov. Je to elitný pluk, ktorého príslušníci sú posielaní na misie po celom svete, hlavne v Afganistane. V úvode sa nám predstavil veliteľ oddielu, ktorý nám priblížil výcvik vojaka, ako napr. skok z padáka z výšky až do 10m, turistiku, potápanie, atď. Opísal nám, čo všetko je potrebné splniť, aby sa človek dostal do armády. Je potrebné prejsť fyzickými a psychickými testami a nesmie mať žiadne ochorenie. Ďalej sa slova ujal zdravotník, ktorý slúži v armáde už viac ako 20 rokov. Predviedol nám, čo všetko musí obsahovať výstroj. Opísal nám aj úlohy zdravotníka v boji, čo nie je len záchrana života, ale aj naučiť vojakov, ako sa postarať o seba, pokiaľ nablízku žiadny zdravotník nie je. Taktiež nám na ukážku priniesli rôzne drony, ktoré využívajú na zbieranie informácií alebo na sledovanie nepriateľského územia. Pri prednáške sa zapojil aj bývalý študent našej školy, ktorý pracuje pre ozbrojené sily SR. Na záver sme si všetci mohli prezrieť zbrane, výbavu zdravotníka, vyskúšať si, aké to je pohybovať sa vo vojenskej výstroji, ale hlavne nám ukázali armádu z bližšej perspektívy. Určite to v nás všetkých zanechalo rôzne pocity a ďakujeme za skvelú prednášku. Simona Kliačiková a Miriam Grofčíková, 4. A - K poďakovaniu za úžasnú interaktívnu prednášku sa pridávajú nielen ostatní štvrtáci, ale aj žiaci 2. A a 2. B. Viac si prečítate v časopise Uzlík. 

        

     • INTERVIEW – Prvé miesto v okresnom kole olympiády ANJ

     • Elenka Turbeková je žiačkou 1. A triedy. Pochádza z malebnej dedinky na bielej Orave - z Lokce. Má 16 rokov. „Je výborná v angličtine,“ povedala nám Mgr. Eva Hanková, ktorá ju pripravovala na olympiádu. Elenka vyhrala 1. miesto v okresnom kole olympiády ANJ,  na kraji sa umiestnila na 7. mieste. Okrem angličtiny miluje prírodu. Bola súčasťou environmentálneho projektu spolu s Rebekou Uramovou a Evou Bakošovou z 1. B, v rámci ktorého chodili vysádzať stromčeky na Orave. Išlo o revitalizáciu našich lesov, do ktorej by sa chceli zapojiť aj ďalší študenti našej školy, tak veríme, že sa nám podarí niečo vymyslieť... Keďže nás zaujíma, ako môže prváčka vyhrať 1. miesto na OK OANJ, položili sme jej pár otázok:

      - Aké si mala pocity na olympiáde?

      - Bola to pre mňa nová skúsenosť, zistila som, kde mám medzery a kde by som sa mala zlepšiť. Výhodou bolo, že som nestresovala, keďže som to brala skôr tak, že sa idem zúčastniť a nie vyhrať. Myslím, že to, že som to brala s pokojom, mi pomohlo k takým výsledkom.

      - Ako dlho sa venuješ angličtine?

      - To vlastne ani neviem opísať, keďže prvýkrát som sa s angličtinou stretla už v škôlke. Ďalej som navštevovala rôzne krúžky na prvom stupni základnej školy a potom už anglický jazyk ako predmet od tretieho ročníka základnej školy. 

      - Aké sú tvoje záujmy okrem angličtiny?

      - Momentálne sa ničomu nevenujem, ale mám rada zvieratá a hlavne psíky, s ktorými rada trávim voľný čas. Ale ten hlavne vypĺňajú kamaráti a rodina.  

      - Čo by si chcela robiť v budúcnosti?

      - To je celkom skoro nad týmto rozmýšľať v prvom ročníku, ale až tu na zdravotníckej škole som prišla na to, že práve angličtine by som sa chcela venovať aj v budúcnosti. 

