• KRAJSKÉ KOLO V ŠACHU STREDOŠKOLÁKOV

     • Na Majstrovstvách v šachu stredoškoláčok nás v Žiline 30. 11. 2023 reprezentovala úspešná majsterka okresu z 1.B Diana Viktória Košútová. Súperky boli veľmi silné - dokonca bývalé školské majsterky Slovenska. Aj preto sme po siedmych kolách v zrýchlenom šachu obsadili výborné 6. miesto. Diane gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov v kráľovskej hre.

      Mgr. Martin Bobrík

     • SRDCE K SRDCU

     • Najkrajšie dary sú tie, ktoré dávame druhým. Bolo nám cťou a potešením sprevádzať Mikuláša v Centre sociálnych služieb PRAMEŇ v Dolnom Kubíne. Ďakujeme za krásne chvíle...

      Kolektív 4. B

     • MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL AJ SENIOROV

     • Mikuláš so sprievodom rozdával radosť aj za bránami našej školy. 6. 12. 2023 študenti našej SZŠ navštívili seniorov v Centre sociálnych služieb na Brezovci. Cieľom návštevy bolo potešiť ich spevom, hrou na heligónke, gitare, tancom, milým slovom, úsmevom a pohladením.  Na očiach im bolo vidieť obrovskú radosť aj potešenie z našej návštevy. U niektorých boli aj slzičky dojatia z toho, že si na nich v tomto období niekto spomenul. ĎAKUJEME za možnosť stráviť krásny čas s našimi seniormi.

     • MIKULÁŠSKE TRHY

     • Keď rozprávajú srdcia a chuť pomôcť, potešiť a obdariť,

      sa zmení na činy, vykúzli sa DEŇ AKO ŽIADNY INÝ!

      Mikulášske trhy, ktoré zorganizoval Študentský parlament Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne 6. 12. 2023, a zapojil do nich všetkých študentov, zamestnancov školy aj návštevníkov, ktorí prišli na Deň otvorených dverí, priniesli krásnu sumu! Tento finančný dar bude venovaný na dobročinnosť. Viac sa dozviete na VIANOČNÝCH TALENTOCH SZŠ 2023. Ďakujeme všetkým!!! 

     • PREDVIANOČNÉ CHIRURGICKÉ ODDELENIE HONsP TRSTENÁ

     • Po 4. týždňoch praxe na chirurgickom oddelení v Nemocnici v Trstenej, sme našu prax ukončili stavaním a zdobením vianočného stromčeka. Na jeho výzdobe sme sa s radosťou podieľali my študentky a sestričky z chirurgie. Veríme, že bude robiť radosť ako pracujúcemu kolektívu zdravotníkov, tak aj pacientom, ktorí budú tráviť predvianočné a vianočné obdobie v nemocnici.

      Vanesa Žuffová, 3.B

     • EXKURZIA NA FRO

     • Exkurziu na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení sme absolvovali 30. 11. 2023. Oboznámili sme sa s prácou fyzioterapeutov, ktorí sa zameriavajú na rehabilitáciu poúrazových stavov a stavov vyžadujúce intenzívnu rehabilitačnú liečbu. Videli sme úseky pre elektroliečbu, vodoliečbu, masáže, individuálna LTV, špeciálnu pohybovú terapiu, kde sa opäť obnovujú narušené pohybové funkcie pacienta. Pre efektívnu liečbu pacientov sa používa moderná liečba laserom a rázovou vlnou. Ďakujeme sa umožnenie tejto exkurzie personálu FRO, ale aj Mgr. Ľudmile Michalicovej.

      Dominika Sekerášová, 3. A

     • EXKURZIA PRVÁKOV NA CS

     • V dňoch 27.11 a 29.11 sme sa I.A a I.B s vyučujúcimi OST zúčastnili exkurzie na oddelení centrálnej sterilizácie v DONsP. Sterilizačná sestra Bc. Veronika Rosinská nám ukázala celý proces od kontroly sterilizačnej jednotky, mechanickej očisty materiálov, nástrojov, ich vloženie do požadovaného sterilizátora, až po expedíciu na oddelenie. Názorne sme porozumeli, že práca na tomto pracovisku je náročná a najdôležitejšia pre bezpečnosť všetkých ošetrovateľských, medicínskych postupov. Odniesli sme si veľa nových vedomostí, ktoré nám naše pani učiteľky v učebni OST nemajú možnosť ukázať. Ďakujeme im za sprostredkovanie exkurzie.

