• Organizácia vyučovania od 19. 4. 2021
     • Organizácia vyučovania od 19. 4. 2021

     • PREZENČNÉ VYUČOVANIE V ŠKOLE a v DONsP Dolný Kubín

      prebieha v uvedených termínoch a čase: od 7:00 hod. do 15:00 hod.
      a podľa aktuálneho rozvrhu hodín uvedeného na ETK.  

      19.4. 2021 PONDELOK: 1.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

      20.4. 2021 UTOROK: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 1.V

      21.4. 2021 STREDA: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 2.V

      22.4. 2021 ŠTVRTOK:  1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

      23.4. 2021 PIATOK: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, SAN

      Slúži aj ako doklad cesty do školy. 

      PODMIENKOU JE DODRŽIAVANIE VŠETKÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ VSTUPU DO ŠKOLY!!!

      V Dolnom Kubíne 16.4. 2021       riaditeľ školy: Mgr. Alojz Šutý

     • ZO SPOMIENOK NAŠICH UČITEĽOV

     • Pre Uzlík Špeciál pri príležitosti 35. výročia založenia našej školy v Dolnom Kubíne. Ďakujeme...

      „Život je naplnením sna mladosti. Mladí, majte svoj vlastný sen a uchovajte si ho až do jeho podivuhodného naplnenia.“  Ján XXIII

      S veľkou pokorou a zodpovednosťou k povolaniu učiteľa som si aj ja naplnila svoj sen mladosti. Aj keď ma neprijali na pedagogickú školu, s radosťou na prahu dospelosti, som v roku 1996 ukončila SZŠ v Dolnom Kubíne. Práca na chirurgickom oddelení a špecializovanej ambulancii v Dolnom Kubíne ma napĺňali 23 rokov. K rozhodnutiu na zmenu novej profesie som čakala dlhšiu dobu, ale verím, že toto je to správne miesto, kde mám byť. Odovzdať vzdelanie mladým ľuďom k tak zodpovednej profesii, ktorá si vyžaduje osobnú skúsenosť s pacientom v nemocničnom prostredí. Byť motivujúcim, objektívnym a hlavne empatickým učiteľom z domáceho prostredia len prostredníctvom kamery, je ťažkou skúškou aj pre pedagóga s dlhoročnou praxou. Noví kolegovia, niektorí z nich boli ešte mojimi učiteľmi a spolužiakmi, sú mi povzbudením, že aj napriek ťažkej dobe dištančného vzdelávania, treba ísť za svojím cieľom. Som veľmi rada, že mojou začínajúcou prácou môžem vyzdvihnúť tvorivosť a chuť pracovať aj u žiakov III.B triedy počas tohto vzdelávania na hodinách predmetu psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia. Téma „Zamestnávanie dieťaťa“ ich motivovala k výrobe hračiek, ktoré už splnili účel aj v ich rodinách... Úlohu doplnili zaujímavými videami. Tu sú aspoň niektoré vzorové práce: Annamária Kozoňová, Mária Strážovská, Mária Joňáková a určite aj mnoho ďalších, ktoré nemôžeme ukázať. Teší ma, že učiť sa s kreativitou na hodinách online, je pre žiakov aj výsledkom spolupráce všetkých kolegov. Ďakujem a prajem všetkým veľa zdravia, lásky, že možno aj napriek ubúdajúcej energii pracovať v takejto situácii, musíme držať spolu. Ako povedal Elbert Hubbard: „Najväčšia chyba, akú môžete v živote urobiť, je mať stále strach, že nejakú chybu urobíte.“ S pozdravom Mgr. Lenka Dančová - Holečková - začínajúci učiteľ

     • POMOC DEŤOM V AFRIKE

     • Charitatívny projekt organizácie Knit a Square  pomáha sirotám, opusteným deťom a deťom s AIDS v Južnej Afrike, kde žije približne 1,4 miliónov týchto detí a celkovo v Afrike 15 miliónov, pletením vlnených štvorcov, ktoré zas iní dobrovoľníci spletajú do kompletných diek. Na jednu deku je potrebné upliesť 35 štvorcov s rozmermi 20x20 cm. PhDr. Andrei Jarabákovej, ktorá sa už dlhé roky venuje charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti, sa v tomto šk. roku podarilo upliesť 513 takýchto štvorcov! V minulom šk. roku uplietla 500 štvorcov a rok predtým vyše 500 štvorcov. Dokopy je to už vyše 1500 štvorcov, vyše 43 diek pre deti v Afrike! Ako nám s úsmevom povedala: „Už to nerátam...“ Vďaka jej iniciatíve a organizácii sme za našu školu odoslali do Afriky zatiaľ za dva roky 680 + 630 štvorcov! „Cez žiacku školskú radu, vďaka našim žiakom, sa do zhotovovania štvorcov pustili nielen žiaci, ale aj ich mamičky, babičky a známi, klienti ZpS a DSS DK, ktorí sa neboja práce s háčikom alebo ihlicami,“ povedala PhDr. A. Jarabáková. Po zaslaní balíka s upletenými štvorcami nám prišiel do školy ďakovný list z Olomouca, z redakcie časopisu IN: „Každá dečka má svůj osobní příbĕh a kousek vašeho srdce, a tím je cennĕjší než cokoliv na svĕte. Dĕkujeme za každý čtvereček, za každý milý dopis,“ znie veľká vďaka priamo z redakcie českého časopisu. Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. Čtverce  jsou dobrovolníky sešívany až na místě. Dobrovolníci kombinují v každé dece čtverce poslané z různých konců světa,  různé barvy, vzory a styly. Pokud by byly zaslány  již sešité celé deky, musela by platit  za každý kus dovozní clo. link: https://upletctverec.wordpress.com/., http://www.knit-a-square.com

      Zapojiť sa môže každý, tak neváhajte! Bližšie informácie vám rada poskytne PhDr. Andrea Jarabáková.