      Držíme palce a prajeme ešte veľa úspechov a radosti zo zdokonaľovania sa! (rr)  

     • Exkurzia I. V PS v zaradení Trojlístok v Ružomberku

     • Dňa 11. februára 2020 sa študenti prvého ročníka externého večerného štúdia odboru praktická sestra zúčastnili dvoch exkurzií v Ružomberku. Naša prvá zastávka bola v Ústrednej vojenskej nemocnici na Klinike anesteziológie a intenzívnej  medicíny, kde nás pán prednosta kliniky MUDr. Marián Berešík, PhD.  oboznámil s usporiadaním a fungovaním  KAIM, ktoré má lôžkovú časť, anestéziologickú časť, centrálnu JIS pre chirurgické odbory (všeobecná chirurgia, neurochirurgia, angiochirurgia, ortopédia – traumatológia), anestéziologickú ambulanciu a ambulanciu pre liečbu chronickej bolesti. Centrálnou JIS nás previedla vedúca sestra KAIM p. PhDr. Katarína Fúrová.

      Z ÚVN naše kroky viedli do Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. Je to pracovisko DSS pre deti a dospelých, ktoré poskytuje ambulantnú i týždennú pobytovú formu sociálnej služby 40 chlapcom a dievčatám s mentálnym znevýhodnením. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia, snoezelen terapia,  pracovné terapie, rehabilitácia. Pre prijímateľov sociálnych služieb sú organizované rôzne výstavy prác prijímateľov sociálnych služieb, návštevy kina, divadla, zúčastňujú sa na kultúrno-spoločenských podujatiach, pravidelných výletoch, pobytoch. Aj v čase našej návštevy sa pripravovali na fašiangovú diskotéku a oslavy Dňa sv. Valentína. Veľmi sa nám páčilo, že dvojposchodová budova zariadenia sa nachádza uprostred záhrady blízko centra mesta, čo radi využívajú v prípade pekného počasia na pobyt vonku, prácu v záhrade, hry. Zaujímavé a obohacujúce bolo vidieť jednotlivé pracoviská a dielničky, napr. hrnčiarsku dielňu, v ktorých pracovali na plnení individuálnych výchovných plánov.

      Počas celej exkurzie sme prežívali veľmi príjemnú a pokojnú atmosféru, ktorá je výsledkom profesionálnej starostlivosti celého kolektívu zamestnancov, do ktorého patrí aj naša študentka Helenka Korenčiaková. Najmä vďaka nej sme mohli absolvovať obidve exkurzie, za čo jej veľmi ďakujeme.

      PhDr. Andrea Jarabáková a Mgr. Katarína Ružičková

        

     • Exkurzia I. V PS v zariadení Nestor Zázrivá

     • Dňa 28. januára 2020  sa študenti  prvého ročníka externého večerného štúdia odboru praktická sestra zúčastnili  exkurzie v Rezidencii Nestor v Zázrivej.  Je to zariadenie opatrovateľskej  i ošetrovateľskej starostlivosti, denný stacionár a špecializované zariadenie, ktoré je určené pre seniorov a aj pre ľudí s psychiatrickými a neurologickými ochoreniami. Jeho snahou je riešiť súčasný celospoločenský problém starnutia populácie. Mladí ľudia sa častokrát sťahujú za prácou alebo vzdelaním ďaleko od rodičov a tí ostávajú v mnohých prípadoch odkázaní sami na seba. Osamelosť, nízky príjem, zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť, potreba orientovať sa v stále viac meniacom sa sociálnom živote, prirodzený proces starnutia a ďalšie faktory vytvárajú predpoklady pre komplikované životné situácie nezlučujúce sa s dôstojným prežívaním.