      V. Mešková, I.B a V. Ptáčková, I.A

     • ČERVENÉ STUŽKY - KAMPAŇ BOJA PROTI AIDS

     • Dňa 1. decembra sme sa aj my študenti 1.A pripnutím červenej stužky zapojili do 17. ročníka kampane boja proti AIDS, a to priamo na stretnutí škôl v Žiline. V úvode nás svojím  príjemným hlasom privítala pani riaditeľka Gymnázia sv. Františka v Žiline, PhDr. Anna Poláčková.

      Hlavným bodom programu bola  prednáška na tému HIV/AIDS, ktorú nám veľmi zaujímavým spôsobom prezentoval  MUDr. Lukáš Murajda, PhD. Naučili sme sa, ako sa prenáša vírus HIV, čo je AIDS, kedy môže byť človek infikovaný, či sa dá HIV liečiť a veľa ďalších zaujímavých informácií.

      Po prednáške nám samozrejme ostal čas aj na prechádzku vyzdobeným mestom a na vianočné nákupy. Za sprostredkovanie tejto akcie chceme poďakovať našej p. triednej učiteľke Eve Hankovej a p. uč. Tatiane Olbertovej.

     • EXKURZIA 3.B na COS a OCS

     • Dňa 28.11. sme sa zúčastnili exkurzie na operačných sálach a na oddelení centrálnej sterilizácie. Bol to pre nás všetkých veľký zážitok. Konečne sme videli, ako to v skutočnosti vyzerá a funguje na operačných sálach, a nežili len v našich predstavách z filmov či seriálov z nemocničného prostredia. Vedúca sestra nás previedla celým oddelením a zároveň vysvetľovala, ako to tam funguje, čo sa zmenilo oproti minulosti alebo čo je hudbou budúcnosti. Cestou späť sme už mali možnosť vidieť prípravu pomôcok a pacientov na operácie, ale aj samotné operácie v každej operačnej sále.
      Na oddelení centrálnej sterilizácie nám názorne vysvetlili, aká je cesta každého použitého nástroja či pomôcky, ako prebieha preddezinfekcia, mechanická očista, dezinfekcia, setovanie a balenie materiálu na sterilizáciu, ako fungujú jednotlivé druhy sterilizátorov, ako prebieha proces sterilizácie v jednotlivých etapách. Konečne sme ich videli na vlastné oči, lebo doteraz sme si ich iba predstavovali. Ďakujeme pani učiteľkám PhDr. Márii Hudecovej a PhDr. Andrei Jarabákovej za sprostredkovanie exkurzie a taktiež ochotným pracovníkom na OCS a COS za názornú ukážku a výklad.

      Janka Betíková, 3. B

     • EXKURZIA v ADELI MEDICAL CENTER V PIEŠŤANOCH

     • „V prvom rade musia byť uspokojené vaše základné potreby Maslowovej pyramídy,“ s týmito slovami nás dnes 30. 11. 2023 s úsmevom vítala Ing. Zuzana Cyprichová, výkonná riaditeľka a správkyňa nadácie ADELI, na pôde rehabilitačného centra v Piešťanoch. Nás študentov I.V a II.V na privítanie čakalo bohaté občerstvenie. Ale čo nás potešilo ešte viac, bol bohatý program, ktorý nám pani Cyprichová pripravila spolu s pani Lenkou Chovanec, šéfkou marketingu tohto medzinárodne uznávaného zariadenia. V úvodnom príhovore sme sa dozvedeli, že Adeli budúci rok oslávi 20. výročie vzniku. Doteraz ho navštívili pacienti zo 65 krajín sveta vo veku už od šiestich mesiacov. Terapie sú zamerané na neurologické ochorenia s motorickým postihnutím, ako je mozgová príhoda, rázštep chrbtice, detská mozgová obrna, Parkinsonova choroba a skleróza multiplex, ale tiež poranenia mozgu po úrazoch.

      Počas exkurzie nás zamestnanci a zamestnankyne previedli jednotlivými terapiami, ktoré sa pacientom poskytujú na individuálnej báze. Základnou zložkou liečby je rehabilitácia v Adeli obleku – špeciálne vyvinutom celotelovom záťažovom odeve, pri ktorom je potrebná asistencia niekedy troch až štyroch terapeutov naraz. Trénuje u klienta správny postoj pohybového aparátu, zlepšuje pohyblivosť kĺbov a propriocepciu (polohocit – uvedomenie si vlastných končatín), nacvičuje chôdzu.