       

     • TAJOMSTVÁ ŠKOLSKEJ KRONIKY od r. 1985

     • Uzlíku Špeciál sme prezentovali aj históriu našej školy od jej vzniku v Ružomberku 1950 a jej ďalšie pôsobenie v  Dolnom Kubíne od roku 1985. ALE školské kroniky boli veľmi bohaté, krásne ilustrované temperovými farbami a doplnené nezabudnuteľnými fotografiami, s ktorými sa chceme podeliť, pretože do Špeciálu, aj keď sme zvýšili počet strán, nevošli. Veríme, že tých, ktorí sa na fotografiách nájdu, potešíme, ostatní zaspomínajú, druhí nájdu svoju triednu alebo vyučujúcu, alebo jednoducho zalistujú v histórii našej školy... Žijeme v prítomnosti, spoznávame minulosť a tešíme sa na budúcnosť :-) Mgr. Renáta Bočkayová

     • EKOTIPY A EKOTRIKY NA APRÍL 2021

      • Udržateľnosť - Obmedz zbytočné obaly. Skús siahnuť po tuhom šampóne, kondicionéri a mydle. 

      • Šetrenie ergiou - Šetri peňaženku aj prírodu.  Vypni svetlo, ak ho naozaj nepotrebuješ. 

      • Minimalizmus - Jednorazová investícia šetrí  peňaženku aj prírodu. Vymeň jednorazové dámske hygienické pomôcky za tie, ktoré môžeš používať opakovane. Sú hygienické, nezávadné, ekologické a po čase sa ti vráti aj investícia, ktorú do nich investuješ. Koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Marianna Borbová 

     • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

     • Napriek náročnej pandemickej situácii, ktorá sa nevyhla ani našej škole, sme sa zapojili do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice – „Záložka do knihy spája školy“ na tému: Osobnosti dramatickej tvorby. Výrobu záložiek podporili vyučujúce slovenského jazyka a hlavne triedne učiteľky, bez ktorých by sa nám asi nepodarilo projekt ukončiť. Záložky vyrábali študenti doma počas dištančného vyučovania, za čo im udeľujem veľkú pochvalu. Zapojili sme  žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov. Naši žiaci vyrobili 107 nápaditých a pestrých záložiek, ktoré sme poslali žiakom z partnerskej školy v Nitre. Chcem poďakovať za tento podnetný projekt,  ktorý pomáha prebúdzať lásku ku knihám a k školskej knižnici.  Mgr. Jana Lissová

     • Deň počatého dieťaťa

     • Nielen rúško, ale ani biela stužka nie je hanba. 25. marec – Deň počatého dieťaťa

      Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku

     • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

     • Naši študenti a absolventi školy aj naďalej pomáhajú pri testovaní obyvateľov na Covid – 19. Majú veľmi bohaté zážitky, skúsenosti, dojmy, ale hlavne dobrý pocit, že mohli pomôcť. 25. 2. 2021 primátor Dolného Kubína Ing. Ján Prílepok svojím listom poďakoval študentom našej školy, ktorí chceli podať pomocnú ruku pri realizácii skríningového testovania. Aj napriek tomu, že mesto ich dobrovoľnícku službu nevyužilo, prihlásilo sa spomedzi študentov až 27 dobrovoľníkov. „Vážime si ich profesionálny, ľudský prístup a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a v živote,“ napísal v liste Ing. Ján Prílepok. Ďakujeme, vždy radi pomôžeme. Na fotkách: absolventky školy r. 2020, študentky ošetrovateľstva v Martine: Natália Smolková a Simona Zaťková v Dolnom Kubíne, študenti: Klára Joňáková, Andrej Vojtas, Dagmar Trančová a Adela Répalová v obci Mútne. (rr)

     • ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA OSTÁVA

     • 21. 1. 2021 boli riaditelia stredných zdravotníckych škôl e-mailom z MZ SR informovaní o tom, že odbor praktická sestra ostáva. Správne rozhodnutie... Povolanie zdravotníka bolo, je a vždy bude patriť medzi najdôležitejšie, lebo chráni tie najvyššie hodnoty – zdravie a ľudský život. Preto sú potrebné správne rozhodnutia. Aj naše maturantky a maturanti sa zodpovedne pripravujú na „skúšku dospelosti“, ktorá im otvorí dvere do modro-bieleho sveta zdravotníkov. Sme na nich právom hrdí a v tomto náročnom období korony ešte viac! (rr)

     • Ekotipy a ekotriky na marec 2021

     • #šetri energiou - Šetri peňaženku aj prírodu. Obmedz používanie sušičky či fénu na vlasy. 

      #udržateľnosť - Obmedz zbytočné obaly. Nos si svoju vlastnú fľašku a tú si dopĺňaj vodou, poďakujú sa ti aj tvoje obličky. 

      #minimalizmus - Nekupuj si papierové časopisy. Ak sa nemôžeš vzdať prísunu nových informácii, skús si predplatiť svoj obľúbený denník/týždenník online.

      Koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Marianna Borbová 

     • 2 % Z DANE

     • Ako postupovať

      1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.

      2. Stiahnite si a vyplňte  VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% Z DANE.

     • Uzlík ŠPECIÁL

     • Uzlík ŠPECIÁL - vydaný pri príležitosti 35. výročia založenia našej školy v Dolnom Kubíne. Prajeme Vám veľa čitateľských zážitkov, oživenie krásnych spomienok, hrdosť na študentov, kolegov, priateľov, a hlavne na našu SZŠ, ktorá je 35xNAJ...