      Zariadenie sa nachádza uprostred krásnej prírody. Pre rezidentov je vytvorené útulné a bezpečné zázemie. Zaujala nás veľkosť a komfortnosť celého zariadenia, vybavenosť potrebnými pomôckami, ergonomicky usporiadané apartmány,  polohovateľné lôžka a starostlivo navrhnuté spoločenské priestory zabezpečujúce pohodu a bezpečnosť pri zachovaní potrebnej intimity a súkromia každého obyvateľa. Každému rezidentovi je vytváraný individuálny plán starostlivosti. Celým zariadením nás sprevádzala manažérka ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Veronika Podbrežná. Prváci si odniesli z exkurzie pekné zážitky a najmä nové odborné skúsenosti. PhDr. Andrea Jarabáková a Mgr. Katarína Bedrichová

       

     • BAŠTRNG - ORAVSKÁ POMOC

     • Naši študenti Michal Steinocher (3. B), Karol Pjentek (3. A) a Marek Kurtulík (4. A) z Oravskej rakety, ktorí svoj projekt Oravská pomoc realizujú nielen na Orave, ale aj v iných regiónoch Slovenska, upútali aj Michala Kubovčíka z Baštrngu. Jeho odporúčanie si môžete pozrieť sami! Chalani, nech sa vám darí!!!

     • PRIPRAVENÍ NA EXPEDÍCIU DofE

     • Pani profesora Mgr. Margita Snováková, koordinátorka DofE na našej škole,  požiadala Orange o príspevok na Expedíciu a bolo jej vyhovené. Prišli stany, čelovky, variče ... A Expedícia DofE môže začať! Ďakujeme! PhDr. Silvia Rovná, PhD.

     • ŠKOLA + JEDLO = NÁDEJ

     • Mary's meals je medzinárodné charitatívne hnutie, ktoré bojuje proti hladu v školských zariadeniach. Tam, kde tá najväčšia chudoba bráni deťom normálne sa stravovať, a tým pádom sa aj vzdelávať. Milióny detí kvôli samotnému hladu nemôžu chodiť do školy a tie deti, ktoré školu navštevujú, tam buď spia alebo sú veľmi unavené, pretože im chýba energia. Tieto a mnohé ďalšie informácie sme sa dozvedeli 24. 1. 2020, keď sme sa ako trieda zúčastnili veľmi zaujímavej prednášky.  Spoločne sme sa dozvedeli, ako táto charita funguje a ako veľmi deťom pomáha. Mary's meals pomáha neskutočné množstvo dobrovoľníkov a spolu zabezpečujú stravu vyše 1,6 milióna deťom. Čo je obrovské množstvo a stále rastie. Mnohé deti jedia len toto jediné jedlo, ktoré dostávajú od Mary's meals a rovnako je to aj ich veľká motivácia, aby naďalej študovali a pokračovali v tom, čo ich najviac baví, a to je škola. Jedia každý deň to isté, a to je niečo ako naša ovsená kaša. Náklady za toto jedlo na deň sú 0.09 centov. Za jedno dieťa ročne to je 18,30 €. Pretože vzdelanie a jedlo patria medzi dnešné priority, mal by na ne mať právo každý. Je smutné, keď deti majú sen niečím byť, a nemôžu. "Chcel by som mať dostatok jedla a jedného dňa chodiť do školy," týmito slovami 14-ročného chlapca sa to celé začalo. A teraz pomáha Mary's meals miliónom deťom na 4 kontinentoch sveta. Suroviny sa dodávajú od miestnych farmárov, čím sa podporuje lokálna komunita. Šírenie diela Mary's meal spočíva na iniciatíve dobrovoľníkov, ktorých poháňa túžba pomáhať. A my sami sa do toho môžeme zapojiť buď ako dobrovoľníci, či pomocou batôžkového projektu, alebo môžeme prispieť malou finančnou sumou. Nám sa to možno zdá ako maličkosť, ale deti v Afrike by za to dali aj ruku do ohňa. Takto v skratke sme vám priblížili tento projekt a o tom všetkom vás budeme informovať. Klára Joňáková, Rebeka Lašová, 2. A