      Skúsili sme si virtuálnu realitu lietania – Icaros, kde bolo treba využiť silu našich svalov. Niektorí z nás vyskúšali frekvenciu elektrickej aktivity svojho mozgu vďaka modernej metóde biofeedback. Videli sme senzomotorickú terapiu, hyperbarickú komoru, tréningovú jednotku Spider, aj terapiu Babymed zameranú na najmenších pacientov. O neuro-rehabilitácii nám odprednášal hlavný fyzioterapeut pán Alex Kováč. Jej cieľom je zlepšenie a udržanie kvality života. Po úraze alebo chorobe je to čo najskorší návrat do pôvodného stavu a pri vrodených chorobách je jej hlavným cieľom zlepšenie nezávislosti a sebaobsluhy.

      Na záver programu nás ešte pani Cyprichová svojou prednáškou a životnou energiou povzbudila k práci v zdravotníctve, zdôraznila potrebu pokory, empatie, vľúdneho správania a úsmevu venovanému pacientovi. Za veľký zážitok z exkurzie vďačíme triednym učiteľkám p. Mgr. K. Bedrichovej a Mgr. I. Žufkovej a pani učiteľkám Mgr. M. Turčinovej a PhDr. A.  Jarabákovej.

      R. Baňasová, II.V

     • NEPLÁNOVANÉ TEHOTENSTVO

      • Poznáš ženu, ktorá neplánovane otehotnela?
      • Je adopcia lepšie riešenie ako interupcia?
      • Ako by si ty riešil/a takúto situáciu?
      • Vieš, ako by reagovali tvoji rodičia?

      Aj týmito slovami sa našim žiakom prihovorila lektorka Mgr. Michaela Bieleková z Tlakového hrnca. Cez rôzne zážitkové a diskusné aktivity sa naši žiaci mohli oboznámiť z faktami ohľadom neželaného tehotenstva a vyjadriť svoj postoj či skúsenosť. Napriek tomu, že naši žiaci ešte študujú, tieto témy sú pre nich veľmi zaujímavé a hlavne preventívne.

      Našim snom je, aby mladí ľudia dokázali uzatvárať hodnotné, bezpečné a trvalé vzťahy, v ktorých budú nachádzať priestor pre rozvoj seba, svojho partnera a svojich detí. Avšak uspieť v tomto sne, prejsť cez mnohé križovatky a dosiahnuť cieľ je často veľmi ťažké. Dúfame, že vďaka našim programom budú mať študenti lepšiu šancu uspieť. Lebo na láske a vzťahu skutočne záleží.      

                                                                                        Tlakový Hrniec

      Ďakujem.

      Mgr. M. Snováková

     • STREDOŠKOLSKÁ LIGA V PRETLÁČANÍ – 2. kolo

     • Tentoraz sa stretli študenti stredných škôl 24. 11. 2023 na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, kde pokračovala súťaž v pretláčaní pravou rukou. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 28 dievčat a 11 chlapcov. Na medailových umiestneniach skončili: Daniela Stašová z 2. A v kategórii do 60kg - získala 1. miesto a Tímea Šilláková z 1. B obhájila 3. miesto v tej istej kategórii. Peter Holonka z 2. B v kategórii nad 80kg obhájil 3. miesto. Posledné 3. kolo sa uskutoční 13. 12. 2023 na Hotelovej akadémii v Dolnom Kubíne, kde sa rozhodne aj o konečnom poradí škôl. Držíme palce našim študentom, aby sa umiestnili čo najlepšie. Ďakujem a športu zdar! PaedDr. Matúš Takáč

     • EXKURZIA NA MIKROBIOLÓGII

     • 22. 11. 2023 sme absolvovali exkurziu na mikrobiológii v Dolnom Kubíne. Sestričky nám priblížili ich náplň práce a odovzdali nám mnoho zaujímavých skúseností, s ktorými sa počas ich praxe stretávajú . Ďakujeme sa umožnenie tejto exkurzie personálu, ale aj našim pani učiteľkám Mgr. J. Povalovej, Mgr. M. Hackenbergovej a Mgr. L. Dančovej. Kol. 4. B

     • ĽUDSKÁ BYTOSŤ UŽ OD POČATIA

     • Chceme sa poďakovať PhDr. Márii Záhorovej, ktorá si našla čas a v pondelok 27.11. 2023 nám prišla podrobne porozprávať a názorne ukázať vnútromaternicový vývin dieťaťa v každom týždni tehotenstva. Dozvedeli sme sa, že dieťaťu začína biť srdiečko už vo štvrtom týždni a dievčatá vraj hýbu ústočkami  viac ako chlapci.  Zaujímavé zistenie bolo, že na vývine bábätka sa podieľa aj to, či ho matka chce a akými traumami prechádza už v maternici. Následné psychické alebo fyzické  problémy môžu vyplývať aj z tohto obdobia. Už vieme, že ak matka berie drogy, alkohol a fajčí počas tehotenstva, následne sa u dieťa po narodení prejavia abstinenčné príznaky.  Táto prednáška nám dala do života veľa. Každé dieťa treba chrániť už od počatia, lebo odvtedy to je živá ľudská bytosť.

      Kolektív 3. A

     • ZDRAVOTNÍČKY PREPÍSALI HISTÓRIU FLORBALU

     • Študentky zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne si 23. 11. 2023 v krajskom kole vo florbale vybojovali úžasné 2. miesto! Prepísali históriu nielen školy, regiónu, ale aj kraja, kde sa zdravotníčky dostali prvýkrát. Ich tímové odhodlanie a húževnatosť ukázali aj divákom silu kolektívu, ktorý bojuje aj srdcom. Po oceňovaní sa vyjadrila jedna z hráčok – Timea Šinálová zo 4. B: „História našej školy sa prepísala už postupom florbalistiek na krajské kolo. Dnes nastal tento deň a odohrali sme zápasy v krajskom kole vo florbale na „domácej pôde“ v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Napätie bolo cítiť na každom rohu. Florbalistky z okresov Kysucké Nové Mesto, Martin, Žilina či Ružomberok boli naozaj silnými súperkami so spoločným cieľom zvíťaziť. Síce nie sme škola zameraná na šport a aktívnych športovcov je u nás oveľa menej ako na iných školách, dokázali sme, že nemáme len teoretické záujmy, ale aj tie športové. Otriasli sme históriou našej školy vo florbale v základoch a vybojovali sme si krásne 2. miesto. Som vďačná spoluhráčkam, pretože sme bojovali až do poslednej sekundy a dokázali tak všetkým, že zdravotnícka škola nie je len o učení sa. Ďakujeme všetkým spolužiakom, ktorí nás prišli podporiť, verili a držali nám palce v zápasoch. Ďakujeme tiež nášmu trénerovi PaedDr. Matúšovi Takáčovi, ktorý nás viedol.“ BLAHOŽELÁME!!!

     • ODBORNÉ VZDELÁVANIE UČITELIEK

     • V rámci odbornej praxe sa neustále stretávame s používaním nových pomôcok, ktoré uľahčujú prácu sestrám a pomáhajú predchádzať vzniku komplikácií u pacientov. Dňa 22.11.2023 absolvovali odborné učiteľky seminár o používaní bezihlového vstupu a ošetrovaní CVK - centrálneho venózneho katétra. Ďakujeme vedúcej sestre OAIM Mgr. Oľge Pilkovej, ktorá nám rozprávala o týchto témach. Jej odborné skúsenosti prispeli k rozšíreniu našich vedomostí, ktoré využijeme v odbornej praxi.

      Mgr. Lívia Záhorová

     • EXKURZIA V PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNI V SUČANOCH

     • My študenti  I. SAN sme sa zúčastnili exkurzie v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch. Toto zdravotnícke zariadenie predstavuje významnú inštitúciu, v odbore psychiatria na severnom Slovensku, a je jediné svojho druhu v celom Žilinskom kraji. V súčasnej dobe toto zariadenie disponuje 250 lôžkami, ktoré sú rozmiestnené na 5 oddeleniach.  

      Na úvod sme boli oboznámení s hlavnou činnosťou zariadenia, ktoré poskytuje špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť pre pacientov postihnutých psychickými chorobami, akútnym psychotickým stavom a výkonom ochranných protialkoholických a psychiatrických liečení.

      Po úvodnom slove sme sa osobne oboznámili s prácou a režimom na jednotlivých oddeleniach, kde nám boli názorne predstavené priestory pre personál, ako aj priestory, kde trávia čas pacienti pri terapii, oddychu a relaxe. Návšteva tohto zdravotníckeho zariadenia nám pomohol urobiť si reálny obraz o živote pacientov a zdravotníckeho personálu v takýchto špecializovaných zdravotníckych zariadenia.

      Touto cestou sa chceme poďakovať za sprostredkovanie tejto exkurzie pani profesorkám Mgr. Alenke Majdišovej a Mgr. Miloslave Turčinovej, pričom osobitné poďakovanie patrí našim spolužiakom za odborný výklad, a to Jaroslavovi Sumegovi a Ingrid Fedorovej.